Grupa Mogo oferuje teraz inwestycje w pożyczki samochodowe z Kazachstanu

Grupa Mogo wprowadza na Mintos pożyczki z kolejnego kraju, tj. Kazachstanu. Mogo Kazachstan oferuje znakomitą możliwość uzyskania rocznych stóp zwrotu w wysokości do 12% w przypadku pożyczek w euro (EUR) oraz do 18% w przypadku pożyczek w tenge (KZT). (więcej…)

Mogo zwiększa przychody do 76,7 mln EUR, kontynuując ekspansję

Mogo Finance, globalny dostawca pożyczek na samochody używane i jedna z największych firm pożyczkowych na Mintos, zakończyła rok 2019 skonsolidowanymi przychodami w wysokości   76,7 mln EUR, osiągając zysk w wysokości 6,2 mln EUR. W porównaniu do 2018 roku firma odnotowała wzrost przychodów o 41%, a zysk wzrósł o 35%. (więcej…)

Mogo rozszerza ofertę poprzez dodanie pożyczek o wyższym oprocentowaniu bez gwarancji wykupu i poprzez wprowadzenie kategorii ryzyka

Mogo Group, jedna z największych firm zajmujących się finansowaniem zakupu samochodów używanych w Europie, ponownie rozszerza swoją ofertę na Mintos, dodając do platformy nowy produkt inwestycyjny o wyższej rentowności. Pożyczki Mogo bez gwarancji odkupu są ponownie dostępne na rynku. Co więcej, możesz teraz dostosować swoje inwestycje do kategorii ryzyka kredytowego, które są oparte na unikalnych wewnętrznych modelach scoringowych stosowanych przez firmy pożyczkowe. (więcej…)

Obecnie, Grupa Mogo oferuje możliwość inwestowania w pożyczki samochodowe z Albanii

Grupa Mogo ponownie rozszerza swoją działalność! Tym razem firma dodaje Albanię, która jest jedenastym krajem na Mintos. Obecnie, inwestorzy mogą inwestować w większą liczbę pożyczek samochodowych i uzyskać ekspozycję na tę rozwijającą się gospodarkę.  (więcej…)

Mogo Finance uplasowała 25 mln EUR w ramach programu ciągłej emisji obligacji korporacyjnych na lata 2018/2022 oprocentowanych 9,50%

W ramach ciągłej emisji obligacji korporacyjnych na lata 2018-2022 oprocentowanych w wysokości 9,50%, Grupa Mogo pomyślnie uplasowała kwotę 25 mln EUR (XS1831877755) na poziomie 95% plus naliczone odsetki. Obligacje będą notowane na regulowanym rynku Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie wkrótce po rozliczeniu, z zastrzeżeniem ostatecznego zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Sektora Finansowego (CSSF) w Luksemburgu. (więcej…)

Grupa Mogo wprowadza na Mintos pożyczki dla inwestycji z 10 kraju – Białorusi!

Grupa Mogo, jedna z największych w Europie firm finansujących zakup używanych samochodów, ponownie zwiększa swoją obecność na Mintos, dodając pożyczki samochodowe z Białorusi. Dzięki temu rozwojowi, Grupa Mogo oferuje obecnie na rynku możliwości inwestycyjne z 10 różnych krajów. (więcej…)

Mogo Finance osiąga nowy kamień milowy, ocenę B- (Stable Outlook) od Fitch Ratings

Mogo Finance, jedna z największych firm zajmujących się finansowaniem zakupu samochodów używanych w Europie, ogłosiła niedawno nowy kamień milowy, ponieważ Mogo Finance i spółki z jej grupy otrzymały rating B- „Stabilne perspektywy” od agencji ratingowej Fitch Ratings. (więcej…)

Mogo Finance S.A. zapewnia gwarancję grupy dla inwestorów na platformie Mintos

Na platformie Mintos funkcjonuje wiele mechanizmów ograniczających ryzyko. Jednym z nich jest udzielanie przez spółkę macierzystą lub grupę gwarancji zobowiązań, czyli gwarancji zapewniającej, że firma pożyczkowa działająca na platformie Mintos dokona wykupu takich zobowiązań. (więcej…)

Firma Mogo udostępnia na platformie Mintos pożyczki samochodowe z kolejnego kraju – Armenii!

Mogo, będąca największą w krajach bałtyckich pozabankową firmą zajmującą się finansowaniem pożyczek samochodowych, ponownie zwiększyła swoją ofertę udostępnianą na platformie Mintos. Od dzisiaj, inwestorzy działający na platformie Mintos mają możliwości inwestowania w oferowane przez Mogo pożyczki samochodowe udzielane przez nią w kolejnym kraju, tj. Armenii. (więcej…)

Mogo Finance pomyślnie uplasowała 25 mln EUR w ramach programu ciągłej emisji obligacji korporacyjnych na lata 2018/2022 oprocentowanych 9,50%

Mintos z przyjemnością informuje, że w dniu 9 listopada 2018 roku grupa Mogo pomyślnie uplasowała 25 mln EUR w ramach ciągłej emisji obligacji korporacyjnych z kuponem wynoszącym 9,50%, których program emisji przypada na lata 2018/2022 (XS1831877755). Po zakończeniu tej emisji ciągłej, łączna kwota wyemitowanych przez spółkę Mogo obligacji korporacyjnych na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych wyniesie 75 mln EUR. (więcej…)

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Szukanie

Important

Podążaj za nami