Eleving Group

Naposledy aktualizováno: 23.04.2020. Datum aktualizace základních informací
Eleving Group
Poskytnuté půjčky Celkový objem úvěrů poskytnutých touto společností dlužníkům od jejího založení.
€ 710 M
Úvěrové portfolio Úvěry poskytnuté úvěrovou společností dlužníkům v době poslední účetní závěrky, jež byly bez prodlení nebo v prodlení po dobu kratší 60 dnů.
€ 234.9 M
Závazek zpětného odkupu Způsob úvěrového posílení, které poskytuje úvěrová společnost či jiný subjekt emitentovi na konkrétní sadu úvěrových listů. Je-li podkladový úvěr v prodlení déle než 60 dní, úvěrová společnost je povinna investici odkoupit za cenu nominální hodnoty investice a úroků (naběhlých, nesplacených nebo z prodlení). Investoři proto mohou v případě selhání dlužníka obvykle získat svou investici zpět.
Se závazku odkoupeníBez závazku odkoupení
Skin in the game Procento z každého úvěru uvedeného na Mintos, které si daná společnost ponechává ve své rozvaze.
0% - 15%
Prům. úroková míra Vážený průměr úrokových sazeb investičních příležitostí od této úvěrové společnosti.
12.2%
Website:
Rok založení:
2012
Zaměstnanci:
908
Vstoupili do společnosti Mintos:
2015
Typy úvěrů: Typ podkladového aktiva poskytnutého úvěrovou/nájemní společností.
Autopůjčka Autopůjčka
Osobní úvěr Osobní úvěr
Krátkodobý úvěr Krátkodobý úvěr
Pronájem vozu Pronájem vozu
Země: Země, ve kterých úvěrová nebo nájemní společnost poskytla podkladová aktiva.
Měny: Měny, ve kterých jsou investiční příležitosti od této společnosti nabízeny.
EUR, GEL, GBP
Nesplacené investice: Celkový objem nesplacených investic od této společnosti na platformě Mintos. Denně aktualizováno.
113 555 625
Prodloužení splátkového kalendáře: Během prvních 30 dnů po termínu splatnosti splátky úvěru může dlužník požádat o prodloužení splátkového kalendáře. Maximální počet prodloužení závisí na konkrétní smlouvě o úvěru a nemůže být vyšší než 6. Pokud úvěrová společnost žádost schválí, úvěr bude automaticky aktualizován s novým splátkovým kalendářem a termíny splatnosti všech stávajících splátek budou prodlouženy až o 31 dní. Investoři budou po zbytek doby splácení úvěru vydělávat úrok v obvyklé výši.
Až 6

O nás

Strategické priority Mogo Finance jsou zaměřeny na stálý ziskový růst a geografickou expanzi. K realizaci této strategie napomáha talentovaný tým, věrní zákazníci a investice do pokročilých technologií, jež společnosti umožňují poskytovat bezkonkurenční finanční služby.

Mogo Finance svou činnost provozuje prostřednictvím vlastní sítě poboček a z velké části také online. Široký záběr společnosti co do geografického pokrytí ji činí  jedinečnou v porovnání s konkurencí a zajišťuje vysokou diverzifikaci příjmů. Mogo Finance v současné době působí v Pobaltí, východní Evropě, na Balkáně, Kavkazu a ve střední Asii.

Mogo Finance S.A. poskytuje skupinovou garanci pro všechny úvěry Mogo na Mintosu.

 Někteří kapitáloví investoři poskytovatele úvěrů jsou zároveň kapitálovými investory Mintosu.

 

Naposledy aktualizováno: 27.05.2022

Naposledy aktualizováno: 27.05.2022

Kategorie rizika

Zde vidíte doplňující informace o kategoriích rizika původce Eleving Group
Popis kategorie rizik Úroková sazba s závazek zpětného odkupu Úroková sazba bez závazek zpětného odkupu Odhad roční míry špatných úvěrů
AAA 8.0% - 10.0% 10.0% - 12.0% <0.75%
AA 8.0% - 10.0% 11.0% - 13.0% 0.75% - 1.25%
A 8.0% - 10.0% 12.5% - 14.5% 1.25% - 2.5%
BBB 8.0% - 10.0% n/a 2.5% - 4.5%
BB 8.0% - 10.0% n/a 4.5% - 6.5%
B 8.0% - 10.0% n/a 6.5% - 9.0%
C 8.0% - 10.0% n/a >9.0%