BEZPIECZEŃSTWO

Dywersyfikacja a stopy zwrotu

Rozłożenie kapitału na wiele aktywów uważa się za jeden z najlepszych sposobów zarządzania ryzykiem inwestycyjnym. Im bardziej zdywersyfikowany jest portfel inwestora, tym mniej odczuwa on wpływ wydarzeń rynkowych na poszczególne części swojego portfela.

Dlaczego dywersyfikacja ma znaczenie

Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem utraty zainwestowanych środków. Inwestując w wiele różnych aktywów, inwestorzy mogą zmniejszyć swoją ekspozycję na niepowodzenie poszczególnych inwestycji: każda inwestycja będzie stanowić tylko niewielką część ich portfela, a straty w jednym obszarze mogą zostać kompensowane zyskami osiąganymi w innym — zwłaszcza jeśli poszczególne aktywa są mniej skorelowane. Jakkolwiek nigdy nie można całkowicie wyeliminować ryzyka inwestycyjnego, dywersyfikację powszechnie uważa się za kluczowe narzędzie służące zmniejszaniu ryzyka inwestycyjnego i uzyskiwania stałych stóp zwrotu.

Dywersyfikacja na Mintos

Nie ma jednego sprawdzonego sposobu na zbudowanie zdywersyfikowanego portfela. Można jednak zastosować pewne wspólne zasady wynikające z teorii inwestowania.

Co to oznacza?

Posiadanie wystarczająco dużej liczby aktywów

Inwestowanie w niewielkie części wielu pożyczek może zmniejszyć ekspozycję na niewypłacalność pożyczkobiorców. Może to również zmniejszyć zmienność portfela i prowadzić do osiągania bardziej stabilnych stóp zwrotu. Posiadanie większej liczby pożyczek oznacza, że każda z nich stanowi mniejszą część portfela i będzie miała mniejszy wpływ na jego wyniki.

Co to oznacza?

Portfel obejmuje 100 lub więcej różnych części ułamkowych pożyczek.

Unikanie koncentracji

Inwestowanie w pożyczki udzielane przez różne firmy pożyczkowe może zmniejszyć ekspozycję na ryzyko kredytowe ponoszone przez każdą firmę pożyczkową.

Co to oznacza?

Pożyczki udzielone przez 5 różnych firm pożyczkowych stanowią łącznie nie więcej niż 50% portfela.
Nie więcej niż 20% portfela stanowią pożyczki udzielone przez jedną firmę pożyczkową.

Inwestowanie w różnych gospodarkach

Dywersyfikacja geograficzna może zmniejszyć ekspozycję na nieoczekiwane wydarzenia geopolityczne lub gospodarcze.

Co to oznacza?

Pożyczki udzielone w dowolnych 3 krajach stanowią łącznie nie więcej niż 50% portfela.
Nie więcej niż 33% pożyczek zostało udzielonych w jednym kraju.

Dywersyfikacja a stopa zwrotu z inwestycji

Dywersyfikacja polega na zrozumieniu, że niektóre aktywa będą osiągać lepsze wyniki niż inne, ale inwestorzy nie wiedzą z góry, które z nich. Stopa zwrotu ze zdywersyfikowanego portfela zawsze będzie niższa niż w przypadku inwestycji osiągającej najlepsze wyniki. I odwrotnie, zawsze będzie też wyższa niż inwestycja osiągająca najniższe wyniki. Oznacza to, że inwestorzy mający bardziej zdywersyfikowane inwestycje będą średnio mieli stabilniejsze stopy zwrotów i mniej ujemnych wartości skrajnych.¹
Roczny zwrot netto
Dywersyfikacja
Zobacz szczegółowy wykres Stopy zwrotu netto uzyskane przez inwestorów na Mintos w stosunku do ich średniego ważonego wyniku dywersyfikacji Mintos w roku 2020. W kalkulacji stóp zwrotu netto zastosowano odpisy dla pożyczek udzielonych przez zawieszone firmy pożyczkowe na podstawie naszych aktualnych szacunków dotyczących ściągalności należności. Dywersyfikacja nie eliminuje całkowicie ryzyka inwestycyjnego.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie na Mintos

Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym

Ryzyka, na jakie narażasz się na Mintos i co możesz z nimi zrobić

Mintos Risk Score

Co to jest Mintos Risk Score i jak może Ci pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych?

Mennice i Twoje dane

Jak Mintos obsługuje i chroni Twoje dane oraz zapewnia Ci nad nimi kontrolę?

Chroń swoje konto

Jak możesz pomóc chronić swoje konto przed nieautoryzowanym dostępem

Gotowy by dołączyć?

Zacznij inwestować już dziś.