AS DelfinGroup akcionāri izsaka publisku piedāvājumu 4,66 miljonu eiro apmērā

Latvijas banka  ir apstiprinājusi divu lielāko AS DelfinGroup (turpmāk – DelfinGroup) akcionāru – SIA L24 Finance un SIA EC finance – iesniegtos prospektus par daļu sev piederošo akciju pārdošanu, izsakot publiskos piedāvājumus. DelfinGroup ir sniegusi šādu darbības un finanšu informāciju:

Kopumā investoriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā tiks piedāvātas līdz 4,66 miljoniem eiro vērtas DelfinGroup akcijas, un vienas akcijas cena būs 1,35 eiro. Parakstīšanās periods ilgs no 2023. gada 22. maija līdz 2. jūnijam ieskaitot.

Saskaņā ar Latvijas Bankas apstiprinātajiem prospektiem abi akcionāri piedāvā pārdot salīdzinoši nelielu daļu savu akciju. Tas tiek darīts, lai palielinātu publiskā apgrozībā esošo akciju skaitu un tādejādi stiprinātu akciju likviditāti, kā arī lai akcionāri diversificētu savus aktīvus un ieguldījumus.

Publisko piedāvājumu ietvaros SIA L24 Finance piedāvās iegādāties līdz 3,15 miljoniem eiro vērtas akcijas, bet SIA EC finance – līdz 1,51 miljonam eiro vērtas DelfinGroup akcijas.

Prospekta apstiprināšanas dienā akcijas cena biržā bija 1,515 eiro un, vadoties pēc Nasdaq Riga datiem, akcijas apjoma vidējā svērtā cena no 2023. gada 1. februāra līdz 30. aprīlim ir bijusi 1,51 eiro. Publisko piedāvājumu ietvaros akcijas tiks pārdotas par 1,35 eiro, kas nozīmē vairāk nekā 10% atlaidi no akcijas vidējās svērtās cenas iepriekš minētajā tirdzniecības periodā.

Sīkāka informācija par DelfinGroup akciju publisko piedāvājumu ir pieejama šeit.

"Šī ir jau otrā reize, kad abi lielākie DelfinGroup akcionāri izteiks publiskos akciju piedāvājumus, dodot iespēju investoriem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iegādāties DelfinGroup akcijas. Mēs pozitīvi vērtējam abu akcionāru iniciatīvu, laižot publiskā apgrozībā daļu no savām akcijām, tādējādi palielinot brīvā tirdzniecībā esošo akciju apjomu, kā arī kopumā piesaistot DelfinGroup lielāku akcionāru bāzi. Šādi publiskie piedāvājumi ir vērtīga iespēja gan esošajiem, gan arī jaunajiem akcionāriem iegādāties akciju paketi par fiksētu cenu zem to pašreizējās tirgus vērtības, turklāt tas kopumā veicina kapitāla tirgus attīstību Baltijas mērogā,"

DelfinGroup ieņēmumi 2023. gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, palielinājušies par 46%, sasniedzot 11,1 miljonus eiro. Uzņēmuma EBITDA pieaugusi līdz 3,9 miljoniem eiro, kas ir par 53% vairāk nekā 2022. gada 1. ceturksnī, savukārt, peļņa pirms nodokļiem palielinājusies par 16%, sasniedzot 1,8 miljonus eiro. DelfinGroup kredītportfelis kopš gada sākuma palielinājies par 9%, sasniedzot 73,5 miljonus eiro.

DelfinGroup ir strādājis ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada, vienlaikus nodrošinot stabili augstus izaugsmes rādītājus. Arī biržā uzņēmums uzrāda konkurētspējīgus rādītājus, nodrošinot investoriem labu dividenžu ienesīgumu un saglabājot izaugsmes potenciālu.

Akcionāriem dividendēs ik ceturksni līdz šim ir izmaksāti līdz 50% no uzņēmuma peļņas. Balstoties uz dividenžu maksājumiem, ko uzņēmums ir veicis līdz 2023. gada 16. maijam, pēdējo 12 mēnešu laikā DelfinGroup dividendēs izmaksāja 5,5 miljonus eiro jeb 0,121 eiro par akciju. Tas uzņēmuma akcionāriem nodrošināja ļoti labu dividenžu ienesīgumu 8% apmērā, pamatojoties uz akcijas cenu 2023. gada 16. maijā uz Nasdaq Riga biržas akciju tirdzniecības sesijas slēgšanas brīdi. Savukārt, balstoties uz pēdējo 12 mēnešu izmaksāto dividenžu apjomu, dividenžu ienesīgums pie publisko piedāvājumu akciju pārdošanas cenas 1.35 eiro sastādītu 9%.

Saskaņā ar akcionāru prospektos iekļauto informāciju, šobrīd DelfinGroup lielākie akcionāri ir SIA L24 Finance (55,13%), SIA EC finance (18,22%) un SIA AE Consulting (8,75%), bet pārējiem akcionāriem pieder 17,9% akciju.

Atruna: Šis paziņojums ir neapmaksāta mārketinga komunikācija saskaņā ar Prospektu Regulu, un tas nav uzskatāms par investīciju padomu vai piedāvājumu. Šeit sniegtā informācija ietver paziņojumus par AS DelfinGroup akcionāru (1) SIA L24 Finance; (2) SIA EC finance AS DelfinGroup akciju publiskajiem piedāvājumiem. Katrs investīciju lēmums jāpieņem balstoties uz Prospektiem, ko apstiprina Latvijas banka. Ja nepieciešams, pirms investēšanas konsultējieties ar ekspertu. Apstiprinātie akcionāru prospekti ir pieejami Latvijas bankas mājaslapā (www.bank.lv).

Par DelfinGroup

DelfinGroup ir licencēts Latvijas fintech uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, aizdevumus senioriem, nomaksas pakalpojumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 90 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. DelfinGroup vairāk nekā 300 profesionāļu komanda vidēji mēnesī izsniedz 35 tūkstošus aizdevumu. Uzņēmuma kopējais reģistrēto klientu skaits pārsniedz 400 000. DelfinGroup kopš 2014. gada ir pazīstama Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021. gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmums 2021. gadā veica IPO, piesaistot gandrīz 6000 jaunu akcionāru. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu izmaksu. 2022. gadā uzņēmuma neto kredītportfelis pieauga līdz 67,4 miljoniem eiro, savukārt EBITDA sasniedza 13,1 miljonu eiro un peļņa pirms nodokļu nomaksas 7,3 miljonus eiro. Uzņēmuma ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada.

Table of Contents