Mintos uruchamia Forum Społeczności

Zaktualizowano: 31 marca 2021 r.

Uprzejmie przypominamy, że od dziś wszystkie dyskusje przenoszą się z sekcji komentarzy na Forum Społeczności Mintos.


Oryginał: 23 marca 2021 r.

Wraz z naszym rozwojem na przestrzeni lat, Mintos stał się miejscem dla inwestorów z całego świata. Bycie częścią międzynarodowej społeczności inwestorów oznacza ożywione dyskusje na naszych kanałach mediów społecznościowych i blogach. Doceniamy to zaangażowanie. Ponieważ nasi inwestorzy mają pytania i opinie, którymi chcą się dzielić, uruchamiamy nasze nowe Forum Społeczności Mintos, aby dyskusjom o Mintos i naszych usługach zapewnić nowe miejsce i tym samym zastąpić starą funkcjonalność komentarzy dostępną na naszym blogu. …

Wprowadzamy ocenę odpowiedniości i adekwatności

Kontynuując prace nad tym, aby stać się rynkiem regulowanym, wprowadzamy ocenę, aby sprawdzić, czy oferowane przez nas sposoby inwestowania są odpowiednie i adekwatne dla inwestorów, którzy ubiegają się o korzystanie z ich. (więcej…)

Szukanie

Important

Podążaj za nami