IDF Eurasia Kazahstānas uzņēmuma (Solva zīmols) ienākumi 2022. gadā pieauga par 43%

IDF Eurasia (juridiskais nosaukums MFO OnlineKazFinance JSC) ir publicējis 2022. gada finanšu rezultātus saskaņā ar SFPS (2022. gada finanšu pārskatu ārējais audits turpinās, un to plānots pabeigt 2023. gada maija beigās). Uzņēmums ir sniedzis šādu darbības un finanšu informāciju:

2022. gada finanšu rezultātu kopsavilkums

  • Kredītportfelis pieauga par 13,4%, sasniedzot 69,4 miljardus KZT (140,9 miljonus eiro) salīdzinājumā ar 61,2 miljardiem KZT (125,6 miljoniem eiro) 2021. gadā.
  • MVU kredītportfelis pieauga par 102,3%, sasniedzot 32,1 miljardu KZT (65,2 miljonus eiro) salīdzinājumā ar 15,9 miljardiem KZT (32,6 miljoniem eiro) 2021. gadā.
  • 60+ dienas ienākumus nenesošu aizdevumu skaits samazinājās no 3,4% 2021. gadā līdz 2,6% 2022. gadā, savukārt 90+ dienas ienākumus nenesošu aizdevumu skaits samazinājās no 2,4% 2021. gadā līdz 2% 2022. gadā.
  • Kopējais pašu kapitāls palielinājās par 41%, sasniedzot 19,3 miljardus KZT (39,1 miljonu eiro) salīdzinājumā ar 13,7 miljardiem KZT (28,1 miljonu eiro) 2021. gadā.
  • Kopējie ieņēmumi palielinājās par 43%, sasniedzot 29,4 miljardus KZT (59,7 miljonus eiro) salīdzinājumā ar 13,7 miljardiem KZT (28,1 miljonu eiro) 2021. gadā.
  • Tīrā peļņa samazinājās par 8,9%, sasniedzot 4,1 miljardu KZT (8,2 miljonus eiro) salīdzinājumā ar 4,4 miljardiem KZT (9 miljoniem eiro) 2021. gadā.

Uzņēmums turpināja uzrādīt stabilu un diversificētu kredītportfeļa pieaugumu, palielinot MVU daļu līdz 46,3%, vienlaikus saglabājot rentabilitāti un kredītu kvalitāti. Neto peļņas samazināšanos noteica finansējuma izmaksu pieaugums (Centrālās bankas likme 2022. gadā tika paaugstināta par 7 procentpunktiem), kā arī papildu izmaksas, kas saistītas ar bankas operāciju pārveidi IT un korporatīvās pārvaldības pusē.

IDF Eurasia (Solva zīmols) ir ceļā uz to, lai kļūtu par pirmo uz MVU orientēto banku Kazahstānā. OnlineKazFinance pabeidza pārveidi no sabiedrības ar ierobežotu atbildību par akciju sabiedrību 2022. gada decembrī. Tas bija viens no pēdējiem soļiem, lai sagatavotos bankas operāciju pārveidošanai. IDF Eurasia (Solva zīmols) izveidoja jaunu valdi ar trīs direktoriem bez izpildpilnvarām, tostarp Maikla Veinšteina kungu, bijušo Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas vecāko baņķieri, kas ļaus ievērojami palielināt pārredzamību. Paredzams, ka pārveides process no mikrofinansēšanas institūcijas par banku tiks pabeigts 2023. gada 3. ceturksnī. Uzņēmums pastiprināja korporatīvās pārvaldības un klientu aizsardzības centienus, pārstrukturējot ombuda un kvalitātes kontroles nodaļu, lai to tieši pārraudzītu direktoru padome. Direktoru padome tika pilnībā pārstrukturēta, un tagad tajā ir pieci locekļi, no kuriem četri ir neatkarīgi. 2022. gada beigās un 2023. gadā uzņēmums pievienojās CERISE un SPTF globālajām iniciatīvām, un tagad tas ir iekļauts apņēmīgo pakalpojumu sniedzēju sarakstā. IDF Eurasia (Solva zīmols) kļuva par pirmo Kazahstānas uzņēmumu, kas pievienojās divkārtējai globālajai iniciatīvai par sieviešu finansēšanu, lai veicinātu dzimumu līdztiesības pieeju un iegūtu papildu piekļuvi starptautiskajai ietekmes kopienai. IDF Eurasia (Solva zīmols) ievērojami uzlaboja un formalizēja savu ESG programmu, galveno uzmanību pievēršot iekļaujošam finansējumam un klientu aizsardzībai.

