Alles over obligaties op Mintos

Welkom bij de oktobereditie van onze ontwikkelaarsblog. Elke maand delen we de laatste updates over waar onze ontwikkelaars bij Mintos aan hebben gewerkt.

We verdiepen ons in verbeteringen en ontwikkelingen, en we delen de innovatieve oplossingen die ons platform aandrijven. Het is ons doel om beleggers in staat te stellen om risico’s te verminderen en om mogelijk rendementen te verbeteren door hun beleggingen te spreiden over zowel alternatieve activa zoals leningen, als beproefde activaklassen zoals ETF’s.

Deze maand spraken we met een teamleider van het ontwikkelingsteam die 7 jaar geleden bij Mintos begon als softwareontwikkelaar. Recentelijk heeft hij het Fractional Bonds-project geleid, en de integratie ervan op Mintos. We bespraken hoe het ontwikkelingsteam het nieuwe Fractional Bonds-product heeft opgezet en wat de uitdagingen zijn bij het overgaan naar een multi-assetplatform.

De opzet van Fractional Bonds

Voor het integreren van obligaties op Mintos was een blauwdruk nodig — niet alleen voor de obligaties, maar ook voor een overkoepelende systeemherziening om de klantgerichtheid en de aanpassing van een nieuwe activaklasse te garanderen.

Het begin van dit project is terug te voeren tot een jaar geleden. Het ontwikkelingsteam verkende het idee om Fractional Bonds te creëren, gebruikmakend van onze bestaande technologie. Niet lang daarna brachten onze hoofdontwikkelaars het project uitgebreid in kaart binnen ons systeem. Er werd besloten dat door een team aan het Fractional Bonds-initiatief te wijden de processen zouden worden gestroomlijnd en de afhankelijkheden tussen de teams zouden worden verminderd. Toen er consensus was bereikt, begon het ontwikkelingsteam voor de Fractional Bonds onmiddellijk met het implementatieproces.

Introductie van fractionalisatie

De hoeksteen van onze aanpak was het gebruik van een fractionalisatie-opzet. Fractionalisatie houdt in dat een actief wordt verdeeld in delen die kleiner zijn dan een standaardaandeel, waardoor beleggingen in dat specifieke actief toegankelijker worden voor beleggers. Dit mechanisme stelt beleggers instaat om hun portefeuilles te diversifiëren met activaklassen die voorheen buiten hun financiële bereik lagen.

Van oudsher worden obligaties gezien als een beleggingsvorm met een hoge instapdrempel, waarvoor een aanzienlijk kapitaal nodig is, vaak in het bereik van vijf cijfers of meer. Fractionalisering pakt deze barrières aan door beleggers in staat te stellen om kleinere delen van een obligatie te verwerven, waardoor de toegang wordt verbreed. Onze ontwikkelaars hebben het framework voor fractionalisatie vakkundig ontwikkeld, waarbij ze gebruik hebben gemaakt van onze bestaande technologische infrastructuur. Het gebruik van reeds gevestigde technologie versnelde niet alleen het project maar zorgde er ook voor dat de standaarden van het product gehandhaafd konden worden.

Van single asset naar multi-asset

Het team moest ons platform veranderen van een platform dat uitsluitend op leningen gericht is, naar een multi-assetplatform met Fractional Bonds. Ze analyseerden hoeveel van het systeem hierdoor zou worden beïnvloed en of ze in staat zouden zijn om Fractional Bonds te creëren op het bestaande systeem, los van de door leningen gedekte Notes. Een zorg die het ontwikkelingsteam had was het doorbreken van de oorspronkelijke functionaliteit. Dit kwam door de complexiteit van het bestaande systeem en het aantal uitbreidingspunten, beide complexe technische overwegingen.

Het team evalueerde de tijd die nodig was om Fractional Bonds op te zetten op ons huidige systeem versus het bouwen van een nieuw systeem. De verschillen waren aanzienlijk: er werd vastgesteld dat een apart systeem ongeveer een jaar zou duren. Het team schatte dat ze de opzet van Fractional Bonds in ons bestaande systeem binnen een paar maanden konden afronden vanwege de vele technische overeenkomsten tussen Fractional Bonds en door leningen gedekte Notes. Deze overeenkomsten zij onder andere:

  1. Aankoopstroom: Het huidige systeem heeft een aankoopstroommechanisme, dat het hergebruik van winkelwagen- en bevestigingsweergaven omvat. Dit kan efficiënt worden gebruikt voor Fractional Bonds, net zoals dat het geval was voor door leningen gedekte Notes, wat een eenvoudig aankoopproces voor beleggers vergemakkelijkt.
  2. Een duidelijke weergave van details over de financiële instrumenten: Beide opstellingen maken gebruik van aparte kaarten met zichtbare schema’s, waardoor een gestructureerde en transparante manier wordt geboden om informatie over de respectieve financiële producten te presenteren en bij te houden.
  3. Secundaire Marktlogica: De logica voor het beheren van transacties op de Secundaire Markt van Mintos is een gemeenschappelijk kenmerk dat vereist is voor beide opstellingen, waardoor het kopen en verkopen van deze financiële instrumenten na uitgifte mogelijk wordt.
  4. Creatie van financiële instrumenten: De procedurele en technische workflows voor het genereren van nieuwe financiële instrumenten worden gedeeld tussen Fractional Bonds en door leningen gedekte Notes, wat een gemeenschappelijk proces weerspiegelt dat kan worden gebruikt om het opzetten van Fractional Bonds in het bestaande systeem te versnellen.

UI- en UX-uitdagingen overwinnen

De reis van Mintos naar het hosten van meerdere activa bracht aanzienlijke UI- en UX-uitdagingen met zich mee. Oorspronkelijk was het platform ingericht voor door leningen gedekte Notes, waardoor de het opnemen van Fractional Bonds een veeleisende taak was. Hier gaan we dieper in op de uitdagingen die we tegenkwamen en de oplossingen die door ons ontwikkelingsteam zijn bedacht:

UI-uitbreiding

De reeds bestaande gebruikersinterface (UI) is niet ontworpen om meerdere activa te verwerken. De complexe structuur, die in de loop der jaren was verfijnd en meerdere talen ondersteunde, omvatte onze hele website. Om Fractional Bonds naast door leningen gedekte Notes te kunnen accommoderen, moest de systeemprocessen grondig worden onderzocht en aangepast om een naadloze differentiatie van activa te garanderen.

UX-divergentie

De investeringstijdlijn voor Fractional Bonds introduceerde, in tegenstelling tot onmiddellijke transacties met door leningen gedekte Notes, een unieke uitdaging voor de gebruikerservaring (UX). De orders van beleggers voor Fractional Bonds gaan een holdingfase in, bekend als de fondsreservering, die tot een bepaalde datum (toezeggingsdatum) kan worden geannuleerd. Dit vereistte het creëren van een apart, gebruiksvriendelijk investeringstraject zonder afbreuk te doen aan de eenvoud van het kopen van door leningen gedekte Notes.

Systematische verfijning van het proces

De ontwikkeling van een mechanisme voor fondsreservering voor Fractional Bonds was een nauwgezette taak, waarbij gezorgd moest worden voor een soepele overgang door de reserverings-, toezeggings- en uitvoeringsfasen. In tegenstelling tot het directe aankoopmodel voor de door leningen gedekte Notes, vereiste dit systeem aanzienlijke programmeer- en UI-aanpassingen, waardoor de tijdlijn voor ontwikkeling, testen en verfijning werd verlengd.

Wanneer een belegger ervoor kiest om in Fractional Bonds te beleggen, maakt hij of zij in wezen een reservering van het fonds in plaats van een onmiddellijke belegging. Deze reservering kan door de belegger worden ingetrokken tot een bepaalde toezeggingsdatum, wat een cruciaal moment is in dit proces.

Na de toezeggingsdatum blijven de fondsen gereserveerd tot de uitvoeringsdatum. Zodra de order is uitgevoerd wordt de belegger eigenaar van het instrument en begint het rente op te bouwen. De programmering voor Fractional Bonds vereiste het opzetten van een framework dat naadloos de fasen van reservering, toezeggingsdatum en uitvoeringsdatum kon verwerken, waardoor een soepele overgang van de ene fase naar de volgende kon worden verzekerd en de gebruiker gedurende het hele proces op de hoogte en betrokken bleef.

Reflectie na het project

Na de lancering van de Fractional Bonds hield het team alles met betrekking tot de beleggingen nauwlettend in de gaten. Ze verzamelden ook informatie over de interactie tussen de gebruikers en de nieuwe UI, wat inzichten opleverde voor mogelijke wijzigingen. Het meest kritieke punt na het project was het monitoren om ervoor te zorgen dat alles soepel verliep en dat de beleggingen volgens plan verliepen.

Het ontwikkelingsteam had een debriefing, zoals ze na elke productlancering doen. Ze bespraken hoe de lancering verliep en bespraken hoe hun verwachtingen anders waren of vergelijkbaar met de resultaten. Tot slot bespraken ze leerpunten en hoe ze deze punten kunnen toepassen op het volgende project. Het ontwikkelingsteam blikt altijd terug en kijkt vooruit.

Een van onze doelstellingen is om Mintos om te vormen tot een multi-asset platform. Met de lancering van Fractional Bonds hebben we een stap in die richting gezet en het is slechts het begin van meer activamogelijkheden in de toekomst. Houd de toevoeging van andere activaklassen zoals ETF’s, die we binnenkort zullen introduceren, in de gaten om het aanbod van ons platform verder te diversifiëren.

Delen:

Wil je iets delen?

Stel vragen, deel je mening en discussieer met andere beleggers in onze community.

community-banner