Hipocredit

Naposledy aktualizováno: 23.04.2020. Datum aktualizace základních informací
Hipocredit
Poskytnuté půjčky Celkový objem úvěrů poskytnutých touto společností dlužníkům od jejího založení.
€ 21 M
Úvěrové portfolio Úvěry poskytnuté úvěrovou společností dlužníkům v době poslední účetní závěrky, jež byly bez prodlení nebo v prodlení po dobu kratší 60 dnů.
€ 13.6 M
Závazek zpětného odkupu Způsob úvěrového posílení, které poskytuje úvěrová společnost či jiný subjekt emitentovi na konkrétní sadu úvěrových listů. Je-li podkladový úvěr v prodlení déle než 60 dní, úvěrová společnost je povinna investici odkoupit za cenu nominální hodnoty investice a úroků (naběhlých, nesplacených nebo z prodlení). Investoři proto mohou v případě selhání dlužníka obvykle získat svou investici zpět.
Se závazku odkoupeníBez závazku odkoupení
Skin in the game Procento z každého úvěru uvedeného na Mintos, které si daná společnost ponechává ve své rozvaze.
2% - 5%
Prům. úroková míra Vážený průměr úrokových sazeb investičních příležitostí od této úvěrové společnosti.
5.9%
Website:
Rok založení:
2014
Zaměstnanci:
8
Typy úvěrů: Typ podkladového aktiva poskytnutého úvěrovou/nájemní společností.
Hypoteční úvěr Hypoteční úvěr
Osobní úvěr Osobní úvěr
Země: Země, ve kterých úvěrová nebo nájemní společnost poskytla podkladová aktiva.
Měny: Měny, ve kterých jsou investiční příležitosti od této společnosti nabízeny.
EUR
Nesplacené investice: Celkový objem nesplacených investic od této společnosti na platformě Mintos. Denně aktualizováno.
6 055 230
Prodloužení splátkového kalendáře: Během prvních 30 dnů po termínu splatnosti splátky úvěru může dlužník požádat o prodloužení splátkového kalendáře. Maximální počet prodloužení závisí na konkrétní smlouvě o úvěru a nemůže být vyšší než 6. Pokud úvěrová společnost žádost schválí, úvěr bude automaticky aktualizován s novým splátkovým kalendářem a termíny splatnosti všech stávajících splátek budou prodlouženy až o 31 dní. Investoři budou po zbytek doby splácení úvěru vydělávat úrok v obvyklé výši.
Až 6

O nás

Společnost Hipocredit byla založena v roce 2014 a poskytuje hypoteční úvěry napříč Lotyšskem a Litvou soukromým jedincům a společnostem. Tým Hipocredit se skládá z devíti členu, většina funkcí je outsourcována (např. oceňování nemovitostí, právní a notářské služby). Jejich tým má zkušenosti z tradičního bankovního odvětví, nemovitostí a spotřebitelských úvěrů, což poskytuje solidní základ pro jejich podnikání. Společnost poskytne každý rok úvěry ve výši 3-5 milionů EUR.

 

Naposledy aktualizováno: 03.08.2021

Naposledy aktualizováno: 14.07.2021