Mintos Risk Score atjauninājumi – 2023. gada 3. ceturksnis

Mintos platformā ir publicēti jaunākie Mintos Risk Score atjauninājumi, kas balstīti uz 2023. gada trešā ceturkšņa norisēm un datiem. Šajā rakstā mēs piedāvājam iepazīties ar vispārīgu jaunāko ceturkšņa izmaiņu kopsavilkumu, savukārt sīkāka informācija ir atrodama Mintos Risk Score atjauninājumu lapā. Tajā tu atradīsi arī pārskatu par Mintos Risk Score katra ceturkšņa izmaiņām, kas ir pieejams izklājlapas formātā. Skatīt visus detalizētos atjauninājumus

Mintos Risk Score izmaiņu pārskats:

2023. gada 3. ceturksnī 21 apakšrādītājs tika mainīts par 0,7 vai vairāk, bet kopējā riskā nebija būtisku izmaiņu. Šajā ceturksnī Mintos Risk Score tika paaugstināts 18 gadījumos un pazemināts arī 18 gadījumos.

Šajā ceturksnī rādītāji tika atsaukti Poland Ducatos un Poland Primastar, kas ietilpst Sun Finance, ņemot vērā izmaiņas uzņēmuma stratēģijā. 2023. gada novembrī uzņēmums no Mintos platformas atpirka visas atlikušās neatmaksātās investīcijas.

Detalizēti komentāri par jaunākajām Mintos Risk Score un apakšrādītāju izmaiņām ir pieejami Mintos Risk Score atjauninājumu lapā.

Mintos Risk Score atjauninājumi tiek publicēti reizi ceturksnī. Izņēmumi ir gadījumi, kad konkrētām platformā pieejamām parādzīmēm ir veikti būtiski uzlabojumi vai pasliktināšanās – šādā gadījumā izmaiņas tiek izdarītas pēc nepieciešamības.

Ja tu izmanto Mintos Custom portfeli un gribi pielāgot savas investēšanas preferences atbilstoši jaunākajiem Mintos Risk Score atjauninājumiem, tu to vari izdarīt portfeļa iestatījumos.

Mintos Risk Score atjauninājumu grafiks

Mintos Risk Score tiek atjaunināts reizi ceturksnī. Izņēmumi ir gadījumi, kad konkrētām platformā pieejamām parādzīmēm ir veikti būtiski uzlabojumi vai pasliktināšanās – šādā gadījumā izmaiņas tiek izdarītas pēc nepieciešamības.

Ja tu izmanto Mintos Custom portfeli un gribi pielāgot savas investēšanas preferences atbilstoši jaunākajiem Mintos Risk Score atjauninājumiem, tu to vari izdarīt portfeļa iestatījumos.

Mintos Risk Score metodoloģija

Mintos Risk Score ir četru apakšrādītāju kopums, kas tiek piešķirti četriem dažādiem parādzīmju komplektu pamatā esošo aizdevumu aspektiem. Šie apakšrādītāji vērtē:

  • kredītportfeļa sniegums (portfeļa stāvoklis un līdzšinējais sniegums),
  • aizdevumu apkalpotāja efektivitāte (aizdevumu apkalpotāja darbības efektivitāte, kas novērtēta, balstoties uz tā pielietotajām procedūrām un kontroles mehānismiem aizdevumu izsniegšanas un iekasēšanas procesu laikā),
  • atpirkšanas spēja (debitora spēja izpildīt līgumsaistības, apmierināt likviditātes vajadzības un kapitāla pietiekamību) un
  • sadarbības struktūra (aizdevumu izsniedzēja un Mintos sadarbības juridiskā uzbūve).

Atbilstoši katra apakšrādītāja nozīmīgumam, tiem ir šāda ietekme uz Mintos Risk Score: kredītportfeļa sniegums — 40 %, aizdevumu apkalpotāja efektivitāte — 25 %, atpirkšanas spēja — 25 % un sadarbības struktūra — 10 %.

Mintos Risk Score novērtē konkrēta parādzīmju komplekta riska līmeni skalā no 10 (zems risks) līdz 1 (augsts risks). Aprēķinātais rādītājs tiek noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata. Mintos Risk Score var tikt atsaukts, ja nav pieejams viens vai vairāki apakšrādītāji vai arī platformā investīcijām nav pieejams neviens konkrētā kreditēšanas uzņēmuma izsniegts aizdevums, un tas tiek norādīts ar “Rādītājs atsaukts” jeb (RA).

Plašāka informācija par Mintos Risk Score metodoloģiju.

Atruna: Mintos Risk Score nekādā gadījumā nedrīkst uzskatīt un uz to paļauties kā uz kredītreitingu. Tas nav sagatavots saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām noteikto metodoloģiju un noteikumiem. Mintos Risk Score nav investīciju konsultācija, un Mintos neuzņemas atbildību par nekādiem zaudējumiem, kas var rasties, balstoties uz šajā tīmekļa vietnē sniegto informāciju un/vai analītiskajiem materiāliem.

Table of Contents