Nechte Vaše peníze růst

Spravujte své riziko

Více než 99 % našich úvěrů s závazek zpětného odkupu danou úvěrovou společností.

Žádné poplatky

Váš účet je zdarma a za investování nejsou účtovány žádné poplatky

Přístupné pro každého

Je jedno, jestli investujete 10 € nebo 100 000 €, portfolio a příjem je dostupný pro každého

Zužitkujte Vaše peníze co nejlépe

Bezkonkurenční diversifikace

Diverzifikujte napříč různými druhy půjček, poskytovateli půjček a zeměpisnými oblastmi

Vybudujte si dobře diverzifikované portfolio za pomocí nástroje Auto Invest

Investujte v mnoha měnách

Skvělá návratnost investice

11,62 % je průměrný čistý roční výnos

Investování nebylo nikdy více dostupnější – začněte investovat již od 10 EUR

Pravidelný přísun výdělků a absolutní kontrola nad výběrem doby splácení

Ochrana investora

Půjčky s závazek zpětného odkoupu danou úvěrovou společností.

Absolutní transparentnost – přístup k podrobným informacím o uživatelích půjček a poskytovatelích půjček

Půjčky pouze od ověřených poskytovatelů půjček

Podívejte se, jak vaše investice porostou

Představte si, kolik můžete vydělat

Roků

Čím více budete investovat, tím více můžete vydělat. Začněte budovat svou finanční budoucnost již dnes.

Měsíční vklad
Celkový vklad
Kapitál
Výdělek (1 m.)1
Ano
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
Ne
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
Dnes
undefined

Přes 300 důvěryhodných recenzí na Trustpilot

Přidejte se l 376 375 investorů ze 62 zemí

Osobní data jsou zabezpečena a chráněny v souladu s EU Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
Pro uchování Vašich dat v bezpečí je využíváno Secure Sockets Layer (SSL) šifrování.
Naše politiky na minimalizování rizika zahrnují několik bezpečnostních vrstev na ochranu investorů.
Dvou faktorová autentizace může být použita, jako dodatečný bezpečnostní prvek.

Často kladené otázky

Kdo může investovat?
Jednotlivci i společnosti mohou investovat na platformě Mintos. Individuální investor musí mít alespoň 18 let, mít bankovní účet v Evropské Unii nebo ve třetím státě, který má AML/CLF systém regulací odpovídající těm v EU, a Mintos úspěšně ověřila jeho identitu.

Svěřenecké fondy, partnerství, společnosti s ručením omezeným a další instituce musí mít bankovní účet registrovaný v EU nebo ve třetím státě, který má AML/CLF systém regulací odpovídající těm v EU.
Jak jsou investice bezpečné?
Stejně jako u každé investice i zde existují určitá rizika. Největší riziko je spojeno s možnými úvěrovými ztrátami z investic. Pro zmírnění rizika byla společností Mintos a poskytovateli půjček přijata následující opatření:

1. Veškeré půjčky jsou poskytovány v souladu s platnými zásadami poskytovatelů půjček, které zohledňují schopnost dlužníků danou půjčku splatit.
2. Pro určité typy půjček (např. hypoteční úvěry nebo půjčky na automobily) nabídl klient zajištění, které bude použito na splacení půjčky v případě prodlení, čímž se riziko úvěrové ztráty snižuje.
3. Pro určité půjčky (např. podnikatelské úvěry) se získávají další úvěrová posílení, jako je např. osobní záruka.
4. Pro určité půjčky poskytl poskytovatel půjčky záruku zpětného odkoupení (Buyback Guarantee), což znamená, že v případě, že u půjčky dojde k prodlevě delší než 60 dnů, poskytovatel půjčky odkoupí investici zpět za nominální hodnotu jistiny a úrok naběhlý do data zpětného odkupu.

Investoři mohou rizika zmírnit pomocí diverzifikace – prováděním zlomkových investic do několika půjček mezi různými dlužníky, typy půjček, poskytovateli půjček a geografickými oblastmi.
Jaká je minimální částka, která může být investována?
Minimální investice do jedné půjčky na Primárním trhu je 10 EUR, 80 DKK, 25 GEL, 50 PLN, 10 GBP, 100 SEK, 50 RON, 700 RUB nebo 300 CZK. Na Sekundárním trhu není minimální investice.
Jak na svých investicích vydělám?
Každý uživatel půjčky platí měsíční splátky dle smlouvy o půjčce, které se mohou skládat z jistiny, úroku a poplatky z prodlení nebo jakékoliv kombinace těchto možností.

Část platby za jistinu snižuje nesplacenou část Vaší investice v půjčce, zatímco úrok a poplatek za pozdní platbu se považují za Váš příjem.

Část platby, která náleží Vám, je vypočítána na základě Vaší investice do konkrétní půjčky a bude připsána na Váš Mintos účet poté, co je platba zpracována. Následně můžete prostředky investovat do dalších půjček nebo je převést na Váš bankovní účet nebo e-money účet. Protože různé půjčky mají různou dobu splácení, tak většina investorů s několika investicemi má během měsíce neustálý proud plateb připisovaných na jejich Mintos účet.
Jaké poplatky jsou účtovány?
Investování pomocí platformy Mintos je bez poplatků. Nejsou žádné poplatky za otevření investorského účtu a žádné poplatky za vklady nebo výběry peněžních prostředků. Investorovi také není účtován žádný administrativní poplatek nebo jakýkoliv jiný poplatek.

Máte více otázek?

Uživatelé musí být starší 18 let.

25. března 2020 byl až do odvolání pozastaven cashback bonus nabízený novým investorům. Upozorňujeme tedy, že pokud jste se zaregistrovali po 25. březnu 2020, bonus nedostanete.