Jaunākā informācija par Kviku – jaunākais par Krievijas – Ukrainas kara ietekmi

Mēs regulāri atjaunināsim šo sadaļu, sniedzot būtisku informāciju par karu Ukrainā un sankcijām pret Krieviju, kas tieši ietekmē Mintos darbību un investorus interesējošos jautājumus.

Lūdzam izrādīt sapratni un pacietību, jo karš ne tikai nes postošus satricinājumus Ukrainas iedzīvotājiem, bet arī atbalsojas finanšu tirgos un ietekmē to, ko mēs pazīstam kā normālus tirgus apstākļus.

Seko jaunākajai informācijai šeit, izsaki komentārus un uzdod jautājumus Mintos kopienā, savukārt svarīgāko īsumā uzzini Mintos Twitter kontā.

Table of Contents

Atjaunināts 2023. gada 30. jūnijā

Kviku un tā apšaubāmā uzņēmējdarbības prakse

Kā minējām iepriekšējā atjauninājumā, Kviku mūs pēc fakta informēja, ka tas vienpusēji ir konvertējis savu parādu Mintos investoriem par bezprocentu obligācijām Krievijas rubļos ar dzēšanas termiņu 2026. gadā. Mēs nekad neesam piekrituši šādam variantam, jo tas nav investoru interesēs. Turklāt mums ir iemesli uzskatīt, ka Kviku veiktā konvertācija pārkāpj vietējās prasības.

Tomēr ar to šis stāsts nebeidzas. Kviku īpašnieki un vadība ir veikuši pasākumus, kas nekādā mērā nav uzskatāmi par normālai uzņēmējdarbības veikšanai atbilstošiem, turklāt tie ir pilnīgi pretēji uzņēmuma apgalvojumiem, ka tas rīkojas Mintos investoru interesēs:

 • Tikai dažas dienas pirms Kviku emitēja obligācijas, lai konvertētu parādu, Kviku vadība un īpašnieki mums apgalvoja, ka viņi lūdz Krievijas Centrālajai bankai īpašu atļauju veikt pārskaitījumus, kas pārsniedz 10 miljonu rubļu mēneša limitu. Pats par sevi saprotams, ka pie obligāciju emisijas viņi bija strādājuši jau vairākus mēnešus pirms faktiskās emisijas. Mūsu rīcībā nav nekādu faktisku pierādījumu tam, ka Kviku būtu veicis jebkādas darbības, lai saņemtu Krievijas Centrālās bankas speciālo atļauju naudas pārvedumiem.
 • Kopš tā laika Kviku ir mēģinājis dzēst ķīlas aizdevumu portfelim, kuru tas ir finansējis Mintos platformā. Šie centieni bija nesekmīgi, tāpēc 2022. gada decembra beigās uzņēmums iesniedza prasības Krievijas tiesā.
 • Pēc tam, kad Mintos iesniedza iebildumus pret Kviku tiesas pieteikumiem, tiesa vienu no pieteikumiem noraidīja, bet otru Kviku atsauca, pirms tiesa pieņēma nolēmumu šajā lietā.
 • Kviku apgalvoja, ka nav noslēgti līgumi un nav pārskaitīta nauda par portfeļa daļu, kas radusies no Forward Flow investīcijām. Šie Kviku apgalvojumi ir klaji meli. Forward Flow investīcijas veido mazāko portfeļa daļu.

Šāda Kviku rīcība ar mērķi izvairīties no investoru līdzekļu atgriešanas, mums bija liels pārsteigums, jo pirms kara sadarbība noritēja gludi. Arī no uzņēmējdarbības viedokļa šķiet mulsinoši, ka Kviku būtu tik ļoti gatavs sabojāt savu reputāciju, ņemot vērā, ka tā īpašnieki un vadība vada uzņēmumus arī citās valstīs, tostarp Eiropā.

Gribam uzsvērt, ka šajās tiesas prāvās mēs esam pārstāvēti un aizstāvam savu investoru intereses. Papildus šīm lietām mūsu konsultanti aktīvi strādā arī pie investoru naudas atgūšanas. Lūdzu, saprotiet, ka mēs varam dalīties ar informāciju par tiesvedības lietām tikai ar novēlošanos, jo pārāk liela atklātība var izpaust būtisku informāciju pretējai pusei. Mēs publicēsim jaunumus, tiklīdz tas būs iespējams.

Atjauninājums - 2023. gada 16. jūnijs

Līdzekļu atgūšana no Revo

Esam saņēmuši jautājumus no investoriem par to, kāpēc piekritām pieņemt summu, kas ir mazāka par visu Revo parāda apjomu. Mēs nopietni uztveram jūsu jautājumus un bažas un vēlamies uz tiem sniegt atklātu atbildi. Īsumā – mēs pieņēmām šo lēmumu, jo, pamatojoties uz mūsu riska komandas veikto analīzi, investoriem finansiāli izdevīgāk ir panākt šo vienošanos. Skaidrības labad vēlamies sīkāk paskaidrot, kā mēs nonācām pie šāda secinājuma.

Lai pārliecinātos, ka ikviens mūsu pieņemtais darījums atbilst mūsu investoru interesēm, mums ir jānosaka, cik tas ir ekonomiski pamatots. Lemjot, ko darīt, mums ir divas galvenās iespējas:

 1. Gaidīt visu iespējamo līdzekļu atmaksu no ikmēneša maksājumiem.

Krievijas Federācijas Centrālā banka (KFCB) pašlaik ir noteikusi maksimālo pārskaitījumu limitu 10 miljonu RUB mēnesī apmērā. Līdz ar to Revo nevar samaksāt visu summu uzreiz, un, lai to izdarītu ar ikmēneša maksājumiem, varētu paiet ilgs laiks (aptuveni 11,5 gadi pēc pašreizējā valūtas maiņas kursa). Krievijas rubļa maiņas kurss pret eiro ir ļoti svārstīgs, un bankas iekasē papildu maksu par rubļu saņemšanu un konvertēšanu eiro. Būtiski ir arī rēķināties ar iespējamām šī pārskaitījumu limita izmaiņām, kas var ietekmēt laika grafiku un kopējo darījumu.

Turklāt nav garantijas, ka mēs kādreiz varētu atgūt līdzekļus pilnā apmērā. Kara neprognozējamības dēļ Krievijas valdība varētu piemērot papildu sankcijas vai citus pasākumus. Jāņem vērā arī valūtas kursa kritums jeb rubļa vērtības samazināšanās, kas kara dēļ ir ļoti iespējama.

 1. Saņemt mazāk naudas, bet ātrāk

Šis variants rada mazāk neskaidrību attiecībā uz laika grafiku un saņemto līdzekļu apjomu. Ātrāka naudas saņemšana ir izdevīga investoriem, jo šodien saņemtos līdzekļus var investēt, lai gūtu papildu ieņēmumus. Aprēķinot šo iespēju, būtisks faktors ir naudas vērtība laika gaitā, proti, noteikta naudas summa šobrīd ir vērtīgāka, nekā tā būs nākotnē. Kavēta investīcija ir neizmantota iespēja, jo saskaņā ar naudas laika vērtības principu naudas vērtība var palielināties tikai investējot.

Zemāk esošajā grafikā ir redzams piemērs (nevis reālā Revo lieta, bet reprezentatīvs gadījums), kurā visa summa tiek atgūta 3,8 gadu laikā salīdzinājumā ar mazāku summu, kas atgūta viena gada laikā. Lūdzu, ņem vērā, ka visas summas atgūšanas termiņš var mainīties no 3,8 gadiem uz nezināmu termiņu. Tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem, tostarp KFCB noteiktā pārskaitījumu limita izmaiņām.

Pilnīgas atgūšanas piemērā Revo piemēro 30% diskonta likmi, ņemot vērā KFCB noteiktos pārskaitījumu limitus. Diskonta likme ir 30%, jo mēs ņemam vērā naudas vērtības izmaiņas laika gaitā. Naudas laika vērtības formulā tiek ņemta vērā naudas summa, tās nākotnes vērtība, summa, ko tā var nopelnīt, un laika periods. Mēs ņemam vērā arī valūtas kursa kritumu, nenoteiktību par nākotnes maksājumu saņemšanu politiskās neparedzamības dēļ un turpmāku kara eskalāciju. Piemēram, šodien saņemtie 10 eiro ir vērtīgāki nekā pēc gada saņemtie 10 eiro. Šajā piemēra grafikā, izmantojot 30% diskonta likmi, pēc gada saņemtie 10 eiro būtu 7 eiro vērti.

Lūdzu, ņem vērā, ka šeit sniegtais piemērs ir vienkāršota ilustrācija mūsu riska grupas veiktajai padziļinātajai analīzei. Lēmums par situāciju, kad mēs pieņemam mazāku naudas summu nekā kopējais parāds, kā arī konkrētie nepieciešamie aprēķini un novērtējumi katrā individuālā lietā ir atšķirīgi.
Mēs izvēlējāmies pieņemt mazāku summu, nekā Revo bija parādā. Ņemot vērā veikto analīzi un norādītās sekas, mūsu riska komanda secināja, ka investoriem izdevīgāk ir ātrāk saņemt mazāku naudas summu.

Ja tev ir vēl kādi jautājumi vai nepieciešama papildu informācija, lūdzu, sazinies ar mums.

 

Atjauninājums - 2023. gada 19. aprīlis

Atgūstot 10,4 miljonus eiro, Revo lieta tiek slēgta

Pēc aktīviem centieniem iesniegt lūgumrakstu Krievijas Federācijas Centrālajai bankai (Centrālā banka) 2022. gada septembrī Revo Russia (OOO Revo Technologies MFC) saņēma īpašu atļauju paātrināt savu saistību atmaksu Mintos investoriem, veicot maksājumus, kas pārsniedz 10 miljonus rubļu mēnesī.

Kā nosacījumu atļaujas piešķiršanai Centrālā banka noteica maksimālo atmaksājamo summu 10,4 miljonu eiro apmērā jeb 65% no kreditēšanas uzņēmuma parāda Mintos investoriem. Pēc sešiem mēnešiem un saskaņā ar pārstrukturēšanas līguma nosacījumiem Revo Russia ir atmaksājis norunāto summu 10,4 miljonu eiro apmērā, un mēs šo lietu slēdzam. Visas atlikušās neatmaksātās summas tika atzītas par norakstītu parādu saskaņā ar Mintos klasifikāciju, un Revo Russia ir aizgājis no Mintos platformas.

Pašlaik Krievijas uzņēmumiem ir atļauts maksāt aizdevējiem “nedraudzīgās” jurisdikcijās ne vairāk kā 10 miljonus rubļu mēnesī. Lielāku summu atmaksai nepieciešama Centrālās bankas piekrišana. Šāda piekrišana parasti rada zaudējumus kreditoriem, un tā ir izplatīta prakse Krievijas iestāžu vidū. Kad 2022. gada septembrī Revo Russia piedāvāja atmaksāt ietekmētās summas ar nosacījumu, ka daļa investoru naudas tiktu zaudēta, Mintos izvērtēja iespējamās alternatīvas. Viena no tām bija piekrist, ka Revo Russia katru mēnesi pārskaitītu maksimālo atļauto summu 10 miljonu rubļu apmērā atbilstoši Krievijas valdības ieviestajiem ierobežojumiem.

Mūsuprāt, piekrītot paātrinātajam atmaksas plānam, par kuru Revo Russia bija vienojies ar Centrālo banku, un tam pievienotajiem nosacījumiem, mēs esam panākuši investoriem labāko rezultātu gan atgūtās summas, gan atmaksas ātruma ziņā. Šāds iznākums ļauj Mintos investoriem piekļūt atmaksātajiem līdzekļiem un tos reinvestēt tagad, lai gūtu atdevi, nevis gaidīt vairākus gadus, lai atgūtu, iespējams, lielāku summu, kuru, iespējams, varētu skart vēl citas regulējuma izmaiņas.

No Revo Russia atgūtie līdzekļi ir sadalīti investoriem. Parastā amortizācijas secība tika grozīta, un līdzekļi tika sadalīti proporcionāli visiem skartajiem investoriem, pamatojoties uz viņu neatmaksātajām investīcijām Revo Russia portfeļos. Arī Revo Russia maksājamās Mintos komisijas maksas tika iekasētas proporcionāli, nevis pilnā apmērā avansā. Neatgūtā summa (5,5 miljoni eiro) tika klasificēta kā norakstīts parāds saskaņā ar Mintos klasifikāciju. Kopš Revo Russia pievienojās Mintos platformai 2020. gadā, investori procentos un citos maksājumos ir nopelnījuši vairāk nekā 840 000 eiro.

Mēs turpināsim darbu, lai no atlikušajiem Krievijas kreditēšanas uzņēmumiem atgūtu neatmaksātās saistības pret Mintos investoriem. Paldies par izrādīto pacietību un sapratni šajā jautājumā!

Atjauninājums - 2023. gada 3. marts

Atgūti 10 miljoni eiro, panāktas vienošanās ar lielāko daļu Krievijas kreditēšanas uzņēmumu

Ir pagājis aptuveni gads kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, kas nopietni ietekmēja sadarbību ar Krievijas kreditēšanas uzņēmumiem. Investoru līdzekļu atgūšana ir izrādījusies sarežģīta dažādu Krievijas un Eiropas Savienības noteikto sankciju un maksājumu ierobežojumu dēļ. Tomēr, ņemot vērā, ka šie ārējie ierobežojumi vēl nebūt nav novērsti, mēs esam panākuši labu progresu:

Līdz 2023. gada 1. martam Krievijas kreditēšanas uzņēmumi ir atmaksājuši 10 miljonus eiro no kara skartajiem aizdevumiem.

Kreditēšanas uzņēmums

Sākotnējais pamatsummas riska darījums (miljonos EUR)

Kopējā atgūtā summa (pamatsumma un procenti) (miljonos EUR)

Atgūtie % (pamatsumma un procenti)

Revo

15.3

9.1

57

EcoFinance

4

0.3

8.8

Creditter

2.9

0

0

Dozarplati

5.4

0

0

Kviku

40

0

0

Lime Zaim

6.6

0.1

1.7

Mikro Kapital*

1.4

1.1

80

Kopā

76.5

10.7

13.5

*Mikro Kapital darbība nav apturēta, un tas veic savlaicīgus maksājumus

Pēdējo mēnešu laikā mēs ar visiem Krievijas kreditēšanas uzņēmumiem apspriedām potenciālās iespējas, kā tie varētu veikt atmaksu, ievērojot ierobežojumus, ar kuriem saskaramies mēs un Krievijas kreditēšanas uzņēmumi. Neraugoties uz ar karu saistītajiem notikumiem, uzņēmumā iesaistīto cilvēku reputācija vairumā gadījumu ir vissvarīgākais faktors, jo īpaši uzņēmumos, kuriem nepieciešams ārējs finansējums vai kuri varētu būt saistīti ar darbību ārpus savas valsts. Līdz 2022. gada ziemai situācija bija tāda, ka visi uzņēmumi godprātīgi iesaistījās sarunās ar nodomu atrisināt situāciju. Rezultātā ir panākta vienošanās ar visiem Krievijas kreditēšanas uzņēmumiem, izņemot vienu, un maksājumi ir veikti vai arī tos apstrādā bankas.

Taču attiecībā uz vienu uzņēmumu – Kviku, situācija ir izvērtusies savādāk. 2022. gada novembra beigās Kviku ar e-pasta starpniecību mūs informēja, ka ir vienpusēji konvertējusi visu eiro parādu uz rubļiem, apvienojusi to ar esošo rubļu parādu, kas radies no investīcijām, kuri veiktas ārpus Forward Flow ietvara, un konvertējusi to bezprocentu obligācijās rubļos ar pamatsummas atmaksu 2026. gada beigās. Par investīcijām, kas veiktas ar Forward Flow (aptuveni 5 miljoni eiro), Kviku nav ne sniedzis informāciju, ne atmaksājis līdzekļus.

Pamatojoties uz mūsu juristu veikto sākotnējo analīzi, ne līdzekļu konvertācijas veids, ne konvertētās summas neatbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem Un mēs nepieņemam šo vienpusējo Kviku veikto konversiju. Kā jau iepriekš tika atklāts, mēs esam piesaistījuši konsultantus, lai veiktu noteiktas darbības visu pienākošos summu atgūšanai. Mēs jūs informēsim, tiklīdz šajā lietā būs jaunumi.

Revo: Februārī uzņēmums pārskaitīja vēl 1,3 miljonus eiro, tādējādi kopējais no Revo atgūto līdzekļu apjoms sasniedz 9 miljonus eiro (57 % no sākotnējā riska darījuma).

Ecofinance: Februārī Ecofinance pārskaitīja 8,5 miljoniem rubļu līdzvērtīgu summu eiro valūtā.

Lime Zaim: Situācija ar maksājumu pakalpojumu sniedzējiem strauji mainās ārējo apstākļu dēļ. Februāra maksājumu pakalpojumu sniedzējs sākotnēji atteica, jo pārtrauca pieņemt rubļus. Tagad pakalpojumu sniedzējs ir paziņojis, ka tas atkal var saņemt rubļus, un kreditēšanas uzņēmums vēlreiz uzsāks pārskaitījumu.

Creditter: Kreditēšanas uzņēmuma banka apstiprināja līgumu grozījumus. Kreditēšanas uzņēmums mums pārskaitīja 10 miljonus rubļu, kas konvertēti eiro, un šī summa tika sadalīta investoriem 2. martā, tāpēc tā nav iekļauta tabulā zemāk.

Dozarplati: Dozarplati banka ir apstiprinājusi līguma grozījumus citam kreditēšanas uzņēmumam, kas izmanto tās pašas bankas pakalpojumus, tāpēc mēs veicam tāda paša veida grozījumus līgumos ar Dozarplati. Tiklīdz grozījumi būs parakstīti un iesniegti, mēs sagaidām, ka banka beidzot apstiprinās līgumus un ļaus Dozarplati pārskaitīt līdzekļus Mintos.

Mikro Kapital savlaicīgi veic maksājumus.

Atjauninājums - 2023. gada 16. janvāris

6,6 miljoni eiro līdz šim atgūti no Krievijas kreditēšanas uzņēmumiem

No 16. janvāra Krievijas kreditēšanas uzņēmumi ir atmaksājuši 6,6 miljonus eiro no kara skartajiem aizdevumiem.

Kreditēšanas uzņēmums

Sākotnējā pamatsummas ekspozīcija (miljonos eiro)

Atgūto līdzekļu kopsumma (miljonos eiro)

% atgūti

Revo

15,3

5,2

40

EcoFinance

4

0,1

3

Creditter

2,9

0

0

Dozarplati

5,4

0

0

Kviku

40

0

0

Lime Zaim

6,6

0,1

1,7

Mikro Kapital*

1,4

1,1

79

Kopā

76,5

6,6

8,6

*Mikro Kapital darbība nav apturēta, un tas veic savlaicīgus maksājumus

Pēdējo mēnešu laikā mēs kopā ar kreditēšanas uzņēmumiem esam intensīvi strādājuši, lai padarītu iespējamu investoru investīciju atmaksu no Krievijas. Šobrīd visi kreditēšanas uzņēmumi, izņemot vienu, ir parakstījuši nepieciešamos līgumus, kas bija priekšnoteikums, lai varētu veikt atļautos maksājumus.

Otrais procesa posms ir tas, ka šie kreditēšanas uzņēmumi vēršas savās bankās, lai veiktu maksājumus. Tas var šķist vienkārši, taču patiesībā tas tā nebūt nav. Bankas var apstrīdēt maksājumus, pieprasīt līgumu skaidrojumus vai pat grozījumus. Laiks, kādā šādi pieprasījumi tiek atrisināti, diemžēl nav atkarīgs tikai no mums, tāpēc ne vienmēr varam tieši ietekmēt to virzību.

Visbeidzot, kad maksājums ir nosūtīts, arī saņēmējbanka veic papildu pārbaudes. Ņemot vērā pastāvīgi mainīgo sankciju vidi, šīs pārbaudes var aizņemt vairāk laika, nekā paredzēts. Turklāt maksājums, kas vienu reizi ir noritējis bez sarežģījumiem, nākamajā reizē ne vienmēr var noritēt tāpat. Mēs pēc iespējas ātrāk sniedzam bankām visu pieprasīto informāciju, lai maksājumus varētu veikt ātrāk, taču mēs nespējam kontrolēt banku procesus un darbu.

Īsāk sakot, esam cītīgi strādājuši, lai izveidotu infrastruktūru maksājumu saņemšanai atbilstošā veidā, un esam saņēmuši papildu maksājumus. Tomēr joprojām var rasties aizkavēšanās, kas ir ārpus mūsu kontroles.

Revo: Decembrī Revo nosūtīja kārtējo maksājumu 1,3 miljonu eiro apmērā. Līdzekļi tiks sadalīti investoriem, tiklīdz banka būs pabeigusi AML un sankciju pārbaudi un ieskaitījusi līdzekļus mums. Mums nācās pāriet uz jaunu banku, jo iepriekšējai bankai Baltic International Bank tika piemērota administratīvā procedūra.

EcoFinance: Sākotnēji mēs sagaidām ikmēneša maksājumus aptuveni 8,5 miljonu rubļu apmērā, jo uzņēmumam jāapkalpo arī citi ārvalstu kreditori. EcoFinance decembrī nosūtīja 8,5 milj. rubļu pārskaitījumu, ko mūsu banka noraidīja AML un sankciju pārbaudes interpretācijas dēļ. Mēs esam lūguši sagatavot papildu juridisko atzinumu, ka maksājums nepārkāpj sankcijas un bankai tas ir jāpieņem.

Creditter: Creditter banka ir pieprasījusi grozīt parakstītos līgumus. Mēs esam atjauninājuši grozījumus, un banka tos tagad atkal pārskata.

Dozarplati: Dozarplati banka ir uzdevusi jautājumus par līguma tehniskajām detaļām. Kreditēšanas uzņēmums ir atbildējis uz šiem jautājumiem un gaida bankas atbildi, kad varēs veikt maksājumu.

Kviku: Lai aizsargātu investoru intereses, mēs šobrīd nevaram atklāt sīkāku informāciju par neatmaksāto summu atgūšanu. Tomēr jau novembrī esam sākuši veikt noteiktas darbības, lai paātrinātu līdzekļu atgūšanu.

Lime Zaim: Sākotnēji mēs sagaidām ikmēneša maksājumus aptuveni 8,5 miljonu rubļu apmērā, jo uzņēmumam jāapkalpo arī citi ārvalstu kreditori. Lime Zaim decembrī pārskaitīja 8,5 milj. rubļus, kas tika sadalīti investoriem.

Mikro Kapital: Mikro Kapital maksājumi tiek pakļauti sarežģītai atbilstības pārbaudei, ko veic gan kreditēšanas uzņēmums, gan Mintos komercbanka. Turklāt banka iekasē ievērojamu komisijas maksu par maksājumu apstrādi no Krievijas. Šo iemeslu dēļ mēs optimizējam procesu un pielāgojam norēķinu grafiku.

Mikro Kapital regulāri veic investīciju atmaksu eiro un rubļos. Uzņēmumam ir jākonvertē savas rubļu saistības uz eiro, jo mūsu banka nepieņem maksājumus rubļos. Procesā esošo maksājumu apjoms ir palielinājies, jo mūsu komercbanka ir pieprasījusi papildu informāciju. Mēs esam iesnieguši pieprasīto informāciju un gaidām bankas atbildi. Tā kā iknedēļas norēķinu summas ir salīdzinoši nelielas, no janvāra norēķinu periods tiks mainīts uz mēneša grafiku, lai optimizētu darījumu izmaksas.

Atjauninājums: 2022. gada 10. novembris

SOS Credit

SOS Credit veic nelielus maksājumus 12 000 eiro apmērā katru mēnesī. Pašlaik nav iespējams pārskaitīt lielākus maksājumus no Ukrainas. Uzņēmums darbojas mazākā mērogā salīdzinājumā ar pirmskara darbību.

EcoFinance 

Mēs oktobrī no Ecofinance saņēmām maksājumu 121 000 eiro apmērā, kas drīzumā tiks sadalīts investoriem. Novembrī mēs sagaidām, ka saņemsim maksājumu tuvāk Krievijas Centrālās bankas noteiktajam 10 miljonu rubļu mēneša limitam.

Creditter

Ir panākta vienošanās par atmaksas līguma nosacījumiem, un mēs strādājam pie pārējās līguma daļas pabeigšanas. Kad līgums būs parakstīts, kreditēšanas uzņēmums veiks ikmēneša maksājumus Krievijas Centrālās bankas noteiktā 10 miljonu rubļu mēneša limita ietvaros.

Dozarplati

Atmaksas līgums ir parakstīts. Uzņēmums no novembra sāks veikt maksājumus Krievijas Centrālās bankas noteiktā 10 miljonu rubļu mēneša limita ietvaros.

Kviku 

Pašlaik notiek sarunas par atmaksas līgumu. Tā kā uzņēmumam ir ievērojama ekspozīcija, tas strādā pie vienošanās ar Krievijas Centrālo banku, lai veiktu lielākus maksājumus nekā 10 miljoni rubļu mēnesī.

Lime Zaim

Pašlaik notiek sarunas par atmaksas līgumu. Kad līgums būs parakstīts, kreditēšanas uzņēmums veiks ikmēneša atmaksu Krievijas Centrālās bankas noteiktā 10 miljonu rubļu mēneša limita ietvaros.

Atjauninājums: 2022. gada 14. oktobris

No Mikro Kapital saņemti 414 000 eiro

Mikro Kapital RUS ir veicis maksājumu 414 000 eiro apmērā, lai norēķinātos par saviem RUB procesā esošajiem maksājumiem. Šī nauda ir sadalīta investoriem eiro valūtā. Maksājumu konvertēja Mikro Kapital komercbanka pēc kursa 1 RUB = 0,015 EUR.

Atjauninājums: 2022. gada 7. oktobris

Saņemts 1,3 miljonu eiro maksājums no Revo Technologies

Mēs esam saņēmuši 1,3 miljonu eiro maksājumu no Revo. Šī nauda drīzumā tiks sadalīta investoriem.

Atjauninājums: 2022. gada 30. septembris

Progress attiecībā uz ikmēneša pārskaitījumiem 10 milj. RUB apmērā

Mēs esam panākuši progresu, lai izveidotu regulārus pārskaitījumus no Krievijas kreditēšanas uzņēmumiem, nepārsniedzot Krievijas noteikto 10 miljonu RUB limitu mēnesī. Ir bijuši daži aizkavēšanās gadījumi, kas saistīti ar regulējuma neskaidrībām attiecībā uz kreditēšanas uzņēmumiem, ko uzņēmumi un to regulatori šobrīd precizē. Turklāt mums ar kreditēšanas uzņēmumiem ir jāvienojas par precīziem pārskaitījumu noteikumiem, piemēram, par to, kāds valūtas maiņas kurss tiks piemērots. Sagaidām, ka pirmos maksājumus saņemsim tuvāko nedēļu laikā, ja vien ārējie faktori nemainīsies.

Progress attiecībā uz alternatīviem ceļiem maksājumiem no Krievijas

Mēs esam izskatījuši visus saprātīgos alternatīvo maksājumu veidu variantus, un tie visi noveda pie viena un tā paša galvenā punkta: tā kā Krievijas kreditēšanas uzņēmumi ir licencēti uzņēmumi, visi alternatīvie maksājumu ceļi, kas ļautu veikt pārskaitījumus virs 10 miljoniem rubļu mēnesī, ietver aspektus, kas prasa apspriešanos un apstiprinājumu no kompetentā regulatora – Krievijas Centrālās bankas. Mintos un Krievijas kreditēšanas uzņēmumi sadarbojas ar vietējiem konsultantiem, lai saņemtu Centrālās bankas apstiprinājumu.

Atjauninājums: 2022. gada 19. septembris

No Revo Technologies saņemts 2,6 miljonu eiro maksājums

OOO Revo Technologies MFC saņēma īpašu Krievijas Federācijas Centrālās bankas atļauju atmaksāt savas saistības pret Mintos investoriem maksājumos, kas pārsniedz 10 miljonus rubļu mēnesī. Ņemot vērā šo atļauju, Revo jau ir pārskaitījis pirmo atmaksas daļu 2,6 miljonu eiro apmērā, un Mintos ir saņēmis šos līdzekļus savos kontos.

Revo saistību atmaksa ir tiešs rezultāts mēnešiem ilgušajiem Mintos un Revo komandu centieniem rast atmaksāšanas risinājumus, kas ļāva Revo izpildīt savas saistības pret Mintos investoriem, neskatoties uz Krievijas un ES regulatoru noteiktajiem ierobežojumiem.

Revo vadība plāno turpināt ikmēneša saistību atmaksu, ja neradīsies jauni šķēršļi regulatīvajā vai finanšu nozarē. Lai šajā situācijā nodrošinātu pēc iespējas taisnīgāku attieksmi pret Mintos investoriem, tiks grozīta parastā amortizācijas secība un atmaksātie līdzekļi tiks proporcionāli sadalīti visiem skartajiem investoriem, pamatojoties uz viņu neatmaksātajām investīcijām Revo portfeļos. Arī summas, kas Mintos pienākas no Revo, tiks iekasētas proporcionāli, nevis tās visas iekasējot vispirms.

Procesā esošais maksājums tuvākajās dienās tiks sadalīts starp skartajiem investoriem. Lūdzu, ņem vērā, ka atgūstamā summa uzreiz neatspoguļos šo pēdējo atmaksu, jo no mūsu puses ir nepieciešama papildu IT izstrāde. Tiklīdz šī izstrāde būs pabeigta, norādītās summas tiks attiecīgi atjauninātas.

Līdz šim Revo ir bijis vienīgais Mintos partneris, kas spējis saņemt īpašu Krievijas Federācijas Centrālās bankas atļauju atmaksāt daļu no savām nenokārtotajām saistībām pret Mintos investoriem. Mintos turpinās sniegt jaunāko informāciju, tiklīdz saņemsim papildu informāciju no citiem kreditēšanas uzņēmumiem Krievijā.

2022. gada 5. augusts​

Pirmais Krievijas kreditēšanas uzņēmuma maksājums ir sadalīts investoriem

Vakardien informējām par jauno FX kontu, un tagad ar prieku ziņojam, ka esam saņēmuši 10 miljonus RUB no Revo, kas tika konvertēti aptuveni 143 tūkstošos EUR. Šis maksājums jau šodien tiek sadalīts skartajiem investoriem. Vienošanās ar RUB konta pakalpojumu sniedzēju ir tāda, ka šī nauda mums kļūst pieejama, tiklīdz tā tiek konvertēta uz EUR pēc piedāvātā kursa. Kurss atšķirsies no Krievijas Centrālās bankas noteiktā valūtas maiņas kursa, kas, cik mums zināms, joprojām neatspoguļo faktisko tirgus kursu, pēc kura naudu var apmainīt. Tas ir tāpēc, ka tajā nav ņemtas vērā pirkšanas un pārdošanas cenu starpības, pakalpojumu sniedzēju iekļautās komisijas maksas un citi faktori, ņemot vērā traucēto RUB tirgu.

Mēs turpināsim sniegt jaunāko informāciju, kad saņemsim turpmākus maksājumus no citiem Krievijā esošajiem kreditēšanas uzņēmumiem, nepārsniedzot atļauto 10 miljonu RUB maksājumu limitu. Lai gan sākumā tā ir tikai neliela summa, mēs priecājamies, ka lietas sāk virzīties uz priekšu. Tikmēr mēs turpinām strādāt pie alternatīviem maksājumu veikšanas ceļiem, lai varētu veikt lielākus maksājumus.

2022. gada 4. augusts

Ir atvērts konts maksājumiem RUB

Mēs esam atvēruši kontu, kurā var saņemt maksājumus RUB un pēc tam tos apmainīt pret EUR. Tomēr, pirms šos maksājumus var saņemt, ar kreditēšanas uzņēmumiem ir jānokārto daži papildu dokumenti – mēs pašlaik precizējam, kas ir jādara, un sniegsim jaunāko informāciju par gaidāmajiem maksājumu termiņiem. Lūdzu, ņem vērā, ka ir noteikts 10 miljonu RUB limits, ko katrs kreditēšanas uzņēmums var izmaksāt kalendārā mēneša laikā par visiem starptautiskajiem parādiem. Tikmēr turpinās darbs pie alternatīviem maksājumu ceļiem, kas ļautu veikt apjomīgākus maksājumus.

Vienošanās ar SOS Credit par ikmēneša maksājumu segšanu

Mēs esam vienojušies ar SOS Credit, ka viņi ik mēnesi veiks maksājumus 11,3 tūkstošu eiro apmērā, kas tiks izmantoti, lai segtu uzkrātos procesā esošos maksājumus. SOS Credit ir atsācis aizdevumu izsniegšanu Ukrainā un maksā līdzīgu summu arī citiem kreditoriem.

2022. gada 15. jūlijs

SOS Credit Ukraine turpina darbību Ukrainā

SOS Credit ierobežotā apjomā turpina kreditēšanas darbību Ukrainā ārpus okupētajām teritorijām. Lai gan uzņēmuma klientu bāze ir ierobežota, SOS Credit turpina strādāt ar esošajiem klientiem. Aizdevumu atgūšanas procesi ir pielāgoti pašreizējai situācijai valstī un galvenokārt koncentrējas uz tādām darbībām kā klientu informēšana par esošo parādu apmēru un datu novērtēšana par potenciālajām iespējām nākotnē atmaksāt parādus.

Jūlijā uzņēmums sāka lēnām uzsākt kredītu izsniegšanu jauniem klientiem, pielāgojot produktus un vērtēšanas metodes jaunajiem apstākļiem un lai novērtētu informāciju par tirgu un klientiem pašreizējā vidē.

Turpmāk, kamēr apstākļi to atļaus, SOS Credit ik pa laikam veiks maksājumus Mintos investoriem aptuveni 12 000 € apmērā. Ņemot vērā uzņēmējdarbības vides nenoteiktību Ukrainā un pastāvīgos draudus šim tirgum, tas ir tikai aptuvens aprēķins, un mēs nevaram paziņot precīzu maksājumu grafiku.

2022. gada 8. jūlijs

Krievijas kreditēšanas uzņēmumu darbības rezultāti

Caurlūkojot nesen saņemtos finanšu pārskatus un portfeļu statistiku, mēs nesaskatījām būtiskas Krievijas kreditēšanas uzņēmumu portfeļu kvalitātes un finanšu stabilitātes izmaiņas vai pasliktināšanos.

No vienas puses, daži kreditēšanas uzņēmumi izmantoja augsto pieprasījumu pēc īstermiņa un vidēja termiņa aizdevumiem no nebanku aizdevējiem, ko cita starpā izraisīja Krievijas Centrālās bankas noteiktā pamatlikmes paaugstināšana.

No otras puses, citi Krievijā strādājošie kreditēšanas uzņēmumi ir samazinājuši jaunu aizdevumu izsniegšanu, reaģējot uz nenoteiktību valsts ekonomiskajos apstākļos un iespējamo atmaksas kvalitātes pasliktināšanos un parādu atgūšanas izmaksu pieaugumu.

Progress ar trešās puses pakalpojumu sniedzēju RUB maksājumiem

Mēs turpinām darbu pie potenciāla trešās puses pakalpojumu sniedzēja pieslēgšanas, kas piedāvātu risinājumu gan maksājumu saņemšanai rubļos, gan rubļu apmaiņai pret eiro. Plašāk par to vari lasīt 2022. gada 31. maija atjauninājumā. Esam iesnieguši nepieciešamos dokumentus, un pakalpojumu sniedzējs to pašlaik izskata. Šāda sistēma ļautu veikt pārskaitījumus rubļos Krievijas noteiktā 10 miljonu rubļu mēneša limitu ietvaros. Paralēli tam mēs strādājam pie alternatīviem ceļiem ar citu darbības struktūru.

Progress attiecībā uz alternatīviem ceļiem maksājumiem no Krievijas

Lai izveidotu alternatīvus ceļus maksājumu pārskaitīšanai no Krievijas, pastāv atsevišķas darba plūsmas. Gan Mintos, gan kreditēšanas uzņēmumi turpina darbu pie šīs sistēmas izveides.

Pārklasificēti maksājumi par investīcijām Krievijas un Ukrainas aizdevumos

Maksājumi, kas pienākas par investīcijām Krievijas un Ukrainas aizdevumos, ir izslēgti no procesā esošajiem maksājumiem un pārklasificēti kā atgūstamie līdzekļi atbilstoši tam, kā tika ziņots 10. jūnija atjauninājumā. Par atmaksas statusu tiek ziņots atsevišķā ikmēneša līddzekļu atgūšanas atjauninājuma sadaļā. Šī pārklasifikācija nemainīs mūsu centienus atrast veidus, kā pēc iespējas ātrāk saņemt naudu no Krievijas.

Atjaunināts 2022. gada 10. jūnijs

Sestā ierobežojošo pasākumu pakete pret Krieviju un jauns šķērslis darījumiem ar rubli

ES ir pieņēmusi sesto ierobežojošo pasākumu paketi pret Krieviju. Ar finanšu un uzņēmējdarbības pakalpojumiem saistīto sankciju lokā ir iekļauts lēmums no SWIFT izslēgt vēl trīs Krievijas bankas, tostarp lielāko – Sberbank. Šim sarakstam ir pievienota arī viena banka no Baltkrievijas.

Mēs dalāmies ar šo informāciju, jo, kad tika paziņots par sesto sankciju paketi, pēdējā Mintos apkalpojošā banka, kas reizēm pieņēma pārskaitījumus rubļos, apturēja jau tā ierobežoto šīs valūtas apkalpošanu. Šī banka bija gaidījusi informāciju par jaunajām sankcijām pakļautajām bankām un, ņemot vērā jaunos ierobežojumus, nolēma pilnībā pārtraukt darījumus rubļos līdz turpmākam paziņojumam.

Tāpēc mēs šobrīd strādājam pie tā, lai rastu veidus, kā nodrošināt iespēju veikt pārskaitījumus rubļos, kuru apmēru Krievijas valdība ir ierobežojusi līdz 10 miljoniem mēnesī.

2022. gada 31. maija atjauninājumā mēs informējām, ka pētām iespēju izveidot sistēmu ar trešās puses pakalpojumu sniedzēju, kas piedāvā risinājumu gan maksājumu saņemšanai rubļos, gan rubļu apmaiņai pret eiro. Mēs esam panākuši progresu, meklējot aizstājēju bankai, kas ir bloķējusi darījumus. Pašlaik noris viena pakalpojumu sniedzēja pievienošanas process, kas šobrīd ir iegājis KYC novērtēšanas posmā. Atgādinām, ka šī sistēma ļautu veikt pārskaitījumus rubļos Krievijas noteiktā 10 miljonu rubļu mēneša limita ietvaros. Mēs paralēli strādājam pie alternatīviem ceļiem ar citu darbības struktūru.

Progress attiecībā uz alternatīviem ceļiem maksājumiem no Krievijas

Runājot par alternatīviem ceļiem maksājumiem no Krievijas, esam priecīgi dalīties ar jaunāko informāciju saistībā ar jaunu maksājumu kanālu izveides procesiem. Pašlaik tiek gatavota sadarbības līgumiem nepieciešamā dokumentācija, tostarp apstiprinājums par neatmaksātajām summām, ārpakalpojumu izmaksu tāmes un Mintos atmaksas grafika priekšlikumi. Par to sīkāk informēsim tuvākajās nedēļās.

No investīcijām Krievijas un Ukrainas aizdevumos pienākošos maksājumu pārklasificēšana

No 2022. gada 13. jūnija maksājumi, kas pienākas no investīcijām Krievijas un Ukrainas aizdevumos, tiks izslēgti no procesā esošajiem maksājumiem un pārklasificēti kā atgūstamie līdzekļi. Sākotnēji mēs klasificējām šos maksājumus kā procesā esošos maksājumus galvenokārt tāpēc, ka nevarējām paredzēt maksājumu kavējumu ilgumu, kas sākās kara Ukrainā, sankciju pret Krieviju un Krievijas atbildes pasākumu dēļ. Tā kā karš turpinās, mēs saprotam, ka būs nepieciešams ilgāks laiks, lai saņemtu pienākošos maksājumus no investīcijām Krievijas un Ukrainas aizdevumos. Pēc savas būtības šie maksājumi tagad neatbilst tam, kas ir procesā esošie maksājumi pēc definīcijas. Šīs izmaiņas klasifikācijā nemainīs mūsu centienus rast veidus, kā pēc iespējas ātrāk saņemt naudu no Krievijas.

Sākot ar jūliju, pienākošos maksājumu par investīcijām Krievijas un Ukrainas aizdevumos statuss tiks iekļauts atsevišķā ikmēneša līdzekļu atgūšanas atjauninājumu sadaļā.

Atjaunināts 2022. gada 31. maijā

Svarīgākais

 • Summas, ko var pārskaitīt no Krievijas uz “nedraudzīgām valstīm”, joprojām ir ierobežotas līdz 10 miljoniem rubļu mēnesī.
 • Pat tad, ja tiek pieņemti RUB pārskaitījumi, RUB summu apmaiņa pret EUR ir iespējama tikai dažkārt.
 • Kreditēšanas uzņēmumi, kas ir sankcijām pakļauto banku klienti, joprojām nevar veikt pārskaitījumus uz ES.
 • Mintos pašlaik veido jaunu maksājumu kanālu ar trešās puses pakalpojumu sniedzēju (joprojām ir spēkā 10 miljonu RUB limits).
 • 80 % aptaujāto investoru norādīja, ka būtu gatavi segt papildu izmaksas, kas saistītas ar alternatīvu pārskaitījumu ceļu izveidi.
 • Mēs pašlaik izvērtējam visus nepieciešamos pasākumus, lai izveidotu alternatīvus ceļus, vienlaikus nodrošinot atbilstību sankciju un regulējuma prasībām.
 • Mēs publicējam informāciju, kas saņemta no Krievijas kreditēšanas uzņēmumiem Creditter, DoZarplati, LimeZaim, Eco Finance un Kviku.

Ir pagājuši vairāk nekā trīs mēneši, kopš Krievija uzsāka karu pret Ukrainu. Pret Krieviju ieviestās sankcijas un tās atbildes pasākumi tieši ietekmē Mintos investorus, kā arī pašu Mintos.

Šajā laikā nav notikušas gandrīz nekādas izmaiņas attiecībā uz investoriem un Mintos pienākošos maksājumu pārskaitīšanu. Likumi un prasības Krievijas robežās ir noteiktas tā, ka tikai ierobežots skaits banku ik mēnesi var veikt ierobežotu summu pārskaitījumus no Krievijas – un arī tad tikai rubļos (līdz 10 miljoniem rubļu). Ārpus Krievijas bankas nelabprāt saņem maksājumus rubļos. Un pat tad, ja tās pieņem rubļus, konvertācija uz eiro ir iespējama tikai tad, ja cits bankas klients vēlas iegādāties rubļus.

Tāpēc mēs pašlaik gatavojam sadarbības struktūru ar trešās puses pakalpojumu sniedzēju, kas piedāvā risinājumu gan maksājumu saņemšanai rubļos, gan rubļu apmaiņai pret eiro. Šim pakalpojumam vajadzētu atvieglot darījumu veikšanu ar joprojām ierobežotām summām Krievijas rubļos, un tas nav saistīts ar alternatīvo ceļu izveidi, ko minējām iepriekšējā paziņojumā. Turpmākajās dienās dalīsimies ar plašāku informāciju par progresu šīs struktūras izveidē.

Apsverot dažādas, bet sankciju dēļ ļoti ierobežotas alternatīvas, mēs nesen vērsāmies pie investoriem, lai noskaidrotu viņu viedokli par to, kādas izmaksas viņi būtu gatavi segt, ja mēs izstrādātu alternatīvus ceļus maksājumu saņemšanai no Krievijas. Un vai vispār ir interese segt izmaksas. Atgādinām, ka izmaksas ietvertu tikai tiešās izmaksas, kas saistītas ar jaunu darījumu ceļu izveidi, piemēram, maksu trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, jaunu bankas kontu atvēršanu, valūtas maiņas izmaksas utt. Mintos no šīm izmaksām negūtu nekādu labumu.

Mēs noskaidrojām, ka 80% investoru ir ieinteresēti saņemt maksājumus ātrāk, un par pieņemamiem tiek uzskatīti dažādi izmaksu līmeņi – no 5% līdz 20%. Mēs esam uzsākuši izstrādāt procesus alternatīviem maksājumu ceļiem dažiem kreditēšanas uzņēmumiem.

Atgādinām, ka alternatīva ceļa izveide var prasīt laiku.

Pirmkārt, strādājot regulētas ieguldījumu brokeru sabiedrības ietvaros un vienlaikus ievērojot visus uz sankcijām balstītos ierobežojumus, mums ir jāievēro virkne noteikumu. Otrkārt, arī Krievijas Centrālās bankas uzraudzītajiem kreditēšanas uzņēmumiem ir jāievēro zināmi noteikumi. Jebkurā brīdī jaunas sankcijas vai jauni Krievijas valdības dekrēti var pasliktināt šo procesu.

Svarīgi atzīmēt, ka Krievijas kreditēšanas uzņēmumiem pašlaik ir pietiekami aktīvi, lai nokārtotu savas saistības pret investoriem.

Lai sekotu līdzi no Krievijas ienākošo maksājumu stāvoklim, tu jebkurā brīdī  vari apskatīt procesā esošo maksājumu pārskatu lapu, kas tiek atjaunināta katru piektdienu.

Krievijas kreditēšanas uzņēmumu paziņojumi

Pagājušajā nedēļā mēs sazinājāmies ar Krievijas kreditēšanas uzņēmumiem, lai uzdotu dažus jautājumus, un zemāk piedāvājam iepazīties ar viņu sniegtajām atbildēm.

Mēs uzdevām šādus jautājumus:

 1. Kopš kara sākšanās ir pagājuši trīs mēneši – kā kreditēšanas uzņēmumus ir ietekmējušas Krievijai piemērotās sankcijas un tās ieviestie pretpasākumi?
 2. Vai esat novērojuši kādas būtiskas izmaiņas aizņēmēju uzvedībā?
 3. Kāds ir jūsu pašreizējā kredītportfeļa stāvoklis?
 4. Vai jūs vēlētos dalīties vispārīgā vēstījumā Mintos investoriem, kuri ir investējuši jūsu kreditēšanas uzņēmuma izsniegtajos aizdevumos?

Mēs runājām ar: Creditter

Mēs dalāmies ar Creditter sniegtajām atbildēm uz mūsu jautājumiem pilnā apjomā. Atbildes un sniegtā informācija neatspoguļo Mintos viedokli. Mintos nav veicis Creditter sniegto datu novērtējumu.

“Trīs mēnešus pēc sankciju ieviešanas un Krievijas atbildes pasākumiem mikrofinansēšanas tirgus [Krievijā] sāka pielāgoties jaunajai realitātei. Analītiķi uzskata, ka konstatētā tendence liecina par masveida saistību neizpildes riska samazināšanos. Visticamāk, ka tuvākajos mēnešos pieteikumu apstiprināšanas rādītājs šajā segmentā atkal pieaugs virs 30%.

Saskaņā ar analītiskajiem datiem pavasara sākumā aizņēmēju maksājumu disciplīna nedaudz samazinājās. Šobrīd kavējumi par 90 dienām un vairāk saglabājas nemainīgā līmenī, jo iedzīvotāji ir izveidojuši monetāro drošības spilvenu sakarā ar valsts iedzīvotāju ienākumu kritumu uz inflācijas pieauguma fona. Taču jau ceturtā ceturkšņa sākumā mēs sagaidām maksājumu disciplīnas atjaunošanās saistībā ar situācijas uzlabošanos valstī un pasaulē kopumā.

Uzņēmums šobrīd atzīmē, ka ievērojami palielinājies aizņēmēju lūgumu skaits pēc atmaksas termiņa pagarinājuma, kā arī esošo parādu pārstrukturēšanas, jo Krievijas likumdevējs ierosināja pasākumus finanšu pakalpojumu patērētāju atbalstam, jo īpaši paredzot iespēju saņemt atlikto maksājumu (atmaksas termiņa pagarinājumu) uz laiku līdz sešiem mēnešiem – gadījumā, ja ienākumi samazinās par 30% vai vairāk. Turklāt Krievijas Banka ieteica tirgus dalībniekiem īstenot savas atbalsta programmas.

Mūsu uzņēmums ir nostiprinājies finanšu tirgū kā uzticams partneris, kas darbojas, pamatojoties uz nepieciešamību pildīt savas saistības, kā arī uzturēt starptautiskas biznesa attiecības. Kā atbildīgam tirgus dalībniekam mums ir saistošas arī spēkā esošo tiesību aktu prasības, kas uz laiku ierobežo mūsu iespējas. Taču mēs darām visu iespējamo, lai rastu risinājumus, un ceram nākotnē atsākt pilnvērtīgu sadarbību.”

Creditter vadība

Mēs runājām ar: DoZarplati

Mēs dalāmies ar īsu atbilžu kopsavilkumu, kas tika saņemtas no DoZarplati. Atbildes un sniegtā informācija neatspoguļo Mintos viedokli. Mintos nav veicis DoZarplati sniegto datu novērtējumu.

Runājot par sankciju pret Krieviju ietekmi uz DoZarplati uzņēmējdarbību, vadība nesaskata tiešu ietekmi.

Viņi arī nesaskata būtisku ietekmi uz aizņēmēju uzvedību. “Aizņēmēji sāka maksāt nedaudz ilgāk (tas nozīmē, ka samazinājās priekšlaicīgas atmaksas īpatsvars). Ir arī vairāk kvalitatīvu aizņēmēju (ņemot vērā straujo banku kreditēšanas samazināšanos).”

Runājot par pašreizējo kredītportfeli, DoZarplati norāda, ka “kopumā nekas nav mainījies. [Kredītportfelis] ir stabils.”

Pavel Sologub, DoZarplati izpilddirektors

Mēs runājām ar: LimeZaim

Mēs dalāmies ar LimeZaim sniegtajām atbildēm uz mūsu jautājumiem pilnā apjomā. Atbildes un sniegtā informācija neatspoguļo Mintos viedokli. Mintos nav veicis LimeZaim sniegto datu novērtējumu.

“Cienījamie Mintos investori,

Sankciju un atbildes pasākumi februārī un martā būtiski ietekmēja regulējošās likmes, ko izraisīja valūtas maiņa [RUB valūtas maiņa]. Būtisks izaicinājums uzņēmumam bija arī Mintos investīciju apturēšana. Tomēr Lime Zaim ir pielāgojis savu darbības biznesa modeli, lai ar saviem līdzekļiem spētu apmierināt augošo pieprasījumu. Vēl viena problēma, ar ko uzņēmums saskaras, ir dārgais riska ierobežošanas pakalpojums, jo aprīlī un maijā rublis bija spēcīgāks ārvalstu valūtas atmaksas likumdošanas ierobežojumu dēļ.

“Runājot par izmaiņām klientu uzvedībā, pēdējā laikā ir ievērojami palielinājies MFO pieprasījums no jaunajiem aizņēmējiem. Tomēr Lime Zaim saglabā konservatīvu pieeju, koncentrējoties uz pastāvīgajiem klientiem, lai saglabātu augstus atgūšanas rādītājus. Pašlaik mēs nemanām būtiskas novirzes klientu maksājumu disciplīnā. Ienākošo maksājumu apjoms atbilst sezonalitātei un ierobežotajam portfeļa pieaugumam.

Kopumā klientu uzvedība apstiprina mūsu hipotēzi, ka 2020. gada pandēmijas scenārijs atkārtojas. Mēs turpinām rūpīgi analizēt situāciju un reaģēt uz jebkādām izmaiņām klientu uzvedībā, lai klientiem radītu ērtus apstākļus atmaksāt parādus un turpināt sadarbību ar Lime Zaim. Automatizēta klientu uzvedības vērtēšana dažādos mijiedarbības ar viņiem posmos ļauj mums palielināt to klientu skaitu, kuri atgriežas, un saglabāt kredītportfeļa kvalitāti. Turklāt valsts turpina izdot rīkojumu par kredītu brīvdienu atjaunošanu iedzīvotājiem ar samazinātiem ienākumiem.

Tāpēc, neraugoties uz to, ka ir bijuši priekšnoteikumi maksājumu disciplīnas rādītāju samazinājumam, mēs šobrīd nenovērojam būtisku samazinājumu. Martā bija vērojams neliels 60 DPD [kavēto dienu skaita] portfeļa daļas pieaugums, kas aprīlī atgriezās pie ierastā rādītāja.

“Lime Zaim efektīvi sadarbojas ar Mintos jau kopš 2018. gada, un mēs vēlamies uzturēt ilgtermiņa sadarbību. Uzņēmums turpina sarunas ar platformas pārstāvjiem, apsverot dažādus iespējamos scenārijus saistību izpildei pret investoriem.”

Olesya Kiseleva, Lime Zaim rīkotājdirektore

Mēs runājām ar: Eco Finance

Mēs dalāmies ar Eco Finance sniegtajām atbildēm uz mūsu jautājumiem pilnā apjomā. Atbildes un sniegtā informācija neatspoguļo Mintos viedokli. Mintos nav veicis Eco Finance sniegto datu novērtējumu.

“Šie trīs mēneši mums bija grūti, jo situācija Krievijas tirgū nebija pārāk stabila un klientu un [Krievijas] valdības rīcība bija absolūti neprognozējama. Mēs saskaramies ar daudzām negatīvām riska pazīmēm un prognozējam gaidāmo krīzi patēriņa sektorā. Mēs sagaidām, ka liels trieciens notiks vasaras beigās vai rudens vidū. Tomēr, lai gan tas ir vietējais tirgus, kurā mēs darbojamies, un tiešsaistes sektora regulējumā nav būtisku risku, piemēram, nav karšu maksājumu vai kontu aizlieguma, mēs joprojām pozitīvi raugāmies uz tirgus attīstību, pat ja riska rādītāji ir augstāki, nekā gaidīts un nekā mēs prognozējām gada sākumā. Mums jau ir izdevies pieņemt riska un mārketinga stratēģiju, ņemot vērā pašreizējos tirgus un riska rādītājus. Tajā pašā laikā mūsu uzņēmums jau ir izstrādājis produktu un programmu sarakstu klientu kavēto maksājumu atbalstam, kas lieliski atbilst pašreizējam tirgus posmam. Laiki ir grūti, bet mēs ceram uz gaišu nākotni, balstoties uz ļoti pieredzējušu komandu un smagu darbu, ko veicam 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā, lai atbalstītu uzņēmumus un investorus šādos nestabilos laikos.

Ir novērots, ka pēc 2022. gada 24. februāra pasliktinājās klientu sniegums maksājumu un līgumu izpildes ziņā. Kopējais neto zaudējumu pasliktinājums februārī/martā bija aptuveni 3%, salīdzinot ar periodu tieši pirms 24. februāra. Galvenā ietekme bija jūtama jauno klientu atmaksas rādītājos, īpaši februārī veicamajos maksājumos. Mazāka ietekme bija uz vairāku maksājumu aizdevumiem, tomēr februārī izsniegtajiem aizdevumiem neto zaudējumi palielinājās par 1%. Tomēr, sākot ar aprīļa vidu, portfeļa un izsniegšanas perioda rādītāji sāka uzlaboties, lai gan uz šo brīdi aprīlī izsniegto aizdevumu neto zaudējumi joprojām ir par 1% augstāki nekā pirms 24. februāra.

Sākot ar 24. februāri, EcoFinance ieviesa [aizdevumu] apstiprināšanas ierobežojumus, un tika izslēgti zemāko rādītāju grupu segmenti. Tika pastiprināti iekasēšanas resursi un stratēģija, lai lielāku uzmanību pievērstu skartajiem segmentiem. Aktīvais portfelis sāka pieaugt maija vidū, bet pieaugums tagad vairāk attiecas uz atkārtotiem ilgtermiņa aizdevumiem, nevis īstermiņa algas dienas kredītiem. Aprīļa maksājumi 15 DPD [kavēto dienu skaits] joprojām ir par 1% mazāki nekā pirms 24. februāra, taču tie ir palielinājušies par 2% līdz 91% no zemākā punkta. Arī kopējā portfelī sāka samazināties kavētie maksājumi 1-60 DPD diapazonā.

Ņemot vērā juridiskos un ekonomiskos riskus, ir grūti prognozēt turpmāko situācijas attīstību, taču līdz šim Ecofinance ir ātri reaģējis uz pārmaiņām un ir parādījis labas riska pārvaldības un novēršanas prasmes. Ecofinance dara visu iespējamo, lai saglabātu risku pieņemamā līmenī, un kopā ar Mintos mēs meklējam iespējas atmaksāt līdzekļus investoriem.”

Dmitry Tsymber, Eco Finance izpilddirektors

Kviku

Pēc Kviku vadības ieteikuma mēs publicējam Kviku ziņojumu, ko uzņēmums sniedza Iuvo grupas akcionāriem. Atbildes un sniegtā informācija neatspoguļo Mintos viedokli. Mintos nav veicis Kviku publicētajā ziņojumā sniegto datu novērtējumu.

Sarežģītās attiecības starp Krieviju un Ukrainu 2022. gada 1. ceturksnī tieši ietekmēja ne tikai abas valstis, bet arī visu pasauli. Kā uzņēmums, kas darbojas Krievijā, Kviku savlaicīgi veica pasākumus, lai saglabātu uzņēmuma pozitīvas attīstības tendences.

 • Uzņēmums saglabā peļņas pieauguma tendences salīdzinājumā ar 2021. gada 1. ceturksni, neskatoties uz sarežģītajiem ģeopolitiskajiem apstākļiem;
 • Stabila uzņēmējdarbība un konservatīva pieeja portfeļa izaugsmei;
 • Turpmāki paplašināšanās plāni 2022. gada otrajā pusē.”

Kviku dibinātāja un izpilddirektora N. A. Lomakin ziņojumā sniegta šāda informācija par uzņēmuma darbības rezultātiem 2022. gada 1. ceturksnī:

– Neto kredītportfelis 1. ceturkšņa laikā nedaudz samazinājās no 69 miljoniem eiro 2021. gada 31. decembrī līdz 68 miljoniem eiro 2022. gada 31. martā (- 1,5%), cenšoties saglabāt likviditāti.
– Tīrā peļņa 1. ceturksnī saglabājās stabila un pārsniedza 1 miljonu eiro, apliecinot līdz šim stabilos tirgus apstākļus Krievijā.
– Fiksētās izmaksas saglabājās zemas, neraugoties uz portfeļa apjoma trīskāršu pieaugumu (2021. gada 1. ceturksnis pret 2022. gada 1. ceturksni), un sasniedza tikai 10% no ieņēmumiem.

Darbība

Kviku darbība Krievijā joprojām ir stabila, un aizņēmēji tāpat kā līdz šim veic maksājumus uz vietējo banku kontiem. Kredītu brīvdienu pieteikumu skaits joprojām ir neliels (mazāk nekā 1% no kopējā izsniegto kredītu apjoma), un ienākumus nenesošu kredītu īpatsvars pašlaik nav mainījies, un to katru nedēļu uzrauga mūsu riska komanda. Mēs esam pakāpeniski atsākuši izsniegšanu jauniem klientiem BNPL segmentā, un sagaidām, ka 2022. gada nākamajos ceturkšņos kredītportfelis turpinās augt.”

Atjaunināts 2022. gada 29. aprīlī

Jaunākā informācija par transakcijām no Krievijas

Mēs iepazīstinām ar jaunāko informāciju par no Krievijas notiekošo naudas transakciju procesu saistībā ar Mintos un Krievijas kreditēšanas uzņēmumiem.

Mintos kopienā daži investori interesējās par Vācijas plašsaziņas līdzekļos publicēto informāciju, kas vēstīja, ka tagad ir atļauta valūtas maiņa un transakcijas no Krievijas. Jāsaka, ka šī informācija ir tikai daļēji pareiza, un tā nav mainījusi statusu transakcijām no Krievijas uz Mintos investoru kontiem.

Mēs sazināmies ar kreditēšanas uzņēmumiem un bankām katru dienu un pastiprināti sekojam līdzi jaunumiem šajā jomā, jo vēlamies būt lietas kursā par norisēm, kas ir ļoti svarīgas mūsu ikdienas darbībai.

Kopš mūsu iepriekšējo atjauninājumu publicēšanas, situācija ar transakciju stāvokli nav mainījusies. Lūk, kā tā izskatās šobrīd:

 • Kreditēšanas uzņēmumiem Krievijā joprojām ir aizliegts sūtīt maksājumus EUR valūtā uz uzņēmumiem valstīs, kas iekļautas “nedraudzīgu” valstu sarakstā, kurā ietilpst visa Eiropas Savienība.
 • RUB maksājumu transakcijas uz Mintos apkalpojošo banku RUB kontiem joprojām ir ierobežotas līdz 10 miljoniem RUB mēnesī (vēlāk tekstā mēs sīkāk pastāstīsim par šo transakciju struktūru praksē).
 • Iepriekš minētie ierobežojumi ir atcelti privātpersonām un valsts nozīmes uzņēmumiem Krievijā, taču tas neattiecas uz to kreditēšanas uzņēmumu statusu, kas sadarbojas ar Mintos.

Piekļuve līdzekļiem rubļos

Kreditēšanas uzņēmumi, kas ir sankcijām pakļauto banku klienti, nevar veikt nekādus pārskaitījumus uz ES, jo, reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, maksājumu saziņa starp sankcijām pakļautajām bankām un Eiropas tirgu ir pārtraukta.

Kreditēšanas uzņēmumi, kas ir nesankcionēto banku klienti, var nosūtīt maksājumus līdz 10 miljoniem RUB* mēnesī uz ārvalstu uzņēmumu, piemēram, Mintos, kontiem. Kā jau iepriekš rakstījām, daudzas ES bankas šādus maksājumus vispār nepieņem. Ja runājam par tām ES bankām, kas tos pieņem, tostarp dažām Mintos apkalpojošajām bankām, RUB līdzekļi tiek pārskaitīti uz to Krievijas korespondentbankām, kas apkalpo un glabā RUB valūtu to vārdā. Šādi darījumi notiek arī normālos tirgus apstākļos. Taču pašlaik sankciju un banku riska pārvaldības procedūru dēļ šie līdzekļi klientiem nav pieejami.
Lai šie līdzekļi galu galā kļūtu pieejami Mintos un investoriem, ES bankai, šajā gadījumā Mintos apkalpojošajai bankai, šie līdzekļi no rubļiem ir jāapmaina pret eiro. To var izdarīt tikai tad, ja cits bankas klients vēlas iegādāties rubļus par eiro.

Lai atbloķētu daļu no pēdējos divos mēnešos uzkrātajiem RUB maksājumiem, esam vienojušies ar apkalpojošo banku par RUB apmaiņu pret EUR, kad vien ir tāda iespēja, vai arī kad RUB pircējs pieprasa šādu pakalpojumu no Mintos apkalpojošās bankas. Tā rezultātā laiku pa laikam notiek EUR maksājumu transakcijas uz Mintos, kas pēc tam tiek ieskaitītas investoru kontos. Transakciju apjoms un biežums ir atšķirīgs, jo tie ir atkarīgi no banku klientu tīklā valdošā pieprasījuma.

Lai gan rubļa vērtība ir atguvusies, kopumā valūtas maiņa joprojām ir ierobežota. Arī valūtas maiņas cena komerciālajā tirgū atšķiras no Krievijas Centrālās bankas publicētā kursa. Tā ir par 5-10% zemāka nekā Centrālās bankas norādītā vērtība.

Šāda neregulāra investoru līdzekļu apmaiņa no RUB uz EUR notiks tikmēr, kamēr netiks veiktas būtiskas izmaiņas regulējumā attiecībā uz RUB/EUR transakcijām no Krievijas uz uzņēmumiem, kas atrodas Eiropas Savienībā. Vienlaikus Mintos un kreditēšanas uzņēmumi strādā pie iespējamiem alternatīviem risinājumiem (vairāk par to turpmāk).

Ja investoram interesē iespēja saņemt maksājumus rubļos, tas teorētiski būtu iespējams, bet tas nebūtu vienkārši un ātri. Investoram ar šo lūgumu būtu jāvēršas pie Mintos, un viņam būtu jābūt aktīvam kontam kādā no Krievijas bankām. Pēc tam mēs sīkāk izpētītu iespējas izpildīt šo lūgumu.

Mēs meklējam traucēto transakciju kanālu alternatīvas

Mēs rūpīgi sekojam līdzi investoru idejām un jautājumiem, kas tiek publicēti Mintos saziņas kanālos. Esam dzirdējuši dažu investoru ierosinājumus par risinājumiem, piemēram, banknotes vai kriptovalūtas. Krievijas Centrālās bankas regulētajiem kreditēšanas uzņēmumiem šāds risinājums nav reāls. Uzņēmumi riskētu ar savu licenci, un tas negatīvi ietekmētu investoru līdzekļu atgūšanu no Krievijas. Turklāt saskaņā ar regulatora noteikumiem šīs ierosinātās alternatīvas nav atļautas vai pieejamas Mintos.

Lai ieviestu zināmā mērā vienkāršākas maksājumu plūsmu no Krievijas kreditēšanas uzņēmumiem pie Mintos investoriem, mēs aktīvi strādājam pie alternatīvu kanālu izpētes. Piemēram, mēs apsveram starpnieku tīkla izveidi, lai ātrāk piekļūtu investoru līdzekļiem.

Lūdzu, ņem vērā, ka jebkuram iespējamam risinājumam ir jāatbilst ES sankciju prasībām. Tajā pašā laikā tam ir arī jānodrošina, ka kreditēšanas uzņēmumi, sadarbojoties ar uzņēmumiem, kas atrodas “nedraudzīgās valstīs”, ievēro Krievijas noteiktos ierobežojumus.

Palīdzi, piedaloties aptaujā

Alternatīvs ceļš, izmantojot starpnieku tīklu, radītu jaunas transakciju izmaksas, piemēram, jaunu uzņēmējdarbības instrumentu izveide, apkalpošanas maksa trešām personām, valūtas maiņa utt. Tāpēc mēs vēlamies uzzināt tavu viedokli par izmaksām, kas varētu rasties šajā procesā.

Drīzumā mēs sazināsimies ar investoriem, kuriem ir ievērojama ekspozīcija Krievijā izsniegtajos aizdevumos, lai noskaidrotu, kādas ir pieņemamās izmaksas alternatīviem transkaciju risinājumiem.

Tuvākajās nedēļās mēs sniegsim plašāku informāciju par šī projekta statusu.

* Aptuvenā 10 miljonu RUB vērtība EUR valūtā pēdējā mēneša laikā bija no 80 000 līdz 130 000 EUR atkarībā no pieejamā valūtas maiņas kursa.

Atjaunināts 2022. gada 19. aprīlī

Pagājušajā nedēļā Mintos apkalpojošā banka uz nenoteiktu laiku atkal atļāva veikt KZT valūtas maiņu.

Svētku brīvdienas ir aizvadītas, un no šīs otrdienas Mintos platformā atkal ir iespējota KZT – EUR – KZT valūtas maiņa. Pie esošajiem tirgus apstākļiem tā būs pieejama līdz piektdienas pusdienlaikam. Nedēļas nogalē tā atkal būs slēgta, lai izvairītos no iespējamo izmaiņu un svārstību ietekmes.

Lūdzu, ņem vērā, ka KZT valūtas maiņa Mintos platformā ir iespējama, jo apkalpojošā banka, kurā tiek turēti KZT valūtā pieejamie līdzekļi, šobrīd nodrošina šo pakalpojumu. Līdz ar to banka pēc saviem ieskatiem to var jebkurā brīdī atslēgt.

Piemērotais kurss tiks noteikts, pamatojoties uz xe.com (atjaunināts katru stundu).

Atjaunināts 2022. gada 13. aprīlī

Pašlaik ir iespējota KZT valūtas maiņa

Šo trešdien Mintos platformā uz laiku ir iespējota valūtas maiņa no KZT uz EUR un no EUR uz KZT. Valūtas maiņa būs pieejaa līdz ceturtdienas, 14. aprīļa, pusdienlaikam. Pēc tam tā atkal tiks slēgta, lai izvairītos no jebkādām būtiskām izmaiņām, kas varētu rasties gaidāmajās svētku dienās.

Kā jau iepriekš informējām, KZT valūtā pieejamie investoru līdzekļi tiek turēti apkalpojošajā bankā. Pašlaik Mintos apkalpojošās bankas korespondentbanka ir veikusi dažas korekcijas, lai pielāgotos jaunajiem tirgus apstākļiem. Tāpēc pagaidām KZT valūtas maiņa būs pieejama uz nenoteiktu laiku un kontrolētos apstākļos. Ja tirgus apstākļi būtiski mainīsies vai korespondentbankas lēmums ietekmēs Mintos apkalpojošās bankas lēmumu attiecībā uz KZT, valūtas maiņa būs jāizslēdz.

Pašlaik mēs varam atbalstīt valūtas maiņas kursu no XE (atjaunināts katru stundu).

Pēc svētku brīvdienām mēs informēsim par jauno KZT valūtas maiņas statusu Mintos platformā.

Atjaunināts 2022. gada 8. aprīlī

Jaunākā informācija par KZT valūtas maiņu

Bankas joprojām neļauj veikt KZT valūtas maiņu, kā arī joprojām ir grūtības ar bankas pārskaitījumiem KZT valūtā. Diemžēl Mintos nespēj ietekmēt šo jautājumu.

Pēdējā mēneša laikā ir bijuši sarežģījumi arī ar maksājumu veikšanu un saņemšanu KZT valūtā no Kazahstānas kreditēšanas uzņēmumiem. Tas ir saistīts ar regulatīvo jautājumu, kas tagad ir gandrīz atrisināts. Mintos cer, ka nākamajā nedēļā KZT ienākošo un izejošo maksājumu plūsma atkal atsāksies.

Paralēli iepriekš minētajam Mintos jau sazinās ar vietējām Kazahstānas bankām, lai apspriestu iespēju atvērt Mintos kontu vietējā bankā. Šis darbs vēl turpinās, un, ja tas tiks pabeigts, turpmāk KZT apmaiņa un darījumi ar tām būs daudz vienkāršāki.

Gadījumā, ja palaidi garām

Esam publicējuši divus svarīgus rakstus, kuros Mintos investorus sīkāk informējam par Ukrainā notiekošā kara ietekmi uz ekonomiku.

Mēs publicējām vispārīgu pārskatu par to, kā sankcijas pret Krieviju un tās atbildes reakcija ir ietekmējušas starptautisko finanšu tirgu plūsmas. Ietekme skar ikvienu, kam Krievijā ir riska darījumi, sākot ar lielākajām bankām un ieguldījumu fondiem un beidzot ar tādiem uzņēmumiem kā Mintos. Uzzini vairāk

Papildu tam mēs dalījāmies ar ieskatu par to, kā kara izraisītie notikumi ir ietekmējuši ierastos procesus Mintos platformā attiecībā uz ar Krieviju saistītām mūsu biznesa daļām. Mēs aplūkojām arī trīs galvenos scenārijus par Krievijā izsniegto aizdevumu iespējamām atmaksas perspektīvām. Lasīt sīkāk

Atjaunināts 2022. gada 21. martā

Saņemts maksājuma apliecinājums par dažiem iknedēļas RUB norēķiniem

Mēs esam saņēmuši maksājumu apliecinošus dokumentus par mazāku norēķinu daļu no Dozarplati un Creditter. Kreditēšanas uzņēmumi varēja veikt darījumus Krievijas rubļos, izmantojot bankas, kurām nav noteiktas sankcijas vai kuras nav saistītas ar sankcionētām bankām. Darījumi Krievijas rubļos ierobežotā apjomā izriet no Krievijas valdības noteiktajiem noteikumiem, kas ir valsts reakcija uz starptautiskajām sankcijām. Līdzekļi tiks ieskaitīti investoru kontos, tiklīdz tie nonāks Mintos. Tikmēr daži citi Krievijas kreditēšanas uzņēmumi strādā pie kontu izveides jaunās bankās, kas parasti ir ilgstošs process, kuru vēl vairāk sarežģī pašreizējā politiskā vide Krievijā.

Ecofinance paziņojums

Krievijas kreditēšanas uzņēmums EcoFinance, kas Mintos platformā investīcijām izvietoja īstermiņa un patēriņa kredītus, ziņo par ikdienas darbības pasliktināšanos, kas ir pirmā pazīme sekām, ko rada pret Krieviju ieviestās sankcijas un valsts reakcija uz tām.

EcoFinance direktors Leonid Dulenkov sacīja, ka “bezprecedenta stresa tests no visām pusēm” ir saistīts ar valūtas kursa pasliktināšanos un likumdošanas ierobežojumiem, kas vēl vairāk ietekmē portfeļa kvalitāti un uzņēmuma likviditāti.

EcoFinance informēja, ka viņu rīcība uzņēmuma tālākās darbības nodrošināšanai bija tūlītēja uzreiz pēc 2022. gada 24. februāra. “Mēs ātri samazinājām ikdienas izsniegšanas apjomu līdz pat 40% un samazinājām risku, par vairāk nekā 2/3 ierobežojot jaunu klientu piesaisti. Mēs palielinājām iekasēšanas centienus, kā arī ieviesām vairāk norēķinu un pārstrukturēšanas iespēju. Mēs arī aktīvi risinājām jebkuru vietējo Krievijas investoru pieprasījumu par līdzekļu izņemšanu rubļos. Rezultātā pašreizējais portfelis ir samazinājies par 7%, priekšlaicīgu atmaksas kavēšanas gadījumu skaits ir palielinājies par 21%, un finansējuma izmaksas ir palielinājušās aptuveni uz pusi,” sacīja Leonid Dulenkov.

EcoFinance arī norāda, ka, lai gan operacionālajā un komandas līmenī visi procesi darbojas kā parasti, sankcijas un Krievijas iekšējā reakcija uz tām atstāj plašu ietekmi. “Mēs saskaramies ar nopietniem kapitāla brīvas plūsmas ierobežojumiem, kas ietekmē mūsu spēju veikt jebkādus maksājumus ārvalstu valūtā un spēju norēķināties ar kreditoriem no Rietumu tirgiem. Mēs esam nobažījušies, ka portfeļa stāvoklis var vēl vairāk pasliktināties sakarā ar ārvalstu uzņēmumu masveida slēgšanu un vietējās uzņēmējdarbības apstāšanos piegādes ķēžu traucējumu dēļ. Līdz ar to gaidāms ievērojams IKP kritums un nodarbinātības problēmas,” sacīja Dulenkov. Tā rezultātā tuvākajos mēnešos varētu tikt ietekmēta uzņēmuma maksātspēja. Dulenkov arī komentēja notiekošā ietekmi uz Mintos investoriem. “Ņemot vērā mūsu saistību pret Mintos un tās investoriem raksturu un izcelsmi, ja tiktu piemērots pašreizējais valūtas maiņas kurss, mēs nesasniegtu minimālo kapitāla prasību, un mums jebkurā brīdī draud aktīvu apķīlāšana.”

“EcoFinance komanda dara visu, kas ir mūsu spēkos, un mēs darīsim visu, kas ir nepieciešams, lai saglabātu uzņēmumu. Kopā ar Mintos meklējam iespējamos variantus, kā izpildīt minimālo kapitāla prasību, lai varētu veikt jebkādus norēķinus nākamajā periodā,” piebilda Dulenkov.

Mēs, Mintos, labi apzināmies, ar kādu nenoteiktību pašreizējā ekonomiskajā vidē saskaras Krievijas uzņēmumi, jo ikdienā sazināmies ar visiem Krievijas kreditēšanas uzņēmumiem. Mūsu regulārajā saziņā mēs novērojam šo uzņēmumu spēcīgu vēlmi turpināt uzņēmējdarbību un pildīt savas saistības pret investoriem, lai gan to spēju realizēt šīs apņemšanās ietekmē nopietni ārējie faktori.

Mēs informēsim par jaunumiem saistībā ar šo kreditēšanas uzņēmumu.

Korespondentbankas joprojām neļauj veikt KZT valūtas maiņu

Mintos apkalpojošās bankas nevar veikt valūtas maiņu uz/no Kazahstānas tengēm, jo šī pakalpojuma nodrošinātāju korespondentbankas Kazahstānā pašlaik to neatļauj. Mums nav plašākas informācijas, izņemot to, ka šādu lēmumu ir pieņēmušas vietējās Kazahstānas bankas, kas sadarbojas ar Mintos apkalpojošajām bankām. Lūdzu, ņem vērā, ka Mintos nevar ietekmēt to ārvalstu valūtas turētājbanku lēmumu, kuras strādā kā Mintos apkalpojošo banku trešās puses pakalpojumu sniedzēji.

Atjaunināts 2022. gada 16. martā

Mēs dalāmies ar informāciju par karu Ukrainā un Krievijai piemērotajām sankcijām, kas ietekmē normālo tirgus dinamiku pasaules tirgos un Mintos platformā.

Lai gan nav bijuši būtiski notikumi, kas būtu tieši saistīti ar Mintos darbību, valstu un organizāciju ik dienu ieviestie jaunie pasākumi pret Krieviju un zināmā sankciju ietekme rada lielāku pārliecību par to tiešo ietekmi uz abu valstu ekonomiku un globālajiem tirgiem.

Šeit ir jaunākais īsais pārskats:

 • Eleving Belarus ir pārskaitījusi visus tekošos maksājumus Mintos. Tas joprojām ir iespējams, jo Baltkrievijas bankām nav aizliegts pārskaitīt eiro uz kontiem ārvalstīs. Turklāt mēs uzsveram, ka Baltkrievijas uzņēmums ir daļa no Eleving Group, tāpēc turpmāko maksājumu traucējumu gadījumā tiktu īstenota grupas garantija.
 • Pēdējo dienu laikā investori ir izrādījuši interesi par to, kā sankcijas pret Krieviju atbalsosies Kazahstānas tirgū un kā tās ietekmēs KZT, kas dažos gadījumos varētu būt saistīta ar RUB. Mēs nesen redzējām šo ietekmi saistībā ar vienu no investoru līdzekļus apkalpojošajām bankām, kura turēja KZT korespondentbankā Krievijā (plašāka informācija pieejama zemāk sniegtajos atjauninājumos). 15. martā IDF Eurasia rīkoja vebināru investoriem un Mintos investoriem. Boris Batine, IDF Eurasia līdzdibinātājs un izpilddirektors, komentēja uzņēmuma pašreizējo stāvokli, pastāstīja par pieaugošo pašu kapitāla pozīciju, kā arī iepazīstināja ar datiem par portfeļa darbības rezultātiem un ienākumiem 2021. gadā, kas iezīmē pieaugumu salīdzinājumā ar 2020. gadu. Vebināra ieraksts ir pieejams šeit.
 • Eiropadome ir ieviesusi ceturto pasākumu kopumu pret Krieviju, vēršoties pret uzņēmumiem enerģētikas nozarē, dzelzs un tērauda tirdzniecībā, aviācijas un militārās rūpniecības uzņēmumiem un Krievijas vadībai tuvu stāvošām ietekmīgām personām.
 • Tā kā starptautiski uzņēmumi pārtrauc vai aptur darbību Krievijā, daudzi cilvēki zaudē darbu. Tikai McDonald’s, Ikea un PepsiCo uzņēmumu darbības pārtraukšanas dēļ vien bez darba ir palikuši aptuveni 100 000 krievu. Tā kā šādu soli spers vēl vairāk nekā 300 uzņēmumi, miljoniem krievu līdz gada beigām zaudēs darbu, ja vien nenotiks pozitīvi pavērsieni saistībā ar kara atrisināšanu.
 • Mēs saprotam, ka tas varētu atspoguļoties Krievijas aizņēmēju spējā atmaksāt kredītu, turklāt valsts ir ieviesusi kredītu brīvdienas tiem, kurus tieši skārušas sankcijas. Patlaban kreditēšanas uzņēmumi ziņo, ka aizņēmēji veic maksājumus bez aizķeršanās, taču darījumi ar atmaksātajām summām no Krievijas uz Eiropas bankām joprojām nav iespējami mūsu iepriekš skaidroto iemeslu dēļ (vairāk lasi zemāk esošajos atjauninājumos).
 • Gan Mintos, gan Krievijas kreditēšanas uzņēmumi strādā, lai rastu alternatīvus un sankcijām atbilstošus kanālus aizņēmēju maksājumu pārskaitījumiem. Tiklīdz būs iespējams novērtēt RUB vērtību un saistītās izmaksas, kas radušās atmaksas grafiku traucējumu periodā, mēs varēsim investoriem sniegt precīzāku informāciju par katra kreditēšanas uzņēmuma gadījumu. Līdz tam laikam mēs turpināsim strādāt pie risinājumu meklēšanas, lai nodrošinātu notiekošo maksājumu pārskaitījumus.

Atjaunināts 2022. gada 14. martā

Piektdien mēs publicējām atsevišķu rakstu, kurā dalījāmies Mintos viedokļiem saistībā ar nesenajiem notikumiem Ukrainas-Krievijas karā.

Tajā ir komentāri no mūsu vadības komandas, kā arī situācijas apskats saistībā ar ieguldījumiem aizdevumos pašreizējā vidē.

Lasīt vairāk.

Atjaunināts 2022. gada 8. martā

SOS Credit aizdevumi - atsaukti rādītāji, pagarinājumi, procentu likmju atjaunināšana

No 9. marta Ukrainas kreditēšanas uzņēmuma SOS Credit aizdevumi Mintos platformā tiks atzīmēti ar RA (Rādītājs atsaukts), ņemot vērā vietējo regulējumu, kas ieviests aizņēmējiem un uzņēmumam ciešot no Krievijas iebrukuma Ukrainā. Mintos investoriem, kuriem ir investīcijas SOS Credit aizdevumos, šiem aizdevumiem tiks norādīts 30 dienu pagarinājums un procentu likme tiks mainīta uz 0%, lai atspoguļotu situāciju ar aizņēmējiem. Informācija tiks atjaunināta trešdien, 2022. gada 9. martā.

Pagarinājumi tiks atjaunināti vai to statuss tiks mainīts atkarībā no turpmākajiem notikumiem šajā jautājumā. Mēs savlaicīgi informēsim par visiem jaunumiem saistībā ar šī Ukrainas kreditēšanas uzņēmuma aizdevumiem.

Mēs saņēmām arī paziņojumu no šī Ukrainas kreditēšanas uzņēmuma vadības, vairāk informācijas šeit.

Paziņojums par Eleving Baltkrievijas uzņēmumu

Mums ir biznesa attiecības ar vienu kreditēšanas uzņēmumu Baltkrievijā – Mogo Kredit LLC (Eleving Group). Kopējā ekspozīcija investīcijās šī uzņēmuma izsniegtajos aizdevumos pašlaik ir 9,4 miljoni eiro, kas ir mazāk nekā 2% no kopējā Mintos aizdevumu tirgū neatmaksāto investīciju apmēra.

Eleving Group ziņo, ka tā ir nolēmusi pārtraukt aizdevumu izsniegšanu Baltkrievijā un koncentrēties uz esošās ekspozīcijas samazināšanu. Šobrīd aizdevumu atmaksa nav ietekmēta, un uzņēmums saņem ievērojamu pozitīvu naudas plūsmu. Uzņēmums strādā pie vairāku drošu veidu izstrādes, kā pārskaitīt ārvalstu valūtu no Baltkrievijas.

Eleving Group izpilddirektora Modestas Sudnius komentārs:

“Esam ļoti apbēdināti par Ukrainā notiekošo, un Eleving Group komanda domās ir kopā ar visiem kara skartajiem iedzīvotājiem. Karš nes tikai upurus, visās iesaistītajās pusēs. Lai aizsargātu darbiniekus un uzņēmumu, mēs esam nolēmuši saskaņā ar mūsu krīzes plāniem organizēti un kontrolēti samazināt darbību Ukrainā un Baltkrievijā. Pēdējo nedēļu un mēnešu laikā veikto sagatavošanās darbu rezultātā attiecīgie pasākumi norit saskaņā ar plānu.”

Atgādinām, ka Baltkrievijas aizdevumi veido 8 % no Eleving portfeļa, un uzņēmums darbojas 14 valstīs. Pateicoties Eleving grupas garantijai, maksājumi Mintos investoriem netiks ietekmēti.

Vēl viens paziņojums no Krievijas kreditēšanas uzņēmuma Lime Zaim

Olesya Kiseleva, Lime Zaim rīkotājdirektore:

“Ņemot vērā pret Krievijas Federāciju ieviestos ierobežojumus un sankcijas, mūsu uzņēmums saskaras ar vairākiem jautājumiem, kas varētu ietekmēt mūsu sadarbību ar Mintos. Gribu uzsvērt, ka mēs nepārtraukti strādājam, lai atrisinātu visus jautājumus. Mēs pret visiem saviem investoriem izturamies ar cieņu un apzināmies jūsu bažas. Šo neparedzēto apstākļu dēļ lūdzam būt saprotošiem situācijā, kad var kavēties maksājumu izpilde. Mēs, tāpat kā daudzi citi uzņēmumi, esam kļuvuši par apstākļu ķīlniekiem un, tāpat kā visa pasaule, gaidām un ceram, ka visas puses atgriezīsies pie dialoga un atradīs savstarpēju sapratni. Gaidot līdzīgu notikumu attīstību, uzņēmums apspriežas ar Mintos pārstāvjiem, lai izstrādātu visām iesaistītajām pusēm pieņemamus risinājumus mūsu pašreizējo saistību nokārtošanai. Pašlaik notiek sarunas, un tiek izskatīti dažādi iespējamie scenāriji.

Šobrīd mēs neesam novērojuši krasas novirzes klientu pieprasījumā, taču ir priekšnoteikumi maksājumu disciplīnas rādītāju samazinājumam. Tā ir panika klientu vidū, ko mēs jau piedzīvojām 2020. gadā COVID-19 pandēmijas pirmā viļņa laikā. Šajā sakarā uzņēmums sistemātiski pastiprina klientiem piemērojamās prasības, lai samazinātu izsniegto kredītu apjomu un lai vēlāk veiktu lielākas atmaksas. Valstī jau ir izdots rīkojums par kredītu brīvdienu piešķiršanu iedzīvotājiem ar samazinātiem ienākumiem. Mēs jau saņemam šos pieteikumus un prognozējam ievērojamu skaitu kredītu pagarinājumu. Tomēr mēs pieliekam visas pūles, lai radītu saviem klientiem optimālus apstākļus parādu atmaksai. Uzņēmums piedāvā restrukturizācijas programmas aizņēmējiem, kuri saskaras ar grūtībām politisko notikumu dēļ. Saskaņā ar mūsu aplēsēm šie pasākumi var palīdzēt saglabāt nepieciešamo finanšu stabilitātes līmeni un mazināt sankciju ietekmi uz investoru attiecībām. 

Lime-Zaim ir guvis pieredzi, pielāgojot savu darbības biznesa modeli ārpolitikas un ekonomiskās dienaskārtības radītajiem krīzes apstākļiem. Mēs esam veiksmīgi pārvarējuši 2014.-2015. gada sankcijas un pandēmijas krīzi un esam pārliecināti, ka spēsim pārvarēt jaunus izaicinājumus. Liels paldies jums un esiet drošībā!”

Visa, MasterCard, Paypal aptur darbību Krievijā. Sankcionētās bankas vēršas pie Ķīnas

 • Tā kā akciju tirgus Krievijā ir slēgts jau kopš iebrukuma Ukrainā sākuma, tas zināmā mērā ir kavējis zaudējumus akciju tirgu investoriem. Jaunākā informācija liecina, ka Krievijas Centrālā banka šo trešdien sniegs jaunāko informāciju par tirdzniecību akciju tirgū.
 • Visa, Mastercard un American Express pārtrauc darbību Krievijas tirgū. Šo uzņēmumu kartes būs derīgas lietošanai Krievijā līdz to derīguma termiņa beigām, un tās nedarbosies norēķiniem ārpus valsts, savukārt citās valstīs izdotas kartes nebūs izmantojamas Krievijā nedz veikalos, nedz bankomātos.
 • Arī finanšu tehnoloģiju uzņēmumi turpina apturēt savu darbību Krievijā. Wise, Remitly un tagad arī PayPal ir ierobežojis savu pakalpojumu pieejamību Krievijā, uz laiku atļaujot tikai izmaksas, dodot Krievijā esošajiem klientiem iespēju izņemt savus noguldījumus.
 • Lielākās Krievijas bankas, piemēram, Alfa Bank un Sberbank, ir paziņojušas, ka drīzumā sāks izdot kartes. Darījumi tiktu veikti, izmantojot Krievijas starptautisko maksājumu sistēmu Mir vai Ķīnas maksājumu sistēmu UnionPay.

Atjaunināts 2022. gada 4. martā

Šobrīd tiek diskutēts par kredīta brīvdienu ieviešanu Krievijā

Šodien Krievijas Valsts domē tiek izskatīts likumprojekts, kas ļautu aizņēmējiem pieprasīt kredīta brīvdienas. Likumprojekts tika vienprātīgi atbalstīts pirmajā lasījumā, un galīgajam lēmumam vajadzētu būt zināmam jau šodien. Starp citiem likumprojekta subjektiem tajā iekļauti arī pilsoņi, kuru ienākumi sankciju rezultātā ir samazinājušies par 30 %.

Saskaņā ar likumprojektu aizņēmēji varētu pieprasīt līdz sešu mēnešu ilgu atmaksas termiņa pagarinājumu (līdz 2022. gada 30. septembrim), un par to netiktu piemērota komisijas maksa.

Plašāku informāciju sniegsim turpmākajos atjauninājumos.

Nav EUR pārskaitījumu no Krievijas, nav RUB maiņas kursa ES

Krievijas kreditēšanas uzņēmumi izrāda nopietnu gatavību segt Mintos investoriem pienākošos maksājumus. Tie uzsver, ka to interesēs nav kavēt atmaksu, taču tehniskie šķēršļi ir realitāte. Līdz ar Krievijas bankām noteiktajām sankcijām Krievija ir aizliegusi ārvalstu valūtas pārvedumus no valsts. Maksājumus var veikt tikai Krievijas rubļos. Lielākā daļa Mintos ekspozīcijas šajos uzņēmumos ir eiro, bet eiro valūtā esošos līdzekļus nevar pārskaitīt ārpus Krievijas tirgus.

Kā jau zināms, aizliegumi, kas attiecas uz sankciju skartajām bankām, tieši vai netieši ietekmē kreditēšanas uzņēmumus. Šīs lielās bankas bieži vien ir mazāku pakalpojumu sniedzēju korespondējošās bankas. Tomēr dažiem kreditēšanas uzņēmumiem kā alternatīva ir konti mazākās bankās, un šīs bankas var (joprojām) atrast veidus, kā pārskaitīt Krievijas rubļus uz ārvalstu kontiem.

Vakar mēs saņēmām iknedēļas maksājumus Krievijas rubļos no diviem kreditēšanas uzņēmumiem. Lai gan pārskaitītās summas nebija lielas, tās liecina, ka darījumi ar Krieviju nav pilnīgi neiespējami. Problēma no mūsu puses ir tāda, ka Mintos apkalpojošās bankas pašlaik vienkārši nevar apstrādāt vai apmainīt Krievijas rubļus. Gribam uzsvērt, ka Mintos komanda nenogurstoši strādā, lai izpētītu visas alternatīvas un iespēju logus darījumiem un valūtas maiņai. Kad mūsu rīcībā būs vairāk informācijas, mēs tevi sīkāk informēsim par tev pienākošajiem maksājumiem.

Lūdzu, ņem vērā, ka Eiropas Centrālā banka pašlaik nav noteikusi Krievijas rubļa maiņas kursu, ņemot vērā ārkārtējos tirgus apstākļus, kuros Krievijas rubļa vērtību nevar noteikt lielās nenoteiktības un katru dienu notiekošo pārmaiņu dēļ tirgos.

Krievijas Federācijas kreditēšanas uzņēmumu paziņojumi

Kā jau esam informējuši iepriekšējos atjauninājumos, mēs sazināmies ar kreditēšanas uzņēmumiem, kas piedāvā Krievijas Federācijā izsniegtus aizdevumus. Mums ir biznesa attiecības ar septiņiem uzņēmumiem šajā tirgū: Kviku, Revo, LimeZaim, Dozarplati, Ecofinance, Creditter un Mikro Kapital. Kopējais investīciju apjoms šo uzņēmumu izsniegtajos aizdevumos pašlaik ir 60,4 miljoni eiro un 727,5 miljoni Krievijas rubļu, kas ir mazāk nekā 15 % no kopējā Mintos platformā neatmaksāto aizdevumu apjoma.

Ja neskaitām galveno problēmu, kas saistīta ar pārskaitījumiem no Krievijas, un pilnībā nenoteikto Krievijas rubļa stāvokli ES, Krievijas kreditēšanas uzņēmumi ziņo, ka pašlaik nav novērotas izmaiņas aizņēmēju atmaksas disciplīnā. Ņemot vērā gaidāmo inflāciju valstī, kreditēšanas uzņēmumi vai nu būtiski samazina izsniegto kredītu apjomu, lai kontrolētu likviditāti inflācijas kāpuma gadījumā, vai arī turpina strādāt kā parasti, paļaujoties uz naudas rezervēm un spēcīgām pašu kapitāla pozīcijām. Visi kreditēšanas uzņēmumi, ar kuriem mēs runājām, ir gatavi rast veidus, kā izvairīties no papildu izdevumiem, ko radītu uzkrātie gaidāmie maksājumi Mintos un investoriem.

Esam arī saņēmuši paziņojumus no vairākiem kreditēšanas uzņēmumiem un pievienosim jaunus, tiklīdz tie tiks saņemti.

Pavel Sologub, DoZarplati izpilddirektors

“Pēdējo gadu laikā esam strādājuši paaugstināta stresa režīmā – mums jau ir vērtīga pieredze, kuru guvām pandēmijas un ārkārtējās situācijas apstākļos, un mēs to veiksmīgi izmantojam šajā situācijā.

Mēs nepārtraukti uzraugām un reaģējam reāllaikā. Aizņēmēju uzvedības dinamika nemainās, aizdevumu izsniegšana un atmaksa notiek kā parasti. Darījumi tiek veikti bez pārtraukumiem, maksājumu sistēmu vārtejas un saņemšanas pakalpojumi darbojas bez izmaiņām.

Dažu banku atslēgšana no SWIFT neietekmēs darījumus rubļos valsts iekšienē – tie joprojām tiek veikti bez šķēršļiem.

Mūsu politika, kā vienmēr, ir pildīt savas saistības pret partneriem un klientiem, nodrošinot uzticamu un pieejamu tūlītēju tiešsaistes aizdevumu pakalpojumu nepārtrauktu darbību. Mēs turpinām strādāt visā Krievijā 24/7, palīdzot cilvēkiem atrisināt viņu finansiālās problēmas.”

Nikita Lomakin, Kviku izpilddirektors

“2.martā Krievijas Centrālā banka ieviesa pagaidu ierobežojumu valūtas maksājumiem saskaņā ar aizdevuma līgumiem, kas noslēgti ar nerezidentiem. Kviku šajā jautājumā tieši sazinās ar regulatoru un pašlaik pēta pieejamās atmaksas iespējas.

Mēs turpinām ievērot savas saistības pret Mintos un esam apņēmušies atsākt norēķinus, tiklīdz no Krievijas atkal varēs veikt līdzekļu pārskaitījumus.

Darbības Krievijā turpinās kā parasti, aizņēmējiem veicot maksājumus uz mūsu vietējiem bankas kontiem. Izdošanas apjomi jaunajiem POS klientiem ir samazinājušies, un pašlaik mēs koncentrējamies uz visienesīgāko izsniegšanas segmentu – atkārtotiem klientiem.”

Eugene Antohov, Creditter izpilddirektors

“Uzskatām, ka ir nepieciešams pildīt uzņemtās saistības, lai uzturētu starptautiskās biznesa attiecības. Tā kā esam globālā finanšu organizāciju tirgus dalībnieks, kura pakalpojumus izmanto desmitiem tūkstošu patērētāju, mēs balstāmies uz atklātas, godīgas un abpusēji izdevīgas sadarbības principiem. Mēs ticam, ka investoru veiktās investīcijas mūsu uzņēmumā nemainīsies. Tajā pašā laikā vēršam uzmanību uz iespējamo aizņēmēju faktiskā atmaksas termiņa pagarinājumu saistībā ar Krievijas Federācijas iestāžu un Krievijas Bankas īstenotajiem pasākumiem fizisko personu – finanšu pakalpojumu patērētāju atbalstam, jo īpaši Krievijas Federācijas Valsts domes trešajā lasījumā apstiprinātā likumprojekta Nr. 80712-8 ietvaros, kas paredz, ka aizņēmējiem tiks piešķirtas tiesības uz aizņemto līdzekļu izmantošanas termiņa pagarinājumu, līdzīgi tam, kā tas notika COVID-19 pandēmijas laikā. Tuvākajā laikā Krievijas Banka nāks klajā arī ar papildu pasākumiem, lai atbalstītu finanšu tirgus dalībniekus, tostarp mikrofinansēšanas organizācijas”.

Pārējo uzņēmumu paziņojumi tiks pievienoti, tiklīdz mēs tos saņemsim.

Drīzumā: Mintos AMA sesija, kas veltīta pašreizējam tirgus stāvoklim

Pirmdien, 2022. gada 7. martā, plkst. 16:00 CET notiks īpaša AMA sesija, kurā tiks apspriestas tēmas, kas saistītas ar kara Ukrainā un Krievijai noteikto sankciju ietekmi uz Mintos, attiecību stāvokli ar Krievijas un Ukrainas kreditēšanas uzņēmumiem un ietekmi uz investoriem Mintos aizdevumu tirgū.

AMA vadīs Mintos līdzdibinātājs, COO/CFO Mārtiņš Valters.

Šajā īsajā sesijā mēs sniegsim pārskatu un atbildēsim uz dažiem investoru jautājumiem.

Savus jautājumus vari uzdot šeit, kā arī aicinām iestatīt atgādinājumu par plānoto video sesiju Mintos YouTube kanālā.

Vispirms tiks atbildēts uz jautājumiem, kas ieguvuši visvairāk balsu, tāpēc balso par jau publicētajiem jautājumiem, lai tie ierindotos saraksta augšgalā.

Atjaunināts 2022. gada 2. martā

Ziņas par SWIFT

Vakar vakarā Eiropas Savienības vēstnieki vienojās par to Krievijas banku sarakstu, kuras tiks izslēgtas no SWIFT finanšu ziņojumapmaiņas sistēmas. Starp tām bankām, kurām piemēro aizliegumu, ir arī VTB Bank PJSC un Bank Rossiya. Citas ES sarakstā iekļautās iestādes ir Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank PJSC, Sovcombank PJSC un VEB.RF.

Aizliegtās struktūras ir korespondentbankas daudzām citām mazākām bankām, un SWIFT aizliegums tā vai citādi ietekmē Krievijas kreditēšanas uzņēmumus – tieši vai kā citu banku klientus.

Pašlaik mēs izvērtējam kreditēšanas uzņēmumu statusu un turpmākajās dienās sniegsim plašāku informāciju par alternatīvām. Vairāk par kreditēšanas uzņēmumu iespējām pārskaitīt naudu uzzināsi nākamajās sadaļās.

Kreditēšanas uzņēmumi tehniski nespēj pārskaitīt maksājumus

Mēs sazināmies ar kreditēšanas uzņēmumiem no Krievijas, kuri piedāvā investīciju iespējas Mintos platformā. Tu droši vien zini, ka naudas darījumi uz Krieviju un no tās ir traucēti dažādos tirgos. Kreditēšanas uzņēmumi, kas Mintos platformā piedāvā aizdevumus no Krievijas, nav izņēmums. Mēs strādājam pie tā, lai novērtētu visu kreditēšanas uzņēmumu statusu un apspriestu, kā mazināt Krievijai noteikto sankciju netiešo ietekmi uz investoriem Mintos platformā, bet jau šobrīd varam apkopot dažus secinājumus:

 • Līdz šim kreditēšanas uzņēmumiem nebija problēmu ar kredītņēmēju norēķiniem.
 • Patlaban aizņēmēju atmaksas disciplīna šķiet nemainīga, taču nav garantēts, ka tā tāda saglabāsies, jo pastāv augsts Krievijas rubļa inflācijas risks.
 • Lai gan pieprasījums pēc aizdevumiem valstī pieaug gaidāmās inflācijas un sociālo grūtību dēļ, kreditēšanas uzņēmumi samazina izsniegto aizdevumu apjomu, lai labāk kontrolētu portfeļu darbību.
 • Visus maksājumus, ko Krievijas kreditēšanas uzņēmumi nosūtīja uz Mintos kontiem, bankas ir atgriezušas sūtītājiem, un tas nozīmē, ka kavējumi ar maksājumu veikšanu Mintos ir tehniska rakstura un ir rezultāts pret bankām izvērstajām sankcijām un Eiropas valstīs ieviestajiem pasākumiem, kas ietekmē banku spēju/vēlēšanos saņemt un turēt Krievijas rubļus.
 • 6.- 8. marts Krievijā ir valsts svētku diena, un tas varētu vēl vairāk ietekmēt pārskaitījumu risinājumu meklēšanu.
 • Daži kreditēšanas uzņēmumi aktīvi strādā, lai atrastu jaunas bankas un ceļus, kā atmaksāt pienākošos maksājumus.
 • Mūsu komunikācija ar Krievijas kreditēšanas uzņēmumiem turpinās ļoti profesionālā līmenī, un mēs redzam centienus turpināt sadarbību.
 • Kopumā Mintos platformā esošie kreditēšanas uzņēmumi, kas piedāvā aizdevumus no Krievijas, pašlaik darbojas, bet nākotnes prognozes ir atkarīgas no notikumu attīstības Ukrainā notiekošā kara un sankciju jomā.

