Schedule extension

Co je prodloužení splátkového kalendáře? 
Uživatelé půjček se mohou rozhodnout pro prodloužení splátkového kalendáře. Pokud s tím úvěrující společnost souhlasí, tak bude půjčka automaticky aktualizována dle nového harmonogramu. 

Proč nabízíme prodloužení splátkového kalendáře? 
Mnoho úvěrových společností nabízí svým uživatelům půjček možnost prodloužit splátkový kalendář jejich půjčky. Až doposud však neexistoval dobrý způsob, jak to promítnout na platformu Mintos: Pokaždé, když dlužník požádal o prodloužení, úvěrující společnost odkoupila půjčku zpět od Mintos investorů a následně ji umístila na tržiště s prodlouženým plánem jako novou půjčku. 

Jaký problém je způsoben tímto zpětným odkupem půjček? 
Vytváří to nesoulad v peněžních tocích úvěrových společností, jelikož od dlužníků neobdržely žádné platby, ale k odkupu půjček musí použít svou vlastní hotovost. To vytváří riziko nedostatku likvidity, což může negativně ovlivnit investory. Díky možnosti prodloužení splátkového kalendáře zde vidíme významnou příležitost ke snížení rizika pro investory. Zároveň nám to umožňuje poskytovat transparentnější služby pro investory s menším počtem neočekávaných odkupů. 

Jak tohle funguje?
Uživatel půjčky může požádat o prodloužení splátkového kalendáře. Pokud s tím úvěrující společnost souhlasí, tak se prodlouží splátkový kalendář v systému úvěrující společnosti a v systému platformy Mintosu. Investoři mohou vidět aktualizovaný splátkový kalendář v podrobnostech půjčky. 
Jakmile je splátkový kalendář prodloužen, tak se lhůty splatností všech neuhrazených plateb prodlouží až o 31 dní. Maximální počet prodloužení závisí na smlouvě o půjčce, ale nesmí být vyšší než 3. Půjčky v prodlení nelze prodloužit. Tato možnost bude k dispozici pouze u nových půjček umístěných na tržiště po 01.10.2019 . Investoři budou i nadále získávat stejný úrok po zbývající dobu splácení půjčky. 

Jak si mohou investoři vybrat půjčky s možností prodloužení splátkového kalendáře nebo bez ní? 
Přidáme nový filtr do nástroje Auto Invest a na Primárního a Sekundárního trh. Výchozí nastavení pro stávající Auto Invest strategie je, že peníze budou investovány do půjček s možností prodloužení splátkového kalendáře i do půjček bez ní. Investoři mohou své nastavení Auto Invest kdykoli aktualizovat. Invest & Access bude investovat do půjček jak s možností prodloužení splátkovéh kalendáře, tak do půjček bez této možnosti. 

Mohou investoři odstoupit od půjček s prodlouženým splátkovým kalendářem? 
Stejně jako v případě všech ostatní půjček lze na Sekundárním trhu prodávat půjčky s prodlouženým splátkovým kalendářem. Investoři, kteří využívají Invest & Access mohou také své finanční prostředky vybrat běžným způsobem.