Mintos verkrijgt licentie voor Europese beleggingsondernemingen om hét beleggingsplatform voor particuliere beleggers te worden

We kondigen graag aan dat Mintos licenties heeft gekregen voor beleggingsonderneming en instelling voor elektronisch geld van de Letse toezichthouder Financial and Capital Market Commission!

Leningen als reguliere activaklasse

Het verkrijgen van een licentie voor beleggingsonderneming en instelling voor elektronisch geld is een belangrijke mijlpaal voor ons. Het is een belangrijke stap in de richting van het introduceren van leningen als activaklasse op de reguliere beleggingsmarkt – waardoor beleggen in leningen net zo gewoon wordt als aandelen, onroerend goed of een andere traditionele activaklasse.

“Het aanpassen van de bedrijfsopzet en het afstemmen van alle wettelijke vereisten is een unieke reis geweest voor ons en de toezichthouder. Het heeft ons bijna twee jaar gekost om hier te komen en ik ben erg blij dat het gelukt is. Het werk met de toezichthouder is zeer constructief geweest en heeft ervoor gezorgd dat wij en degenen die zullen volgen de beste praktijken zullen toepassen wat betreft regulering en beleggersbescherming.”

Vanaf nu staat Mintos onder toezicht van de FCMC van Letland en de volledig gereguleerde opzet zal vele voordelen met zich meebrengen voor beleggers bij Mintos, waaronder grotere transparantie en beleggersbescherming.

Zoals eerder aangekondigdzullen we, nu Mintos een gereguleerd platform is, beginnen met de geleidelijke overgang van beleggingen in leningen naar de vorm van het gereguleerde financiële instrument – Notes. Zodra deze worden vrijgegeven, zullen klanten worden beschermd door het MiFID II kader ter bescherming van beleggers, de prospectusverordening, verpakte retail- en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP’s), Wet inzake de bescherming van beleggers en andere regelgeving die tot doel heeft om de belangen van de beleggers te beschermen. Als onderdeel van de regelgeving die nu bindend is voor het bedrijf, zullen de beleggers bij Mintos bovendien worden beschermd door een nationaal beleggerscompensatiestelsel dat is opgezet volgens de eisen van EU-Richtlijn 97/9/EG. Deze beschermingskaders zijn niet van toepassing op het huidige type beleggingen in claimrechten, aangezien dit geen financiële instrumenten zijn, maar zullen wel van toepassing zijn op beleggingen in Notes. 

We kondigen ook graag aan dat de licentie voor beleggingsonderneming ons, naast Notes, in staat zal stellen andere nieuwe beleggingsproducten aan particuliere beleggers aan te bieden, zoals ETF’s – we kijken ernaar uit om hierover binnenkort meer informatie te delen.

De overgangsperiode voor het nieuwe financiële instrument: Notes

Samen met de regulering begint vandaag ook de overgang naar Notes. Om deze overgang voor beleggers zo soepel mogelijk te laten verlopen, zullen we het huidige systeem van beleggingen in vorderingen geleidelijk vervangen. We zullen dit doen door het aantal vorderingen te verminderen en het aantal Notes dat beschikbaar is om in te beleggen te verhogen. Het eerste aanbod van Notes zal naar verwachting in de komende maanden beschikbaar worden. 

We verwachten dat deze overgangsperiode niet langer dan 6 maanden zal duren en we willen de overgang graag nog eerder afronden. Dus uiterlijk eind januari 2022 verwachten we beleggingen in leningen uitsluitend in de vorm van Notes aan te bieden. Alle beleggingen in leningen die zijn gedaan als vorderingen zullen blijven bestaan in de portefeuilles van beleggers totdat ze zijn afgeschreven.

Na de overgangsperiode, zullen we beginnen met het inpassen van onze activiteiten in de EU/EER. Ondertussen zal Mintos haar diensten in Letland blijven aanbieden, ongeacht het land van herkomst van een belegger en type belegging (claimrechten of Notes).

Meer informatie over Notes zal binnenkort op onze blog worden gepubliceerd.

Wat beleggers moeten weten nu we gereguleerd worden

Bijgewerkte algemene voorwaarden

Vandaag zullen we onze beleggers de nieuwe Algemene Voorwaarden van het Mintos Beleggingsplatform (voorheen bekend als de Gebruikersovereenkomst) e-mailen. Nu Mintos gereguleerd is, beschrijven de Algemene Voorwaarden de respectievelijke veranderingen op het platform evenals de bijgewerkte functionaliteiten voor beleggers. Eenmaal ontvangen, zullen beleggers een periode van 30 dagen hebben om kennis te nemen van de bijgewerkte algemene voorwaarden. Deze periode loopt tot 19 september 2021. Beleggers, houd deze e-mail in de gaten!

Geschiktheids- en passendheidsbeoordeling

Om te profiteren van de voordelen van beleggen bij Mintos in een gereguleerde omgeving, moeten nieuwe en bestaande beleggers een geschiktheids- en passendheidsbeoordeling voltooien. Houd er rekening mee dat voor beleggers die de beoordeling niet voltooien, het gebruik van Mintos zal worden beperkt.

Voor sommige beleggers kunne aanvullende vereisten gelden, zoals contactgegevens, gegevens over de fiscale woonplaats, identiteitscontrole en klantformulieren gerelateerd aan anti-witwas maatregelen. Om ervoor te zorgen dat je ononderbroken kunt blijven beleggen, kun je op je profiel de checklist bekijken waarin alle vereisten worden vermeld die nog moeten worden ingevuld. Belangrijk is dat niet-geverifieerde accounts vanaf 19 september 2021 zullen worden gesloten.

Beleggerscategorieën bij Mintos

Nu Mintos gereguleerd is, zijn beleggerscategorieën – die al zijn toegewezen aan je beleggersprofiel, actief. De licentie voor beleggingsonderneming vereist dat beleggers bij Mintos een van de drie MiFID II categorieën toegewezen krijgt (particuliere belegger, professionele belegger, of in aanmerking komende tegenpartij) om ervoor te zorgen dat ze de juiste bescherming en ondersteuning krijgen voor hun niveau van ervaring, kennis, en expertise. Als je het niet eens bent met de categorie die aan jou is toegewezen, is het mogelijk om een wijziging van categorie aan te vragen door contact op te nemen met de klantenservice van Mintos.

Informatie over risico's

Beleggen in leningen houdt risico’s in. Informatie over risico’s bij het beleggen op Mintos wordt verstrekt op mintos.com in de bijgewerkte sectie Beleggen en Risico. Samen met de release van Notes, zullen we deze sectie updaten en nodigen we beleggers uit om er kennis mee te nemen.

Meer informatie voor beleggers

Als je al onze nieuwe beleidsregels en procedures wilt zien die betrekking hebben op de regulering van Mintos, bezoek dan de nieuwe pagina Voorwaarden en Beleid op mintos.com.

Daarnaast nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan de speciale discussiegroep op Mintos Community. Dit is een ruimte waar je kunt zien waar andere beleggers over praten, je gedachten kunt delen, en eventuele vragen kunt stellen aan het team van Mintos.

We willen beleggers ook uitnodigen om deel te nemen aan een volgende gespreksgroep, waarin we meer zullen vertellen over onze plannen nu we een gereguleerd platform zijn en vragen van beleggers zullen beantwoorden. We zullen de details van dit gesprek binnenkort op onze blog bekendmaken. 

Hartelijk dank aan onze betrokken belanghebbenden

We bedanken alle betrokken belanghebbenden die we in de loop van dit proces hebben ingeschakeld – de Financial and Capital Market Commission van Letland en anderen die ons tijdens het proces van regulering met raad en daad hebben bijgestaan.

Tot slot willen we onze gemeenschap van beleggers die ons tijdens deze overgang hebben gesteund heel erg bedanken!

Table of Contents