Dalsze informacje dotyczące naszego ostatniego ogłoszenia dotyczącego Notes

Niedawno udostępniliśmy aktualizację na temat zbliżającego się wprowadzenia Notes, nowych instrumentów finansowych, które będą dostępne, gdy Mintos stanie się rynkiem regulowanym. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem i licznymi pytaniami dotyczącymi funkcjonowania programu Notes. Poniżej przedstawiamy zestawienie najczęściej zadawanych pytań przez inwestorów, które pojawiały się na naszym blogu oraz w wiadomościach e-mail do zespołu Mintos Obsługi Inwestorów. (więcej…)

Zaktualizowane kryteria dotyczące klasyfikacji firm pożyczkowych

W ramach naszego przejścia od ocen ryzyka Mintos Risk Ratings do Mintos Risk Score, dokonaliśmy zmiany kryteriów dotyczących statusu niewykonania zobowiązań i dlatego teraz przekazujemy te informacje celem poprawy przejrzystości w tym zakresie. (więcej…)

Wprowadzamy Notes — przyszłą formę inwestowania w pożyczki na Mintos w regulowanym otoczeniu

Kontynuujemy prace nad tym, aby stać się firmą inwestycyjną i nadal wprowadzamy niezbędne zmiany.

Jedna z kluczowych zmian dotyczy podstawowego sposobu, w jaki inwestorzy dokonują inwestycji w pożyczki. W regulowanym otoczeniu, inwestycje w pożyczki na Mintos staną się inwestycjami w Notes — instrumentami finansowymi zabezpieczonymi pożyczkami. Chętnie opowiemy Ci o nich więcej. (więcej…)

Już wkrótce: wprowadzenie większej przejrzystości dla inwestorów dzięki Mintos Risk Score

  • Mintos Risk Score to nowy model oceny ryzyka, który ocenia możliwości inwestycyjne na Mintos
  • Przyczyni się on do zwiększenia przejrzystości i pogłębienia wiedzy inwestorów
  • Oprócz wyniku ogólnego, inwestorzy zobaczą 4 dodatkowe wyniki cząstkowe (wyniki portfela pożyczek, efektywność jednostki obsługującej pożyczki, siła odkupu i struktura współpracy)
  • Wyniki i wyniki cząstkowe będą oparte na całkowicie numerycznym modelu punktowym
  • Mintos Risk Score i aktualizacje istniejących ratingów zostaną wprowadzone w drugiej połowie października 2020 r.

(więcej…)

Aktualizacja: nowe strategie inwestycyjne Mintos, dające inwestorom większy wybór

9 września 2020 r.

Od momentu wprowadzenia nowych strategii 13 sierpnia br., otrzymaliśmy i opinie wielu inwestorów, które uwzględniliśmy i dlatego też wprowadzamy 2 aktualizacje:

  • Podnieśliśmy standard dotyczący jakości dla strategii konserwatywnej, pozwalając algorytmowi inwestować tylko w pożyczki udzielane przez firmy pożyczkowe, które mają rating B+ lub wyższy. Firmy pożyczkowe, które mają rating B i B-, nie są już uwzględniane w tej strategii. Jeśli Twoja strategia zainwestowała w pożyczki o ratingu B lub B-, możesz poczekać, aż pożyczki te staną się wymagalne lub spieniężyć swoją inwestycję.
  • Od tej pory algorytm wysokodochodowej strategii nie tylko będzie inwestował w pożyczki…

Wprowadzenie spersonalizowanych informacji o kwotach w trakcie odzyskiwania

Najważniejsze fakty
● Mintos wprowadzi panel nawigacyjny ze spersonalizowanymi informacjami o środkach w trakcie odzyskiwania
● Inwestorzy mogą zobaczyć swoją ekspozycję wobec każdej firmy pożyczkowej

(więcej…)

AML: Co to jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i dlaczego jest to tak ważne?

Pranie brudnych pieniędzy jest procederem przestępczym, który pozwala nielegalnie zarabianym środkom wejść do głównego nurtu przepływów pieniężnych społeczeństwa. Biorąc pod uwagę fakt, że przepisy mające na celu ochronę przed praniem pieniędzy są powiązane z produktami i usługami finansowymi na całym świecie, społeczność międzynarodowa jednoznacznie zgadza się co do zagrożenia, jakie pranie pieniędzy stanowi dla gospodarki światowej. Niniejszy artykuł wyjaśnia, dlaczego i co możemy zrobić, aby zapobiegać temu procederowi. (więcej…)

Mintos on the way to become a regulated marketplace for investing in loans

Mintos na drodze do stania się regulowanym rynkiem dla inwestycji w pożyczki

Na początku bieżącego roku Mintos złożył wniosek o licencję firmy inwestycyjnej,  a także o licencję dla instytucji pieniądza elektronicznego. Teraz gdy zbliżamy się do wprowadzenia różnych zmian związanych z oczekiwanymi licencjami, przekazujemy więcej informacji o tym, jak stanie się regulowanym rynkiem wpłynie na inwestorów. (więcej…)

Zaktualizowano: Inwestorzy będą zarabiać odsetki od płatności oczekujących

Aktualizacja z 31 sierpnia br.

Ostatnio zdarzyło się wiele przypadków, gdy firmy pożyczkowe musiały płacić odsetki od płatności oczekujących, pomimo terminowego przekazywania środków. Dzieje się tak dlatego, że przelewy bankowe trwają niekiedy do 3 dni, zazwyczaj z uwagi na fakt, że siedziba firmy pożyczkowej znajduje się poza Unią Europejską. (więcej…)

Inwestowanie w pożyczki: nowa generacja klasy aktywów

Na Mintos sprawiamy, że pożyczki są dostępną klasą aktywów dla zwykłych inwestorów na prawdziwie globalną skalę. W tym artykule przyjrzyjmy się, w jaki sposób pożyczki mogą uzupełniać „tradycyjne” klasy aktywów inwestycyjnych, takie jak akcje i obligacje w portfelu każdego inwestora. (więcej…)

Szukanie

Important

Podążaj za nami