Atjaunots: Procesā esošie maksājumi – viss ko vēlējāties zināt

26.03.2020

mintosblog

Atjauninājums (2020. gada 21. augusts): mēs pievienojām skaidrojumu par to, kā no aizdevējiem saņemtie maksājumi tiek sadalīti investoriem.

Ideālā pasaulē naudu varētu pārskaitīt vienā mirklī un investori maksājumus saņemtu uzreiz. Taču starptautiskās finanšu sistēmas vēl nav pilnībā globalizētas, un vienmērīgs, tūlītējs norēķins¹ ne vienmēr ir iespējams vairāku iemeslu dēļ. Vienkārši runājot, naudas pārskaitījumiem – īpaši starptautiskiem pārskaitījumiem – ir vajadzīgs laiks, tāpēc maksājums iegūst statusu “procesā esošs”. Bet ko tas īsti nozīmē, un kāpēc Tava nauda dažkārt tiek “aizturēta” vairākas dienas? 

Procesā esoši maksājumi ir nepieciešami

Mintos ir tirgus investīcijām aizdevumos. Mēs savienojam investorus, kuri grib investēt aizdevumos, ar kreditēšanas uzņēmumiem, kuri grib finansēt aizņēmējiem izsniegtos aizdevumus. Tas paredz naudas pārvietošanu starp iesaistītajām pusēm, galvenokārt starptautiskā mērogā, un šis process nenotiek nekavējoties. Tāpēc tiek izmantoti procesā esoši maksājumi.

Procesā esoši maksājumi atspoguļo naudu, kuras ieskaitīšana investora kontā ir procesā. Tie parādās brīdī, kad aizdevējs, izmantojot API², mūs informē, ka aizņēmējs ir veicis maksājumu. Tajā brīdī mēs esam tikai saņēmuši informāciju, ka maksājums tiek pārskaitīts, bet mums ir jāgaida, līdz nauda no aizdevēja nonāk pie mums. Tiklīdz nauda ir ienākusi mūsu kontā, mēs to pārskaitām investoriem.

Naudas pārskaitījumiem ir nepieciešams laiks (diemžēl)

Starp Mintos un aizdevējiem notiek divu veidu darījumu plūsmas.

1. Kad investors veic investīciju, mēs naudu saņemam un nosūtām to aizdevējam.

2. Kad aizņēmējs veic maksājumu, aizdevējs saņem naudu un pārskaita to mums.

Pašreizējos apstākļos veikt katra maksājuma pārskaitīšanu atsevišķi ir ļoti neefektīvi un dārgi. Tāpēc šīs abas naudas plūsmas tiek sagrupētas un nokārtotas reizi nedēļā. Investīcijas un aizņēmēju maksājumi tiek savstarpēji izlīdzināti, un pārskaitīta tiek tikai starpība. Ir vērts atzīmēt, ka šī norēķinu sistēma darbojas abos virzienos, un arī aizdevējs investēto summu saņem norēķinu veikšanas dienā, tādējādi šī sistēma ir taisnīga abām pusēm. Bet mēs strādājam pie šī procesa uzlabošanas.

Procesā esošu maksājumu nokārtošana

Normālos tirgus apstākļos neatmaksāto investīciju apjoms Mintos aizdevumu tirgū palielinājās. Citiem vārdiem sakot, norēķinu periodā investīciju summa pārsniedza no aizņēmējiem saņemto maksājumu apmēru. Tātad, lai gan daži maksājumi atradās procesā, tie tika izlīdzināti ar investīcijām, kas plūda no Mintos pie aizdevējiem. Daudzos gadījumos procesā esošos maksājumus varēja nokārtot nekavējoties, ja uzkrātais norēķins par attiecīgo periodu bija ar plusa zīmi (t.i., jaunās investīcijas pārsniedza aizņēmēju maksājumus), un tā tas arī bija, tāpēc daudzi investori savos kontos neredzēja procesā esošus maksājumus.

Situācijā, kad investoru pieprasījums samazinās – kā tas globālo notikumu ietekmē notiek šobrīd – vai arī aizdevējs pārtrauc piedāvāt jaunus aizdevumus, no aizņēmējiem saņemto maksājumu summa pārsniedz investīciju apmēru. Šajā gadījumā aizdevējiem ir jāveic maksājumi Mintos investoriem. Tas nozīmē, ka par daļu no procesā esošiem maksājumiem mums ir jāgaida, līdz mēs saņemam naudu no aizdevēja, tāpēc maksājumi ar šādu statusu ir kļuvuši pamanāmāki.

Piemērs

1. diena – investīcijas 1000 €  apmērā, aizņēmēju maksājumi 4000 € apmērā –> 1000 € tiek izmaksāti investoriem un 3000 € nonāk procesā esošos maksājumos un gaida norēķinu dienu

2. diena – investīcijas 2000 €  apmērā, aizņēmēju maksājumi 3000 € apmērā –> 1000 € nonāk procesā esošos maksājumos, un to kopsumma sastāda 4000 €

3. diena – investīcijas 5000 €  apmērā, aizņēmēju maksājumi 2000 € apmērā –> 3000 € no procesā esošiem maksājumiem tiek pārskaitīti investoriem, un procesā esošo maksājumu atlikums ir 1000 €

4., 5., 6., 7. diena – >  tā pati dinamika

7. dienas beigās mēs veicam norēķinus ar aizdevēju. Mēs pārbaudām, vai mums ir jāpārskaita nauda aizdevējam, vai arī tam ir jāpārskaita nauda mums. Ja pārskaitījums ir jāveic aizdevējam, naudas saņemšana var prasīt dažas dienas. Kad tā ienāk Mintos kontā, mēs atlikušos procesā esošos maksājumus pārskaitām investoriem.

Galvenais iemesls procesā esošiem maksājumiem ir norēķinu perioda ilgums ar aizdevēju un laiks, kas nepieciešams naudas pārskaitīšanai (dažām valstīm tas var pievienot vēl vairākas dienas). Investori var apskatīt procesā esošo maksājumu apmēru katram aizdevējam statistikas lapā un iknedēļu atjauninātajā bloga rakstā šeit.

Abu pušu interešu aizsardzība

Lai gan procesā esoši maksājumi pastāv, jo aizdevēji neto maksājumu norēķinu veic reizi nedēļā, mēs nodrošinām, ka šī sistēma netiek ļaunprātīgi izmantota. Tiklīdz norēķins kavējas vai procesā esošo maksājumu apmērs palielinās, mūsu komanda sazinās ar aizdevēju, lai noskaidrotu tā iemeslus. Mēs par kavētiem norēķiniem piemērojam arī soda naudu, no kuras daļu saņem investori kā procentus par procesā esošiem maksājumiem. Visbeidzot, aizdevēji ļoti labi saprot, ka investori balso ar saviem makiem, tāpēc tie dara visu iespējamo, lai saglabātu viņu uzticību.

Procesā esošie maksājumi tāpat kā visi pārējie investoru un aizdevēju līdzekļi tiek nodalīti no Mintos līdzekļiem, un tie nav saistīti ar Mintos likviditāti. Aizņēmēju maksājumi nonāk procesā esošu maksājumu statusā brīdī, kad aizdevējs, izmantojot API, mūs informē, ka aizņēmējs ir veicis maksājumu. Šajā brīdī nauda vēl ir jāpārskaita uz Mintos. Maksājumi investoriem tiek veiki automātiski, tiklīdz mēs saņemam naudu vai jauno investīciju apmērs attiecīgā aizdevēja izsniegtos aizdevumos pārsniedz no aizņēmējiem saņemto maksājumu summu.

Procesā esoši maksājumi atšķiras no pagarinājuma perioda

Procesā esoši maksājumi atšķiras no pagarinājuma periodiem. Pagarinājuma periods ir konkrēts dienu skaits pēc noteiktā maksājuma veikšanas datuma, kurā aizņēmējs var veikt maksājumu, un par to netiek piemērota soda nauda. Savukārt procesā esošie maksājumi atspoguļo laiku, cik ilgi investori gaida, kad aizdevējs pārskaitīs aizņēmēju veiktos maksājumus.

Kā norēķinu maksājumi tiek sadalīti investoriem

No aizdevējiem saņemtie norēķinu maksājumi tiek sadalīti saskaņā ar Mintos Lietotāja noteikumu punktu 10.5. šādā secībā:
1. Līgumsaistības, kas aizdevējam ir jāsamaksā Mintos
2. Ja Mintos (vai Mintos iecelta trešā persona) ir no aizdevēja pārņēmusi aizdevumu apkalpošanu, apkalpošanas maksa vai maksa par līgumisko tiesību izpildi tiesā un ārpus tās
3. Saprātīgu izmaksu atlīdzināšana, kas radušās, lai aizsargātu investoru intereses, tostarp maksa par juridiskiem pakalpojumiem vai izmaksas par citām darbībām, kuru mērķis ir atgūt investoru līdzekļus
4. Maksājumi investoriem, tostarp aizņēmēju veikti pamatsummas un procentu maksājumi, atpirkšanas maksas un atpirkšanas garantijas izpildes maksa. Šie maksājumi tiek veikti cesijas līgumā noteiktajā secībā, un parasti tie notiek hronoloģiskā secībā no vecākā līdz jaunākajam.
5. Ja aizdevējs kavē maksājumu pārskaitīšanu Mintos 14 dienas vai citu laika posmu, kuru Mintos atzīst par būtisku, Mintos var nolemt, ka maksājumi, kas jāpārskaita investoriem kā atpirkšanas garantijas izpildes maksa, tiek veikti pēc citiem maksājumiem saskaņā ar augstāk minēto 4. punktu.
6. Investoriem pārskaitāmi kavētu procentu maksājumi par procesā esošiem maksājumiem
7. Mintos pārskaitāmi kavētu procentu maksājumi vai soda nauda

Ja saskaņā ar likumdošanu mums būs jāpiemēro cita kārtība, mēs to darīsim.

 

¹ Norēķins šajā gadījumā attiecas uz naudas pārskaitījumu, lai pabeigtu darījumu.

² API nozīmē lietojumprogrammu saskarni. Tas ir veids, kā divas programmatūras lietojumprogrammas sazinās savā starpā.

Komentāri

Meklēt

Important

Seko mums