Capital Service

Naposledy aktualizováno: 16.04.2020. Datum aktualizace základních informací
Capital Service
Poskytnuté půjčky Celkový objem úvěrů poskytnutých touto společností dlužníkům od jejího založení.
€ 303.2 M
Úvěrové portfolio Úvěry poskytnuté úvěrovou společností dlužníkům v době poslední účetní závěrky, jež byly bez prodlení nebo v prodlení po dobu kratší 60 dnů.
€ 22 M
Závazek zpětného odkupu Způsob úvěrového posílení, které poskytuje úvěrová společnost či jiný subjekt emitentovi na konkrétní sadu úvěrových listů. Je-li podkladový úvěr v prodlení déle než 60 dní, úvěrová společnost je povinna investici odkoupit za cenu nominální hodnoty investice a úroků (naběhlých, nesplacených nebo z prodlení). Investoři proto mohou v případě selhání dlužníka obvykle získat svou investici zpět.
Se závazku odkoupení
Skin in the game Procento z každého úvěru uvedeného na Mintos, které si daná společnost ponechává ve své rozvaze.
10%
Prům. úroková míra Vážený průměr úrokových sazeb investičních příležitostí od této úvěrové společnosti.
Rok založení:
1999
Zaměstnanci:
416
Typy úvěrů: Typ podkladového aktiva poskytnutého úvěrovou/nájemní společností.
Osobní úvěr Osobní úvěr
Země: Země, ve kterých úvěrová nebo nájemní společnost poskytla podkladová aktiva.
Měny: Měny, ve kterých jsou investiční příležitosti od této společnosti nabízeny.
EUR, PLN
Sazba RPSN účtovaná dlužníkům: RPSN nemusí vždy nutně věrně zobrazovat skutečné náklady spojené s úvěry. Proto na Mintosu ukazujeme tzv. efektivní RPSN. Tato veličina je jednotně zavedena u všech úvěrových společností na naší platformě. Pro výpočet efektivní RPSN používáme metodu zvanou XIRR (rozšířené vnitřní výnosové procento), která je dále upravena, aby nebrala v potaz vliv složeného úročení. Efektivní RPSN se tedy vypočítá na základě peněžních toků účtovaných dlužníkovi, jako jsou jistina, úrok a veškeré účtované poplatky za každý jednotlivý úvěr, nezávisle na tom, zda jsou povinné či ne nebo účtované třetími stranami.
51%-344%
Nesplacené investice: Celkový objem nesplacených investic od této společnosti na platformě Mintos. Denně aktualizováno.
0

O nás

Společnost CAPITAL SERVICE S.A. je polský poskytovatel úvěrů, který nabízí úvěry před výplatou a úvěry na splátky individuálním zákazníkům prostřednictvím celostátní sítě poboček, call centra, makléřů a finančních agentů (externí kanceláře). Obchodní model implementovaný správní radou dává společnosti možnost stabilního rozvoje podpořeného přiměřenou správou jejích zdrojů. Společnost disponuje mnoha produkty, její činnost je proto konkurenceschopná na trhu s nebankovními úvěry. Hodnotu společnosti také zajišťují interní procedury, které řídí jednotlivé procesy, a vlastní IT systém. Dne 6. dubna 2020 byla na primárním a sekundárním trhu společnosti Mintos pozastavena kapitálová služba z důvodu neprovedení včasných plateb vypořádání investorům ve společnosti Mintos.

Naposledy aktualizováno: 31.08.2018

Naposledy aktualizováno: 03.09.2019

Naposledy aktualizováno: 16.04.2020