DROŠĪBA

Diversifikācija un atdeve

Kapitāla sadalīšana vairākos aktīvos tiek uzskatīta par vienu no labākajiem veidiem, kā pārvaldīt investīciju risku. Jo diversificētāks ir investora portfelis, jo mazāk viņi izjūt tirgus notikumu ietekmi uz tā atsevišķajām daļām.

Kāpēc diversifikācija ir svarīga

Visas investīcijas ir saistītas ar risku zaudēt investēto naudu. Investējot daudzos dažādos aktīvos, investori var mazināt negatīvo ietekmi, ko rada atsevišķu investīciju zaudēšana, jo katra investīcija veido tikai nelielu portfeļa daļu, un zaudējumus vienā vietā var atsvērt ieguvumi citviet, it īpaši, ja starp aktīviem ir mazāka korelācija. Tātad, lai arī investīciju risku nekad nevar novērst pilnībā, diversifikācija tiek uzskatīta par galveno instrumentu, ar ko samazināt investīciju risku un nodrošināt pastāvīgu atdevi.

Diversifikācija Mintos investīciju platformā

Nav viena pierādīta veida, kā izveidot diversificētu portfeli, taču var ievērot dažus vispārpieņemtus investēšanas teorijas principus.

Ko tas nozīmē

Pietiekami liela aktīvu skaita turēšana

Investējot daudzu aizdevumu nelielās daļās, var samazināt pakļautību aizņēmēja saistību neizpildes riskam. Šādi var samazināt arī portfeļa svārstīgumu un nodrošināt stabilāku atdevi. Investīcijas vairākos aizdevumos nozīmē, ka katrs no tiem veido mazāku portfeļa daļu un mazāk ietekmē portfeļa sniegumu.

Ko tas nozīmē

Portfelī ietilpst 100 vai vairāk dažādu aizdevumu daļas.

Izvairīšanās no koncentrācijas

Investējot dažādu kreditēšanas uzņēmumu izsniegtos aizdevumos, var samazināt pakļautību katra kreditēšanas uzņēmuma riskam.

Ko tas nozīmē

Jebkuru piecu dažādu kreditēšanas uzņēmumu izsniegtie aizdevumi kopā veido ne vairāk kā 50% no portfeļa.

Izvairīšanās no koncentrācijas vienā uzņēmumā

Investīciju koncentrācija viena kreditēšanas uzņēmuma parādzīmēs var palielināt pakļautību šī uzņēmuma kredītriskam.

Ko tas nozīmē

Pamatā esošajiem aizdevumiem, kurus izsniedzis viens kreditēšanas uzņēmums, nevajadzētu veidot vairāk kā 20% no portfeļa.

Investēšana dažādās ekonomikās

Ģeogrāfiskā diversifikācija var samazināt pakļautību negaidītiem ģeopolitiskiem vai ekonomiskiem notikumiem.

Ko tas nozīmē

Jebkurās trīs valstīs izsniegtie aizdevumi kopā veido ne vairāk kā 50% no portfeļa.

Izvairīšanās no koncentrācijas vienā valstī

Koncentrācija vienā valstī izsniegtās investīciju iespējās var palielināt tavu pakļautību negaidītiem ģeopolitiskiem vai ekonomiskiem notikumiem.

Ko tas nozīmē

Pamatā esošajiem aizdevumiem, kuri izsniegti vienā valstī, nevajadzētu veidot vairāk kā 33% no portfeļa.

Diversifikācija un atdeve

Diversifikācija ir saistīta ar izpratni, ka dažiem aktīviem būs labāks sniegums nekā citiem, bet investori iepriekš nezina, kuri tie būs. Diversificēta portfeļa atdeve vienmēr būs zemāka nekā labākā snieguma investīcijām. Un pretēji - tā vienmēr būs lielāka nekā sliktākā snieguma investīcijām. Tas nozīmē, ka investoriem ar labāk diversificētiem portfeļiem vidēji būs stabilāka atdeve un mazāk negatīvu gadījumu.¹
Neto gada atdeve
Diversifikācija
Skatīt detalizētu grafiku Investoru gūtā neto atdeve Mintos investīciju platformā attiecībā pret viņu vidējo svērto Mintos Diversification Score 2020. gadā. Neto atdeves aprēķinos ir ņemtas vērā apturēto kreditēšanas uzņēmumu izsniegtajiem aizdevumiem piemērotās norakstāmās summas, pamatojoties uz mūsu pašreizējām līdzekļu atgūšanas aplēsēm. Diversifikācija pilnībā nenovērš investīciju risku.

Uzzini vairāk par drošību Mintos investīciju platformā

Investīciju riska pārvaldība

Riski, ar kuriem Tu saskaries Mintos, un kā tos pārvaldīt

Mintos Risk Score

Kas ir Mintos Risk Score, un kā tas var palīdzēt pieņemt investēšanas lēmumus

Mintos un Tavi dati

Kā Mintos apstrādā un aizsargā Tavus datus un dod Tev kontroles iespējas

Aizsargā savu kontu

Kā Tu vari palīdzēt pasargāt savu kontu pret neatļautu piekļuvi

Esi gatavs pievienoties?

Sāc investēt šodien!