Credifiel 2023. gada deviņu mēnešu finanšu rādītāji

Credifiel ziņo, ka uzņēmuma ieņēmumi deviņu mēnešu periodā līdz 2023. gada septembrim, salīdzinot ar to pašu periodu pērn, palielinājušies par 24%, sasniedzot 32,7 miljonus eiro,[1] savukārt tīrā peļņa bija 5,7 miljoni eiro. Uzņēmuma kredītportfelis palielinājās par 74 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, sasniedzot 84,9 miljonus eiro. Ienākumus nenesošo aizdevumu īpatsvars šajā periodā bija 3,7%, un kopējais segums bija 100%. Uzņēmuma bruto peļņas marža palielinājās līdz 71%, kas atbilst bruto peļņai 23,4 miljonu eiro apmērā. Credifiel ir sniedzis šādus jaunākos finanšu un darbības datus un atjauninājis savu uzņēmuma prezentāciju.[2]

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Leonel Cravioto rezultātus vērtē pozitīvi. Viņš uzsvēra, ka šis gads ir sācies veiksmīgi, pieaugot izaugsmes un efektivitātes rādītājiem. Turklāt saskaņā ar uzņēmuma ilgtermiņa vīziju akcionāru sapulce ir apstiprinājusi akciju emisijas uzcenojuma un 2021. gada nesadalītās peļņas kapitalizāciju par kopējo summu 16,5 miljoni eiro.

"Mēs turpinām demonstrēt augstus izaugsmes rādītājus gan kreditēšanas, gan iekasēšanas jomā, turklāt par prioritāti izvirzām digitālās transformācijas procesu, lai kāpinātu efektivitāti un atvieglotu klientiem kredītu produktu saņemšanu. Ar entuziasmu raugāmies nākotnē, jo esam apzinājušies milzīgo uzņēmumu interesi nodrošināt mums finansējumu, kas ļaus turpināt izaugsmi un sasniegt mērķus ilgtermiņā,"

komentē izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs Leonel Cravioto.

Gada pirmajos deviņos mēnešos Credifiel izsniedza 34 110 patēriņa kredītus par kopējo summu 48,1 miljons eiro, kas ir par 49% vairāk nekā pagājušā gada pirmajos deviņos mēnešos. 92% no uzņēmuma izsniegtajiem aizdevumiem bija algas aizdevumi, bet atlikušie 8% – tiešā parāda aizdevumi, kas galvenokārt orientēti uz pensionētiem darbiniekiem, kuri iepriekš strādājuši valsts iestādēs.

Credifiel kopējais pašu kapitāls šajā periodā pieauga līdz 37% no kopējiem aktīviem, sasniedzot 43,3 miljonus eiro, kas ir 50% no kopējā kredītportfeļa.

"Rezultāti liecina, ka Credifiel ir veiksmīgi pildījis savus solījumus un realizējis stratēģiju, 2023. gada pirmajos sešos mēnešos sasniedzot augstus efektivitātes un rentabilitātes rādītājus. Pēdējos divos gados esam koncentrējušies uz konservatīvāku pieeju, lai uzlabotu izsniegšanas procesu, portfeļa kvalitāti un izdevumu kontroli. Tā rezultātā Grupas neto kredītportfelis saglabājās stabilā līmenī, bet galvenie darbības un efektivitātes rādītāji turpināja uzlaboties,"

piebilda Leonel Cravioto.

Par Credifiel

Credifiel tika nodibināts 2005. gadā kā viens no pionieriem algu kreditēšanas jomā, un kopš tā laika ir kļuvis par Top 5 algas kredītu izsniedzēju Meksikā, paplašinot savu darbību mazākās pilsētās, kur bankām nav filiāļu un cilvēkiem nav pieejami kredīti, lai gan viņi atbilst kredītņēmēja profilam.

Credifiel klienti ir valdības aģentūru un federālo štatu darbinieki. Valsts sektorā strādājošie lielākoties ir arodbiedrību biedri, līdz ar to darbinieku mainība ir ļoti zema, tādējādi garantējot augstāku aizdevumu atmaksas līmeni. Kā neatņemams nodrošinājums ir arī tas, ka aizdevuma atmaksa tiek ieturēta tieši no darbinieku algas. Lai pārliecinātos par savu klientu kredītspēju, Credifiel ir drošības analīzes ekspertu komanda, kas ietver ne tikai regulāras finanšu pārbaudes un KYC, bet arī tādas detaļas kā parakstu analīze, lai izvairītos no iespējamiem identitātes viltojumiem.

Credifiel investīciju iespēju nodrošinājumu veido tieša aizdevuma cesija, ko papildina ķīlas pār Mintos platformā izvietotajiem aizdevumiem, kas izveidotas, lai nodrošinātu investoru prasījumus. Naudas plūsmas nodrošina arī trešā persona – trasta pakalpojumu sniedzējs, un Mintos ir pirmais, kas saņem no konkrētiem aizdevumu līgumiem iekasētos maksājumus.

Credifiel visā darbības laikā ir izsniedzis vairāk nekā 650 000 aizdevumu par kopējo summu aptuveni 817 miljoni eiro. Uzņēmuma ilgtspējas pamatā ir spēcīga korporatīvā pārvaldība, atbildīga kreditēšana, finansiālā iekļaušana un sociālā atbildība, jo tā kredīti galvenokārt ir paredzēti cilvēkiem, kuriem nav pieejami banku pakalpojumi. Uzņēmums katru gadu kopš tā dibināšanas 2007. gadā ir strādājis ar peļņu.

[1]Lai sniegtu informāciju un salīdzinājumu, rādītāji ir konvertēti saskaņā ar vidējo EUR un MXN maiņas kursu 2023. gada pirmajos sešos mēnešos, kas bija 1 EUR = 18,409 MXN.

[2]Šo videoklipu ir izveidojis un nodrošina Credifiel. Mintos nav atbildīgs par šajā video iekļauto saturu.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner