Statistiky

Historická výkonnost úvěrů

Podívejte, jak si investice do úvěrů na Mintosu vedly v minulosti.
Kalkulace historické výkonnosti Kalkulace ročních výnosů a ztrát počítá s celkovou výší investic do všech úvěrů dostupných na Mintosu, váženou celkovou výší nesplacených investic. Úvěry, u kterých je výše nesplacených investic vyšší, proto dostanou větší podíl investic, zatímco úvěry, u kterých je výše nesplacených investic nižší, dostanou menší podíl investic. Ve výpočtu nejsou zahrnuty bonusy ani poplatky. Tato kalkulace vyjadřuje celkovou výkonnost Mintosu podobným způsobem, jako funguje hodnotově vážený index používaný na akciovém trhu, kde jsou akcie váženy tržní kapitalizací. Vaše vlastní výsledky se mohou lišit s ohledem na Vaši diverzifikaci a načasování investic.
Způsob kalkulace

Hrubé výnosy

Hrubé výnosy lze definovat jako celkovou roční míru návratnosti před odečtením poplatků a ztrát.
2023
11.0%
2022
7.1%
2021
9.7%
2020
10.6%
2019
11.5%
2018
12.1%
2017
12.1%
2016
12.6%
2015
12.0%
Kalkulace jsou prováděny na portfoliu váženém celkovou výší nesplacených investic všech úvěrů na Mintosu. Roční hodnoty se vypočítávají jednou za rok.

Čisté výnosy

Čisté výnosy z investice lze definovat jako celkové hrubé roční výnosy po odečtení roční míry ztrát. U úvěrů poskytnutých suspendovanými úvěrovými společnostmi bylo využito odpisů vychazejících z našich odhadů vymahatelných prostředků.
2023
11.0%
2022
-1.4%
2021
6.2%
2020
3.4%
2019
10.9%
2018
12.1%
2017
11.6%
2016
12.6%
2015
12.0%
Kalkulace jsou prováděny na základě nejnovějších odhadů vymahatelných prostředků a na portfoliu váženém celkovou výší nesplacených investic do všech úvěrů na Mintosu. Data jsou aktualizována čtvrtletně. Rok 2020 byl ovlivněn pandemií covid-19, zatímco v roce 2022 je patrný dopad na ztráty v souvislosti s rusko-ukrajinskou válkou.
Čisté výnosy podle období
2023
11.0%
1M
0.8%
3M
2.4%
6M
4.8%
1Y
10.4%
2Y
4.3%
3Y
4.9%
5Y
5.8%
2022
-1.4%
2021
6.2%
2020
3.4%
2019
10.9%
2018
12.1%
2017
11.6%
2016
12.6%
2015
12.0%

Čisté roční ztráty

Čisté ztráty lze definovat jako výši ztracených prostředků po zohlednění prostředků získaných v procesu vymáhání. U úvěrů poskytnutých suspendovanými úvěrovými společnostmi bylo využito odpisů vychazejících z našich odhadů vymahatelných prostředků.
2023
0.0%
2022
-8.5%
2021
-3.5%
2020
-7.2%
2019
-0.6%
2018
0.0%
2017
-0.5%
2016
0.0%
2015
0.0%
Kalkulace jsou prováděny na základě nejnovějších odhadů vymahatelných prostředků a na portfoliu váženém celkovou výší nesplacených investic do všech úvěrů na Mintosu. Data jsou aktualizována čtvrtletně.

Jak si Mintos vede oproti jiným třídám aktiv

Růst investice
Růst investice ve výši 100 € na Mintosu v roce 2015 v porovnání s bankovními vkladem provedeným v eurozóně a dalšími třídami aktiv. V grafu je uvedena hodnota investice na začátku každého období.
Mintos (úvěry)
Akcie
Nemovitosti
Dluhopisy investičního stupně
Dluhopisy s vysokým výnosem
Vklady
Hodnocení roční návratnosti
Hodnocení roční návratnosti na Mintosu v porovnání s bankovním vkladem provedeným v eurozóně a dalšími třídami aktiv.
Třída aktiv
2019
2020
2021
2022
2023
5letý roční výnos
(2019–2023)
Mintos (úvěry)
10.9%
3.4%
6.2%
-1.4%
11.0%
5.9%
Akcie
25.2%
14.1%
20.1%
-19.7%
21.6%
10.9%
Nemovitosti
24.0%
-4.2%
29.6%
-24.5%
20.0%
5.2%
Dluhopisy investičního stupně
6.4%
2.8%
-1.0%
-13.6%
8.2%
0.3%
Dluhopisy s vysokým výnosem
7.1%
7.0%
1.0%
-12.7%
14.0%
2.9%
Vklady
-0.5%
-0.6%
-0.7%
-0.1%
2.6%
0.1%
Zdroj: MSCI World Index, Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index, MSCI World Real Estate Index, iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund, JPM Eur Money Market VNAV Eur, čisté výnosy Mintos
Důležité informace
Historická výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Jakékoli historické výnosy, očekávané výnosy nebo projekce pravděpodobnosti nemusí odrážet skutečnou budoucí výkonnost. Všechny investice nesou jisté riziko a mohou mít za následek značné ztráty. Přečtěte si více o rizikách spojených s investováním na Mintosu nebo si prohlédněte naše úvěrové portfolio dostupné ke stažení.

Více statistik

Statistiky o úvěrech

Prohlédněte si statistiky o financovaných úvěrech, nesplacených úvěrech, výkonnosti úvěrů a dalších parametrech.

Jste připraveni se k nám přidat?

Začněte investovat již dnes