Stik Credit

Naposledy aktualizováno: 05.05.2020. Datum aktualizace základních informací
Stik Credit
Poskytnuté půjčky Celkový objem úvěrů poskytnutých touto společností dlužníkům od jejího založení.
€ 24 M
Úvěrové portfolio Úvěry poskytnuté úvěrovou společností dlužníkům v době poslední účetní závěrky, jež byly bez prodlení nebo v prodlení po dobu kratší 60 dnů.
€ 2.9 M
Závazek zpětného odkupu Způsob úvěrového posílení, které poskytuje úvěrová společnost či jiný subjekt emitentovi na konkrétní sadu úvěrových listů. Je-li podkladový úvěr v prodlení déle než 60 dní, úvěrová společnost je povinna investici odkoupit za cenu nominální hodnoty investice a úroků (naběhlých, nesplacených nebo z prodlení). Investoři proto mohou v případě selhání dlužníka obvykle získat svou investici zpět.
Skin in the game Procento z každého úvěru uvedeného na Mintos, které si daná společnost ponechává ve své rozvaze.
Prům. úroková míra Vážený průměr úrokových sazeb investičních příležitostí od této úvěrové společnosti.
Website:
Rok založení:
2013
Zaměstnanci:
100
Vstoupili do společnosti Mintos:
September 2019
Roční úroková sazba účtovaná dlužníkům:
36-50%
Nesplacené investice: Celkový objem nesplacených investic od této společnosti na platformě Mintos. Denně aktualizováno.
0
Prodloužení splátkového kalendáře: Během prvních 30 dnů po termínu splatnosti splátky úvěru může dlužník požádat o prodloužení splátkového kalendáře. Maximální počet prodloužení závisí na konkrétní smlouvě o úvěru a nemůže být vyšší než 6. Pokud úvěrová společnost žádost schválí, úvěr bude automaticky aktualizován s novým splátkovým kalendářem a termíny splatnosti všech stávajících splátek budou prodlouženy až o 31 dní. Investoři budou po zbytek doby splácení úvěru vydělávat úrok v obvyklé výši.
Až 6

O nás

Společnost Stik Credit poskytuje nezajištěné spotřebitelské úvěry obyvatelům Bulharska v řádu několika minut. Společnost využívá dvou primárních prodejních kanálů: přes internet a v rámci své maloobchodní sítě. Své působení na internetu zahájil poskytovatel úvěrů na začátku roku 2017 a od té doby zaznamenal rychlý růst v počtu online žádostí o úvěr.

Naposledy aktualizováno: 08.04.2020

Naposledy aktualizováno: 26.11.2020

Naposledy aktualizováno: 30.09.2019