Creamfinance

Naposledy aktualizováno: 28.04.2020. Datum aktualizace základních informací
Creamfinance
Poskytnuté půjčky Celkový objem úvěrů poskytnutých touto společností dlužníkům od jejího založení.
€ 865 M
Úvěrové portfolio Úvěry poskytnuté úvěrovou společností dlužníkům v době poslední účetní závěrky, jež byly bez prodlení nebo v prodlení po dobu kratší 60 dnů.
€ 33.9 M
Závazek zpětného odkupu Způsob úvěrového posílení, které poskytuje úvěrová společnost či jiný subjekt emitentovi na konkrétní sadu úvěrových listů. Je-li podkladový úvěr v prodlení déle než 60 dní, úvěrová společnost je povinna investici odkoupit za cenu nominální hodnoty investice a úroků (naběhlých, nesplacených nebo z prodlení). Investoři proto mohou v případě selhání dlužníka obvykle získat svou investici zpět.
Se závazku odkoupení
Skin in the game Procento z každého úvěru uvedeného na Mintos, které si daná společnost ponechává ve své rozvaze.
5%
Prům. úroková míra Vážený průměr úrokových sazeb investičních příležitostí od této úvěrové společnosti.
Rok založení:
2012
Zaměstnanci:
314
Typy úvěrů: Typ podkladového aktiva poskytnutého úvěrovou/nájemní společností.
Krátkodobý úvěr Krátkodobý úvěr
Země: Země, ve kterých úvěrová nebo nájemní společnost poskytla podkladová aktiva.
Měny: Měny, ve kterých jsou investiční příležitosti od této společnosti nabízeny.
EUR, PLN
Nesplacené investice: Celkový objem nesplacených investic od této společnosti na platformě Mintos. Denně aktualizováno.
0
Prodloužení splátkového kalendáře: Během prvních 30 dnů po termínu splatnosti splátky úvěru může dlužník požádat o prodloužení splátkového kalendáře. Maximální počet prodloužení závisí na konkrétní smlouvě o úvěru a nemůže být vyšší než 6. Pokud úvěrová společnost žádost schválí, úvěr bude automaticky aktualizován s novým splátkovým kalendářem a termíny splatnosti všech stávajících splátek budou prodlouženy až o 31 dní. Investoři budou po zbytek doby splácení úvěru vydělávat úrok v obvyklé výši.
Až 6

O nás

Poskytovatel služeb spotřebitelského financování Creamfinance se zaměřuje na relevantní data s přidanou hodnotou, také nazývaná chytrá data. S pomocí pokročilých algoritmů a strojového učení společnost rychle posuzuje a ohodnocuje úvěry a nabízí tak vysoce personalizovaný přístup k procesu poskytování osobních úvěrů, a to rychle a spolehlivě. Cílem Creamfinance je stát se poskytovatelem úvěrů na klik pro spotřebitele po celém světě. V tuto chvíli společnost působí v sedmi zemích (Lotyšsko, Polsko, Česká republika, Gruzie, Dánsko, Mexiko a Španělsko) a svou IT kancelář má v Rakousku. Cream Finance Holding LTD poskytuje skupinovou garanci. Holdingová společnost se tedy postará o to, že závazky související se zpětným odkupem úvěrů budou splněny.

Naposledy aktualizováno: 28.08.2019

Naposledy aktualizováno: 17.05.2022