Udoskonal swoją strategię inwestycyjną dzięki nowej funkcji

Platforma Mintos ma nową funkcję: po raz pierwszy możesz inwestować z uwzględnieniem kategorii ryzyka pożyczki, które pierwotny pożyczkodawca określił na podstawie swoich unikalnych wewnętrznych modeli scoringowych. Kategorie ryzyka są związane z szacowanym rocznym wskaźnikiem nieściągalnych długów i oprocentowaniem oferowanym inwestorom na rynku Mintos. Nowa funkcja zapewnia większą przejrzystość i pozwala na podjęcie bardziej świadomych i przemyślanych decyzji inwestycyjnych.

DEBIFO będzie pierwszym pierwotnym pożyczkodawcą na rynku Mintos, w przypadku którego inwestorzy będą mogli wybierać pożyczki według kategorii ryzyka. Ta wiodąca firma z sektora pozabankowego oferuje…

Szukanie

Important

Podążaj za nami