Podání stížnosti

Neustále se snažíme o zkvalitňování našich služeb a uživatelského prožitku. Pokud však s kvalitou námi poskytovaných služeb nejste spokojeni, máte možnost podat Mintosu písemnou stížnost.

O podání stížnosti

Podání stížnosti by nemělo být bráno na lehkou váhu, jelikož je s ním spojen vážný proces prošetřování a podávání zpráv našemu regulačním orgánu. Jedná se konkrétně o zaslání dokumentu v souladu se všemi požadavky uvedenými na této stránce, pokud nejste spokojeni s poskytovanými službami. Týká-li se Vaše stížnost následujících témat, obraťte se prosím na naši podporu.Rádi Vám podáme bližší podrobnosti a pokusíme se Váš dotaz vyřešit.

Obecné dotazy o našich službách

 1. Prostředky v procesu vymáhání
 2. Platby ve zpracování
 3. Nepřipsané vklady a nedoručené výběry
 4. Ověření totožnosti a účtu
 5. Dotazy o osobních údajích, změny v nastavení účtu, stav ověření a účtu, zrušení účtu

Nedostane-li se Vám uspokojivé odpovědi, můžete podat stížnost e-mailem na [email protected] nebo poštou na adresu Mintosu (Skanstes iela 50, Riga, LV-1013, Lotyšsko).

Stížnost bude považována za doručenou v ten samý pracovní den, pokud dorazí během pracovní doby (08:00-16:00 SEČ), nebo následující pracovní den, pokud dorazí mimo pracovní dobu nebo v dny pracovního klidu v Lotyšsku.

Za zpracování Vaší stížnosti si neúčtujeme žádné náklady ani poplatky. Pošlete-li svou stížnost poštou nebo kurýrní službou, budete muset uhradit související náklady.

Jak podat stížnost

Týká-li se Váš dotaz tématu neuvedeného výše a souvisí-li s následujícími tématy:

 1. Porušení GDPR
 2. Problémy s fungováním IT investičních služeb Mintos
 3. Neprofesionální chování ze strany Mintosu (např. neprofesionální nebo nezdvořilé chování, nekompetentnost atd.)
 4. Nedostatečná péče nebo hrubé chyby ze strany Mintosu (v případě drobných chyb v komunikaci či obchodních sděleních a IT problémů se obraťte na naši podporu)
 5. Nepřiměřené prodlení v odpovědi na žádost investora (neobdrželi-li jste žádnou odpověď po dobu delší než 5 pracovních dnů od data žádosti).
 6. Jiné

Zašlete prosím svoji stížnost na [email protected] a uveďte VŠECHNY informace zmíněné níže:

Co uvést ve stížnosti

Svou stížnost prosím zašlete v angličtině nebo lotyštině. Ve svém e-mailu či dopise jasně konstatujte, že se jedná o stížnost, a uveďte následující informace:

 1. Vaše celé jméno, jste-li fyzická osoba; jméno společnosti a celé jméno osoby oprávněné jednat za společnost, jste-li právnická osoba
 2. ID Vašeho účtu Mintos, které najdete v nastavení svého účtu
 3. Podrobné vysvětlení stížnosti
 4. Případné související dokumenty, obrázky nebo snímky obrazovky
 5. Způsob, jak si přejete situaci vyřešit
 6. Preferovaný komunikační kanál pro naši odpověď (e-mail nebo doručovací adresa).

Prosíme Vás, abyste poskytli dostatek informací k tomu, abychom mohli Váš případ prošetřit. Budou-li informace uvedené ve Vaší žádosti neúplné, vyhrazujeme si právo odložit prošetření, dokud nebudou dodány všechny požadované informace, nebo se vůbec nevěnovat prošetření stížnosti. V případě, že podáte neúplnou stížnost, Vám dáme vědět, jaké informace potřebujeme k tomu, abychom mohli pokračovat.

Co se stane dál?

Potvrdíme přijetí stížnosti a uvedeme odhad doby potřebné pro odpověď.

Stížnosti týkající se investičních služeb

Vaši stížnost prošetříme a poskytneme Vám odpověď, jakmile to bude možné, nejdéle však do:

 • 15 pracovních po doručení stížnosti, je-li stížnost podaná spotřebitelem v souladu s lotyšským zákonem o ochraně práv spotřebitelů
 • 30 pracovních dní po doručení stížnosti, je-li stížnost podána právnickou osobou.
 • Není-li možné stížnost vyřešit v uvedeném časovém termínu, budeme Vás informovat o důvodech a poskytneme nový odhad doby potřebné pro odpověď, která by neměla být delší než 30 dní od doručení stížnosti.

Co když nejste s naší odpovědí spokojeni?

Jakýkoli spor, který vznikne mezi Mintosem a Vámi, bude vyřešen na základě jednání mezi oběma stranami. Pokud to není možné, a Vy přesto nejste spokojeni s naší odpovědí na Vaši stížnost, máte právo obrátit se se svou stížností na následující orgány pro mimosoudní řešení sporů:

 • Jste-li spotřebitelem, můžete podat stížnost v souladu s ustanoveními zákona o ochraně práv spotřebitelů Lotyšské republiky Centru pro ochranu práv spotřebitele (Consumer Rights Protection Centre, Brivibas iela 55, Riga, Lotyšsko).
 • Jste-li přesvědčeni, že Mintos porušuje platné zákony a právní předpisy, můžete svou stížnost zaslat regulačnímu orgánu FCMC e-mailem na [email protected] nebo využít online formuláře na stránkách portálu veřejných služeb http://www.latvija.lv
 • Splňuje-li Vaše stížnost pravidla ombudsmana Lotyšské finanční asociace (Finance Latvia Association), můžete stížnost podat na adrese Doma laukums 8A, Riga, LV-1050, Lotyšsko.