ExpressCredit

Naposledy aktualizováno: 05.08.2019. Datum aktualizace základních informací
ExpressCredit
Poskytnuté půjčky Celkový objem úvěrů poskytnutých touto společností dlužníkům od jejího založení.
€ 76.6 M
Úvěrové portfolio Úvěry poskytnuté úvěrovou společností dlužníkům v době poslední účetní závěrky, jež byly bez prodlení nebo v prodlení po dobu kratší 60 dnů.
€ 26.1 M
Závazek zpětného odkupu Způsob úvěrového posílení, které poskytuje úvěrová společnost či jiný subjekt emitentovi na konkrétní sadu úvěrových listů. Je-li podkladový úvěr v prodlení déle než 60 dní, úvěrová společnost je povinna investici odkoupit za cenu nominální hodnoty investice a úroků (naběhlých, nesplacených nebo z prodlení). Investoři proto mohou v případě selhání dlužníka obvykle získat svou investici zpět.
Se závazku odkoupení
Skin in the game Procento z každého úvěru uvedeného na Mintos, které si daná společnost ponechává ve své rozvaze.
10% - 15%
Prům. úroková míra Vážený průměr úrokových sazeb investičních příležitostí od této úvěrové společnosti.
13.6%
Rok založení:
2015
Zaměstnanci:
296
Vstoupili do společnosti Mintos:
28.02.2018
Typy úvěrů: Typ podkladového aktiva poskytnutého úvěrovou/nájemní společností.
Osobní úvěr Osobní úvěr
Krátkodobý úvěr Krátkodobý úvěr
Země: Země, ve kterých úvěrová nebo nájemní společnost poskytla podkladová aktiva.
Měny: Měny, ve kterých jsou investiční příležitosti od této společnosti nabízeny.
EUR
Nesplacené investice: Celkový objem nesplacených investic od této společnosti na platformě Mintos. Denně aktualizováno.
3 748 874
Prodloužení splátkového kalendáře: Během prvních 30 dnů po termínu splatnosti splátky úvěru může dlužník požádat o prodloužení splátkového kalendáře. Maximální počet prodloužení závisí na konkrétní smlouvě o úvěru a nemůže být vyšší než 6. Pokud úvěrová společnost žádost schválí, úvěr bude automaticky aktualizován s novým splátkovým kalendářem a termíny splatnosti všech stávajících splátek budou prodlouženy až o 31 dní. Investoři budou po zbytek doby splácení úvěru vydělávat úrok v obvyklé výši.
Až 6

O nás

Skupina ExpressCredit, založená v roce 2016 se sídlem v Lotyšsku, je poskytovatel spotřebitelských úvěrů působící na několika trzích subsaharské Afriky, včetně Namibie, Zambie, Botswany a Lesotha. Se svými více než 60 pobočkami skupina provozuje pro zaměstnance ve veřejném i soukromém sektoru s omezeným přístupem k tradičním finančním službám úvěrovou platformu aktivní prostřednictvím několika různých kanálů. V zemích, kde převažují možnosti získání úvěru založené na osobním kontaktu, nabízí ExpressCredit online řešení pro alternativní způsoby půjčování. Skupina zároveň dodržuje všechny zákonné požadavky v oblasti ověření klientů (KYC) a dalších předpisů. Skupina má rovněž uzavřeny dohody se soukromými společnostmi, odbory a státními institucemi (povolení k odpočtu), které jejím subjektům umožňují strhávat splátky úvěrů přímo z mezd dlužníků.

Skupina ExpressCredit je odhodlána naplňovat svou dlouhodobou strategii zaměřenou na růst. Proto nedávno upevnila správu a řízení společnosti tím, že v jednotlivých zemích působení ustanovila lokální správní rady.

 Někteří kapitáloví investoři skupiny ExpressCredit jsou zároveň kapitálovými investory Mintosu.

Naposledy aktualizováno: 09.06.2022