Individuální správa ETF vs. Mintos Core ETF: Co Vám vyhovuje více?

V tomto článku se pokusíme rozebrat a porovnat, jaké to je spravovat jednotlivé ETF samostatně a jaké to je používat portfolia Mintos Core ETF. V Mintosu je naším cílem vždy nabídnout investorům celkový přehled, aby sami mohli činit informovaná rozhodnutí týkající se investic.

Pokud si potřebujete osvěžit informace, podívejte se na naše předchozí články:

1. Investování jednoduše: představujeme portfolia Mintos ETF
2. Co jsou to ETF?
3. Jak funguje Mintos Core ETF?

Investování do ETF pro začátečníky: zjednodušujeme proces

Pro začátečníky je svět investic často nepřehledný a plný nesčetných možností a složitých rozhodnutí. S Mintos Core ETF nabízíme zjednodušený a efektivní přístup k investování do ETF.

Volba nových investorů

Vezměme si příklad Emmy, nové investorky, která právě zkoumá možnosti investování do ETF. Zvažuje dvě cesty:

  1. Individuální správa: Emma si může vybrat a spravovat své ETF sama. Tato cesta jí nabízí plnou kontrolu nad jejími investicemi, zároveň však vyžaduje, aby byla neustále informována o tržních trendech a činila veškerá rozhodnutí týkající se složení a vyvažování svého portfolia.
  2. Mintos Core ETF: Emma se také může rozhodnout pro Mintos Core ETF. Díky této volbě se bude moci těšit z profesionálně spravovaného portfolia, kde se o všechny aspekty výběru a správy ETF stará Mintos. Tato možnost jí umožňuje investovat s menším časovým úsilím, což sedí k jejímu aktivnímu životnímu stylu.

Obě cesty mají své jedinečné výhody a hodí se k různým investičním stylům a potřebám. Manuální přístup nabízí větší kontrolu, vyžaduje však více času a znalostí.

Oproti tomu portfolia Mintos Core ETF poskytují jednodušší a přehlednější investování, což ocení zejména začátečníci nebo ti, kteří hledají pasivní investiční strategii.

Následující srovnání mezi správou jednotlivých ETF a používáním portfolia Mintos Core ETF ukazuje hlavní rozdíly mezi oběma přístupy, na které můžete při investování narazit. Ze srovnání je patrné, jak Mintos zjednodušuje různé aspekty investování, od potřebného času a úsilí až po řízení rizik, a dělá jej tak přístupnějším a snáze zvládnutelnějším pro ty, kteří s ETF teprve začínají.

Aspekt

Správa jednotlivých ETF (samostatně)

Portfolio Mintos Core ETF (spravované Mintosem)

Přístup ke správě investic

Individuální správa jednotlivých ETF vyžaduje, aby investoři byli informováni o tržních trendech a výkonnosti vybraného ETF. Rozhodnutí o tom, kdy nakoupit, držet nebo prodat, je výhradně na uvážení investora.

Mintos nabízí profesionálně spravované portfolio.

Zajišťujeme všechny aspekty správy portfolia, včetně analýzy trhu, výběru ETF a načasování transakcí, což investorovi poskytuje větší volnost.

Čas a úsilí

Značná časová investice do rešerše, monitorování a vyvažování. Je třeba naučit se hodně věcí za krátkou dobu pro dobrou finanční správu.

Zjednodušený investiční proces, ideální pro pasivní investory. Šetří čas a snižuje úsilí. Investor se tak může soustředit na jiné priority.

Složení portfolia

Vyžaduje znalost zásad alokace aktiv. Investoři musí aktivně rozhodovat o poměru jednotlivých ETF.

Automatická tvorba portfolia podle předem definovaných investičních cílů a rizikových profilů. Odstraňuje potřebu neustálých úprav ze strany investora.

Vyvažování portfolia

Časté manuální vyvažování může být nezbytné, zejména na nestabilních trzích. Mohou vznikat dodatečné transakční náklady.

Automatické vyrovnávání při investování a výběru. Efektivně udržuje předdefinované poměry ETF bez dodatečných nákladů.

Výpočet nákladů

Vyžaduje orientaci v různých poplatkových strukturách (poplatky za správu, transakční náklady). Riziko vzniku vyšších nákladů v důsledku většího počtu transakcí.

Transparentní struktura poplatků s nulovými poplatky za správu ze strany Mintosu.

Vstupní investice

K dosažení skutečné diverzifikace je obvykle zapotřebí vyšší počáteční investice. Pro investory s omezeným kapitálem nemusí taková částka být dosažitelná.

Snadno přístupné díky minimální investici pouhých 50 €. Možnost investovat do zlomků ETF činí diverzifikované investování dosažitelným pro investory s téměř libovolným rozpočtem.

Řízení rizik

Pro každý ETF je nutné individuální posouzení rizik. V důsledku nesprávného výběru může investor portfolio nerovnoměrně vystavit konkrétnímu riziku.

Navrženo tak, aby odpovídalo toleranci k riziku a cílům investora.

Na závěr příběhu Emmy lze říci, že její rozhodování mezi investováním do ETF svépomocí a používáním portfolia Mintos Core ETF vystihuje zásadní rozdíly v těchto dvou přístupech k investování.

Zatímco správa jednotlivých ETF vyžaduje její aktivní zapojení, znalost trhu a dostatek času, Mintos Core ETF jí nabízí profesionálně spravované, časově efektivní řešení se zaměřením na řízení rizik a diverzifikaci portfolia, přizpůsobené jejímu životnímu stylu a investičním cílům.

Mintos Core ETF: maximalizace potenciálu, minimalizace nákladů a času

Investování do ETF může být pro začátečníky jednoduchý proces, zejména díky dostupnosti uživatelsky přívětivých platforem a široké škále možností ETF. I když výběr a nákup jednotlivých ETF může být relativně jednoduchý, začátečníci často čelí problémům s pochopením širších souvislostí investování do ETF, jako je alokace aktiv, řízení rizik a vyvažování portfolia.

Investování do spravovaných portfolií, jako jsou Mintos Core ETF, je podmíněné dalším krokem, kterým je absolvování testu vhodnosti a přiměřenosti. Díky němu je zajištěno, že investice odpovídá profilu investora a jeho toleranci k riziku. Ne vždy je tato pojistka přítomna i při nákupu jednotlivých ETF – ty lze koupit, i když nemusí ideálně vyhovovat potřebám investora.

S Mintos Core ETF je naším cílem posílit postavení investorů při rozhodování. Klíčovým faktorem jsou pro nás náklady a dostupnost. Hledáme vždy ten nejlepší způsob, jak proces pro investory co nevíce zjednodušit.

  • Investování přizpůsobené Vašim potřebám: Uvědomujeme si, že každý investor je jedinečný. Proto jsou naše portfolia ETF personalizována tak, aby odpovídala Vaší konkrétní toleranci k riziku a finančním cílům. Přesné složení Vašeho portfolia závisí na tom, jak velké riziko jste ochotni podstoupit a jak dlouho plánujete své investice držet.
  • Žádné další poplatky: Mintos si neúčtuje žádné poplatky za správu, obchodování ani jiné služby. Tento přístup je obzvláště lákavý pro ty, kteří hledají nákladově efektivní investiční strategii. Jediným nákladem je celkový poměr nákladů (TER) daného ETF, který je u námi vybraných ETF v průměru nižší než 0,1 %.
  • Zjednodušená diverzifikace: Naše odborně sestavená kolekce ETF Vám zajišťuje diverzifikovanou expozici vůči různým třídám aktiv, čímž snižuje riziko a zvyšuje potenciál výnosů. Pečlivě vybíráme globálně diverzifikovaná portfolia, která poskytují široké zastoupení odvětví a regionů v rámci jedné investice a snižují tak investiční riziko.

Začátečníci, kteří se snaží o individuální správu ETF, čelí zvýšenému riziku kvůli omezeným znalostem trhu a zkušenostem. Možnost špatného odhadu tržních trendů nebo nedostatečné diverzifikace může vést k vyšší volatilitě výnosů.

Přestože byste zvládli se sami starat o veškeré obchody s jednotlivými ETF a pravidelné vyvažování, portfolio se časem vzdálí od cílového poměru.

Všechny tyto transakce by Vás mohly stát více peněz a zaručeně by zabraly mnohem více času. Mohlo by se také stát, že byste neměli možnost nakoupit zlomky ETF, což by značně ztížilo proces vyvažování a zajištění cílových poměrů. Při každé investici nebo prodeji Vaše portfolio dynamicky vyvažujeme, abychom ho nasměrovali zpět k jeho cílovým poměrům:

  • Při investování přednostně přidáváme prostředky do podhodnocených ETF.
  • Při prodeji přednostně čerpáme prostředky z nadhodnocených ETF.

Takto můžete pravidelně investovat a bez problémů udržovat cílové poměry.

Zjistěte více o tom, jak vybíráme ETF.

Chcete se na něco zeptat, než se vydáte na svou investiční cestu do světa ETF? Jsme tu pro Vás!

Nebo pokud jste již připraveni začít, diverzifikujte své portfolio zde – začněte investovat již od 50 €.

Table of Contents