Jaunākā informācija par Wowwo

2022. gada jūlijā mēs iesniedzām prasību pret Wowwo kompetentajā šķīrējtiesā (Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesā), lai atgūtu investoriem pienākošos līdzekļus. Tā kā tiesas process ir noslēdzies, mēs tagad varam sniegt jaunāko informāciju šajā lietā.

Šķīrējtiesas lēmums

2023. gada februārī šķīrējtiesa paziņoja savu lēmumu: Tiesa nolēma, ka lieta ir jāizskata vispārējā tiesā un ka šķīrējtiesai nav jāpieņem nolēmums par līdzekļiem, ko Wowwo ir parādā investoriem. Tas nozīmē, ka tiesa nav ne apstiprinājusi, ne noraidījusi prasību kā tādu. Mintos ir visas tiesības turpināt tiesvedību parastajā tiesā. Lai gan mēs respektējam šķīrējtiesas viedokli, esam vīlušies par šo iznākumu, jo tas neatbilst mūsu un mūsu juristu interpretācijai par mūsu juridisko prasību.

Kāpēc mēs iesniedzām lietu šķīrējtiesā

Iesniedzot tiesā prasības pret kreditēšanas uzņēmumu, mēs to darām saskaņā ar sadarbības līgumu, kas noslēgts ar šo uzņēmumu. Mintos sadarbības līgumam ar Wowwo piemērojamie materiālie tiesību akti ir Latvijas Republikas tiesību akti. Saskaņā ar sadarbības līgumā ietverto jurisdikcijas klauzulu, iesniedzot prasību, prasītājs var izvēlēties, vai to darīt parastajā tiesā Latvijā, līgumā minētajā šķīrējtiesā (Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesā) vai tās valsts tiesā, kurā atrodas atbildētājs.

Mēs izvēlējāmies šķīrējtiesu divu galveno iemeslu dēļ: pirmkārt, salīdzinājumā ar vispārējām tiesām tiesvedība parasti notiek daudz ātrāk. Otrkārt, Turcijā ir vieglāk atzīt un izpildīt šķīrējtiesas nolēmumu, jo gan Latvija, gan Turcija ir parakstījušas Ņujorkas šķīrējtiesas konvenciju. Tādējādi pozitīvs iznākums šķīrējtiesā būtu piedāvājis visātrāko risinājumu par labu investoriem.

Mūsu viedoklis par Wowwo rīcību tiesā

Wowwo sniegtie argumenti, kā arī pārējās procesuālās taktikas, ko Wowwo izmantoja, lai novilcinātu lietas izskatīšanu vairākās tiesas sēdēs ar vairāku nedēļu starplaiku, liek mums domāt, ka Wowwo stratēģija bija pēc iespējas vairāk novilcināt tiesvedību un atlikt tiesas lēmuma pieņemšanu.

Mūsuprāt, Wowwo stratēģija, kuras mērķis, pamatojoties uz šķietami oportūnistiskiem argumentiem, ir maksāt investoriem pēc iespējas mazāk, ir apšaubāma. Kā mēs sapratām, Wowwo pat mēģināja apgalvot, ka nav pierādījumu, ka tas būtu saņēmis kādus līdzekļus no investoriem Mintos aizdevumu tirgū. Citā gadījumā, kā mēs sapratām, Wowwo varēja vienoties par to, kuri aizdevumi tika finansēti, bet ierosināja atmaksāt summu, kas nesakrīt ar summu, kas pienākas investoriem saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Mintosam šāda pieeja nebūtu pieņemama, jo tā segtu tikai aptuveni 25% no Wowwo parāda investoriem.

Atsakoties atmaksāt parādu (ieskaitot procentus) investoriem, Wowwo turpina izmantot investoru naudu bez jebkāda likumīga pamata. Pašreizējie likumā noteiktie procenti, ko var piemērot pēc tam, kad prasība ir apstiprināta tiesā Latvijā, ir 8% gadā, kas, ļoti iespējams, ir mazāk par procentu likmi, ar kādu Wowwo šodien varētu piesaistīt jaunu finansējumu. Tas liek mums domāt, ka Wowwo ļaunprātīgi izmanto situāciju, lai gūtu ekonomiskas priekšrocības.

Nākamie soļi

Lai gan esam vīlušies par šķīrējtiesas lēmumu, šī tiesvedība ļāva mums savākt papildu pierādījumus, un tagad mēs labāk izprotam Wowwo stratēģiju. Tam vajadzētu mums palīdzēt turpmākajā tiesvedībā. Wowwo parāds investoriem joprojām nav atmaksāts. Tagad mēs izskatām lēmuma detaļas un izvērtējam pieejamās iespējas valsts tiesās. Mēs jūs informēsim, tiklīdz mums būs pieejama jauna informācija.

Table of Contents