Na své cestě stát se preferovanou investiční platformou pro neprofesionální investory získává Mintos licenci evropského investičního podniku

S potěšením oznamujeme že Mintos obdržel od lotyšského regulačního orgánu Komise pro finanční a kapitálový trh povolení k provozování investičního podniku a licenci instituce elektronických peněz!

Vyšlapáváme cestu k tomu, aby se úvěry mohly zařadit mezi běžné třídy aktiv

Získání licence investiční podniku a instituce elektronických peněz je pro nás významným milníkem. Zároveň se jedná o důležitý krok na cestě k tomu, aby se úvěry jako třida aktiv staly běžnou součástí mainstreamového investičního trhu a investování do nich bylo něco tak obyčejného, jako je investování do akcií, nemovitostí či jakékoliv jiné tradiční třídy aktiv.

„Upravit nastavení našeho podniku a sladit jej se všemi regulačními a licenčními požadavky byla pro nás i pro regulační orgán zcela jedinečná cesta. Trvalo nám téměř dva roky, než jsme se dostali až do tohoto bodu, a jsem velice rád, že se to podařilo. Práce s regulátorem byla velmi konstruktivní a pomohla zajistit, že my i ti, kteří nás budou následovat, zavedeme osvědčené postupy, co se týče fungování v regulovaném prostředí a ochrany investorů.“

Mārtiņš Šulte, generální ředitel a spoluzakladatel Mintosu

Od nynějška je Mintos pod dohledem lotyšského subjektu FCMC. Regulované prostředí investorům přinese řadu výhod, mezi ty klíčové patří především vyšší úroveň transparentnosti i ochrany investorů.

Jak jsme již dříve informovali, jelikož je Mintos nyní regulovaným tržištěm, začneme postupně investice do úvěrů převádět do formy regulovaných finančních instrumentů – Notes. Jakmile budou Notes uvedeny, zákazníci budou chráněni rámcem pro ochranu investorů dle MiFID II, nařízeními o prospektu, pravidly ohledně strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (PRIIP) Zákon o ochraně investorů a dalšími právními předpisy, jejichž cílem je dále chránit zájmy investorů. Kromě toho budou v rámci nařízení, která jsou nyní pro společnost závazná, investoři na Mintosu chráněni národním systémem odškodnění investorů vytvořeným v souladu s požadavky směrnice EU 97/9/ES. Tyto ochranné rámce se nevztahují na stávající druh investic do nároků na pohledávky, jelikož ty nejsou finančními instrumenty. Budou se však vztahovat na investice do Notes.

S velkou radostí Vám také chceme sdělit, že povolení k provozování investičního podniku nám zároveň umožní nabízet neprofesionálním investorům nové investiční produkty, jako jsou ETF. O bližší informace se s Vámi podělíme v blízké budoucnosti.

Přechodné období pro nové finanční instrumenty: Notes

Společně s naší regulací dnes také začíná přechod k Notes. Abychom zajistili, že tento přechod bude pro investory co nejplynulejší, budeme postupně nahrazovat současný systém investic do pohledávek (nároků). Toho docílíme tak, že budeme pomalu snižovat množství dostupných pohledávek (nároků) a zvyšovat množství dostupných Notes. První várka Notes by měla být uvedena v následujících měsících. 

Předpokládáme, že toto přechodné období nepotrvá déle než 6 měsíců, a rádi bychom přechod na Notes dokončili ještě rychleji. Očekáváme tedy, že nejpozději do konce ledna 2022 budeme nabízet investice do úvěrů pouze ve formě Notes. Veškeré investice do úvěrů, jež byly provedeny ve formě pohledávek (nároků), budou nadále přítomny v portfoliích investorů do doby, než budou zcela splaceny.

V návaznosti na přechodné období zahájíme proces zvaný passporting, tedy schválení naší činnosti i v dalších zemích EU/EHP. Mezitím bude Mintos nadále poskytovat své služby v Lotyšsku bez ohledu na zemi původu investora a druh investice (nároky na pohledávky či Notes).

Další informace o Notes již brzy zveřejníme na našem blogu.

Co by investoři měli s ohledem na naši regulaci vědět

Aktualizované smluvní podmínky

Dnes investorům e-mailem zašleme nové Podmínky používání investiční platformy Mintos (dříve známé jako Uživatelská dohoda). Vzhledem k tomu, že je Mintos nyní regulován, popisují nové smluvní podmínky příslušné změny na tržišti a také úpravu některých funkcí pro investory. Jakmile podmínky obdržíte, budete mít 30 dní na to, abyste se s novými smluvními podmínkami seznámili, a to až do 19. září 2021. Investoři, nepromeškejte tento e-mail!

Posouzení vhodnosti a přiměřenosti

Chtějí-li si noví i stávající investoři užívat výhod spojených s investováním v regulovaném prostředí, musí nejdříve vyplnit Posouzení vhodnosti a přiměřenosti. Vezměte prosím na vědomí, že investorům, kteří posouzení nevyplní, bude omezen přístup ke službám na Mintosu.

Někteří investoři mohou být vyzváni ke splnění dalších požadavků, jako je poskytnutí kontaktních údajů a údajů o daňové rezidenci, ověření totožnosti a vyplnění zákaznických dotazníků v rámci opatření proti praní špinavých peněz (AML). Chcete-li si být jisiti, že budete i nadále moci investovat bez přerušení, navštivte prosím svůj profil a projděte si kontrolní seznam, v němž budou podrobně popsány jakékoliv zatím nesplněné požadavky. Je třeba také zmínit, že od 19. září 2021 bude investorům s neověřenými účty hrozit zrušení účtu.

Kategorie investorů na Mintosu

S regulací Mintosu začinají nově být aktivní také kategorie investorů, které byly k profilům investorů přiřazeny již dříve. Na základě povolení k provozování investičního podniku je Mintos povinen každému investorovi přidělit jednu ze tří kategorií dle MiFID II (neprofesionální zákazník, profesionální zákazník, způsobilá protistrana), aby zajistil, že každému zákazníkovi se dostane ochrany a podpory přiměřené k jeho zkušenostem, znalostem a odbornosti. Nesouhlasíte-li s kategorií, jež Vám byla přidělena, může zažádat o přestup do jiné kategorie tak, že kontaktujete tým Investor Service.

Informace o rizicích

Investování do úvěrů s sebou nese určité riziko. Inforamce o rizicích spojených s investováním na Mintosu jsou uvedeny na mintos.com v aktualizované sekci Investování a rizika. Až uvedeme Notes, tuto sekci zaktualizujeme a investory vyzveme, aby se s ní seznámili.

Dalši informace pro investory

Pokud si chcete prohlédnout všechny naše nové postupy a zásady zavedené v souvislosti s novými povoleními, navštivte prosím nově vytvořenou stránku Podmínky a zásady na mintos.com.

Srdečně Vás také zveme k tomu, abyste se zapojili do diskuze ve speciální skupině na fóru Mintos Community. Toto fórum je místem, kde se můžete dozvědět, o čem se baví ostatní investoři, sdílet své názory a zeptat se týmu Mintos na cokoliv, co Vás zajímá.

Zároveň bychom všechny investory pozvali na plánovaný hovor, ve kterém se podělíme o naše plány s ohledem na nově získaná povolení a zodpovíme jakékoliv dotazy od investorů. Podrobnosti o tomto hovoru již brzy oznámíme na našem blogu. 

Velké poděkování patří našim stakeholderům

Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným subjektům, jež se nějakým způsobem do tohoto procesu zapojily, především Komisi pro finanční a kapitálový trh Lotyšska a všem dalším, kteří nám při získávání povolení podali pomocnou ruku v podobě konzultace či rady.

V neposlední řadě bychom z celého srdce rádi poděkovali naší komunitě investorů, již nás během tohoto procesu podporovali!

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner