Mintos Risk Score updates Q3 2023

De nieuwste Mintos Risk Score updates, gebaseerd op ontwikkelingen en gegevens van het derde kwartaal van 2023, zijn nu live op Mintos. In dit artikel delen we het algemene overzicht van de meest recente kwartaalwijzigingen. Alle andere details zijn terug te vinden op de Mintos Risk Score Updates pagina. Een overzicht van de historische veranderingen in de Mintos Risk Score gedurende de kwartalen is ook beschikbaar als een spreadsheet op de updatespagina. Bekijk alle gedetailleerde updates

Overzicht van de Mintos Risk Score wijzigingen:

21 subscores van 0,7 of hoger veranderden voor Q3 2023 en er waren geen significante wijzigingen in het algehele risico. Dit kwartaal zagen we 18 stijgingen in de Mintos Risk Score en 18 dalingen.

Bij zowel Poland Ducatos als Poland Primastar, onder het bedrijf Sun Finance, werden dit kwartaal scores ingetrokken vanwege een verandering in de strategie van het bedrijf. In november 2023, kocht het bedrijf alle resterende uitstaande beleggingen terug van het Mintos platform.

Om gedetailleerde opmerkingen over alle recente wijzigingen in de Mintos Risk Scores en subscores te bekijken, bezoek je de Mintos Risk Score updates pagina.

We geven de Mintos Risk Score updates ieder kwartaal uit. In sommige gevallen zullen uitzonderingen worden gemaakt wanneer er sprake is van een aanzienlijke materiële verbetering of verslechtering voor specifieke Notes op het platform, in welk geval de wijzigingen worden doorgevoerd als dat nodig is.

Als je voor de Mintos Custom portefeuilles je beleggingsvoorkeuren wilt aanpassen op basis van de meest recente updates van de Mintos Risk Score, kun je dat doen in de portefeuille-instellingen.

Schema voor Mintos Risk Score updates

Het reguliere schema voor de Mintos Risk Score updates is elk kwartaal. In sommige gevallen zullen uitzonderingen worden gemaakt wanneer er sprake is van een aanzienlijke materiële verbetering of verslechtering voor specifieke Notes op het platform, in welk geval de wijzigingen worden doorgevoerd als dat nodig is.

Als je voor de Mintos Custom portefeuilles je beleggingsvoorkeuren wilt aanpassen op basis van de meest recente updates van de Mintos Risk Score, kun je dat doen in de portefeuille-instellingen.

Mintos Risk Score methodologie

De Mintos Risk Score is een totaal van vier subscores die worden toegewezen aan vier verschillende aspecten van bepaalde leningen die de onderliggende basis vormen van een Set of Notes. Deze subscores beoordelen:

  • prestaties van de kredietportefeuille (de gezondheid van de portefeuille en de historische prestaties van de kredietportefeuille),
  • efficiëntie van de kredietverstrekker (de operationele efficiëntie van de kredietverstrekker wordt geëvalueerd aan de hand van de procedures en controles die ze gebruiken tijdens de uitgifte- en incassoprocessen van leningen),
  • vermogen tot terugkoop (het vermogen van de debiteur om contractuele verplichtingen na te komen, te voorzien in liquiditeitsbehoeften en de beschikbaarheid van voldoende kapitaal), en
  • samenwerkingsstructuur (de juridische opzet tussen de kredietverstrekker en Mintos).

Op basis van het belang dat we in elke subscore zien, zijn de gewichten van de subscores als volgt: Prestaties van de Kredietportefeuille 40%, Efficiëntie van de Kredietverstrekker 25%, Vermogen tot Terugkoop 25%, en Samenwerkingsstructuur 10%.

De Mintos Risk Score beoordeelt het risiconiveau van een bepaalde Set of Notes op een schaal van 10,0 (laag risico) tot 1,0 (hoog risico). De berekende score wordt afgerond op 1 decimaal. De Mintos Risk Score kan worden ingetrokken als een of meer van de subscores niet beschikbaar is, of als er simpelweg geen leningen beschikbaar zijn voor investeringen van een specifieke kredietverstrekker, en dit wordt uitgedrukt met de waarde “Score ingetrokken” of (SI).

Lees meer over de Mintos Risk Score methodologie.

Disclaimer: In geen geval mag de Mintos Risk Score worden behandeld en gebruikt als een kredietrating. Het is niet opgesteld in overeenstemming met de methodologie en bepalingen gedefinieerd door de Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus. De Mintos Risk Score is geen beleggingsadvies en Mintos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die kunnen voortvloeien uit het baseren van beleggingsbeslissingen op informatie en/of analytisch materiaal verstrekt op deze website.

Delen:

Wil je iets delen?

Stel vragen, deel je mening en discussieer met andere beleggers in onze community.

community-banner