Sankcijas un Krievijas atbildes pasākumi: tirgus apstākļu traucējumi un to ietekme uz maksājumiem Mintos un investoriem

Iepriekš mēs publicējām pārskatu par Ukrainā notiekošā kara, pret Krieviju ieviesto sankciju un Krievijas reaģēšanas politiku plašāku ietekmi uz finanšu tirgiem. Kā solīts, tagad esam sagatavojuši ieskatu par to, kā šīs jaunās ietekmes ir ietekmējušas ierastos procesus Mintos platformā attiecībā uz ar Krieviju saistītām mūsu biznesa daļām. Vēlāk aplūkosim trīs galvenos scenārijus par Krievijā izsniegto aizdevumu iespējamām atmaksas perspektīvām.

Normāli tirgus apstākļi

Normāli tirgus apstākļi ir tirgus stabilitātes periodu produkts, un tos raksturo stabila un pastāvīga investīciju plūsma. Traucējumi atsevišķos vai globālajos tirgos rada anormālus tirgus apstākļus, kas bieži var izraisīt naudas pieejamības traucējumus platformā.

Pirmais lielākais traucējums, kas izraisīja tirgus apstākļu traucējumus, bija pandēmija 2020. gada sākumā, ko raksturoja ilgstoša ietekme uz naudas plūsmām, aizdevumu atmaksāšanas spēju un kreditēšanas uzņēmumu likviditāti. Lai gan pagājušā gada laikā redzējām atveseļošanās pazīmes, dažos gadījumos lokalizēti tirgus traucējumi pēdējos mēnešos atkal ietekmēja investīcijas Mintos aizdevumu tirgū, jo īpaši nesenie sociālie nemieri Kazahstānā, kad pieredzējām interneta atslēgšanu un īslaicīgu bankas pārskaitījumu pārtraukumu, bet pēc tam situācija ātri normalizējās. 2022. gada februārī Krievija uzsāka karu Ukrainā un tam sekoja pret Krieviju ieviests sankciju kopums, un tas spēcīgi ietekmēja darījumu plūsmas starp šiem diviem tirgiem un Mintos.

Normālas maksājumu plūsmas no Krievijas uz Mintos

Normālos tirgus apstākļos maksājumu plūsmas saistībā ar Krievijā izsniegtajiem aizdevumiem izskatījās šādi:

1. Aizņēmēji veic maksājumus par saviem aizdevumiem RUB

RUB ir vietējā tirgus valūta. Lai gan lielākā daļa investīciju tiek veiktas EUR, Krievijas kreditēšanas uzņēmumi aizdevumus aizņēmējiem izsniedz un aizņēmēji tos atmaksā vietējā valūtā.

2. Kreditēšanas uzņēmumi veic aizņēmēju maksājumu maiņu no RUB uz EUR (investīcijām EUR)

Turklāt kreditēšanas uzņēmumi sedz valūtu pāra svārstības, tostarp iespējamos valūtas maiņas zaudējumus.

3. Kreditēšanas uzņēmumi veic saņemto maksājumu pārskaitījumus EUR uz Mintos (par EUR investīcijām)

Mintos vispirms saņem maksājuma apliecinājumu. Maksājumu pārskaitījumi tiek apkalpoti, izmantojot SWIFT sistēmas, un sasniedz Mintos un investorus 1-2 dienu laikā, ja nav īpašu izmaiņu, kas varētu izraisīt vietējā valūtas kontroles mehānisma reakciju, kas ir raksturīga uzņēmējdarbībai ar Krieviju.

4. Mintos saņem un sadala līdzekļus investoriem

Pēc maksājumu saņemšanas nauda tiek sadalīta un pievienota Mintos investoru kontiem tajā pašā dienā.

Izmaiņas tirgus apstākļos

Piecu gadu laikā nebija lielu problēmu ar atmaksas plūsmām no Krievijas kreditēšanas uzņēmumiem, un iepriekš aprakstītie procesi darbojās raiti. Mēs jau laikus bijām ņēmuši vērā paaugstināto sankciju risku Krievijas tirgū. Turklāt Mintos jau no paša sākuma nolēma nesadarboties ar Krievijas kreditēšanas uzņēmumiem, kas izsniedz aizdevumus uzņēmumiem, kuri sadarbojas ar valstij piederošām struktūrām.

Kad kara draudi Ukrainā kļuva par realitāti, mēs atspējojām investīcijas Krievijā un Ukrainā izsniegtajos aizdevumos Mintos pirmreizējā tirgū un pārtraucām izvietot jaunus aizdevumus no šiem tirgiem.

Galvenie ārējie faktori, kas negatīvi ietekmēja iepriekš aprakstītās plūsmas, ir šādi:

  • Sankcijas pret Krieviju un atsevišķām lielākajām valsts bankām, kas ir vai nu tiešās Mintos platformā esošo kreditēšanas uzņēmumu bankas, vai ir netieši saistītas ar tiem kā korespondentbankas.
  • RUB vērtības samazināšanās pēdējo nedēļu laikā un ļoti liels valūtas svārstīgums, kas apturēja reālās RUB vērtības noteikšanu.
  • Eiropas banku nespēja un nevēlēšanās apkalpot RUB dažādu risku dēļ.
  • Krievijas atbildes pasākumi, no kuriem vislielāko ietekmi radīja aizliegums atmaksāt Krievijas uzņēmumu parādus ārējiem partneriem ārvalstu valūtā.

Ar karu saistīto izmaiņu ietekme uz maksājumu plūsmām no Krievijas uz Mintos

Tagad aplūkosim, kā tika traucēta katra no minētajām atmaksas procesa daļām un kā tā izskatās pašreizējos anormālajos tirgus apstākļos.

1. Aizņēmēji veic maksājumus par saviem aizdevumiem RUB

 Realitāte: Inflācijas pieaugums un pieaugošais bezdarba līmenis var vājināt konkrētu aizņēmēju segmentu spēju atmaksāt aizdevumus.

Septiņas lielās Krievijas bankas tika atslēgtas no SWIFT maksājumu sistēmas. Tas nozīmē, ka daudziem Krievijas uzņēmumiem un to ārvalstu partneriem ir šķēršļi starptautiskajai uzņēmējdarbībai. Kopš SWIFT atslēgšanas Krievija ir koncentrējusies uz savu maksājumu sistēmu, tāpēc iekšēji nav šķēršļu aizņēmējiem veikt maksājumus RUB.

Lai gan Krievijā ir iespējami maksājumi RUB, turpmāk inflācijas un bezdarba līmeņa pieaugums Krievijā arvien vairāk ietekmēs kreditēšanas uzņēmumu kredītportfeļu stāvokli un parādu piedziņas pārvaldību. Papildus sankcijām pret Krieviju un Krievijas īstenotajai atbildes politikai aizņēmējiem ir atļautas arī kredītu brīvdienas. Tās galvenokārt tika ieviestas aizņēmējiem, kuru ienākumi sankciju dēļ ir samazinājušies līdz 30%, un laika posmā līdz 2022. gada septembrim aizņēmējiem ir atļauts uz 6 mēnešiem atlikt aizdevumu atmaksu. Makroprudenciālo ierobežojumu ieviešana nenodrošinātiem patēriņa kredītiem ir noteikta līdz 2023. gada 1. janvārim. Nobeigumā jāsecina, ka, lai gan nav šķēršļu kredītņēmēju maksājumiem RUB, Krievijā varētu tikt ietekmēta aizņēmēju kredītspēja.

2. Kreditēšanas uzņēmumi veic aizņēmēju maksājumu maiņu no RUB uz EUR (investīcijām EUR)

 Realitāte: Kreditēšanas uzņēmumiem Krievijā ir būtiski ierobežotas iespējas samainīt RUB pret EUR. Nenoteiktība par rubļa vērtību un pieaugošās izmaksas par deficītu var radīt papildu spiedienu uz kreditēšanas uzņēmumiem.

 Līdz kara sākumam kreditēšanas uzņēmumiem nebija problēmu samainīt RUB pret EUR, lai veiktu maksājumus Mintos investoriem. Kopš 2022. gada februāra valūtas maiņa ir būtiski ietekmēta vairāku faktoru dēļ, piemēram, tiek piemērotas lielas komisijas maksas par šādu maiņu (pašlaik 12%) vai arī tiek ierobežots, cik daudz faktiski var konvertēt. Aizliegums veikt maksājumus EUR vai ierobežojumi attiecībā uz to, kā var piekļūt EUR, piešķir papildu nozīmi valūtas maiņas problēmām.

Arī lielās valūtas kursa svārstības ietekmē deficīta riskus, piemēram, spēju segt EUR saistības no RUB denominētiem aizdevumiem, kas tagad ir būtiski palielinājušās Krievijas kreditēšanas uzņēmumiem. RUB vērtībai samazinoties, valūtas kursa starpība palielinās, un aizpildīt šo starpību kreditēšanas uzņēmumiem turpmāk varētu būt sarežģīts uzdevums. Lai nepārkāptu regulējošās kapitāla prasības, kas kreditēšanas uzņēmumiem ir noteiktas nelabvēlīgā EUR un RUB kursa dēļ, Krievijas Centrālā banka ir atļāvusi kreditēšanas uzņēmumiem izmantot 2022. gada 18. februārī noteikto valūtas maiņas kursu, lai uzskaitītu EUR izteiktās saistības RUB. Tas ir iespējams līdz 2022. gada 31. oktobrim. 2022. gada 1. aprīlī EUR un RUB kurss ir atgriezies tuvu pirmskara līmenim. Šobrīd valūtas risks ir samazinājies salīdzinājumā ar līmeni, kad RUB kursa kritums pēdējo nedēļu laikā bija aptuveni 30%.

Nav skaidrs, kā RUB vērtība attīstīsies tālāk. Tomēr, ņemot vērā ievērojamos ierobežojumus, kas noteikti jebkurai valūtas maiņai Krievijā, iespēju izmantot ārvalstu valūtu maksājumos un ievērojamās darījumu komisijas maksas par šādu maiņu, publiski pieejamie valūtas maiņas kursi ir jāuztver ar rezervi. Ikdienā norādītie valūtas maiņas kursi var būtiski atšķirties no reālajiem kursiem, pēc kuriem darījumi faktiski varētu notikt brīvajā tirgū.

Svarīgi pieminēt, ka 1/7 investoru ekspozīcijas Krievijā ir RUB, un šo daļu aprakstītās valūtas maiņas problēmas neietekmēs.

3. Kreditēšanas uzņēmumi veic saņemto maksājumu pārskaitījumus EUR un RUB uz Mintos

Realitāte: Kreditēšanas uzņēmumi nevar veikt maksājumu pārskaitījumus uz Mintos eiro, un maksājumi rubļos ir ierobežoti.

Dažus Krievijas kreditēšanas uzņēmumus, kas piedāvāja aizdevumus investīcijām Mintos platformā, ietekmē tas, ka to apkalpojošajām bankām ir piemērotas sankcijas, un tās ir izslēgtas no SWIFT sistēmas. Tā rezultātā tie nav spējuši pārskaitīt maksājumus RUB jau kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā sākuma. Vairāk par citiem gadījumiem 4. punktā.

Martā Krievija izdeva dekrētu, ar kuru tika ieviesta īpaša kārtība, kādā Krievijas valsts iestādes un Krievijas parādnieki atmaksā parādus ne Krievijas kreditoriem no valstīm, kas ir veikušas “nedraudzīgas darbības pret Krieviju”, tostarp visām Eiropas Savienības valstīm. Patlaban EUR atmaksa no Krievijas uz ārvalstu uzņēmumiem nav iespējama. Pat maksājumi RUB ir ierobežoti līdz maksimālajai summai 10 miljoni RUB (aptuveni 85 000 EUR) mēnesī. Valūtas maiņas kursi un šādu darījumu konkrēti aspekti ir atkarīgi no individuāliem līgumiem ar Krievijas uzņēmumiem, un tos raksturo daudz nezināmo.

Laika posmā no 24. februāra, kad sākās karš, Krievijas kreditēšanas uzņēmumi, kuriem ir alternatīvas apkalpojošās bankas, uz kurām neattiecas sankcijas, Mintos platformai ir pārskaitījuši maksājumus 4,7 miljonu RUB apmērā. Tā ir tikai neliela daļa no summām, kas pašlaik vēl nav samaksātas.

4. Mintos saņem un sadala līdzekļus investoriem

 Realitāte: EUR investīcijas tikai daļēji tiek atmaksātas RUB, un RUB apkalpošana ir apkalpojošo banku ziņā.

 Kā aprakstīts iepriekš, pašlaik Krievijas uzņēmumiem ir aizliegts veikt EUR maksājumus ārvalstu uzņēmumiem. RUB maksājumu saņemšanu no kreditēšanas uzņēmumiem galvenokārt ietekmē banka, kuras pakalpojumus tie izmanto. Dažiem kreditēšanas uzņēmumiem, kuriem bija konti mazākās apkalpojošās bankās vai bankās, kurām sankcijas nav piemērotas, ir izdevies pārskaitīt daļu līdzekļu Mintos, bet tikai RUB.

Visi kreditēšanas uzņēmumi, kurus ietekmē to bankām piemērotās SWIFT sankcijas, tagad strādā, lai izveidotu kontus bankās, uz kurām sankcijas neattiecas. Tas palīdzētu kreditēšanas uzņēmumiem turpināt pārskaitīt aizņēmēju atmaksātās summas biznesa partneriem ārpus Krievijas, tostarp Mintos un investoriem. Uzņēmuma bankas konta atvēršana, kas ir lēns process pat normālos tirgus apstākļos, pašreizējās situācijas Krievijā dēļ ir vēl lēnāka. Tas ir vēl sarežģītāk kreditēšanas uzņēmumiem Krievijā, kuru galvenie biroji atrodas ārpus valsts, jo tie ir pakļauti papildu kontrolei, ko veic vietējie regulatori Krievijā.

No otras puses, ES bankas nevēlas turēt līdzekļus RUB. Patiesībā lielākā daļa banku vēlas likvidēt savas pozīcijas RUB, dažas gaidāmo izmaksu dēļ, citas – baidoties pārkāpt sankcijas. Tāpēc dažos gadījumos investoru RUB pieejamās summas tika apmainītas pret EUR, pamatojoties tikai un vienīgi uz banku lēmumiem un pēc attiecīgās dienas bankas noteiktā valūtas kursa. Šīs summas investoriem tika pārskaitītas bez papildu komisijas maksas. Tas nebija Mintos lēmums, jo mēs neesam banka un nevaram turēt investoru līdzekļus – saskaņā ar likumu mums ir pienākums turēt investoru līdzekļus apkalpojošās bankās. Turklāt arī Mintos apkalpojošās bankas korespondentbanka joprojām neļauj veikt KZT valūtas maiņu.

Pat ja kreditēšanas uzņēmums spēj veikt pārskaitījumu RUB, nav garantēts, ka mēs uzreiz saņemsim maksājumu savā apkalpojošajā bankā vai varēsim uzreiz uzsākt valūtas maiņu. Tas ir tāpēc, ka apkalpojošās bankas nevēlas uzņemties valūtas risku, ņemot vērā pašreizējo politisko klimatu un Krievijas valdības ad hoc lēmumus. Pat ja tās pieņem RUB, šiem līdzekļiem var piekļūt tikai tad, kad banka, pamatojoties uz savu novērtējumu un lēmumu, nolemj tos apmainīt pret EUR. Kopumā tas joprojām ir veids, kā investoriem nodrošināt piekļuvi pieejamajiem līdzekļiem, ņemot vērā pastāvošos ierobežojumus.

Līdzīga prakse, tostarp pilnīga jebkādu ar RUB saistītu darījumu apturēšana, tiek novērota bankās visā Eiropā.

Scenāriji par atmaksas perspektīvām nākotnē

Ņemot vērā līdz šim zināmo, mēs nevaram droši prognozēt vai aprēķināt turpmāko kara norisi, turpmāko sankciju darbības jomu vai Krievijas atbildes pasākumus. Tomēr, balstoties uz vispārēju saprātu, mēs varam noteikt trīs augsta līmeņa, vispārīgus un nesaistošus lēmumus par pašreizējo situāciju saistībā ar karu Ukrainā un tā ietekmi uz finanšu tirgiem. Izmantojot šādu pieeju, mēs varam izteikt dažus pieņēmumus par iespējamo ietekmi uz Mintos investoru ekspozīciju Krievijā izsniegtajos aizdevumos un noteikt dažus atbildes pasākumus. Mēs ar tiem iepazīstinām arī investorus, lai izgaismotu pastāvošo nenoteiktību un iespējamo iznākumu diapazonu.

a.) Optimistiskais scenārijs

 Karš Ukrainā drīz beigsies, un tā rezultātā mainīsies Krievijas sociālpolitiskā vide. Tas notiek, pirms sankcijas izsmeļ kreditēšanas uzņēmumu likviditātes resursus un aizņēmēju spēju atmaksāt aizdevumus. Sankcijas tiek pamazām atceltas, un kreditēšanas uzņēmumiem izdodas izveidot un ieviest funkcionālus un rezultātu nesošus procesus un atmaksas grafikus. Mintos investoriem tiek samaksāta daļa pienākošos maksājumu, tiklīdz tiek atvērti darījumu kanāli, un pārējie maksājumi tiek izpildīti laika gaitā. Atlikušajām summām tiktu piemēroti individuāli atmaksas grafiki atkarībā no katra kreditēšanas uzņēmuma perspektīvām.

Optimistisks atgūstamo summu diapazons: visa vai lielākā daļa ekspozīcijas tiek atgūta vidējā termiņā vai ilgtermiņā. Iespējamo negatīvo ietekmi varētu radīt lēni atveseļojošās inflācijas ietekme un atsevišķi zaudējumi, kas radušies nepārvaramas varas dēļ: cilvēku un ekonomiskie zaudējumi un migrācija.

b.) Pesimistiskais scenārijs

 Karš Ukrainā ieilgst, un tā intensitāte ir mainīga. Neatkarīgi no kara iznākuma Krievijai tiek piemērotas ilgstošas un neatlaidīgas sankcijas, un starp Rietumiem un Krieviju pieaug šķelšanās. Krievija kļūst pilnībā izolēta, līdzinoties tādām valstīm kā Ziemeļkoreja un Irāna. Uzņēmumi un kredītņēmēji ir finansiāli izsīkuši, jo ārzemju investīcijas un uzņēmumi pamet valsti, tiek zaudētas miljoniem darbavietu un inflācija dzen cilvēkus uz nabadzības robežas. Krievijā tiek pagarinātas kredītu brīvdienas, un parādi ārvalstu uzņēmumiem tiek nacionalizēti.

 Pesimistisks atgūstamo summu diapazons: ievērojami zaudējumi ilgtermiņā un nelielas izredzes atgūt līdzekļus, izņemot Mikro Kapital aizdevumus, jo tam ir grupas garantija, kas sedz zaudējumus no ekspozīcijas Krievijā izsniegtajos aizdevumos. Daļēja atgūšana būtu iespējama gadījumā, ja pesimistiskais pieņēmumu scenārijs laika gaitā ieietu pretējā gultnē un pārņemtu dažus pieņēmumus no reālistiskā/optimistiskā scenārija.

c.) Reālistiskais scenārijs

Turpmākajos gados starp Krieviju un Rietumu sabiedrību saglabāsies liela plaisa. Tas neizslēdz iespēju, ka diplomātiskās attiecības starp Ukrainu un Krieviju, kā arī Krieviju un Rietumu pasauli laika gaitā nedaudz uzlabosies, sarunām nodrošinot daļēju stabilitāti reģionā, atelpu iesaistītajām pusēm un zināmas pozitīvas izmaiņas ekonomikas un finanšu tirgu dinamikā. Nākamajā(-os) gadā(-os) daļēji tiek atceltas dažas sankcijas. Atsevišķos gadījumos tiek atjaunota biznesa komunikācija starp Krieviju un ārvalstu tirgiem, un, lai veiktu naudas apmaiņu par precēm, piemēram, dabas resursiem, finanšu darījumi laika gaitā kļūst nedaudz vieglāki. Aizņēmēju un kreditēšanas uzņēmumu spējas spēcīgi ietekmē augstā inflācija Krievijā un ilgstoša atslēgšanās no starptautiskajām biznesa plūsmām. Lai gan uzņēmumiem ir grūti veikt atmaksu, pastāv dažas iespējas to izdarīt.

Reālistisks atgūstamo summu diapazons: ierobežota līdz ievērojama līdzekļu atgūšana ilgtermiņā atkarībā no sankciju un Krievijas iekšpolitikas ietekmes uz kreditēšanas uzņēmumiem un kreditēšanas uzņēmumu spējas saglabāt likviditāti un maksātspēju. Norēķini Mintos un investoriem tiek pārstrukturēti, un atkarībā no individuālo uzņēmumu spējām atgūtie līdzekļi laika gaitā tiek piegādāti Mintos un investoriem. Pat šajā posmā, lai gan dažiem uzņēmumiem izdodas pavērst portfeļa līkni uz augšu, daži kreditēšanas uzņēmumi nespēj pārvarēt kara un ar sankcijām saistīto seku ietekmi.

Lūdzu, ņem vērā, ka pastāv vairāki varianti tam, kā pašreizējā situācija saistībā ar karu Ukrainā un Krievijai piemērotajām sankcijām varētu attīstīties tuvākā un tālākā nākotnē. Izklāstītie scenāriju pieņēmumi nav investīciju konsultācija vai faktiska informācija, uz kuru tev būtu jābalsta savs riska novērtējums.

Mēs turpināsim informēt par visiem svarīgākajiem notikumiem, kas var ietekmēt tavu investīciju Krievijā izsniegtos aizdevumos turpmāko stāvokli.

Ja gribi izteikt komentārus vai uzdot jautājumus, pievienojies sarunai Mintos kopienā

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner