Spraw, by Twoje pieniądze zarabiały

Zarządzaj swoimi ryzykiem

Ponad 99% pożyczek posiada zobowiązanie odkupu przez firmę pożyczkową

Nie ponosisz żadnych opłat

Nie ponosisz opłat za prowadzenie konta, a także z tytułu dokonywanych inwestycji nie pobieramy żadnych opłat

Dostępne dla każdego

Oferta obowiązuje niezależnie od wielkości osiąganych dochodów i rodzaju portfela, niezależnie od tego, czy inwestujesz 10 €, czy 100.000 €

Wykorzystaj swoje środki w najlepszy możliwy sposób

Niezrównane możliwości dywersyfikacji

Dywersyfikuj swoje inwestycje dzięki możliwości wyboru spośród różnych rodzajów pożyczek, pożyczkodawców, czy regionów geograficznych

Zbuduj dobrze zdywersyfikowany portfel inwestycji, wykorzystując narzędzie Auto Invest

Inwestuj w wielu walutach

Znakomite stopy zwrotu

11,62-proc. średnia roczna stopa zwrotu netto z inwestycji

Jeszcze nigdy inwestowanie nie było bardziej dostępne - zacznij inwestować już od kwoty 10 EUR lub 50 PLN

Regularne przepływy pieniężne i pełna kontrola nad inwestycjami w wybrane przez Ciebie pożyczki o określonych terminach spłaty

Ochrona inwestorów

Pożyczki z zobowiązanie odkupu przez firmę pożyczkową

Pełna przejrzystość - dostęp do pełnych danych o pożyczkobiorcach i pożyczkodawcach

Pożyczki udostępniane jedynie przez zweryfikowane firmy pożyczkowe

Oblicz swoje zyski

Wyobraź sobie swoje możliwości

Lata

Im więcej wpłacasz, tym więcej masz. Już dzisiaj zacznij kształtować swoją finansową przyszłość.

Miesięczny depozyt
Suma depozytu
Koniec salda
Dochód (1 m.)1
Tak
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
Nie
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
Dzisiaj
undefined

Ponad 300 wiarygodnych opinii zamieszczonych na Trustpilot

Przyłącz się do 376 375 inwestorów z 62 krajów świata

Dane osobowe są zabezpieczone i chronione zgodnie z przepisami unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
W celu zabezpieczenia Twoich informacji, wykorzystujemy szyfrowanie za pomocą protokołu Secure Sockets Layer (SSL).
Stosowana przez nas polityka ograniczania ryzyka obejmuje wiele warstw, zapewniając w ten sposób ochronę naszych inwestorów.
Uwierzytelnianie dwupoziomowe zapewnia dodatkową warstwę ochrony.

Często zadawane pytania

Kto może inwestować?
Na platformie Mintos, mogą inwestować zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Indywidualni inwestorzy muszą mieć ukończone 18 lat, posiadać rachunek bankowy w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich, które obecnie uznaje się za posiadające systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) będące odpowiednikiem systemów funkcjonujących w UE oraz których tożsamość musi zostać pozytywnie zweryfikowana przez Mintos.

Fundusze rodzinne, spółki partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i inne organizacje muszą posiadać rachunek bankowy i być zarejestrowane w UE lub krajach trzecich, które obecnie uznaje się za posiadające systemy AML/CFT będące odpowiednikiem systemów funkcjonujących w UE.
Jak bezpieczne są inwestycje?
Jak w przypadku każdej inwestycji, istnieje pewne ryzyko. Największe ryzyko wiąże się z możliwymi stratami kredytowymi z inwestycji. W celu zmniejszenia ryzyka Mintos i pierwotni pożyczkodawcy podjęli następujące działania:

1. Wszystkie pożyczki udzielane są zgodnie z ustalonymi politykami pierwotnych pożyczkodawców, którzy uwzględniają zdolność pożyczkobiorcy do spłaty pożyczki.
2. W przypadku niektórych rodzajów pożyczek (np. pożyczki hipoteczne lub pożyczki na pojazdy), klient zaoferował zabezpieczenie, które może zostać wykorzystane w celu spłaty pożyczki w przypadku niedotrzymania warunków, w ten sposób obniżając ryzyko strat kredytowych.
3. W przypadku niektórych pożyczek (np. pożyczki na działalność gospodarczą) uzyskano inne zabezpieczenia kredytowe, takie jak poręczenie osobiste.
4. W przypadku niektórych pożyczek, pierwotny pożyczkodawca udzielił gwarancji wykupu, co oznacza, że jeśli spłata pożyczki jest opóźniona o więcej niż 60 dni, pierwotny pożyczkodawca odkupuje inwestycję do wartości nominalnej należności głównej i narosłych odsetek aż do dnia odkupu.

Inwestorzy mogą ograniczyć ryzyko poprzez dywersyfikację – dokonywanie inwestycji ułamkowych w kilku pożyczkach u różnych pożyczkobiorców, w kilku rodzajach pożyczek, u różnych pierwotnych pożyczkodawców i w różnych krajach.
Jaka jest minimalna kwota, którą można zainwestować?
Minimalna kwota inwestycji w każdą dowolną pożyczkę na rynku pierwotnym wynosi 10 EUR, 80 DKK, 25 GEL, 50 PLN, 10 GBP, 100 SEK, 50 RON, 700 RUB lub 300 CZK. W przypadku inwestycji na rynku wtórnym nie ma minimalnej kwoty.
W jaki sposób zarabiam na moich inwestycjach?
Każdy pożyczkobiorca dokonuje miesięcznych spłat, zgodnie z zwartą umową pożyczki. Spłata ta może obejmować kapitał, odsetki i opłaty z tytułu spóźnionych spłat lub dowolne połączenia tych opcji.

Część kapitałowa spłaty zmniejsza wartość bilansową Twojej inwestycji w pożyczkę, natomiast odsetki i część opłaty z tytułu spóźnionej spłaty są traktowane jako Twój dochód.

Twoja część spłaty, która jest obliczana w oparciu o Twoją inwestycję dokonaną w którąkolwiek pożyczkę, zostanie doliczona na Twoim koncie Mintos po przetworzeniu takiej spłaty. Następnie, możesz dokonać wyboru, czy zainwestować te środki w więcej pożyczek, czy też przekazać je na Twój rachunek bankowy lub rachunek pieniądza elektronicznego. Z uwagi na fakt, że różne pożyczki mają różne terminy spłat, większość inwestorów mających wiele inwestycji wybiera korzystanie z ciągłego strumienia wpłat doliczanych do ich konta Mintos w okresie jednego miesiąca.
Jakie opłaty są pobierane?
Inwestowanie na Mintos jest bezpłatne. Nie ma opłat za otwarcie konta, wpłacanie lub wypłacanie środków. Małe, przejrzyste opłaty dotyczą wymiany walut i sprzedaży na rynku wtórnym.

Masz więcej pytań?

Użytkownicy muszą mieć ukończone 18 lat lub więcej.

Z dniem 25 marca 2020 roku zatrzymaliśmy bonus cashback, oferowany nowym inwestorom do odwołania. Należy pamiętać, że jeśli zarejestrujesz się po 25 marca 2020 r., nie otrzymasz żadnego bonusu.