Aktualizacja: nowe strategie inwestycyjne Mintos, dające inwestorom większy wybór

9 września 2020 r.

Od momentu wprowadzenia nowych strategii 13 sierpnia br., otrzymaliśmy i opinie wielu inwestorów, które uwzględniliśmy i dlatego też wprowadzamy 2 aktualizacje:

  • Podnieśliśmy standard dotyczący jakości dla strategii konserwatywnej, pozwalając algorytmowi inwestować tylko w pożyczki udzielane przez firmy pożyczkowe, które mają rating B+ lub wyższy. Firmy pożyczkowe, które mają rating B i B-, nie są już uwzględniane w tej strategii. Jeśli Twoja strategia zainwestowała w pożyczki o ratingu B lub B-, możesz poczekać, aż pożyczki te staną się wymagalne lub spieniężyć swoją inwestycję.
  • Od tej pory algorytm wysokodochodowej strategii nie tylko będzie inwestował w pożyczki…

Wprowadzenie spersonalizowanych informacji o kwotach w trakcie odzyskiwania

Najważniejsze fakty
● Mintos wprowadzi panel nawigacyjny ze spersonalizowanymi informacjami o środkach w trakcie odzyskiwania
● Inwestorzy mogą zobaczyć swoją ekspozycję wobec każdej firmy pożyczkowej

(więcej…)

Mintos on the way to become a regulated marketplace for investing in loans

Mintos na drodze do stania się regulowanym rynkiem dla inwestycji w pożyczki

Na początku bieżącego roku Mintos złożył wniosek o licencję firmy inwestycyjnej,  a także o licencję dla instytucji pieniądza elektronicznego. Teraz gdy zbliżamy się do wprowadzenia różnych zmian związanych z oczekiwanymi licencjami, przekazujemy więcej informacji o tym, jak stanie się regulowanym rynkiem wpłynie na inwestorów. (więcej…)

Skonsolidowany raport roczny Mintos za rok 2019

Publikujemy Skonsolidowany raport roczny Mintos Holdings, aby informować naszych inwestorów i innych interesariuszy o wynikach działalności Mintos za rok 2019. (więcej…)

Szukanie

Important

Podążaj za nami