Saskaņā ar Eirāzijas Attīstības bankasmakroekonomisko pārskatu Kazahstānas ekonomika veiksmīgi pārvarēja 2022. gada krīzi. Naftas un gāzes ieguves jaudu palielināšana un pakalpojumu un ražošanas nozaru izaugsme, kā arī stimulējoša fiskālā politika liecina par pozitīvu tendenci Kazahstānas ekonomikā ar šādām prognozēm:

  • Paredzams, ka 2024. un 2023. gadā IKP pieaugs par 4,2% salīdzinājumā ar 2,8% 2022. gadā.
  • Tiek prognozēts, ka pamatlikme samazināsies no 16% 2022. gadā līdz 14% 2023. gadā un 10% 2024. gadā.

"Solva kļūst ne tikai par Kazahstānas tehnoloģiskās transformācijas līderi, bet arī par ESG iniciatīvu flagmani finanšu nozarē. Mēs lepojamies ar ietekmi, ko mūsu uzņēmums ievieš sabiedrībā, un mūsu mērķis ir savā stratēģijā ievērot globālos Apvienoto Nāciju Organizācijas principus un attīstības mērķus - tas ir īpaši svarīgi, jo mēs plānojam kļūt par pilnībā licencētu banku, kas atbalsta uzņēmējus un plašāku MVU segmentu Kazahstānā. Mēs arī uzskatām, ka mūsu investori ņem vērā Solva iekļaujošās finansēšanas centienus un pozitīvo ietekmi uz ekonomiku kopumā, tāpēc mēs turpināsim attīstību ESG jomā ar turpmākām iniciatīvām. 2023. gadā mēs koncentrēsimies uz zaļā finansējuma franšīzes attīstību.

Solva šogad sper arī pēdējos soļus, lai saņemtu bankas licenci - mēs jau esam noslēguši pāreju ar akciju sabiedrību un ievērojami uzlabojuši korporatīvo pārvaldību, izveidojot papildu iekšējās komitejas un neatkarīgu audita un kontroles funkciju, pārstrukturējot klientu aizsardzības departamentu un pabeidzot darbu pie valdes sastāva. Pašlaik mēs pastāvīgi risinām dialogu ar regulatoru, lai saņemtu galīgo zaļo gaismu pārveidošanai.

No finansiālā viedokļa Solva saglabā stabilas pozīcijas ar veselīgu rentabilitāti, konservatīvu pieeju portfeļa kredītkvalitātei un pietiekošu drošības spilvenu kapitāla veidā, ko pierāda arī S&P Global piešķirtais reitings B- ar stabilu nākotnes perspektīvu.

Runājot par turpmāko parāda finansējumu, mēs plānojam pārvietot finansējuma bāzi vairāk uz vietējo KZT valūtu, lai izvairītos no paaugstināta ārvalstu valūtas riska un samazinātu kopējās finansējuma izmaksas, jo mums nebūs nepieciešams nodrošināties pret valūtas risku. Bankas operāciju transformācija mums palīdzēs arī piesaistīt privātpersonu un uzņēmumu noguldījumus, kas ļaus vēl vairāk diversificēt finansējuma avotus."

Boris Batine, IDF Eurasia Kazakhstan (Solva zīmols)

IDF Eurasia (Solva zīmols ) vēlas pateikties saviem uzticīgajiem investoriem Mintos platformā par pēdējā gada laikā izrādīto pacietību, kamēr tika atmaksāti uzkrātie procesā esošie maksājumi. Kā kompensāciju Mintos investoriem par kavētajiem maksājumiem uzņēmums pēdējo 12 mēnešu laikā ir samaksājis papildu procentus kopumā 2,4 miljonu eiro apmērā.

Par IDF Eurasia (Solva zīmols)

IDF Eurasia (Solva zīmols) darbojas, izmantojot zīmolus Moneyman un Solva. IDF Eurasia naudas aizņemšanās procesu padara ērtu un pieejamu ikvienam, kam ir interneta pieslēgums. Uzņēmums lēmumu pieņemšanas procesā izmanto vismodernākās tehnoloģijas, un tas ievēro atbildīgas aizdošanas principus, kā arī sniedz ieguldījumu sabiedrības ilgtspējīgā finanšu attīstībā. Innovation Time Award ir atzinusi IDF Eurasia (Solva zīmols) par inovatīvāko finanšu uzņēmumu. Saskaņā ar Kazahstānas Nacionālās bankas datiem Solva ir viens no pieciem lielākajiem mikrofinansēšanas uzņēmumiem.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner