Aktualizacja: nowe strategie inwestycyjne Mintos, dające inwestorom większy wybór

9 września 2020 r.

Od momentu wprowadzenia nowych strategii 13 sierpnia br., otrzymaliśmy i opinie wielu inwestorów, które uwzględniliśmy i dlatego też wprowadzamy 2 aktualizacje:

  • Podnieśliśmy standard dotyczący jakości dla strategii konserwatywnej, pozwalając algorytmowi inwestować tylko w pożyczki udzielane przez firmy pożyczkowe, które mają rating B+ lub wyższy. Firmy pożyczkowe, które mają rating B i B-, nie są już uwzględniane w tej strategii. Jeśli Twoja strategia zainwestowała w pożyczki o ratingu B lub B-, możesz poczekać, aż pożyczki te staną się wymagalne lub spieniężyć swoją inwestycję.
  • Od tej pory algorytm wysokodochodowej strategii nie tylko będzie inwestował w pożyczki…

Wprowadzenie spersonalizowanych informacji o kwotach w trakcie odzyskiwania

Najważniejsze fakty
● Mintos wprowadzi panel nawigacyjny ze spersonalizowanymi informacjami o środkach w trakcie odzyskiwania
● Inwestorzy mogą zobaczyć swoją ekspozycję wobec każdej firmy pożyczkowej

(więcej…)

AML: Co to jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i dlaczego jest to tak ważne?

Pranie brudnych pieniędzy jest procederem przestępczym, który pozwala nielegalnie zarabianym środkom wejść do głównego nurtu przepływów pieniężnych społeczeństwa. Biorąc pod uwagę fakt, że przepisy mające na celu ochronę przed praniem pieniędzy są powiązane z produktami i usługami finansowymi na całym świecie, społeczność międzynarodowa jednoznacznie zgadza się co do zagrożenia, jakie pranie pieniędzy stanowi dla gospodarki światowej. Niniejszy artykuł wyjaśnia, dlaczego i co możemy zrobić, aby zapobiegać temu procederowi. (więcej…)

Mintos on the way to become a regulated marketplace for investing in loans

Mintos na drodze do stania się regulowanym rynkiem dla inwestycji w pożyczki

Na początku bieżącego roku Mintos złożył wniosek o licencję firmy inwestycyjnej,  a także o licencję dla instytucji pieniądza elektronicznego. Teraz gdy zbliżamy się do wprowadzenia różnych zmian związanych z oczekiwanymi licencjami, przekazujemy więcej informacji o tym, jak stanie się regulowanym rynkiem wpłynie na inwestorów. (więcej…)

Zaktualizowano: Inwestorzy będą zarabiać odsetki od płatności oczekujących

Aktualizacja z 31 sierpnia br.

Ostatnio zdarzyło się wiele przypadków, gdy firmy pożyczkowe musiały płacić odsetki od płatności oczekujących, pomimo terminowego przekazywania środków. Dzieje się tak dlatego, że przelewy bankowe trwają niekiedy do 3 dni, zazwyczaj z uwagi na fakt, że siedziba firmy pożyczkowej znajduje się poza Unią Europejską. (więcej…)

Inwestowanie w pożyczki: nowa generacja klasy aktywów

Na Mintos sprawiamy, że pożyczki są dostępną klasą aktywów dla zwykłych inwestorów na prawdziwie globalną skalę. W tym artykule przyjrzyjmy się, w jaki sposób pożyczki mogą uzupełniać „tradycyjne” klasy aktywów inwestycyjnych, takie jak akcje i obligacje w portfelu każdego inwestora. (więcej…)

Wkrótce: nowe strategie inwestycyjne Mintos zapewnią inwestorom większy wybór

Mniej więcej rok temu wprowadziliśmy Mintos Invest & Access, nowy sposób inwestowania, który łączy atrakcyjne stopy zwrotu ze zwiększoną płynnością. Ostatnie miesiące pokazały, że produkt ten może zapewnić dodatkową płynność, nawet w trudnych warunkach rynkowych: średnio wypłaty są realizowane w ciągu 5 godz. 44 min. (więcej…)

Skonsolidowany raport roczny Mintos za rok 2019

Publikujemy Skonsolidowany raport roczny Mintos Holdings, aby informować naszych inwestorów i innych interesariuszy o wynikach działalności Mintos za rok 2019. (więcej…)

Wprowadzenie opłaty za sprzedaż pożyczek na rynku wtórnym

Od 13 kwietnia 2020 roku wprowadzimy niewielką opłatę w wysokości 0,85% za sprzedaż pożyczek na rynku wtórnym. Uważamy, że jest to uczciwa i przejrzysta opłata, która pomoże nam pokryć koszty, i która stawia nas na równi lub poniżej innych wiodących platform w Europie i Wielkiej Brytanii. Z rynku wtórnego korzysta 38% spośród naszych aktywnych inwestorów, a wartość pożyczek sprzedawanych na nim każdego dnia wynosi średnio około 700 000 EUR¹, tym samym nasz rynek wtórny oferuje znaczną płynność tym inwestorom, którzy chcą wcześnie wyjść z danej inwestycji. Czytaj więcej

Aktualizacja Ratingów Mintos na marzec 2020 roku

Publikujemy zmiany w Ratingach Mintos dla szeregu firm pożyczkowych działających na Mintos, zgodnie z podjętymi decyzjami podjętymi przed rozwojem sytuacji spowodowanym pandemią COVID-19.  (więcej…)

Szukanie

Important

Podążaj za nami