Metrokredit

Naposledy aktualizováno: 27.06.2019. Datum aktualizace základních informací
Metrokredit
Poskytnuté půjčky Celkový objem úvěrů poskytnutých touto společností dlužníkům od jejího založení.
€ 44.7 M
Úvěrové portfolio Úvěry poskytnuté úvěrovou společností dlužníkům v době poslední účetní závěrky, jež byly bez prodlení nebo v prodlení po dobu kratší 60 dnů.
€ 9.6 M
Závazek zpětného odkupu Způsob úvěrového posílení, které poskytuje úvěrová společnost či jiný subjekt emitentovi na konkrétní sadu úvěrových listů. Je-li podkladový úvěr v prodlení déle než 60 dní, úvěrová společnost je povinna investici odkoupit za cenu nominální hodnoty investice a úroků (naběhlých, nesplacených nebo z prodlení). Investoři proto mohou v případě selhání dlužníka obvykle získat svou investici zpět.
Skin in the game Procento z každého úvěru uvedeného na Mintos, které si daná společnost ponechává ve své rozvaze.
Prům. úroková míra Vážený průměr úrokových sazeb investičních příležitostí od této úvěrové společnosti.
12.4%
Rok založení:
2017
Zaměstnanci:
154
Sazba RPSN účtovaná dlužníkům: RPSN nemusí vždy nutně věrně zobrazovat skutečné náklady spojené s úvěry. Proto na Mintosu ukazujeme tzv. efektivní RPSN. Tato veličina je jednotně zavedena u všech úvěrových společností na naší platformě. Pro výpočet efektivní RPSN používáme metodu zvanou XIRR (rozšířené vnitřní výnosové procento), která je dále upravena, aby nebrala v potaz vliv složeného úročení. Efektivní RPSN se tedy vypočítá na základě peněžních toků účtovaných dlužníkovi, jako jsou jistina, úrok a veškeré účtované poplatky za každý jednotlivý úvěr, nezávisle na tom, zda jsou povinné či ne nebo účtované třetími stranami.
0%-365%
Nesplacené investice: Celkový objem nesplacených investic od této společnosti na platformě Mintos. Denně aktualizováno.
6 261 367

O nás

V listopadu 2019 byla společnost Metrokredit vyloučena ze Státního registru mikrofinančních organizací Ruské federace. Následkem toho společnost nemůže poskytovat nové úvěry, pouze spravovat ty stávající. Společnost nadále obhospodařuje stávající úvěry a pravidelně převádí splátky dlužníků.

Naposledy aktualizováno: 27.06.2019

Naposledy aktualizováno: 19.09.2019

Naposledy aktualizováno: 15.08.2019