Credius

Credius
Poskytnuté půjčky Celkový objem úvěrů poskytnutých touto společností dlužníkům od jejího založení.
€ 73.1 M
Úvěrové portfolio Úvěry poskytnuté úvěrovou společností dlužníkům v době poslední účetní závěrky, jež byly bez prodlení nebo v prodlení po dobu kratší 60 dnů.
€ 10.7 M
Závazek zpětného odkupu Způsob úvěrového posílení, které poskytuje úvěrová společnost či jiný subjekt emitentovi na konkrétní sadu úvěrových listů. Je-li podkladový úvěr v prodlení déle než 60 dní, úvěrová společnost je povinna investici odkoupit za cenu nominální hodnoty investice a úroků (naběhlých, nesplacených nebo z prodlení). Investoři proto mohou v případě selhání dlužníka obvykle získat svou investici zpět.
Se závazku odkoupení
Skin in the game Procento z každého úvěru uvedeného na Mintos, které si daná společnost ponechává ve své rozvaze.
10%
Prům. úroková míra Vážený průměr úrokových sazeb investičních příležitostí od této úvěrové společnosti.
6.6%
Website:
Rok založení:
2013
Zaměstnanci:
74
Vstoupili do společnosti Mintos:
12.09.2018
Typy úvěrů: Typ podkladového aktiva poskytnutého úvěrovou/nájemní společností.
Osobní úvěr Osobní úvěr
Země: Země, ve kterých úvěrová nebo nájemní společnost poskytla podkladová aktiva.
Měny: Měny, ve kterých jsou investiční příležitosti od této společnosti nabízeny.
EUR
Sazba RPSN účtovaná dlužníkům: RPSN nemusí vždy nutně věrně zobrazovat skutečné náklady spojené s úvěry. Proto na Mintosu ukazujeme tzv. efektivní RPSN. Tato veličina je jednotně zavedena u všech úvěrových společností na naší platformě. Pro výpočet efektivní RPSN používáme metodu zvanou XIRR (rozšířené vnitřní výnosové procento), která je dále upravena, aby nebrala v potaz vliv složeného úročení. Efektivní RPSN se tedy vypočítá na základě peněžních toků účtovaných dlužníkovi, jako jsou jistina, úrok a veškeré účtované poplatky za každý jednotlivý úvěr, nezávisle na tom, zda jsou povinné či ne nebo účtované třetími stranami.
48%-225%
Nesplacené investice: Celkový objem nesplacených investic od této společnosti na platformě Mintos. Denně aktualizováno.
1 065 639

O nás

Credius je součástí americké investiční skupiny soukromých kapitálových fondů New Century Holdings („NCH“). Skupina NCH spravuje kapitál ve výši asi 3 miliard USD prostřednictvím sítě devíti kanceláří ve východní Evropě, Rusku a Brazílii. Na rumunském trhu je NCH aktivní od roku 1994, především v oboru nemovitostí a finančních a bankovních služeb.

Credius je vedoucím hráčem na trhu, a to nejen díky svým inovativním online technologiím, ale také z hlediska objemu prodejů. Činnost společnosti je regulována Rumunskou národní bankou.

Naposledy aktualizováno: 09.08.2021

Naposledy aktualizováno: 28.06.2021