E Cash

Naposledy aktualizováno: 30.09.2019. Datum aktualizace základních informací
E Cash
Poskytnuté půjčky Celkový objem úvěrů poskytnutých touto společností dlužníkům od jejího založení.
€ 39.0 M
Úvěrové portfolio Úvěry poskytnuté úvěrovou společností dlužníkům v době poslední účetní závěrky, jež byly bez prodlení nebo v prodlení po dobu kratší 60 dnů.
€ 1.5 M
Závazek zpětného odkupu Způsob úvěrového posílení, které poskytuje úvěrová společnost či jiný subjekt emitentovi na konkrétní sadu úvěrových listů. Je-li podkladový úvěr v prodlení déle než 60 dní, úvěrová společnost je povinna investici odkoupit za cenu nominální hodnoty investice a úroků (naběhlých, nesplacených nebo z prodlení). Investoři proto mohou v případě selhání dlužníka obvykle získat svou investici zpět.
Se závazku odkoupení
Skin in the game Procento z každého úvěru uvedeného na Mintos, které si daná společnost ponechává ve své rozvaze.
10%
Prům. úroková míra Vážený průměr úrokových sazeb investičních příležitostí od této úvěrové společnosti.
Website:
Rok založení:
2017
Zaměstnanci:
93
Vstoupili do společnosti Mintos:
September 2019
Typy úvěrů: Typ podkladového aktiva poskytnutého úvěrovou/nájemní společností.
Krátkodobý úvěr Krátkodobý úvěr
Země: Země, ve kterých úvěrová nebo nájemní společnost poskytla podkladová aktiva.
Měny: Měny, ve kterých jsou investiční příležitosti od této společnosti nabízeny.
EUR
Roční úroková sazba účtovaná dlužníkům:
4%-657%
Nesplacené investice: Celkový objem nesplacených investic od této společnosti na platformě Mintos. Denně aktualizováno.
0
Prodloužení splátkového kalendáře: Během prvních 30 dnů po termínu splatnosti splátky úvěru může dlužník požádat o prodloužení splátkového kalendáře. Maximální počet prodloužení závisí na konkrétní smlouvě o úvěru a nemůže být vyšší než 6. Pokud úvěrová společnost žádost schválí, úvěr bude automaticky aktualizován s novým splátkovým kalendářem a termíny splatnosti všech stávajících splátek budou prodlouženy až o 31 dní. Investoři budou po zbytek doby splácení úvěru vydělávat úrok v obvyklé výši.
Až 6

O nás

Společnost E-Cash poskytuje krátkodobé úvěry občanům Ukrajiny na pokrytí nečekaných výdajů v krátkém čase.

Společnost E-cash získala licenci od Národní komise pro regulaci trhů finančních služeb Ukrajiny v listopadu 2017 a první úvěry poskytla v prosinci téhož roku. Společnost poskytuje úvěry pouze občanům Ukrajiny ve věku od 20 do 65 let.

Společnost E-Cash je součástí mezinárodního holdingu Melivesa. Vedení skupiny tvoří odborníci s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi z praxe (Ukrajina, Gruzie, Kazachstán, Španělsko a další trhy).

 

Naposledy aktualizováno: 09.11.2020

Naposledy aktualizováno: 29.04.2020

Naposledy aktualizováno: 20.09.2019