Nechte své peníze růst

Vydělávejte pasivní příjem investováním do tisíců úvěrů z celého světa na přední evropské investiční platformě.

512 383 registrovaných uživatelů
12.66% aktuální průměrná úroková míra¹
8.8 miliardy investováno od roku 2015³

Podívejte se, jak mohou Vaše peníze růst

Pravidelné vklady (i sebemenší) mohou výrazně přispět k budování Vaší finanční budoucnosti.

Počáteční vklad

5 000

Měsíční vklad

100

Roků

Uvedená úroková míra vychází z aktuálního váženého průměru úrokové míry všech nesplacených úvěrů na Mintosu. Skutečné výnosy mohou být vyšší i nižší.
Výnos (180 m.)1

With monthly deposit

62 746

Without monthly deposit

28 080

Měsíční vklad

Celkový vklad

Kapitál

Výnos (180 m.)1

Ano

22 900

85 646

62 746

Ne

5 000

33 080

28 080

Dnes
15 Roků

Investujte s jistotou

S Mintosem lze snadno získat pasivní příjem s atraktivními výnosy. Zjistěte, proč s námi investuje již více než 410 000 lidí.

Ochrana prostředků investorů

Mintos je povinen držet veškeré úvěrové listy a prostředky investorů odděleně od svých vlastních prostředků. Mintos musí vést přesné účetní záznamy, ve kterých jsou jasně rozlišeny všechny úvěrové listy a prostředky investorů od aktiv v majetku Mintosu. V rámci tohoto procesu Mintos pravidelně kontroluje své interní záznamy a účetnictví a podniká kroky k zajištění odpovídajících kontrolních mechanismů na minimalizaci rizika ztráty pro investory.

Systém pro odškodnění investorů

Systém zajišťuje ochranu investorů a poskytuje odškodnění v případě, že Mintos nebude schopen investorům vrátit úvěrové listy nebo prostředky. Vztahuje se na situace, které obvykle vznikají v důsledku provozních chyb, například v případě zapojení do podvodného jednání nebo administrativních pochybení nebo v případě bankrotu Mintosu. Maximální výše odškodnění, na kterou má investor v rámci systému nárok, je 90 % čisté ztráty až do výše 20 000 €.

Je důležité poznamenat, že systém nechrání před riziky spojenými s investicemi samotnými, jako je špatná výkonnost podkladových úvěrů, selhání dlužníka nebo úpadek úvěrové společnosti.

Nabídka vhodných a přiměřených produktů

V rámci regulace musí Mintos zajistit, že si jsou investoři vědomi rizika investování na Mintosu a že jejich situace jim dovoluje toto riziko podstupovat. Pro splnění tohoto požadavku investory žádáme o vyplnění posouzení, kterým zjišťujeme, zda nabízené produkty odpovídají jejich očekáváním a cílům a jsou přiměřené jejich znalostem a zkušenostem. Na základě tohoto posouzení určujeme, které produkty a služby jsou pro investory dostupné.

Sdělování informací přívětivou formou pro investory

Investorům jsou poskytovány podrobné informace, které jim mají pomoci činit informovaná investiční rozhodnutí. Investoři mají přístup k podrobným základním prospektům, dokumentům s konečnými podmínkami a sdělením klíčových informací. Informace o investicích a příslušných rizicích jsou prezentovány ve formátu, jež je standardizovaný, srozumitelný pro spotřebitele a navržený tak, aby investorům pomohl pochopit chování investičních produktů a umožňoval porovnání s dalšími produkty.

Jste připraveni se k nám přidat?

Nastartujte růst svých peněz již dnes.