Regulējums paceļ pārredzamību Mintos platformā jaunā līmenī

Būtiska priekšrocība, investējot parādzīmēs Mintos kā regulētā platformā, ir iespēja pirms investīciju lēmumu pieņemšanas apskatīt padziļinātu un pārredzamu informāciju.

Ko nozīmē pārredzamība un kāpēc tā ir svarīga?

Runājot par parādzīmēm, pārredzamība nozīmē, ka investoriem ir pieejama visa informācija, kas nepieciešama, lai pieņemtu pārdomātu investīciju lēmumu. Tas ietver padziļinātu informāciju par to, kā parādzīmes darbojas un kādi riski ir saistīti ar investēšanu tajās.

Šī informācija tiek sniegta standartizētā, investoriem draudzīgā formātā, kas tiek izmantots visās regulētajās investīcijās. Tādējādi parādzīmju investīcijas ir viegli salīdzināt savā starpā un ar citiem vērtspapīriem (piemēram, akcijām vai ETF).

Neregulētajām platformām nav pienākuma sniegt investoriem šādu detalizētu informāciju, un tas nozīmē, ka var būt grūtāk pilnībā izprast produktu, kurā gatavojies investēt, kā arī ar to saistītos riskus. Turklāt var būt grūtāk salīdzināt dažādas investīcijas, ja tās nav atspoguļotas standartizētā formātā, ko ievēro regulētās platformas.

Pārredzama informācija par parādzīmēm Mintos platformā

Saskaņā ar Prospektu regulu mēs katram parādzīmju komplektam izveidojam divus dokumentus, kuros sniedzam detalizētu informāciju.

Pirmkārt, ir Mintos parādzīmju pamatprospekti. Šajos pamatprospektos ir sniegta sīkāka informācija par pamatā esošajiem aizdevumiem, riska faktoriem, kreditēšanas uzņēmumu, Mintos un cita vispārīga informācija par darījumiem. Katru pamatprospektu apstiprina FKTK (prospektus regulējošā institūcija Latvijā), un NASDAQ (parādzīmju ISIN kodu izsniedzējs). Parasti katram kreditēšanas uzņēmumam tiek izdots viens pamatprospekts. Lai apskatītu pašlaik pieejamos pamatprospektus, dodies uz juridisko dokumentu lapu.

Informācija, kas nav iekļauta pamatprospektā, tiek pievienota galīgajiem noteikumiem. Šis dokuments ir unikāls katram parādzīmju komplektam un tiek pievienots pamatprospektam. Tajā ir sniegta konkrēta informācija par parādzīmju komplektam pamatā esošajiem aizdevumiem, piemēram, valūtu un aizdevuma noteikumiem.

Galīgajos noteikumos ir iekļauts arī parādzīmju komplekta starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (ISIN), ko izsniedz Nasdaq CSD SE reģionālais centrālais vērtspapīru depozitārijs. ISIN kodus izmanto, lai unikāli identificētu vērtspapīrus (šajā gadījumā – parādzīmju komplektu) un palīdzētu nodrošināt skaidrību un precizitāti, veicot tirdzniecību, klīringu un norēķinus par investīcijām vērtspapīros.

Papildus tam mēs tev piedāvājam arī pamatinformācijas dokumentus (KID) par katru parādzīmju komplektu. Sagatavoti saskaņā ar komplektēto privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu regulu (PRIIPs), KID ir kodolīgāki nekā pamatprospekts. KID mērķis ir palīdzēt tev ātrāk un efektīvāk izprast un salīdzināt dažādu investīciju produktu galvenās iezīmes, riskus, ieguvumus un izmaksas.

Visbeidzot, mēs publicējam arī attiecīgos informācijas atklāšanas paziņojumus un politikas, tostarp informāciju par investīciju risku un maksām. Apskatīt informācijas atklāšanu.

Lai uzzinātu vairāk par regulējuma aizsardzības mehānismiem, skati sadaļu par investoru aizsardzību Mintos platformā.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner