Investoru aktīvu aizsardzība Mintos platformā saskaņā ar MiFID II

Nozīmīgs ieguvums, investējot regulētā vidē Mintos platformā, ir investoru aktīvu aizsardzība saskaņā ar prasībām, ko nosaka MiFID II.

Finanšu instrumentu tirgu direktīva (MiFID) ir tiesiskais regulējums, kura mērķis ir palielināt investoru aizsardzību un samazināt sistēmisko risku, nosakot kopējus standartus un noteikumus ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas darbojas Eiropas Savienībā¹. Saskaņā ar šo regulējumu Mintos darbojas kā licencēta ieguldījumu brokeru sabiedrība.

Kāpēc investoru aktīvu aizsardzība ir svarīga?

Neregulētiem pakalpojumu sniedzējiem nav pienākuma turēt investoru aktīvus atsevišķi no saviem aktīviem, un tas nozīmē, ka, saskaroties ar operacionālām problēmām, investoru investīcijas un līdzekļi varētu tikt apdraudēti. Teiksim, ja neregulēts pakalpojumu sniedzējs bankrotētu, investoru aktīvi varētu tikt uzskatīti par pakalpojuma sniedzēja aktīviem, un investoram varētu rasties grūtības atgūt savus līdzekļus, ja tas vispār būtu iespējams.

Savukārt ieguldījumu brokeru sabiedrībām, tostarp Mintos, kuras regulē MiFID II, ir jābūt ieviestām sistēmām, kas nodrošina visu investoru aktīvu aizsardzību, ja Mintos saskartos ar operacionālām problēmām.

Parādzīmes un neinvestētie līdzekļi tiek turēti atsevišķi no Mintos aktīviem

Investoriem piederošās parādzīmes Mintos platformā tiek turētas personīgo finanšu instrumentu kontos, kas ir nodalīti no Mintos pašu aktīviem. Tas nozīmē, ka investoru finanšu instrumenti vienmēr pieder viņiem, un tos nevar uzskatīt par platformas aktīviem, kā tas varētu notikt neregulētās platformās.

Arī investoru kontos esošie neinvestētie līdzekļi ir aizsargāti un tiek turēti ES valstīs licencētu banku kontos šķirti no Mintos līdzekļiem. Šie līdzekļi tiek izmantoti tikai, lai izpildītu investoru rīkojumus par līdzekļu investēšanu vai izņemšanu vai lai segtu Mintos pienākošās komisijas un citas maksas. Mintos tos nevar izmantot nekādā citā veidā (kas ne vienmēr attiecas uz neregulētām platformām).

Mintos organizatoriskās prasības

Mintos ir pienākums veikt arī precīzu uzskaiti un uzturēt kontus, kas nošķir visas parādzīmes un investoru līdzekļus no visiem Mintos vai citu investoru īpašumā esošajiem aktīviem. Tā ietvaros mēs regulāri saskaņojam savus iekšējos uzskaites datus un kontus un veicam pasākumus, lai nodrošinātu kontroles mehānismus, kas mazina zaudējumu risku investoriem. Lai pārbaudītu, vai tiek ievērotas šīs prasības, regulators pārrauga Mintos un veic auditu..

Lai uzzinātu vairāk par regulējuma aizsardzības mehānismiem, skati sadaļu par investoru aizsardzību Mintos platformā.

¹ Latvijā pieņemts ar Latvijas Finanšu instrumentu tirgus likumu

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner