Kredit Pintar

Naposledy aktualizováno: 21.04.2020. Datum aktualizace základních informací
Kredit Pintar
Poskytnuté půjčky Celkový objem úvěrů poskytnutých touto společností dlužníkům od jejího založení.
€ 923 M
Úvěrové portfolio Úvěry poskytnuté úvěrovou společností dlužníkům v době poslední účetní závěrky, jež byly bez prodlení nebo v prodlení po dobu kratší 60 dnů.
€ 40 M
Závazek zpětného odkupu Způsob úvěrového posílení, které poskytuje úvěrová společnost či jiný subjekt emitentovi na konkrétní sadu úvěrových listů. Je-li podkladový úvěr v prodlení déle než 60 dní, úvěrová společnost je povinna investici odkoupit za cenu nominální hodnoty investice a úroků (naběhlých, nesplacených nebo z prodlení). Investoři proto mohou v případě selhání dlužníka obvykle získat svou investici zpět.
Skin in the game Procento z každého úvěru uvedeného na Mintos, které si daná společnost ponechává ve své rozvaze.
Prům. úroková míra Vážený průměr úrokových sazeb investičních příležitostí od této úvěrové společnosti.
Rok založení:
2017
Zaměstnanci:
1000
Vstoupili do společnosti Mintos:
April 2019
Roční úroková sazba účtovaná dlužníkům:
45%-600%
Nesplacené investice: Celkový objem nesplacených investic od této společnosti na platformě Mintos. Denně aktualizováno.
0
Prodloužení splátkového kalendáře: Během prvních 30 dnů po termínu splatnosti splátky úvěru může dlužník požádat o prodloužení splátkového kalendáře. Maximální počet prodloužení závisí na konkrétní smlouvě o úvěru a nemůže být vyšší než 6. Pokud úvěrová společnost žádost schválí, úvěr bude automaticky aktualizován s novým splátkovým kalendářem a termíny splatnosti všech stávajících splátek budou prodlouženy až o 31 dní. Investoři budou po zbytek doby splácení úvěru vydělávat úrok v obvyklé výši.
Až 6

O nás

Kredit Pintar je aplikace se spotřebitelskými úvěry z jihovýchodní Asie. Platforma poskytuje spotřebitelské mikroúvěry a při procesu registrace využívá sofistikovaného modelu řízení rizik založeného na umělé inteligenci. Od svého spuštění v roce 2017 zažívá poskytovatel úvěrů rychlý nárůst objemu úvěrů, který však nijak nesnižuje standardy společnosti pro poskytování úvěrů. Kredit Pintar se dlouhodbě drží na vrcholu žebříčků a těší dobrého hodnocení na místních variantách Google Play Store.

Za Kredit Pintar stojí blue chip společnosti se soukromým a rizikovým kapitálem, platforma zároveň uzavřela partnerství ohledně financování s místními finančními institucemi. U příslušných místních úřadů je řádně registrována.

Naposledy aktualizováno: 20.04.2020

Naposledy aktualizováno: 16.11.2020