BEZPEČNOST

Diverzifikace a výnosy

Rozložení kapitálu mezi více aktiv je považováno za jeden z nejlepších způsobů řízení investičního rizika. Čím více je portfolio diverzifikované, tím méně pak investor pociťuje dopady událostí na trhu na jednotlivé části svého portfolia.

Proč je diverzifikace důležitá

Veškeré investice jsou spojeny s rizikem ztráty investovaných peněz. Investováním do mnoha různých aktiv mohou investoři snížit míru, do jaké jsou ovlivněni selháním jedné konkrétní investice: Každá investice v takovém případě představuje pouze malou část portfolia a ztráty v jedné oblasti mohou být snadno vyváženy zisky v jiné oblasti, především pokud výkon jednotlivých aktiv na sobě navzájem tolik nezávisí. Přestože investiční riziko nelze nikdy zcela eliminovat, diverzifikace je obecně považována za klíčový nástroj pro jeho snížení a také pro získání stabilních výnosů.

Diverzifikace na Mintosu

Neexistuje jeden osvědčený způsob, jak si vybudovat diverzifikované portfolio. I tak lze ale při diverzifikaci uplatnit několik obecných principů z investiční teorie.

Co to znamená

Držení dostatečně velkého počtu aktiv

Investováním do malých podílů velkého počtu úvěrů mohou investoři snížit svou expozici vůči selhání dlužníků. Tato praxe může také pomoci snížit volatilitu portfolia a vést ke stabilnějším výnosům. Držíte-li totiž větší počet úvěrů, každý jednotlivý úvěr představuje jen malou část Vašeho portfolia a má tedy i menší dopad na jeho celkovou výkonnost.

Co to znamená

Portfolio obsahuje 100 a více různých úvěrů.

Vyhýbání se nadměrné koncentraci

Investováním do úvěrů poskytnutých mnoha různými úvěrovými společnostmi mohou investoři snížit svou expozici vůči úvěrovému riziku jednotlivých úvěrových společností.

Co to znamená

Úvěry poskytnuté libovolnými 5 úvěrovými společnostmi nepředstavují dohromady více než 50 % portfolia.

Zamezení koncentrace v jedné společnosti

Koncentrováním investic do úvěrových listů od jedné úvěrové společnosti můžete zvýšit svou expozici vůči úvěrovému riziku dané společnosti.

Co to znamená

Podkladové úvěry poskytnuté libovolnou úvěrovou společností by neměly představovat více než 20 % portfolia.

Investování napříč různými ekonomikami

Diverzifikováním investic v rámci různých zemí mohou investoři snížit svou expozici vůči neočekávaným geopolitickým a ekonomickým událostem.

Co to znamená

Úvěry poskytnuté v libovolných 3 zemích nepředstavují dohromady více než 50 % portfolia.

Zamezení koncentrace v jedné zemi

Koncentrováním investic v jedné zemi můžete zvýšit svou expozici vůči neočekávaným geopolitickým a ekonomickým událostem.

Co to znamená

Podkladové úvěry poskytnuté v libovolné zemi by neměly dohromady představovat více než 33 % portfolia.

Diverzifikace a výnosy

Diverzifikace spočívá v pochopení, že některým aktivům se zkrátka povede lépe než jiným, dopředu však investoři nemohou vědět, která to budou. Návratnost diverzifikovaného portfolia bude vždy nižší než výnos z té nejvýkonnější investice. Zároveň však také bude vyšší než výnos z té nejméně výkonné investice. Zkrátka řečeno, diverzifikovaná portfolia přinášejí stabilnější výnosy a méně záporných výkyvů.¹
Roční výnosové procento
Diverzifikace
Zobrazit podrobný graf Čisté výnosy získané investory na Mintosu vztažené k váženému průměru jejich Diverzifikačního skóre Mintos v roce 2020. Ve výpočtu čistých výnosů byly u úvěrů poskytnutých suspendovanými úvěrovými společnostmi uplatněny odpisy vycházející z našich odhadů vymahatelných prostředků. Diverzifikací není investiční riziko zcela eliminováno.

Další informace o zabezpečení na Mintosu

Řízení investičního rizika

Rizika, kterým čelíte na Mintosu, a co s nimi můžete dělat

Mintos Risk Score

Co je to Mintos Risk Score a jak Vám může pomoci rozhodovat se při investování

Mintos a Vaše data

Jak Mintos zpracovává a chrání Vaše data a dává Vám nad nimi kontrolu

Chraňte svůj účet

Jak můžete zlepšit ochranu vašeho účtu proti neautorizovanému přístupu:

Jste připraveni se k nám přidat?

Začněte investovat již dnes