Mintos uzyskuje licencję europejskiej firmy inwestycyjnej, aby stać się platformą inwestycyjną pierwszego wyboru dla inwestorów detalicznych

Z przyjemnością informujemy, że Mintos uzyskał licencje firmy inwestycyjnej i instytucji pieniądza elektronicznego od łotewskiego regulatora Komisji Rynku Finansowego i Kapitałowego!

Pionierskie pożyczki jako aktywa należące do głównej klasy

Uzyskanie licencji firmy inwestycyjnej i instytucji pieniądza elektronicznego stanowi dla nas znaczący kamień milowy. To ważny krok w kierunku wprowadzenia pożyczek jako klasy aktywów do głównego nurtu rynku inwestycyjnego — dzięki czemu inwestowanie w pożyczki staje się tak powszechne, jak inwestycje w akcje, nieruchomości lub jakąkolwiek inną tradycyjną klasę aktywów.

„Dostosowanie konfiguracji biznesowej i dostosowanie się do wszystkich wymogów regulacyjnych i licencyjnych było wyjątkowym doświadczeniem dla nas i regulatora. Dotarcie do tego miejsca zajęło nam prawie dwa lata i bardzo się cieszę, że to się urzeczywistnia. Współpraca z regulatorem była bardzo konstruktywna, co pozwoli zapewnić, że zarówno my, jak i ci, którzy podążą naszym śladem, będziemy wdrażać najlepsze praktyki, jeśli chodzi o regulowaną konfigurację i ochronę inwestorów”.

Martins Sulte, dyrektor generalny i współzałożyciel Mintos

Od teraz Mintos jest objęty nadzorem ze strony łotewskiej FCMC, tym samym podlegająca regulacjom struktura przyniesie inwestorom działającym na Mintos wiele korzyści. Do najważniejszych należy zaliczyć zapewnienie większej przejrzystości i ochrony inwestorów.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziamiteraz, gdy Mintos jest regulowanym rynkiem, zaczniemy stopniowo przekształcać inwestycje w pożyczki w formę regulowanego instrumentu finansowego, czyli Notes. Po jego wprowadzeniu, klienci będą objęci ochroną przepisów dotyczących ochrony inwestorów w ramach Dyrektywy MiFID II, przepisów Rozporządzenia w sprawie prospektu emisyjnego, przepisów Rozporządzenia dotyczącego detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) Prawo ochrony inwestorów, a także innych przepisów, które mają na celu dalszą ochronę interesów inwestorów. Ponadto, w ramach regulacji, które są obecnie wiążące dla spółki, inwestorzy na Mintos będą chronieni przez krajowy system rekompensat dla inwestorów ustanowiony zgodnie z wymogami unijnej Dyrektywy 97/9/WE. Te ramy ochronne nie mają zastosowania do obecnego rodzaju inwestycji w prawa do roszczeń, ponieważ nie są one instrumentami finansowymi, ale będą miały zastosowanie do inwestycji w Notes.

Cieszymy się również, że oprócz Notes, licencja firmy inwestycyjnej pozwoli nam oferować inwestorom detalicznym inne, nowe produkty inwestycyjne, takie jak ETF-y – z niecierpliwością więc czekamy, aby w najbliższej przyszłości móc podzielić się dalszymi informacjami na ten temat.

Okres przejściowy dla nowego instrumentu finansowego: Notes

Wraz z objęciem nas regulacjami prawnymi, dziś rozpoczynamy przechodzenie na Notes. Aby zapewnić inwestorom jak najsprawniejsze przejście, będziemy stopniowo zastępować obecny system inwestycji w prawa do roszczeń. Dokonamy tego poprzez zmniejszenie liczby roszczeń, zwiększając liczbę Notes dostępnych dla inwestycji. Spodziewamy się, że pierwsza oferta Notes zostanie uruchomiona w najbliższych miesiącach.

Przewidujemy, że ten okres przejściowy nie będzie dłuższy niż 6 miesięcy i dlatego też chcemy zakończyć to przejście nawet wcześniej. Tak więc najpóźniej do końca stycznia 2022 roku, spodziewamy się oferować inwestycje w pożyczki wyłącznie w formie Notes. Wszelkie inwestycje w pożyczki, które zostały dokonane jako inwestycje w roszczenia będą nadal funkcjonować w portfelach inwestorów do czasu ich amortyzacji.

Po zakończeniu okresu przejściowego rozpoczniemy proces paszportyzacji naszych operacji na całym obszarze UE/EOG. W międzyczasie, Mintos będzie nadal oferował swoje usługi na Łotwie, niezależnie od kraju pochodzenia inwestora i rodzaj inwestycji (prawa do roszczeń lub Notes).

Więcej informacji na temat Notes pojawi się wkrótce na naszym blogu.

Co inwestorzy powinni wiedzieć, teraz gdy staliśmy się firmą regulowaną?

Zaktualizowany Regulamin

Dzisiaj wyślemy naszym inwestorom nowy Regulamin Platformy Inwestycyjnej Mintos (uprzednio znany jako Umowa Użytkownika). Teraz gdy Mintos stał się firmą regulowaną, Regulamin zawiera szczegółowe informacje dotyczące zmian na rynku, jak również aktualizacje dotyczące funkcjonalności oferowanych inwestorom. Po otrzymaniu Regulaminu, inwestorzy będą mieć 30-dniowy okres, aby zapoznać się ze zaktualizowanym Regulaminem, który to okres zakończy się 19 września 2021 roku. Prosimy inwestorów, aby pamiętali o tym e-mailu!

Ocena odpowiedniości i stosowności

Aby móc czerpać korzyści z inwestowania na Mintos w regulowanym środowisku, nowi i obecni inwestorzy muszą przejść ocenę odpowiedniości i stosowności. Prosimy pamiętać, że inwestorzy, którzy nie ukończą oceny, będą mieli ograniczone możliwości korzystania z usług dostępnych na Mintos.

Niektórzy inwestorzy mogą mieć także dodatkowe wymagania do spełnienia, takie jak podanie danych kontaktowych i danych odnośnie do rezydencji podatkowej, dokonanie weryfikacji tożsamości oraz wypełnienie formularzy klienta dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Aby zapewnić sobie możliwość nieprzerwanego inwestowania, prosimy odwiedzić swój profil i zapoznać się z listą kontrolną, w której zostaną wyszczególnione wszelkie wymagania, które należy jeszcze spełnić. Co ważne, począwszy od 19 września 2021 roku, inwestorzy, którzy mają niezweryfikowane rachunki, będą musieli liczyć się z ich zamknięciem.

Kategorie inwestorów na Mintos

Teraz, gdy Mintos jest firmą regulowaną, kategorie inwestorów – które zostały już przypisane do Twojego profilu inwestora, są aktywne. Licencja firmy inwestycyjnej wymaga, aby Mintos przypisał inwestorom jedną z trzech kategorii określonych w Dyrektywie MiFID II (klient detaliczny, klient profesjonalny lub uprawniony kontrahent), aby upewnić się, że otrzymują oni odpowiednią ochronę i wsparcie odpowiednie dla ich poziomu doświadczenia, wiedzy i profesjonalizmu. Jeśli nie zgadzasz się z przypisaną Ci kategorią, możesz ubiegać się o jej zmianę, kontaktując się z Zespołem Obsługi Inwestorów Mintos.

Informacje na temat ryzyka

Inwestowanie w pożyczki wiąże się z ryzykiem. Informacje o ryzyku przy inwestowaniu na Mintos są podane na stronie mintos.com w zaktualizowanej sekcji Inwestowanie i ryzyko. Wraz z udostępnieniem instrumentów finansowych, zwanych Notes będziemy aktualizować tę sekcję i zapraszamy inwestorów do zapoznania się z nią.

Dalsze informacje dla inwestorów

Jeśli chcecie Państwo zapoznać się z naszymi nowymi politykami i procedurami związanymi z faktem, że Mintos stał się firmą regulowaną, prosimy wejść na nowo utworzoną stronę Regulaminu i Polityk na mintos.com.

Ponadto, serdecznie zapraszamy do udziału w dedykowanej grupie dyskusyjnej na Mintos Community. Jest to przestrzeń, w której mogą Państwo zobaczyć, o czym rozmawiają inni inwestorzy, podzielić się swoimi przemyśleniami, a także zadać pytania zespołowi Mintos.

Chcielibyśmy również zaprosić inwestorów do wzięcia udziału w nadchodzącej telekonferencji, podczas której przekażemy więcej informacjami na temat naszych planów związanych z rynkiem regulowanym i odpowiemy na wszelkie pytania inwestorów. O szczegółach tej telekonferencji poinformujemy wkrótce na naszym blogu.

Wielkie podziękowania dla naszych zaangażowanych interesariuszy

Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym interesariuszom zaangażowanym w ten proces — łotewskiej Komisji Rynku Finansowego i Kapitałowego oraz innym podmiotom, które wspierały nas konsultacjami i doradztwem w trakcie procesu uzyskania licencji regulowanego rynku.

Na koniec chcielibyśmy serdecznie podziękować naszej społeczności inwestorów, którzy wspierali nas w czasie tej zmiany!

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner