Banknote

Naposledy aktualizováno: 19.06.2019. Datum aktualizace základních informací
Banknote
Poskytnuté půjčky Celkový objem úvěrů poskytnutých touto společností dlužníkům od jejího založení.
€ 225.7 M
Úvěrové portfolio Úvěry poskytnuté úvěrovou společností dlužníkům v době poslední účetní závěrky, jež byly bez prodlení nebo v prodlení po dobu kratší 60 dnů.
€ 17.3 M
Závazek zpětného odkupu Ikona štítu ukazuje, zda společnost nabízí úvěry se závazkem zpětného odkupu či bez něj.
Skin in the game Procento z každého úvěru uvedeného na Mintos, které si daná společnost ponechává ve své rozvaze.
0%
Prům. úroková míra Vážený průměr úrokových sazeb investičních příležitostí od této úvěrové společnosti.
10.7%
Rok založení: Rok založení společnosti.
2009
Zaměstnanci:
262
Vstoupili do společnosti Mintos:
Feb 2016
Sazba RPSN účtovaná dlužníkům: RPSN nemusí vždy nutně věrně zobrazovat skutečné náklady spojené s úvěry. Proto na Mintosu ukazujeme tzv. efektivní RPSN. Tato veličina je jednotně zavedena u všech úvěrových společností na naší platformě. Pro výpočet efektivní RPSN používáme metodu zvanou XIRR (rozšířené vnitřní výnosové procento), která je dále upravena, aby nebrala v potaz vliv složeného úročení. Efektivní RPSN se tedy vypočítá na základě peněžních toků účtovaných dlužníkovi, jako jsou jistina, úrok a veškeré účtované poplatky za každý jednotlivý úvěr, nezávisle na tom, zda jsou povinné či ne nebo účtované třetími stranami.
34%-281%
Nesplacené investice: Celkový objem nesplacených investic od této společnosti na platformě Mintos. Denně aktualizováno.
17 405 913

O nás

Společnost Banknote se stala důvěryhodným partnerem pro více než 300 000 lidí v celém Lotyšsku. Společnost Banknote nabízí osobní půjčky, mezinárodní bankovní převody a zajištěné úvěry s využitím osobního majetku jako jistoty (půjčování peněz na zástavu - tzv. pawnbroking) v 86 pobočkách po celém Lotyšsku. 

 

SIA ExpressCredit (značka Banknote) je 100% vlastníkem SIA ViziaFinance (značka VIZIA).

 

 

 

Naposledy aktualizováno: 09.05.2019

Naposledy aktualizováno: 25.04.2019

Naposledy aktualizováno: 19.06.2019