Fractional Bonds vs Ar aizdevumiem nodrošinātas parādzīmes -līdzības un atšķirības

Pavisam nesen sākām piedāvāt augsta ienesīguma Fractional Bonds, un tagad gribam pastāstīt, ar ko tās atšķiras no ar aizdevumiem nodrošinātām parādzīmēm, un kā tās piedāvā papildu diversifikācijas iespējas Mintos investoriem. Šajā bloga ierakstā piedāvājam iepazīties ar abu aktīvu klašu salīdzinājumu.

Svarīgākie punkti:

  • Fractional Bonds un ar aizdevumiem nodrošinātas parādzīmes piedāvā dažāda veida ekspozīciju un naudas plūsmas ģenerēšanu.
  • Investēšana abos aktīvos var palīdzēt palielināt portfeļa diversifikāciju un samazināt investīciju riskus.

Fractional Bonds un ar aizdevumiem nodrošināto parādzīmju līdzības

Vispirms apskatīsim šo divu aktīvu līdzības:

  • Abi ir uz parādiem balstītas investīcijas ar fiksētām procentu likmēm un atmaksas grafikiem.
  • Abi ir pieejami tikai Mintos platformā.
  • Abus var tirgot Mintos otrreizējā tirgū.
  • Abi ir viegli pieejami privātajiem investoriem Mintos platformā, sākot ar 50 eiro.
  • Obligācijas būtībā ir lieli aizdevumi, ko aizņemas uzņēmums vai valdība

Fractional Bonds un ar aizdevumiem nodrošināto parādzīmju atšķirības

Līdzības ir noskaidrotas, tāpēc ķersimies pie atšķirībām un iemesliem, kāpēc šie abi aktīvi var viens otru papildināt, izveidojot diversificētu portfeli.

Ar aizdevumiem nodrošinātas parādzīmes

Fractional Bonds

Ekspozīcija

Aizdevumi privātpersonām vai maziem uzņēmumiem

Uzņēmuma emitētas korporatīvās obligācijas

Naudas plūsmas ģenerēšana

Aizņēmēju veiktie maksājumi par pamatā esošajiem aizdevumiem

Uzņēmuma, kas emitē pamatā esošo obligāciju, peļņa

Procentu maksājums

Pamatojoties uz vairāku aizdevumu ar dažādiem grafikiem atmaksu

Regulāros intervālos, pamatojoties uz vienu bāzes obligāciju ar stingri noteiktu grafiku

Pamatsummas atmaksa

Atkarībā no pamatā esošajiem aizdevumiem, parasti daļa pamatsummas tiek atmaksāta ar katru maksājumu

Atkarībā no pamatā esošās obligācijas, parasti atmaksa tiek veikta termiņa beigās

Dzēšanas termiņš

Pieejami dažādi termiņi – no dažiem mēnešiem līdz vairākiem gadiem

Parasti 3 līdz 5 gadi

Galvenie riski

Atkarīgs no pamatā esošajiem aizdevumiem. Tipiski riski ietver aizņēmēja saistību neizpildi, kreditēšanas uzņēmuma saistību neizpildi, tirgus risku, procentu likmju risku, valūtas risku un likviditātes risku.

Ir papildu riski, par kuriem vairāk vari izlasīt mūsu risku atklāšanas dokumentā

Atkarīgs no pamatā esošās obligācijas. Tipiski riski ietver obligāciju emitenta saistību neizpildi, tirgus risku, procentu likmju risku, inflācijas risku un likviditātes risku. Ir papildu riski, par kuriem vairāk vari izlasīt mūsu risku atklāšanas dokumentā

Diversifikācijas nozīmīgums

Diversifikācija ir būtiska stratēģija, kuras mērķis ir samazināt investīciju risku, sadalot to starp vairākām investīcijām. Labi diversificētā portfelī neviena individuāla investīcija neietekmē visa portfeļa rezultātus. Diversificētie aktīvi atšķirīgi reaģē uz tirgū notiekošajām izmaiņām, un tad, kad viens aktīvs piedzīvo lejupslīdi, cita vērtība var palielināties. Līdz ar to portfeļa kopējais sniegums ir stabilāks.

Iepriekš izklāstītās būtiskākās atšķirības starp Fractional Bonds un ar aizdevumiem nodrošinātām parādzīmēm sniedz iespēju paplašināt diversifikāciju. Investējot Fractional Bonds, tu savam portfelim vari pievienot aktīvu ar atšķirīgu riska profilu, tādējādi stiprinot kopējā portfeļa noturību.

Jautājumi

Kāpēc man vajadzētu investēt gan aizdevumos, gan obligācijās, ko izsniedz viens un tas pats kreditēšanas uzņēmums?

Abiem aktīviem ir atšķirīgs riska profils, naudas plūsmas ģenerēšanas veids un dzēšanas termiņš. Fractional Bonds parasti ir garāks termiņš un pamatsumma tiek atmaksāta beigās, tāpēc tās var būt lieliska izvēle, ja gribi fiksēt konkrētu procentu likmi uz ilgāku laiku. Turklāt, investējot abos, tu vari palielināt sava portfeļa diversifikāciju un tādējādi samazināt pakļautību investīciju riskiem.

Kāpēc man vajadzētu investēt Fractional Bonds ar 5 gadu termiņu, ja es varu investēt īstermiņa parādzīmēs?

Tas ir atkarīgs no taviem investēšanas mērķiem. Ilgāku dzēšanas termiņu nevajadzētu uztvert kā trūkumu. Lai gan pašreizējā ekonomiskajā situācijā gan Fractional Bonds, gan īstermiņa parādzīmes var piedāvāt augstas procentu likmes, vēsturiski tas ne vienmēr ir bijis tā. Fractional Bonds ir garāks dzēšanas termiņš, līdz ar to ir iespējams nofiksēt konkrētu procentu likmi uz ilgāku laiku, un tas investoriem ļauj nodrošināties pret iespējamu tirgus likmju kritumu. Turklāt, turot investīcijas ar dažādiem termiņiem, tavs portfelis var kļūt noturīgāks pret tirgus svārstībām.

Kāda ir atšķirība naudas plūsmā un atmaksas grafikos starp Fractional Bonds un parādzīmēm?

Gan Fractional Bonds, gan ar aizdevumiem nodrošinātajām parādzīmēm ir fiksēta procentu likme un atmaksas grafiki. Tomēr ir dažas būtiskas atšķirības attiecībā uz to, kad un kā tiek atmaksāti procenti un pamatsumma.

  • Fractional Bonds: Naudas plūsmu maksājumiem veido uzņēmuma, kas emitē pamatā esošās obligācijas, peļņa. Procenti tiek maksāti regulāri, pamatojoties uz vienu bāzes obligāciju ar stingri noteiktu grafiku. Pamatsummas atmaksa ir atkarīga no pamatā esošās obligācijas, taču visbiežāk tas notiek termiņa beigās.
  • Ar aizdevumiem nodrošinātas parādzīmes: Naudas plūsmu maksājumiem veido aizņēmēju veiktie maksājumi par pamatā esošajiem aizdevumiem. Procenti tiek maksāti regulāri, pamatojoties uz vairākiem pamatā esošajiem aizdevumiem, un katram no tiem ir savs grafiks. Pamatsummas atmaksa ir atkarīga no pamatā esošajiem aizdevumiem, parasti daļa pamatsummas tiek atmaksāta ar katru maksājumu.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner