Ieguldītāju aizsardzības sistēma Mintos platformā

Investējot regulētā vidē Mintos platformā, ieguldītāju gūst labumu no piekļuves ieguldītāju aizsardzības sistēmai.

Kas ir ieguldītāju aizsardzības sistēma?

Ieguldītāju aizsardzības sistēma nodrošina ieguldītājiem kompensāciju, ja Mintos neatgriež viņu finanšu instrumentus (parādzīmes) vai neinvestētos līdzekļus.

Prasījumi saskaņā ar ieguldītāju aizsardzības sistēmu parasti rodas, ja pakalpojumu sniedzējs nespēj izpildīt savas saistības pret ieguldītājiem. Piemēram, ja Mintos būtu iesaistīts administratīvā pārkāpumā vai pārtrauktu darbību, un ieguldītāja parādzīmes būtu pazaudētas vai viņš nevarētu izņemt savus neinvestētos līdzekļus, viņš varētu pieprasīt kompensāciju.

Saskaņā ar ieguldītāju aizsardzības sistēmu Mintos platformas ieguldītāji var pieprasīt līdz 90 % no saviem neto zaudējumiem, nepārsniedzot 20 000 eiro.

Ieguldītāju aizsardzības sistēmas ir izveidotas saskaņā ar Direktīvu 97/9/EK un attiecas uz visām licencētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un bankām attiecīgajā ES valstī. Mintos darbību Latvijā uzrauga FKTK, un Mintos ir Latvijas ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieks. Visi privātie investori ir aizsargāti neatkarīgi no to dzīvesvietas valsts. 

Taču ieguldītāju aizsardzības sistēma neaizsargā pret investīciju risku, piemēram, sliktiem pamatā esošo aizdevumu rezultātiem, aizņēmēja saistību neizpildi vai kreditēšanas uzņēmuma saistību neizpildi.

Kāpēc ieguldītāju aizsardzības sistēma ir svarīga?

Neregulēti pakalpojumu sniedzēji nevar piedalīties ieguldītāju aizsardzības sistēmā. Tāpēc, ja tiktu pieļautas opercionālas kļūdas vai ja platforma pārtrauktu darbību, vai būtu iesaistīta krāpšanā, ieguldītāji varētu zaudēt daļu vai visas savas investīcijas un neinvestētos līdzekļus. Diemžēl šādas situācijas pūļa kreditēšanas nozarē mēs esam novērojuši jau agrāk.

No otras puses, tādām licencētām ieguldījumu brokeru sabiedrībām kā Mintos ir jāpiedalās ieguldītāju aizsardzības sistēmā. Tāpēc mūsu platformas ieguldītāji šādās situācijās ir aizsargāti.

Lūdzu, ņem vērā, ka  ieguldītāju aizsardzības sistēma Mintos platformā attiecas tikai uz investīcijām finanšu instrumentos parādzīmēs.Lai uzzinātu vairāk par regulējuma aizsardzības mehānismiem, skati sadaļu par investoru aizsardzību Mintos platformā.

Table of Contents