Alles wat je moet weten over: Mintos Notes basisprospectussen

Belangrijkste punten

 • Het prospectusdocument is gebaseerd op de prospectusverordening
 • In de basisprospectussen van de Mintos Notes zullen de op Mintos gebaseerde structuren worden gedefinieerd, zoals de associatie met kredietverstrekkers, de betalingsstromen en de risico’s
 • Elke kredietverstrekker zal een eigen basisprospectus hebben
 • Details die niet gedefinieerd zijn in het basisprospectus van de Mintos Notes zullen gedefinieerd worden in de “Definitieve Voorwaarden”.
 • Het bijgevoegde document “Definitieve voorwaarden” zal dienen als een “identiteitskaart” voor elke Set van Notes
 • Kredietverstrekkers op Mintos zullen geleidelijk overgaan naar de nieuwe opzet

Een gereglementeerde beleggingsonderneming worden betekent dat zij een nauwkeurig omschreven geheel van regels moeten volgen die door de financiële regelgeving van een specifieke markt zijn vastgesteld. Deze regels beschermen de gebruikers van financiële diensten en bewaren de stabiliteit van het financiële stelsel in zijn geheel.

Nu Mintos een gereguleerde beleggingsonderneming is, schreven we onlangs over de bescherming van beleggers in een gereglementeerde omgeving waarin we de meest prominente regelgeving noemen die Mintos in haar reguleringskader heeft, één daarvan is de Prospectus Regelgeving.

In dit artikel delen we meer over wat een prospectus is en lichten we de basisprospectussen van de Mintos Notes toe – documenten die voldoen aan de eisen van de prospectusverordening voor het Mintos financieel instrument – Notes.

Wat is een prospectus?

Elk financierings- of beleggingsaanbod omvat een “pitch document” waarin de aanbiedende of zoekende partij informatie over zichzelf verstrekt, bijvoorbeeld de redenering achter het financieringsaanbod/de financieringsbehoefte, de berekende benodigde bedragen, de terugbetalingsvoorwaarden en de opbrengsten voor de betrokken beleggers. Wanneer de financiering plaatsvindt in de vorm van een openbaar aangeboden effect, is het belangrijkste bijgevoegde juridische document het prospectus.

In de prospectusverordening zijn het model, de inhoud en de goedkeuringsregeling voor prospectusdocumenten vastgelegd. Zij brengt ook een eenvormig kader tot stand dat gebruiksvriendelijk is en op verschillende soorten beleggingen van toepassing is.

Zodra een schriftelijk prospectus is ingediend bij de respectieve toezichthouder en is goedgekeurd, wordt het gedeeld met beleggers zodat zij het kunnen doornemen alvorens beleggingsbeslissingen te nemen. De gedetailleerde informatie die in een prospectus wordt verstrekt, dient als een risicobeoordelingsinstrument voor beleggers, dat bedoeld is om de besluitvorming te ondersteunen door meer inzicht te verschaffen in een beleggingsopportuniteit.

Over de basisprospectussen van Mintos Notes

In het proces om een vergunninghoudende beleggingsonderneming te worden, moesten we een prospectussjabloon ontwerpen voor het nieuw ontwikkelde Mintos financieel instrument Notes, die door leningen gedekte effecten zijn. Onder leiding van ons juridische team, heeft een intern team van meer dan 30 mensen gewerkt om de 90-pagina Mintos pilot case prospectus vanaf nul op te bouwen. Pilot case prospectus is een basis die wordt gebruikt om prospectussen op te stellen voor kredietverstrekkers die onderliggende leningen hebben uitgegeven voor Notes-beleggingen. Elk bedrijf zal een eigen basisprospectus hebben. Op dit moment berekenen we dat er meer dan 50 prospectussen zullen zijn – elk het Mintos Notes basisprospectus genoemd.

Het basisprospectus van Mintos Notes definieert de door Mintos opgezette bedrijfsstructuren met betrekking tot de kredietverstrekkers, de belangrijkste onderwerpen in deze structuren, de opzet van de betalingsstroom, de risico’s, de taken en verantwoordelijkheden en de voorwaarden en de verplichtingen. Specifieke details in het basisprospectus met betrekking tot de kredietverstrekker zullen zijn:

 • Bedrijfscasus
 • Financiële gegevens
 • Leningenportefeuille en statistieken
 • Onderliggende activa die de opbrengsten verzekeren
 • Bijzonderheden en het juridisch klimaat in het betrokken rechtsgebied
 • Juridische en contractuele convenanten tussen betrokken partijen

 

Voor beleggers pakt het basisprospectus van Mintos in de eerste plaats het geval van informatie-asymmetrie aan, door ervoor te zorgen dat de informatie die met beleggers en kredietverstrekkers wordt gedeeld, evenwichtig en eenvormig is. Bovendien zal het de beleggers helpen bij het vergelijken van beleggingen, het beoordelen van risico’s en hun toegang verschaffen tot de vereiste informatie in het onwaarschijnlijke geval van juridische problemen in verband met de structuur van een beleggingsaanbod.

De basisprospectussen van de Mintos Notes zullen worden goedgekeurd door de FCMC (Letse Commissie voor Financiële en Kapitaalmarkt), de toezichthoudende instantie en een bevoegde autoriteit krachtens de prospectusverordening.

De inhoud zoals gedefinieerd in het basisprospectus van de Mintos Notes

Op een basisniveau bevat het prospectus de informatie die door de regelgeving is vastgelegd. Afhankelijk van het type belegging die aangeboden wordt, moet elk bedrijf het basisprospectus aanpassen aan de behoeften van zijn gebruikers.
Het basisprospectus van de Mintos Notes is als volgt opgebouwd:

Notes basisprospectus hoofdstuk

Doel van het hoofdstuk

De woordenlijst

Definieert de onderwerpen van het prospectus en de basisbegrippen die in het document worden gebruikt

Algemene beschrijving

Geeft beschrijvingen van de belangrijkste termen die in het document worden gebruikt, bijvoorbeeld Mintos, Notes of terugbetalingsstromen

Risicofactoren

Gedetailleerd in kaart brengen van alle mogelijke risico’s in verband met de aangeboden belegging, bijvoorbeeld het financiële instrument, de leningnemers, de kredietverstrekkers, de uitgevende instelling, de regelgeving en de economische omgeving

Algemene informatie

Beschrijft het beheer van het prospectus en geeft richtlijnen voor het gebruik van het document

Overzicht van de transacties

Beschrijft de transactiestructuur van de Notes die het onderwerp zijn van het specifieke prospectus

 De uitgever

Definieert de taken en verantwoordelijkheden van de uitgevende instelling met betrekking tot het specifieke beleggingsaanbod

Mintos

Geeft details over de onderneming en de structuur van andere special-purpose vehicles die betrokken zijn bij de beleggingsstroom met betrekking tot het specifieke beleggingsaanbod

 De kredietverstrekker

Geeft informatie over de kredietverstrekker van de onderliggende leningen van de Notes

De leningen

Geeft details over de onderliggende leningen van de Notes

Algemene voorwaarden van de Notes

Definieert de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de specifieke Series of Notes.

Belastingen

Geeft een algemene samenvatting van bepaalde fiscale overwegingen voor de specifieke Notes die op een bepaalde markt worden aangeboden

De toepasselijke definitieve voorwaarden

Biedt een sjabloon aan voor gedetailleerd inzicht in een bepaalde Set van Notes

Notes basisprospectus hoofdstuk

Doel van het hoofdstuk

De woordenlijst

Definieert de onderwerpen van het prospectus en de basisbegrippen die in het document worden gebruikt

Algemene beschrijving

Geeft beschrijvingen van de belangrijkste termen die in het document worden gebruikt, bijvoorbeeld Mintos, Notes of terugbetalings-stromen

Risicofactoren

Gedetailleerd in kaart brengen van alle mogelijke risico’s in verband met de aangeboden belegging, bijvoorbeeld het financiële instrument, de leningnemers, de krediet-verstrekkers, de uitgevende instelling, de regelgeving en de economische omgeving

Algemene informatie

Beschrijft het beheer van het prospectus en geeft richtlijnen voor het gebruik van het document

Overzicht van de transacties

Beschrijft de transactie-structuur van de Notes die het onderwerp zijn van het specifieke prospectus

De uitgever

Definieert de taken en verantwoorde-lijkheden van de uitgevende instelling met betrekking tot het specifieke belegging-saanbod

Mintos

Geeft details over de onderneming en de structuur van andere special-purpose vehicles die betrokken zijn bij de beleggingsstroom met betrekking tot het specifieke belegging-saanbod

 De krediet-verstrekker

Geeft informatie over de kredietverstrekker van de onderliggende leningen van de Notes

De leningen

Geeft details over de onderliggende leningen van de Notes

Algemene voorwaarden van de Notes

Definieert de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de specifieke Series of Notes.

Belastingen

Geeft een algemene samenvatting van bepaalde fiscale overwegingen voor de specifieke Notes die op een bepaalde markt worden aangeboden

De toepasselijke definitieve voorwaarden

Biedt een sjabloon aan voor gedetailleerd inzicht in een bepaalde Set van Notes

De definitieve voorwaarden: Een bijlage bij het prospectus

Details die niet zijn opgenomen in het basisprospectus van Mintos Notes, maar vereist zijn door de prospectusverordening, staan in de “Definitieve Voorwaarden”, een document dat voor elke  Set van Notes . De Definitieve Voorwaarden zullen fungeren als een bijlage bij het basisprospectus van de Notes. Hoewel het basisprospectus van de Notes toegankelijk zal zijn vanaf het moment dat de Notes klaar zijn om onder dat prospectus te worden aangeboden, zullen de Definitieve Voorwaarden pas beschikbaar worden zodra een bepaalde Set van Notes (dagelijks) is gecreëerd.

De Definitieve Voorwaarden zullen dienen als een “identificatiekaart” voor een Set van Notes, met details zoals het serienummer, ISIN-code, valuta, denominatie, prijs van elke Note, uitgiftedatum, vervaldatum, rentevoet, betalingsdatum, de boete vergoeding en meer.

Bovendien zullen de Definitieve Voorwaarden informatie verstrekken over de groep leningen die deel uitmaken van de Set van Notes, bijvoorbeeld het leningtype, de uitbetalingsvaluta, de totale uitstaande hoofdsom die aan de uitgever is overgedragen, de rentevoet, de achterstandsrente, de aflossingsvrije periode, de afschrijvingsmethode, de verlengingsmogelijkheid, de beperking van het aantal en de totale maximumtermijn van de verlengingen en de risicodeling.

*****

Kredietverstrekkers op Mintos zullen geleidelijk overgaan naar deze nieuwe opzet. Naarmate Notes voor bepaalde leningen beschikbaar komen op het platform, zal hun prospectus ook worden vrijgegeven op de Mintos website.

Hoewel een prospectus een document is met een hoge informatieve waarde, moet het niet worden beschouwd als een document dat beleggingsadvies verstrekt. Bovendien is de goedkeuring ervan door de toezichthouder FCMC geen goedkeuring van Mintos of de op leningen gebaseerde beleggingen die op haar platform worden aangeboden.

Zoals elk document van zijn soort is het prospectus een instrument voor risicobeoordeling dat tot doel heeft beleggers een samenvatting van informatie te verstrekken om hen te helpen bij de evaluatie van beleggingsmogelijkheden. Het dient uitsluitend te worden gebruikt op basis van het gezond verstand en de risicobereidheid van de belegger.

Beleggen in financiële instrumenten houdt een risico in. Er is geen garantie dat het belegde bedrag wordt terugbetaald.

Als je vragen hebt, laat het ons weten in de Mintos Gemeenschap.

Wil je meer te weten komen over Notes?

Geen vraag blijft onbeantwoord! Als je net begint met Notes, dan kun je beginnen met het lezen van de must-have informatie. Je kunt ook inzicht krijgen in hoe Notes worden gemaakt en ontdek de transparantievoordelen van de Mintos Notes basisprospectussen. Of lees meer over de overgangsperiode van claims naar Notes, neem een diepe duik in de belastingen, kom meer te weten over de veranderingen op de secundaire markt, en andere algemene vragen van beleggers in de Mintos Investor Q&A. Voor alles wat hier niet behandeld wordt, kun je terecht op onze speciale Notes Hhulppagina.

Nog steeds nieuwsgierig naar meer informatie? Je bent van harte welkom om je vragen te delen in de Notes thread op de Mintos Community.

Delen:

Wil je iets delen?

Stel vragen, deel je mening en discussieer met andere beleggers in onze community.

community-banner