Šonedēļ mēs sniegsim precīzāku informāciju, pamatojoties uz sarunām ar kreditēšanas uzņēmumiem, tostarp viņu paziņojumus par pašreizējo stāvokli.

RUB un KZT valūtas maiņa šodien palika slēgta

Krievijas rubļa un Kazahstānes tenges valūtas maiņa Mintos platformā šodien palika slēgta. Kā jau iepriekš minējām, mēs šo funkciju nodrošināsim īsos laika logos darba dienās, kad mums būs apkalpojošo banku nodrošināta piekļuve. Pašlaik tas galvenokārt attiecas uz Kazahstānes tengēm.

RUB kļūst arvien izolētāks

Pret Krievijas rubli vērstie pasākumi ES bankās un sankcijas pret Krieviju vēl vairāk izolē šo valūtu, draudot tuvākajās dienās pilnībā noslēgt Krievijas rubli tikai Krievijas Federācijas iekšienē. Tāpēc ES bankas turpina likvidēt Krievijas rubļa pozīcijas. Vēl viena apkalpošanas banka, kurā glabājas Mintos investoru līdzekļi Krievijas rubļos, nolēma rīkoties tāpat, ņemot vērā paaugstinātos riskus saistībā ar nespēju pārvietot šo valūtu tirgos.

Šajā bankā turētās summas tiks konvertētas uz eiro un proporcionāli sadalītas Mintos investoriem, kuriem ir Krievijas rubļos pieejami līdzekļi. Investori tiks informēti pa e-pastu.

Investoriem, kuri interesējas, vai ir iespējams neveikt Krievijas rubļos pieejamo līdzekļu maiņu uz eiro, uzsveram, ka Krievijas rubļu maiņa uz eiro nav balstīta uz Mintos lēmumu. Lūdzu, ņem vērā, ka Mintos nav banka, tāpēc uzņēmums netur investoru pieejamos līdzekļus uzņēmumā, bet iemaksām tiek izmantotas apkalpojošās bankas. Savukārt bankas pieņem šādus lēmumus, lai nepārkāptu sankciju noteikumus, un tas ir ārpus mūsu kontroles.

Ietekme uz Mintos darbību

Tā kā investorus interesē arī tas, kā karš Ukrainā un Krievijai noteiktās sankcijas ietekmē mūsu darbību, vēlamies dalīties ar informāciju par to.

Mūsu ekspozīcija Ukrainā ir mazāka par 0,5 % no kopējā portfeļa, savukārt aizdevumi no Krievijas veido mazāk nekā 15 % no kopējā portfeļa. Mēs turpinām strādāt ar lielāko neatmaksātā portfeļa daļu Mintos platformā (85%), kas darbojas bez jebkādām problēmām. Tikmēr mēs katru dienu sekojam līdzi jaunākajiem notikumiem, kas ietekmē starptautisko tirgu dinamiku.

Mintos ir regulēts uzņēmums ar izstrādātu ārkārtas rīcības plānu un ievērojamām naudas rezervēm, kas ļauj mums plānot un pielāgot savu darbību atbilstoši jebkuras situācijas attīstībai.

Atjaunināts 2022. gada 1. martā

Nav jaunas informācijas par SWIFT un Krievijas bankām

Šī atjauninājuma rakstīšanas brīdī vēl nav saņemta jauna informācija par to, kuras Krievijas bankas tiks atslēgtas no SWIFT sistēmas. “Diplomātiski lēmumi ir iesaistījuši SWIFT centienos izbeigt šo krīzi, un mēs vienmēr ievērosim piemērojamos sankciju likumus. Mēs sadarbojamies ar šīm iestādēm, lai saprastu, uz kurām struktūrām attieksies šie jaunie pasākumi, un atslēgsim tās, tiklīdz saņemsim juridisku norādījumu to darīt,” tā savā oficiālajā tīmekļa vietnē šodien paziņoja SWIFT.

Kā jau iepriekš norādījām, Mintos sniegs plašāku informāciju par lēmumiem, kā mēs rīkosimies, lai rastu alternatīvas no Krievijas ienākošajiem maksājumiem, kad būs zināms galīgais sankcijām pakļauto banku saraksts.

Maksājumi no Krievijas jau ir ietekmēti

Līdz piektdienai, 25. februārim, maksājumi tika apstrādāti pēc ierastā grafika un bez pārtraukumiem, un šodien mēs sazinājāmies ar kreditēšanas uzņēmumiem Krievijā, kuru norēķini bija jāpārskaita Mintos investoriem kopš pagājušās nedēļas nogales. Kreditēšanas uzņēmumi mūs informēja, ka, lai gan nav novēroti traucējumi aizņēmēju maksājumu veikšanas disciplīnā, pārskaitījumu procesi no to Krievijas kontiem jau ir traucēti, un tie nav varējuši pārskaitīt norēķinu maksājumus uz Mintos kontiem Eiropas bankās. Mēs katru dienu pārbaudīsim situāciju un pastāvīgi informēsim par jebkādiem jauniem pavērsieniem.

Banka, kas tur Mintos investoru līdzekļus RUB, ir likvidējusi valūtas pozīciju

Investori, kuriem bija pieejami līdzekļi Krievijas rubļos, šodien saņem daļu no Krievijas rubļos turētās summas, kas konvertēta uz eiro. Tas notika tāpēc, ka viena no bankām, kas apkalpo Mintos līdzekļus Krievijas rubļos, pieņēma lēmumu likvidēt savu Krievijas rubļa pozīciju, apmainot visus Krievijas rubļus pret eiro, veicot pirkšanas un pārdošanas cenu starpības darījumu banku valūtas tirgū.

Ja runājam par atlikušajiem līdzekļiem Krievijai rubļos un gaidāmajiem maksājumi Krievijas rubļos, mēs informēsim investorus par iespējamiem valūtas maiņas veidiem. Tas tiks darīts, vai nu dodot iespēju veikt valūtas maiņu platformā, vai sadarbībā ar citiem pakalpojumu sniedzējiem. Mēs sniegsim jaunāko informāciju, tiklīdz būs lielāka skaidrība par sankciju pret Krieviju apmēru un to ietekmi uz Eiropas bankām.

KZT maiņa Mintos platformā bija īslaicīgi atvērta

Līdz agrai pēcpusdienai investori varēja samainīt Kazahstānas tenges Mintos platformā. Mēs turpināsim pārvaldīt Kazahstānas tenges valūtas maiņas pieejamību, pamatojoties uz valūtas maiņas pakalpojumu pieejamību un valūtas svārstību riskiem.

Lai uzzinātu svarīgākos jaunumus, seko mums Mintos Twitter kontā. Savukārt sniegt komentārus un uzdot jautājumus tu vari, pievienojoties sarunai Mintos kopienā, bet, lai saņemtu regulārus jaunumus, lūdzam apmeklēt Mintos blogu.

Atjaunināts 2022. gada 28. februārī

Pagājušajā nedēļā saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā mēs ieviesām virkni pasākumu, lai ierobežotu ekspozīciju šajos divos tirgos izsniegtajos aizdevumos ar mērķi mazināt investoru riskus.

Piektdien mēs nolēmām pārtraukt jaunu aizdevumu no Krievijas un Ukrainas izvietošanu Mintos platformā un izslēdzām esošos aizdevumus no Mintos stratēģijām. Mēs arī ieviesām piesardzīgu pieeju RUB valūtas maiņas funkcijai platformā, ieslēdzot vai izslēdzot to, pamatojoties uz RUB statusu finanšu tirgos un pakalpojuma pieejamību no pakalpojuma sniedzēja, kuru mēs izmantojam valūtas maiņai.

Kas ir jauns 2022. gada 28. februārī?

Zemāk mēs dalāmies ar plašāku informāciju par jaunākajiem notikumiem un to ietekmi uz Mintos investoriem.

Krievijas banku izslēgšanas no SWIFT ietekme

Ir panākta vienošanās izslēgt vairākas Krievijas bankas no SWIFT sistēmas, tomēr pagaidām nav zināms, kuras tieši Krievijas bankas šis lēmums skars un kas tiks uzskatīts par sankciju pārkāpumu. Kopā ar kreditēšanas uzņēmumiem esam apzinājuši vairākus citus ceļus, ko Krievijas kreditēšanas uzņēmumi varētu izmantot kā alternatīvas SWIFT (piemēram, Ķīnas alternatīvo risinājumu, citas ārpus ES esošas bankas). Mēs varēsim sīkāk komentēt šo jautājumu tikai pēc tam, kad būsim uzzinājuši pilnu sankciju ietekmes mērogu uz naudas pārvedumiem no Krievijas. Mēs ziņosim, tiklīdz mūsu rīcībā būs vairāk informācijas.

Pašreizējā situācija ar aizņēmēju maksājumiem

Svarīgi pieminēt, ka šobrīd mēs neesam saskārušies ne ar kādiem aizņēmēju maksājumu pārskaitījumu pārtraukumiem no Krievijas kreditēšanas uzņēmumiem. Kreditēšanas uzņēmumi ir samazinājuši izsniegšanas apjomus, un tie rūpīgi uzrauga aizņēmēju atmaksas disciplīnu. Vienīgo Mintos platformā esošo kreditēšanas uzņēmumu no Ukrainas neapšaubāmi ietekmē ārkārtas stāvoklis un valstī izsludinātais karastāvoklis. Mēs turpināsim uzturēt ciešus kontaktus ar Krievijas un Ukrainas kreditēšanas uzņēmumiem un Mintos blogā publicēsim svarīgākos jaunumus.

Krievijas rubļa vērtības kritums

Pirmdienas rītā, tirgiem novērtējot Krievijai piemēroto sankciju ietekmi, ievērojami samazinājās Krievijas rubļa vērtība attiecībā pret citām valūtām, sasniedzot vēsturiski zemāko līmeni.

Pagaidām nevaram prognozēt, cik lielā mērā tas ietekmēs kreditēšanas uzņēmumus. Vairāki Krievijas kreditēšanas uzņēmumi ir pilnībā vai daļēji ierobežojuši valūtas svārstību risku, taču uz pašreizējo situāciju varētu būt attiecināma nepārvaramas varas klauzula un varētu notikt izmantoto riska ierobežošanas instrumentu termiņu saskaņošana. Tas kreditēšanas uzņēmumiem var radīt grūtības segt valūtas risku.

Mēs pārtraucam Baltkrievijas aizdevumu izvietošanu

No 28. februāra mēs ierobežojam piekļuvi Baltkrievijas aizdevumiem, lai aizsargātu investorus no iespējamiem riskiem, ņemot vērā nesenos notikumus:

 • Mēs izslēdzam Baltkrievijā izsniegtos aizdevumus no pirmreizējā tirgus un apturam jaunu aizdevumu no Baltkrievijas izvietošanu Mintos platformā līdz turpmākam paziņojumam.
 • Esošie Baltkrievijas aizdevumi paliks Mintos stratēģijās, tāpēc tiem būs iespējams pieprasīt izmaksu. Baltkrievijas aizdevumi, kas tiks atgriezti tirgū izmaksas rezultātā, būs pieejami investīcijām ar Mintos stratēģijām.
 • Mintos otrreizējais tirgus joprojām būs atvērts aizdevumiem no Baltkrievijas.
 • Eleving Group ir vienīgais kreditēšanas uzņēmums Mintos platformā, kas piedāvā investēt Baltkrievijā izsnietos aizdevumos. Kreditēšanas uzņēmums jau ir pakāpeniski samazinājis jaunu aizdevumu apjomu no šī tirgus, un šobrīd tie sastāda 8% no Eleving portfeļa. Atgādinām, ka Eleving Group darbojas 14 valstīs.

Ir ietekmēta RUB valūtas maiņa un izmaksas

Aizvadītajā nedēļas nogalēmēs apturējām valūtas maiņu Krievijas rubļiem. Pēc tam, kad Krievijas rubļa vērtība pirmdienas rītā kritās par aptuveni 30 %, Krievijas rubļa valūtas maiņas funkcija Mintos platformā joprojām nav pieejama, jo pakalpojuma sniedzējs, ko Mintos izmanto šīs funkcijas veikšanai, ir apturējis pakalpojuma sniegšanu līdz šim nepieredzētu ārējo faktoru dēļ finanšu tirgos (piemēram, slēgta Maskavas birža).

Lūdzu, ņem vērā, ka šobrīd tev var neizdoties veikt Krievijas rubļu izmaksu no sava Mintos konta kā arī konvertēt Krievijas rubļus uz eiro. Tuvākajās dienās mēs investoru vārdā veiksim Krievijas rubļu konvertāciju uz eiro visiem, kam ir pieejami līdzekļi Krievijas rubļos. Sankciju pret Krieviju dēļ ES bankas vairs nevar turēt Krievijas rubļus, un tiek meklēti labākie veidi, kā šo situāciju risināt.

KZT maiņas kurss tiek cieši uzraudzīts

Finanšu satricinājumi ir ietekmējuši arī Kazahstānas tenges pozīciju un tās maiņas kursu apkalpojošajās bankās. Tā rezultātā var tikt traucēta KZT valūtas maiņa. Mēs risināsim situāciju reālajā laikā, pamatojoties uz stāvokli tirgos un mūsu valūtas maiņas pakalpojumu sniedzēja pieejamību.

Visus nākamos atjauninājumus mēs publicēsim Mintos blogā un Mintos kopienā, tiklīdz mums būs pieejama jauna informācija. Jaunākajai informācijai īsumā vari sekot līdzi arī Mintos Twitter kontā.

Ja gribi izteikt komentārus vai uzdot jautājumus, pievienojies sarunai Mintos kopienā.

Atgūti 10 miljoni eiro, panāktas vienošanās ar lielāko daļu Krievijas kreditēšanas uzņēmumu

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner