Viss, ko gribi uzzināt par procesā esošiem maksājumiem

Ideālā pasaulē naudu varētu pārskaitīt vienā mirklī, un investori saņemtu maksājumus uzreiz. Diemžēl tūlītējs norēķins¹ ne vienmēr ir iespējams vairāku iemeslu dēļ. Naudas pārskaitījumi – jo īpaši starptautiskie pārskaitījumi – prasa laiku, un Mintos platformā tas tiek atspoguļots, aizdevumam piešķirot maksājuma statusu “procesā esošs”. Šajā rakstā mēs skaidrosim, kā darbojas procesā esošie maksājumi.

Procesā esoši maksājumi ir ierasta naudas pārskaitījumu sastāvdaļa

Mintos ir licencēta ieguldījumu brokeru sabiedrība un platforma investīcijām aizdevumos. Izmantojot Mintos platformu, mēs savienojam investorus, kuri grib investēt aizdevumos, ar kreditēšanas uzņēmumiem, kuri grib finansēt aizņēmējiem izsniegtos aizdevumus. Šādā sistēmā nauda tiek pārskaitīta starp dažādām starptautiskām pusēm, un šādi pārskaitījumi nevar notikt uzreiz. Kamēr notiek pārskaitījumi, šī nauda tiek uzskatīta par procesā esošiem maksājumiem.

Mintos platformā procesā esošie maksājumi reprezentē naudu, kuras ieskaitīšana investora kontā ir procesā. Kad kreditēšanas uzņēmums, izmantojot API², informē Mintos, ka aizņēmējs ir veicis maksājumu, šim maksājumam tiek piešķirts statuss “procesā esošs”. Tajā brīdī mums ir tikai paziņojums, ka pārskaitījums tiks veikts, bet mēs gaidām, kad kreditēšanas uzņēmums faktiski pārskaitīs naudu uz Mintos. Tiklīdz nauda ir saņemta, tā tiek pārskaitīta investoriem. Ņem vērā, ka procesā esošie maksājumi nav tas pats, kas aizņēmējam piešķirts pagarinājuma periods.

Naudas pārskaitījumi ir vairāku līmeņu procesi

Starp Mintos un kreditēšanas uzņēmumiem ir divas darījumu plūsmas:

  1. Kad investors veic investīciju, nauda tiek pārskaitīta uz Mintos, un no Mintos tā tiek nosūtīta kreditēšanas uzņēmumam, kas izsniedzis aizdevumu.
  2. Kad aizņēmējs veic atmaksu, nauda tiek pārskaitīta kreditēšanas uzņēmumam, un no kreditēšanas uzņēmuma tā tiek pārskaitīta Mintos un pēc tam sadalīta investoriem.

Tā kā individuālu maksājumu pārskaitīšana būtu neefektīva un dārga, debitoru parādi no abām minētajām naudas plūsmām tiek nokārtoti nedēļas ietvaros. Investīcijas un aizņēmēju maksājumi tiek savstarpēji izlīdzināti, un pārskaitīta tiek tikai starpība.

Jāatzīmē, ka šī norēķinu sistēma darbojas abos virzienos – arī kreditēšanas uzņēmums investēto summu saņem norēķinu datumā.

Procesā esošu maksājumu nokārtošana

Normālos tirgus apstākļos neatmaksāto investīciju apjoms Mintos platformā parasti pieaug – norēķinu periodā aizdevumos veikto investīciju summa pārsniedz no aizņēmējiem pienākošos maksājumu apmēru. Tātad, lai gan daži maksājumi ir procesā, tie tiek izlīdzināti ar investīcijām, kas plūst no Mintos pie kreditēšanas uzņēmumiem. Dažkārt procesā esošos maksājumus var nokārtot nekavējoties, ja uzkrātā norēķinu summa ir radījusi neto naudas plūsmu no Mintos uz kreditēšanas uzņēmumiem (t.i., jaunās investīcijas pārsniedz aizņēmēju maksājumus).

Gadījumos, kad pieprasījums samazinās, piemēram, COVID-19 pandēmijas vai Ukrainā notiekošā kara un no tā izrietošo sankciju pret Krieviju dēļ, vai situācijās, kad kreditēšanas uzņēmums pārtrauc piedāvāt jaunus aizdevumus, no aizņēmējiem pienākošos maksājumu summa pārsniedz jauno investīciju apmēru. Šādā situācijā kreditēšanas uzņēmumiem ir jāveic neto pārskaitījumi Mintos investoriem, un tas nozīmē, ka daži maksājumi kļūst par procesā esošiem, jo mēs gaidām, kad saņemsim naudu no kreditēšanas uzņēmuma.

Piemērs

1. diena- investīcijas 1000 € apmērā, aizņēmēju maksājumi 4000 € apmērā → 1000 € tiek izmaksāti investoriem un 3000 € nonāk procesā esošos maksājumos līdz norēķinu dienai

2. diena – investīcijas 2000 € apmērā, aizņēmēju maksājumi 3000 € apmērā → 1000 € nonāk procesā esošos maksājumos, un to kopsumma tagad sastāda 4000 €

3. diena – investīcijas 5000 € apmērā, aizņēmēju maksājumi 2000 € apmērā → 3000 € no procesā esošiem maksājumiem tiek pārskaitīti investoriem, un procesā esošo maksājumu atlikums tagad ir 1000 €

4., 5., 6., 7. diena – tā pati dinamika

7. dienas beigās mēs veicam norēķinus ar kreditēšanas uzņēmumu. Mēs pārbaudām, vai mums ir jāpārskaita nauda kreditēšanas uzņēmumam, vai arī tam ir jāpārskaita nauda mums. Ja pārskaitījums ir jāveic kreditēšanas uzņēmumam, naudas saņemšana var prasīt dažas dienas. Kad tā tiek saņemta, Mintos atlikušos procesā esošos maksājumus pārskaita investoriem.

Procesā esošo maksājumu periods, kas atspoguļo parastos apstākļus, ko nosaka iknedēļas norēķinu izraisītie kavējumi, ir aptuveni 8 dienas, lai gan dažos gadījumos tas var aizņemt arī ilgāku laiku. Investori var apskatīt katra kreditēšanas uzņēmuma procesā esošo maksājumu summas statistikas lapā un procesā esošo maksājumu atjauninājumu lapā.

Procesā esošie maksājumi ir kreditēšanas uzņēmumu iknedēļas neto maksājumu norēķinu rezultāts, un mēs veicam pasākumus, lai nodrošinātu, ka šī sistēma netiek ļaunprātīgi izmantota. Ja norēķini kavējas, un procesā esošo maksājumu apmērs pieaug, mūsu komanda sazinās ar kreditēšanas uzņēmumu, lai noskaidrotu šādas situācijas iemeslus, un tad tiek noteikti nepieciešamie pasākumi un termiņi. Izņemot neparastus gadījumus, ko izraisījuši notikumi, kas nav atkarīgi no kreditēšanas uzņēmumiem, Mintos piemēro sankcijas par kavētiem norēķiniem, tostarp procentu maksājumus investoriem par procesā esošiem maksājumiem.

Procesā esošie maksājumi ir nodalīti no Mintos pašu līdzekļiem, un tie nav saistīti ar uzņēmuma likviditāti.

Kā norēķinu maksājumi tiek sadalīti investoriem

No kreditēšanas uzņēmumiem saņemtie norēķinu maksājumi tiek sadalīti šādā secībā (saskaņā ar Mintos lietotāja līguma 21.2. punktu):

  1. Līgumsaistības, kas kreditēšanas uzņēmumam ir jāsamaksā Mintos.
  2. Apkalpošanas maksa vai maksa par līgumisko tiesību īstenošanu tiesā un ārpus tiesas, ja Mintos (vai Mintos norīkota trešā persona) ir pārņēmusi kreditēšanas uzņēmuma aizdevumu apkalpošanu (situācijās, kad kreditēšanas uzņēmums nepilda savas saistības, un notiek līdzekļu atgūšana).
  3. Radušos izmaksu atlīdzināšana, tostarp juridisko honorāru vai citu darbību, kuru mērķis ir atgūt investoru līdzekļus, izmaksu atlīdzināšana (situācijās, kad kreditēšanas uzņēmums nepilda savas saistības, un notiek līdzekļu atgūšana).
  4. Maksājumi investoriem, tostarp aizņēmēju veikti pamatsummas un procentu maksājumi, atpirkšanas maksas un atpirkšanas pienākuma izpildes maksa. Šie maksājumi tiek veikti cesijas līgumā noteiktajā secībā, un parasti tie notiek hronoloģiskā secībā no vecākā līdz jaunākajam.
  5. Ja kreditēšanas uzņēmums kavē maksājumu pārskaitīšanu Mintos 14 dienas vai citu laika posmu, kuru Mintos atzīst par būtisku, Mintos var nolemt, ka maksājumi, kas jāpārskaita investoriem kā atpirkšanas pienākuma izpildes maksa, tiek veikti pēc citiem maksājumiem saskaņā ar 4. punktu.
  6. Investoriem pārskaitāmi kavētu procentu maksājumi par procesā esošiem maksājumiem.
  7. Mintos pārskaitāmi kavētu procentu maksājumi vai soda nauda.

Ja juridisku iemeslu dēļ būtu nepieciešama cita piešķiršanas kārtība, mēs ievērosim šo kārtību, un pamatinformācija tiks darīta zināma investoriem.


¹ Norēķins šajā gadījumā attiecas uz naudas pārskaitījumu, kas nepieciešams darījuma pabeigšanai.

² API apzīmē lietojumprogrammu saskarni. Tas ir veids, kā divas programmatūras lietojumprogrammas sazinās savā starpā.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner