ID Finance

Naposledy aktualizováno: 30.09.2020. Datum aktualizace základních informací
ID Finance
Poskytnuté půjčky Celkový objem úvěrů poskytnutých touto společností dlužníkům od jejího založení.
€ 333 M
Úvěrové portfolio Úvěry poskytnuté úvěrovou společností dlužníkům v době poslední účetní závěrky, jež byly bez prodlení nebo v prodlení po dobu kratší 60 dnů.
€ 46.4 M
Závazek zpětného odkupu Způsob úvěrového posílení, které poskytuje úvěrová společnost či jiný subjekt emitentovi na konkrétní sadu úvěrových listů. Je-li podkladový úvěr v prodlení déle než 60 dní, úvěrová společnost je povinna investici odkoupit za cenu nominální hodnoty investice a úroků (naběhlých, nesplacených nebo z prodlení). Investoři proto mohou v případě selhání dlužníka obvykle získat svou investici zpět.
Se závazku odkoupení
Skin in the game Procento z každého úvěru uvedeného na Mintos, které si daná společnost ponechává ve své rozvaze.
5% - 10%
Prům. úroková míra Vážený průměr úrokových sazeb investičních příležitostí od této úvěrové společnosti.
11.8%
Website:
Rok založení:
2015
Zaměstnanci:
469
Vstoupili do společnosti Mintos:
Mar 2017
Typy úvěrů: Typ podkladového aktiva poskytnutého úvěrovou/nájemní společností.
Osobní úvěr Osobní úvěr
Krátkodobý úvěr Krátkodobý úvěr
Země: Země, ve kterých úvěrová nebo nájemní společnost poskytla podkladová aktiva.
Měny: Měny, ve kterých jsou investiční příležitosti od této společnosti nabízeny.
EUR, MXN
Roční úroková sazba účtovaná dlužníkům:
0%-556%
Nesplacené investice: Celkový objem nesplacených investic od této společnosti na platformě Mintos. Denně aktualizováno.
27 311 812
Prodloužení splátkového kalendáře: Během prvních 30 dnů po termínu splatnosti splátky úvěru může dlužník požádat o prodloužení splátkového kalendáře. Maximální počet prodloužení závisí na konkrétní smlouvě o úvěru a nemůže být vyšší než 6. Pokud úvěrová společnost žádost schválí, úvěr bude automaticky aktualizován s novým splátkovým kalendářem a termíny splatnosti všech stávajících splátek budou prodlouženy až o 31 dní. Investoři budou po zbytek doby splácení úvěru vydělávat úrok v obvyklé výši.
Až 6

O nás

ID Finance je společnost zabývající se datovou vědou, úvěrovým hodnocením a digitálními financemi, která je průkopníkem inovací v oboru fintech na rozvíjejících se trzích. Disponuje řadou praktických, konkurenceschopných a transparentních úvěrových produktů dostupných přes internet. Pro přístup k finančním službám schopným konkurovat na trhu společnost využívá strojového učení a pokročilých technik datové vědy. Sídlí v Barceloně a působí pod značkami MoneyMan a Plazo ve Španělsku, Brazílii a Mexiku, zatímco oddělení výzkumu a vývoje se nachází v běloruském Minsku. Zakladatelé společnosti dříve pracovali v bankovnictví, například u Deutsche Bank a Royal Bank of Scotland. Společnost ID Finance si získala důvěru soukromých i institucionálních investorů po celém světě. Společnost se umístila jako druhá nejrychleji rostoucí fintech firma na seznamu FT 1000. Časopis Wired ji také označil za jeden z nejžhavějších startupů Barcelony.

Naposledy aktualizováno: 23.04.2020