IuteCredit 2022. gada neauditētie rezultāti

Publicētie rezultāti uzrāda iespaidīgu izaugsmi vairākos galvenajos darbības rādītājos, kas liecina, ka grupa virzās uz to, lai kļūtu par rentablu finanšu tehnoloģiju banku. Uzņēmums ir sniedzis šādu darbības un finanšu informāciju:

Kā stratēģiski svarīgākie notikumi šajā gadā ir izceļami aktīvo klientu skaita pieaugums, pašu kapitāla divkāršošanās un grupas konsolidētās bilances paplašināšanās. Ziņojumā arī uzsvērti būtiski uzlabojumi atmaksas disciplīnas jomā un parakstīto aizdevumu skaita pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Sasniegts aktīvo klientu skaita pieaugums

Aktīvo klientu skaits sasniedza 293 000. Turklāt 2022. gadā IuteCredit kopējais klientu skaits palielinājās par 14,4% (no 811 000 klientiem 2021. gadā līdz 928 000 klientiem 2022. gadā). Arī ieņēmumi uz vienu klientu palielinājās no 300 eiro līdz 346 eiro, kas liecina, ka klienti ņem lielākus aizdevumus vai izmanto vairāk grupas pakalpojumu.

Izsniegto aizdevumu apmērs

Izsniegto aizdevumu apmērs palielinājās par 30,1%, sasniedzot 218,8 miljonus eiro, un parakstīto aizdevumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauga par 19,9% un sasniedza 349 000. IuteCredit bruto kredītportfelis bija 163,1 miljons eiro, kas ir 35,5% pieaugums. Savukārt neto kredītportfelis pieauga līdz 145,4 miljoniem eiro, kas ir par 38% vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Vispārējie finanšu rādītāji

Grupas konsolidētie kopējie ienākumi pirms izdevumiem palielinājās par 45,7% – līdz 89,2 miljoniem eiro, savukārt EBITDA gandrīz divkāršojās – līdz 45,1 miljonam eiro. Grupas tīrā peļņa vairāk nekā trīskāršojās salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, sasniedzot 19,6 miljonus eiro.

Procentu un komisijas maksu ienākumi, pateicoties kredītportfeļa pieaugumam, palielinājās par 25,1% līdz 60,5 miljoniem eiro. Kopējie ieņēmumi pieauga līdz 72,5 miljoniem eiro, kas ir par 18,5% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tomēr izmaksu attiecība pret ieņēmumiem palielinājās līdz 45,4%, galvenokārt saistībā ar izdevumiem, kas saistīti ar Energbank iegādi, un izdevumiem nākotnes ieņēmumu plūsmu veidošanai.

Turpmākā izaugsme

IuteCredit gatavojas ieviest jaunas tehnoloģijas, organizatoriskos modeļus un biznesa procesus Energbank, kas norāda, ka vēl nav sasniegti visi izaugsmes mērķi. Uzņēmums arī ziņoja par pieaugošu lietotnes MyIute lietošanu – līdz 2022. gada beigām to izmantos 477 000 lietotāju. Paredzams, ka lietotnei būs nozīmīga loma uzņēmuma izaugsmes veicināšanā nākotnē.

Kopumā 2022. gads IuteGroup bija nozīmīgs:

“2022. gads IuteGroup bija patiesi neaizmirstams. Daudzu iepriekšējos gados uzsākto iniciatīvu veiksmīga pabeigšana lielā mērā sakrita ar ārējiem faktoriem, kuriem tās bija paredzētas, piemēram, jauniem noteikumiem, augošu inflāciju un ļoti selektīvu klientu pieprasījumu. Tāpēc mēs turpinām īstenot mērķtiecīgas iniciatīvas, kurām vajadzētu veicināt ilgtspējīgu izaugsmi turpmākajos gados.”

Par IuteCredit Group

2008. gadā dibinātais IuteCredit ir Eiropā vadošs personīgo finanšu uzņēmums. Grupa specializējas patēriņa kredītu izsniegšanā caur tā 100% meitasuzņēmumiem, izmantojot pašu kapitālu un aizdevumu kapitālu. Šobrīd IuteCredit apkalpo klientus Moldovā, Albānijā, Ziemeļmaķedonijā un Bulgārijā, kā arī Bosnijā un Hercegovinā. IuteCredit aizdevumu produkti ir nenodrošināti patēriņa aizdevumi ar termiņu no 1 līdz 48 mēnešiem un ar automašīnu nodrošināti aizdevumi ar termiņu līdz 72 mēnešiem. IuteCredit misija ir radīt izcilu pieredzi personīgo finanšu jomā, pārsniedzot klientu gaidas.

Table of Contents