Aforti

Naposledy aktualizováno: 31.12.2018. Datum aktualizace základních informací
Aforti
Poskytnuté půjčky Celkový objem úvěrů poskytnutých touto společností dlužníkům od jejího založení.
€ 20 M
Úvěrové portfolio Úvěry poskytnuté úvěrovou společností dlužníkům v době poslední účetní závěrky, jež byly bez prodlení nebo v prodlení po dobu kratší 60 dnů.
€ 16.7 M
Závazek zpětného odkupu Způsob úvěrového posílení, které poskytuje úvěrová společnost či jiný subjekt emitentovi na konkrétní sadu úvěrových listů. Je-li podkladový úvěr v prodlení déle než 60 dní, úvěrová společnost je povinna investici odkoupit za cenu nominální hodnoty investice a úroků (naběhlých, nesplacených nebo z prodlení). Investoři proto mohou v případě selhání dlužníka obvykle získat svou investici zpět.
Skin in the game Procento z každého úvěru uvedeného na Mintos, které si daná společnost ponechává ve své rozvaze.
Prům. úroková míra Vážený průměr úrokových sazeb investičních příležitostí od této úvěrové společnosti.
Rok založení:
2009
Zaměstnanci:
56
Sazba RPSN účtovaná dlužníkům: RPSN nemusí vždy nutně věrně zobrazovat skutečné náklady spojené s úvěry. Proto na Mintosu ukazujeme tzv. efektivní RPSN. Tato veličina je jednotně zavedena u všech úvěrových společností na naší platformě. Pro výpočet efektivní RPSN používáme metodu zvanou XIRR (rozšířené vnitřní výnosové procento), která je dále upravena, aby nebrala v potaz vliv složeného úročení. Efektivní RPSN se tedy vypočítá na základě peněžních toků účtovaných dlužníkovi, jako jsou jistina, úrok a veškeré účtované poplatky za každý jednotlivý úvěr, nezávisle na tom, zda jsou povinné či ne nebo účtované třetími stranami.
33%-135%
Nesplacené investice: Celkový objem nesplacených investic od této společnosti na platformě Mintos. Denně aktualizováno.
0

O nás

Společnost Aforti Finance je nebankovní poskytovatel úvěrů pro malé a střední podniky (SME) v Polsku. Společnost je součástí skupiny Aforti Holding kótované na Varšavské burze. Velkou část dlužníků tvoří individuální podnikatelé, kteří o úvěr žádají k získání provozního kapitálu pro svůj podnik. Společnost Aforti Finance vyvinula striktní proces hodnocení bonity zákazníků. Klient musí mít dobrou úvěrovou historii a stálý přísun peněz ze svého podniku. V průměru je schválena každá čtvrtá žádost. V srpnu 2019 společnost Mintos pozastavila primární a sekundární trh s půjčkami vytvořenými společností Aforti Finance kvůli zpožděným převodům splátek dlužníka investorům ve společnosti Mintos a dohodla se na splátkovém kalendáři se společností Aforti.

Naposledy aktualizováno: 09.07.2019

Naposledy aktualizováno: 11.06.2019

Naposledy aktualizováno: 24.10.2017