Iute Group publicē 2023. gada 9 mēnešu neauditētos rezultātus

Iute Group ziņo, ka 2023. gada deviņos mēnešos tās grafikam atbilstošo aizdevumu portfelis un ieņēmumi ir turpinājuši pieaugt. Uzņēmums ir sniedzis šādus jaunākos finanšu un darbības datus:

STRATĒĢISKI SVARĪGĀKIE NOTIKUMI

 • Aktīvo klientu skaits samazinājās līdz 282 tūkstošiem (2022. gada 31. decembrī – 293 tūkstoši), bet ieņēmumi uz vienu klientu (LTM) pieauga līdz 377 eiro salīdzinājumā ar 346 eiro iepriekšējā periodā.
 • Kopējais klientu skaits palielinājās par 8,8%, sasniedzot vienu miljonu (2022. gada 31. decembrī: 928 tūkstoši).
 • Grupas konsolidētā bilance uz 2023. gada 30. septembri bija palielinājusies par 12,8% līdz 363,7 miljoniem eiro, bet pašu kapitāls palielinājās par 24,5% līdz 69,9 miljoniem eiro.
 • Pieaug lietotnes MyIute izmantošana – 727 tūkstoši lejupielāžu uz 2023. gada 30. septembri (2022. gada 31. decembrī – 477 tūkstoši).
 • E-naudas iestādes IutePay darbības uzsākšana Albānijā ir nozīmīgs pagrieziena punkts naudas maka biznesa attīstībā.

OPERACIONĀLI SVARĪGĀKIE NOTIKUMI

 • Aizdevumu izmaksas palielinājās par 10,6% līdz 213,1 miljonam eiro (2022. gada 9 mēnešos – 192,7 miljoni eiro).
 • Parakstīto aizdevumu skaits samazinājās līdz 250 tūkstošiem (2022. gada 9 mēnešos – 264 tūkstoši).
 • Bruto kredītportfelis palielinājās par 12,6% līdz 242,7 miljoniem eiro (2022. gada 31. decembrī – 215,5 miljoni eiro), no kuriem aizdevumu pamatsumma palielinājās par 12,6% līdz 223 miljoniem eiro (2022. gada 31. decembrī – 198,1 miljons eiro).
 • Atmaksas disciplīna (klientu veiktspējas indekss, CPI30) samazinājās līdz 87,3% (2022. gada 9 mēnešos – 90,5%).
 • Neto kredītportfeļa pieaugums par 14,1% līdz 221,2 miljoniem eiro (2022. gada 31. decembrī – 193,9 miljoni eiro).
 • Darbojas 72 bezkaršu bankomāti (2022. gada 31. decembrī – 71 bankomāts).

SVARĪGĀKIE FINANŠU RĀDĪTĀJI

 • Procentu un komisijas maksu ienākumi pieauga par 21,4% līdz 68,8 miljoniem eiro (2022. gada 9 mēnešos – 56,7 miljoni eiro), ko veicināja Iute nebanku kredītportfelis. Procentu ienākumi no Energbank portfeļa saglabājās iepriekšējā gada līmenī, ņemot vērā 2022. gada februārī notikušo konsolidāciju.
 • Neto procentu un komisijas maksu ienākumi pieauga par 14% līdz 48,1 miljonam eiro (2022. gada 9 mēnešos – 42,2 miljoni eiro), ko veicināja Iute nebanku kredītportfelis.
 • Kopējie ieņēmumi pieauga par 22,1% līdz 78,9 miljoniem eiro (2022. gada 9 mēnešos – 64,6 miljoni eiro).
 • Izmaksu un ieņēmumu attiecība 41,7% (2022. gada 9 mēnešos – 44,5%).
 • Koriģētā izmaksu un ieņēmumu attiecība 37,8 %.
 • EBITDA, kas koriģēta, ņemot vērā valūtas maiņas kursu un ar Energbank integrāciju saistītos izdevumus, pieauga par 33,6% līdz 33,8 miljoniem eiro (2022. gada 9 mēnešos – 25,3 miljoni eiro).
 • Tīrā peļņa 9,3 miljoni eiro salīdzinājumā ar 7,4 miljoniem eiro, kas koriģēta, ņemot vērā vienreizējos ieguvumus saistībā ar Energbank iegādi iepriekšējā gada periodā.
 • Spēcīga kapitalizācija un rentabilitāte – pārsniegti eiroobligāciju nosacījumi.

“Iute Group ir aizvadījusi vēl vienu veiksmīgu ceturksni, pateicoties tās klientiem un Iute komandām Balkānos un Igaunijā. Vadība ir ļoti lepna par sasniegtajiem rezultātiem, ņemot vērā pašreizējās norises un tendences kapitāla tirgos, monetāro politiku un vispārējo makroekonomisko un ģeopolitisko situāciju. Tomēr veiksmes vai izaicinājumus nenosaka tikai ārējā vide. Citiem vārdiem sakot, mums, pieņemot lēmumus, ir jāizvērtē vairāki faktori, lai turpinātu rentablu izaugsmi. Saskaroties ar lieliem izaicinājumiem, šā gada sākumā mēs nolēmām koncentrēties uz kvalitāti, nevis kvantitāti: mazāk ir ne tikai vairāk, bet arī labāk.

No vienas puses, pirmo reizi samazinājās to klientu absolūtais skaits, ar kuriem mēs uzturam aktīvas un ienesīgas darījumu attiecības. Vēsturiski ienākumus nesošo klientu kopums vienmēr ir audzis, bet šogad tad saruka par 11 tūkstošiem jeb 3,7%. Turklāt ir samazinājusies klientu atmaksas disciplīna. Attiecīgi CPI30 samazinājās no 90,5% līdz 87,3%. Tas nozīmē, ka šajā periodā no katra atmaksājamā miljona eiro laikus vai ar maksimums 30 dienu kavēšanos tika atmaksāti 873 tūkstoši eiro, bet pirms gada šis skaitlis bija 905 tūkstoši eiro no katra miljona. Īsāk sakot, deviņu mēnešu perioda beigās mums ir mazāk klientu, kuri vēl sliktāk atmaksā savus aizdevumus.

Šajā kontekstā arī aizdevumu pieteikumu skaits 3. ceturksnī nedaudz samazinājās – par 2%. Tomēr vēl svarīgāk ir tas, ka mēs pastiprinājām aizdevumu apstiprināšanas kritērijus. Rezultātā apstiprināšanas rādītājs 3. ceturksnī samazinājās līdz aptuveni 60% salīdzinājumā ar vairāk nekā 66% iepriekš. Galu galā maksātspējīgo klientu skaita samazināšanos līdztekus kavēto atmaksu pieaugumam pastiprināja nedaudz mazāks pieprasījums pēc aizdevumiem un ievērojami zemāks apstiprināšanas līmenis.

Pozitīvi vērtējams tas, ka ienākumus nesošu aizdevumu portfelis un ieņēmumi turpināja augt atbilstoši plānotajam – ar mazāku skaitu klientu, bet labākiem. Acīmredzami atmaksājas tas, ka mēs uzņemamies lielāku risku uz vienu ienākumus nesošu klientu: ieņēmumi turpināja pieaugt. Lai saprastu, kas ir šie skaita ziņā mazāk, bet labāki klienti, ir nepieciešama datu zinātne, pūles un investīcijas. Tātad lielākais izaicinājums ir uzlabot kvalitāti. Un, lai gan esam rentabli, mēs vēl neesam pilnībā sasnieguši savu potenciālu, lai samazinātu izmaksu un ienākumu attiecību zem 40%, kas kļūst arvien svarīgāk, ņemot vērā pieaugošās kapitāla izmaksas un kopumā augstāku risku patēriņa kreditēšanas biznesā. Tas pats attiecas uz CPI30 , kas pārsniedz 90 punktus, kas ir mūsu grupas kritērijs “optimālam” patēriņa kreditēšanas rādītājam. Daļa no riska samazināšanas ietver Iute grupas aktīvāku iesaistīšanos likumdošanas iniciatīvās. Tas nozīmē, ka mēs ne tikai pielāgojamies arvien mainīgajām prasībām, bet arī aizvien biežāk konsultējam dažādu valstu regulatīvās iestādes par mūsu izpratni par mikrofinansēšanas lomu, finanšu digitalizāciju, atbildīgu kreditēšanu un atbilstību. Kā taustāmus piemērus var minēt notiekošo maka attīstību un Energbank pavērsienu, kas rada papildu slodzi Grupas atbilstības un riska procedūrām, ņemot vērā rentabilitātes prioritāti.

Mēs ievērojam savus gada mērķus. Prognozētie aktīvi jau ir pārsniegti, un Grupas ieņēmumi pārsniegs 100 miljonu eiro robežu. Nedaudz sarūgtinoši ir tas, ka Grupas tīrā peļņa var nesasniegt plānoto 12 miljonu eiro slieksni, ņemot vērā pēkšņās izmaiņas uzņēmumu ienākuma nodokļa likumos Maķedonijā un vienreizējā solidaritātes nodokļa 1,3 miljonu eiro apmērā piemērošanu,” skaidro Iute Group izpilddirektors Tarmo Sild.

Pilns neauditētais pārskats par 9M/2023 ir pieejams sadaļā iutecredit.com/reports/

Par IuteCredit Group

2008. gadā dibinātais IuteCredit ir Eiropā vadošs personīgo finanšu uzņēmums. Grupa specializējas patēriņa kredītu izsniegšanā caur tā 100% meitasuzņēmumiem, izmantojot pašu kapitālu un aizdevumu kapitālu. Šobrīd IuteCredit apkalpo klientus Moldovā, Albānijā, Ziemeļmaķedonijā un Bulgārijā, kā arī Bosnijā un Hercegovinā. IuteCredit aizdevumu produkti ir nenodrošināti patēriņa aizdevumi ar termiņu no 1 līdz 48 mēnešiem un ar automašīnu nodrošināti aizdevumi ar termiņu līdz 72 mēnešiem. IuteCredit misija ir radīt izcilu pieredzi personīgo finanšu jomā, pārsniedzot klientu gaidas.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner