Mintos Core ETF: vienkāršāka investēšana

Investēt ETF nebūt nav tik vienkārši. Vispirms tev ir jāizburas cauri gūzmai iespēju, lai atrastu savām vajadzībām atbilstošus ETF. Taču izvēle neskar tikai pašus ETF vien; tev ir arī jāpārliecinās, ka tie ir nepieciešamajā valūtā un piedāvā tev piemērotu nodokļu piemērošanas kārtību.

Atlasīt un iegādāties ETF piemērotā platformā ir ļoti sarežģits process, kurā jau no sākotnējās izpētes uzsākšanas līdz pat pēdējiem soļiem nākas saskarties ar laikietilpīgām detaļām, vienlaikus mēģinot saprast brokera komisijas maksu struktūru un noteikumus.

Tieši tāpēc mēs izveidojām Mintos Core ETF. Tas ir izstrādāts, lai apmierinātu dažādu investoru vajadzības, ir lietotājam draudzīgs un ideāli piemērots gan iesācējiem, gan pieredzējušiem investoriem.

Mintos Core ETF loma tavā investīciju portfelī

Investīciju portfelis ir finanšu aktīvu, piemēram, akciju, obligāciju, ETF un citu investīciju instrumentu, kopums. Šo aktīvu sastāvs ir saskaņots ar investora finanšu mērķiem, riska toleranci un investīciju horizontu. Mintos Core ETF ir būtiska loma šajā kombinācijā, jo tas nodrošina nepieciešamo stabilitāti un samazina nepieciešamību pēc biežām korekcijām. Tas atbilst ilgtermiņa investīciju mērķiem un riska pārvaldībai, padarot Mintos Core ETF par svarīgu sastāvdaļu stratēģiskā aktīvu sadalījumā.

Mintos Core ETF izceļas ar to, ka tas piedāvā personalizētu investēšanas pieredzi. Tas nodrošina plašu un diversificētu ekspozīciju, aptverot plašu nozaru un sektoru klāstu. Šis plašais aptvērums padara Mintos Core ETF par īpaši piemērotu ilgtermiņa investīciju stratēģijām, kuru galvenie mērķi ir stabila izaugsme un riska mazināšana.

Mintos Core ETF sastāvs un personalizācija

Mēs saprotam, ka katra investora riska tolerance un finanšu mērķi ir unikāli. Tāpēc Mintos Core ETF ir personalizēts, lai atbilstu dažādiem riska profiliem. Pielāgojot aktīvu sastāvu katrā ETF portfelī, mēs koriģējam riska līmeni atbilstoši katram investoram.

Šī personalizācija nodrošina, ka neatkarīgi no tā, vai esi piesardzīgs investors, kas dod priekšroku obligāciju ETF, vai arī esi gatavs lielākam svārstīgumam, kas saistāms ar akciju ETF, tavs Mintos Core ETF portfelis atbildīs tavam profilam.

Mintos Core ETF iekļauto aktīvu atlase ir rūpīgs process, kurā tiek ievēroti šādi būtiski kritēriji.

Emitenta reputācija: Mēs izvēlamies ETF, ko emitē un pārvalda starptautiski atzīti uzņēmumi ar pieredzi, piemēram, iShares, Amundi un Vanguard. Tas garantē pārliecību par vadību un pieredzi investoru aktīvu pārvaldīšanā.

ETF lielums un ilgums: Mēs izvēlamies ETF ar ievērojamiem pārvaldībā esošiem aktīviem un ilgstošu darbību tirgū, kas norāda uz stabilitāti, likviditāti un zemāku likvidācijas risku.

Izmaksu efektivitāte: Mēs koncentrējamies uz ETF ar zemu kopējo izdevumu koeficientu (KIK), jo zemākas izmaksas var būtiski ietekmēt ilgtermiņa rentabilitāti.

Atbilstība tiesību aktiem: Mēs izvēlamies tikai PVKIU regulētus ETF, jo tas nodrošina, ka tiek ievērotas stingras regulatīvās prasības, uzlabojot investoru aizsardzību un pārredzamību.

Nodokļu efektivitāte: Mēs dodam priekšroku nodokļu ziņā efektīviem ETF Eiropā, rūpīgi izvēloties valstis ar labvēlīgiem nodokļu nolīgumiem, lai samazinātu ieturējuma nodokļus dividendēm un optimizētu kapitāla pieauguma nodokļu struktūras. Šāda pieeja palielina neto atdevi investoriem un nodrošina plašu tirgus ekspozīciju, sekmējot labi sabalansēta investīciju portfeļa izveidi.

Zema izsekošanas kļūda: Mūsu portfelī iekļautajiem ETF ir zemas izsekošanas kļūdas, kas nodrošina, ka tie cieši seko saviem etalona indeksiem.

Dividenžu sadales stratēģija: Mēs dodam priekšroku uzkrājošiem ETF, kuros dividendes tiek reinvestētas, lai samazinātu nodokļu slogu un atliktu nodokļu maksājumus līdz ETF pārdošanas brīdim.

Replikācijas metode: Mēs dodam priekšroku fiziski replicētiem ETF, samazinot papildu trešo pušu riskus, kas saistīti ar sintētisko replicēšanu.

Prioritāte — pasīvas investīcijas un ilgtermiņa izaugsme

Pasīvā investēšana ir stratēģija, kas ietver investēšanu fondos, kuri seko tirgus indeksam, piemēram, S&P 500 vai MSCI World, nevis cenšas pārspēt tirgu. Šīs pieejas pamatā ir efektīva tirgus hipotēze, kas pieņem, ka pastāvīgi pārspēt tirgu, izmantojot aktīvu pārvaldību, ir grūti tirgum piemītošās efektivitātes dēļ.

Īstenojot šo stratēģiju, pasīvie ETF cenšas atspoguļot sava etalona indeksa sniegumu, piedāvājot investoriem tādas priekšrocības kā plaša tirgus ekspozīcija, zemākas komisijas maksas un diversifikācija. Šī pieeja ir īpaši efektīva ilgtermiņā, jo tā cenšas aptvert tirgus kopējo izaugsmi, tāpēc tā ir piemērota investoriem, kuri dod priekšroku ilgam investīciju horizontam.

Savukārt aktīva investēšana ETF ietver tiešāku pārvaldību, kad fondu pārvaldnieki pieņem konkrētus investīciju lēmumus ar mērķi sasniegt labākus rezultātus nekā etalona indekss. Lai realizētu šādu pieeju, ir vajadzīgs veikt rūpīgu tirgus analīzi, izteikt prognozes, kā arī daudz aktīvāk iesaistīties pārvaldībā.

Lai gan aktīvā investēšana var nest lielāku atdevi, tā ir saistīta ar lielāku risku un parasti arī ar lielākām komisijas maksām. Aktīvā investēšana ir piemērota ETF investoriem ar īsāku investīciju turēšanas horizontu un vēlmi uzņemties lielāku risku, lai, iespējams, gūtu lielāku peļņu.

Ilgtermiņa pasīvās investēšanas priekšrocības

  1. Zemākas izmaksas: Izvairoties no aktīvai pārvaldībai raksturīgās biežās pirkšanas un pārdošanas, pasīvā investēšana parasti ir saistāma ar zemākām komisijas maksām un darījumu izmaksām. Šī stratēģija palīdz saglabāt lielāku investīciju atdevi laika gaitā, jo samazina izdevumus, kas attiecīgi var samazināt šo atdevi.
  2. Tirgus reprezentācija: Pasīvās investīciju stratēģijas, ja tās ir diversificētas, nodrošina plašu tirgus ekspozīciju. Šajā kontekstā diversifikācija nozīmē investēšanu plašā akciju vai nozaru klāstā, nevis koncentrēšanos uz individuālām izvēlēm. Šāda pieeja samazina risku, kas saistīts ar konkrētu akciju vai nozaru izvēli, jo tā sadala investīcijas plašākā tirgū.
  3. Samazināta emocionālā investēšana: Šī pieeja palīdz investoriem izvairīties no impulsīvu lēmumu pieņemšanas, kas balstīti uz īstermiņa tirgus svārstībām, kas var kaitēt ilgtermiņa finanšu mērķiem.

Kas var investēt ar Mintos Core ETF?

Investēšana pašā pamatā ir līdzsvara meklēšana starp risku un iespējamo atdevi. Šis līdzsvars ir īpaši svarīgs, apsverot Mintos Core ETF, jo tas ir piemērots dažādām riska tolerances pakāpēm un investēšanas mērķiem.

Pielāgošana individuāliem riska profiliem

  • Konservatīvais portfelis: Mūsu konservatīvajos portfeļos galvenokārt ir ietverti obligāciju ETF, padarot tos pievilcīgus investoriem, kuriem svarīgāk ir saglabāt kapitālu, nevis gūt lielu atdevi. Šie portfeļi ir lieliski piemēroti investoriem, kuriem ir zemāka riska tolerance, jo tie piedāvā stabilitāti un vienmērīgu, lai gan parasti zemāku, atdevi.
  • Līdzsvarotais portfelis: Šī pieeja ietver akciju un obligāciju kombināciju, nodrošinot vidusceļu. Tā ir piemērota investoriem, kuri ir gatavi uzņemties zināmu risku, lai gūtu potenciāli lielāku atdevi.
  • Uz izaugsmi orientēts portfelis: Augsta riska portfeļos lielu īpatsvaru veido akciju ETF, tāpēc tie ir paredzēti investoriem ar augstu riska toleranci un ilgāku investīciju turēšanas horizontu. Lai gan šie portfeļi ir saistīti ar lielāku svārstīgumu, ilgtermiņā tie piedāvā arī potenciāli lielāku atdevi.1

Saskaņošana ar investīciju horizontu

Mintos Core ETF ir veidots tā, lai būtu īpaši efektīvs ilgtermiņa investīciju turēšanas horizontam. Uzsvars tiek likts uz pakāpenisku izaugsmi un kapitāla pieaugumu laika gaitā, nevis īstermiņa peļņu. Šāda pieeja labi atbilst to personu investīciju mērķiem, kuras grib pakāpeniski palielināt savu kapitālu dažādiem ilgtermiņa mērķiem, tortarp, pensijai vai izglītības finansēšanai.

Mintos izceļas ar apņemšanos saskaņot Mintos Core ETF ar katra individuāla investora ilgtermiņa stratēģiju. Mēs saprotam, ka katra investora situācija ir unikāla, un mūsu platforma to atspoguļo, piedāvājot ETF portfeļus, kas balstīti uz individuāliem riska profiliem un investēšanas mērķiem.

Mintos Core ETF portfeļa izvēlētajam riska profilam būtu jāatbilst investora laika horizontam:

  • Īstermiņa mērķi: Investoriem ar īsāku laika horizontu bieži vien tiek ieteikta konservatīva pieeja, lai samazinātu tirgus svārstību risku.
  • Ilgtermiņa mērķi: Investoriem ar ilgāku horizontu tiek izvēlēti portfeļi, kuriem ir līdzsvarots līdz augsta riska profils. Šie portfeļi ir veidoti tā, lai nodrošinātu lielāku atdevi, dodot pietiekami ilgu laiku, lai atgūtos no tirgus svārstībām.

Mintos Core ETF ir pielāgots dažādiem investoru profiliem, līdzsvarojot risku un atdevi. Tajā uzsvars tiek likts uz ilgtermiņa, pasīvu izaugsmi apvienojumā ar diversifikāciju, tāpēc tas var būt stabils pamats jebkuram portfelim. Turklāt Mintos Core ETF ir pieejams ikvienam, kurš grib sākt investēt, jo minimālā investīciju summa ir tikai 50 eiro.

Lai iegūtu dziļāku izpratni par to, kā Mintos Core ETF var mainīt tavu investēšanas pieredzi, ielūkojies šajos papildu resursos:

Nepieciešama palīdzība vai ir jautājumi par Mintos Core ETF? Mūsu investoru atbalsta komanda ir gatava tev palīdzēt.

1Atceries, ka atdeve nav garantēta, un tavs kapitāls ir pakļauts riskam.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner