Wprowadzamy ocenę odpowiedniości i adekwatności

Kontynuując prace nad tym, aby stać się rynkiem regulowanym, wprowadzamy ocenę, aby sprawdzić, czy oferowane przez nas sposoby inwestowania są odpowiednie i adekwatne dla inwestorów, którzy ubiegają się o korzystanie z ich. (więcej…)

Ulepszamy interfejs użytkownika Mintos

Wprowadziliśmy kilka zmian w naszym interfejsie użytkownika w celu poprawy użyteczności i doświadczenia inwestorów.

Zaktualizowano nawigację na mintos.com. Niektóre strony, które wcześniej były dostępne w głównej nawigacji, będą teraz dostępne w zakładce Więcej: (więcej…)

Szukanie

Important

Podążaj za nami