Mintos investoru jautājumi un atbildes: Parunāsim par parādzīmēm

Lai aptvertu investorus interesējošās tēmas, kas saistītas ar parādzīmēm, mēs pēdējo divu nedēļu laikā apkopojām jautājumus, izmantojot Slido, un tagad dalāmies ar atbildēm šajā īpašajā rakstā “Mintos investoru jautājumi un atbildes: Parunāsim par parādzīmēm”.

Mēs izvēlējāmies visvairāk balsis saņēmušos jautājumus, un šajā rakstā esam sagatavojuši atbildes uz 43 jautājumiem, kas sagrupēti četrās lielākās un investorus visvairāk interesējošās tēmās:

I – 20 jautājumi par nodokļu ieturēšanu

II – 10 jautājumi par vispārīgām tēmām saistībā ar investēšanu parādzīmēs

III – 8 jautājumi par otrreizējo tirgu un naudas izmaksas iespējām attiecībā uz investīcijām prasībās

IV – 5 jautājumi par izmaiņām kreditēšanas uzņēmumu lomā parādzīmju sistēmā

I - Jautājumi par nodokļiem, nodokļu ieturēšanu un DTT

Jautājumi ir atspoguļoti to oriģinālajā formā bez rediģēšanas, kā tie bija publicēti Slido.

I-1. Anonīms (90 balsis)

Man patīk, kā jūs mēģinājāt paslēpt vissvarīgāko izmaiņu – ieturējuma nodokli – pašā beigās un bez nekādiem paskaidrojumiem. Tas pats attiecas uz otrreizējā tirgus izmaiņām

I-2. Anonīms (75 balsis)

Lūdzu, es gribētu vienkāršu ceļvedi par parādzīmju aplikšanu ar nodokļiem.

I-3. Anonīms (59 balsis)

“Sīkāku informāciju par nodokļu ieturēšanu mēs sniegsim parādzīmju ieviešanas dienā.” Vai jūs varat sniegt informāciju PIRMS parādzīmju ienākšanas? 

I-4. Japke (21 balss)

Mintos nevar sniegt nodokļu konsultācijas, bet vai tiks sniegti norādījumi par to, kā ES valstīs darbojas nodokļu dubultās uzlikšanas līgumi (DTT) un ieturējuma nodoklis (WHT)?

I-5. Manos (13 balsis)

Lūdzu, precizējiet informāciju par nodokļu ieturēšanu, pirms parādzīmju ieviešanas datuma. Pretējā gadījumā es būšu spiests apturēt investīcijas, līdz šī informācija būs pieejama.

I-6. Anonīms (10 balsis)

Wie hoch ist der Steuerabzug und kann dieser reduziert werden? (Cik liels ir nodokļu atskaitījums un vai to var samazināt?)

I-7. Anonīms (4 balsis)

Wird bei den Schuldverschreibungen Steuern einbehalten, muss man Quellensteuern zahlen ?

(Vai no parādzīmēm tiks ieturēti nodokļi, vai man ir jāmaksā ieturējuma nodoklis?)

Atbilde uz 1.-7. jautājumu

Mēs aicinājām investorus uzdot jautājumus šim jautājumu un atbilžu rakstam uzreiz pēc tam, kad paziņojām parādzīmju ieviešanas datumu. Drīz pēc tam, 2022. gada 19. maijā, mēs investoriem nosūtījām e-pastu ar vispārīgu informāciju par nodokļiem. Ar šeit sniegtajām atbildēm mēs centīsimies vēl vairāk skaidrot detaļas, kas saistītas ar parādzīmēm un nodokļu ieturēšanu.

Par nodokļu ieturēšanu

Vispirms mēs pastāstīsim par nodokļu ieturēšanu kopumā. Lūdzu, ņem vērā, ka turpmāk sniegtās atbildes attiecas uz pašreizējo tiesību aktu regulējumu. Jau kādu laiku kopā ar Latvijas finanšu nozares asociācijām un citām ieinteresētajām pusēm strādājam pie tā, lai grozītu likumu tādā veidā, ka investoriem, kas ir privātpersonas no ES, tiktu noteikta vienota 5% ieturējuma nodokļa likme, turklāt bez nepieciešamības iesniegt papildu dokumentus. Vienlaikus tiktu saglabāta 0% ieturējuma nodokļa likme investoriem, kas ir juridiskas personas. Mēs informēsim par šā darba gaitu un rezultātiem.

Ieturējuma nodoklis (WHT) ir izplatīta nodokļu prakse, ar kuras palīdzību valstis pārvalda ienākumus, kas gūti vienā valstī un izmaksāti personai citā valstī. Uzņēmums, kas pārvalda nodokļu ieturēšanas procesu, parasti ir tas, kas izmaksā ienākumus tos guvušajiem investoriem. Piemēram, tas var būt uzņēmums, kas veic dividenžu vai procentu maksājumus, vai banka, kas veic procentu maksājumus saviem klientiem (noguldījumu turētājiem). Mintos un finanšu instrumentu parādzīmju gadījumā subjekts, kas izmaksās procentus, tātad tas, kurš pārvaldīs nodokļu ieturēšanas procesu ir emitents (Latvijā reģistrēts īpašam nolūkam dibināts uzņēmums).

Nodokļu ieturēšanas ekonomiskais pamatojums ir tāds, ka valdības apliek ar nodokļiem ienākumus, kas gūti attiecīgajās valstīs. Lai gan ir labi zināms, ka valdības apliek ar nodokļiem savu rezidentu ienākumus, nodokļu ieturēšana ļauj tām to darīt arī attiecībā uz nerezidentu ienākumiem, kas gūti attiecīgajā valstī.

Lai gan nodokļu ieturēšana ļauj valstīm aplikt ar nodokļiem ienākumus, kas gūti to jurisdikcijā, WHT ir strukturēts tā, lai pasargātu privātpersonas (investorus) no dubultas aplikšanas ar nodokļiem. Lai izvairītos no dubultas aplikšanas ar nodokļiem (kas noteiktās situācijās var rasties) vai mazinātu tādu iespēju, valstis paraksta līgumus par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu (DTT). DTT ir līgumi starp divām valstīm, lai atrisinātu jautājumus, kas saistīti ar nodokļu dubultu uzlikšanu to pilsoņiem. Cita starpā tie nosaka zemākas nodokļu ieturējuma likmes konkrētiem ienākumu veidiem, piemēram, ienākumiem, kas gūti no procentiem. Šeit tu vari atrast to valstu sarakstu, kurām ar Latviju ir noslēgti DTT, un šajās valstīs noteiktās WHT likmes.

Piemērs: Ja investora vietējā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme viņa dzīvesvietas valstī ir 19%, bet DTT ar Latviju paredz atskaitījumu 10% apmērā, tas nozīmē, ka 10% no ienākumiem, kas gūti no investīcijām Latvijā, tiks ieturēti (kā WHT), bet investors savā dzīvesvietas valstī maksās 9%, tādējādi kopumā nodokļos tiks nomaksāti 19%.

Lai gan nodokļu ieturēšana ir plaši izplatīta prakse, piemērojamās WHT likmes un atbilstīgo nodokļu sertifikātu iegūšanas procesi dažādās valstīs atšķiras atšķirīgas nodokļu politikas dēļ. Rezultātā investora WHT pieredze atšķiras atkarībā no viņa dzīvesvietas valsts un valsts, kurā gūti ienākumi.

Praksē tas varētu izskatīties šādi.

Nodokļa likme, ko piemēro investoru dzīvesvietas valstīs, ir dažāda: nulles nodokļa likme, zemāka likme (3-5%) vai augstāka (20% vai vairāk). Atšķirības starp valstīm atspoguļojas arī tajā, cik vienkārši ir iegūt nepieciešamo dokumentu (nodokļu rezidenta apliecību), kas ļaus maksātājam (piemēram, emitentam Mintos gadījumā) piemērot DTT investora ārvalstīs gūtajiem ienākumiem. Ja dažu valstu rezidentiem DTT nepieciešamās nodokļu rezidenta apliecības iegūšana var būt tikpat vienkārša kā pašdeklarēšanās, tad citiem ir jāvēršas pie mītnes valsts nodokļu dienesta ar lūgumu izsniegt nodokļu rezidenta apliecību (to nosaka arī Latvijas tiesību akti).

Lai iegūtu plašāku informāciju par DTT, investoriem vajadzētu izpētīt, kāda ir minimālā nodokļu dubultās uzlikšanas līguma likme attiecīgajā valstī un kādi dokumenti nepieciešami, lai to saņemtu. Mēs sniedzam informāciju par nodokļu dubultās uzlikšanas līguma likmēm šīm valstīm.

Atgādinām, ka visas ar nodokļiem saistītās prasības attiecībā uz Mintos ir noteiktas Latvijas nodokļu iestādēs un Latvijas tiesību aktos.

I-8. Anonīms (43 balsis)

Vai būs iespējams samazināt ieturēto nodokli līdz 0%, augšupielādējot “Rezidenta apliecību”?

I-9. Anonīms (43 balsis)

Vai Vācijas lietotājiem tiks piemērota nodokļu atlaide kapitāla pieaugumam (Steuerbescheinigung für Kapitalerträge), kā mēs to saņemam no parastajām bankām?

Atbilde uz 8.-9. jautājumu

Mēs nevaram komentēt Vācijas nodokļu tiesību aktu īpatnības saistībā ar Mintos. Taču mēs atvērsim veidlapu, kurā investori varēs dalīties ar informāciju par to, kāda veida pārskatu sniegšana viņiem būtu nepieciešama Mintos platformā, pamatojoties uz viņu dzīvesvietas valsti.

Investori kā privātpersonas var samazināt ieturējuma nodokļa likmi, kas tiek piemērota viņu ārvalstīs gūtajiem ienākumiem, Mintos platformai iesniedzot nodokļu rezidenta apliecību (vai atbilstošu dokumentu atkarībā no valsts). Ja valsts ir noslēgusi DTT ar Latviju kā Mintos jurisdikciju, DTT tiks piemērots investora galīgajā nodokļu deklarācijā, un investoram nebūs jāveic nekādas citas darbības.

Saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem lielākajā daļā ES valstu ir noteikta 10% ieturējuma nodokļa likme (skatīt sarakstu). 0% nodokļa atskaitījuma likme, pamatojoties uz DTT, ir pieejama tikai Lietuvas rezidentiem.

Lūdzu, skati šo sarakstu ar piemērojamām DTT likmēm un sazinies ar vietējo nodokļu iestādi, ja tev ir jautājumi par to, kā saņemt nodokļu rezidenta apliecību.

Ienākumiem no investīcijām, ko veic investori kā juridiskas personas, saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem tiek piemērota 0% ieturējuma nodokļa likme.

I-10. Anonīms (27 balsis)

Ja ir daļējs zaudējums, vai jūs atmaksāsiet ieturējuma nodokli?

WHT ietur emitents (Mintos parādzīmju gadījumā – Latvijā reģistrēts īpašam nolūkam dibināts uzņēmums), un tas tiek samaksāts vietējām nodokļu iestādēm. Nodoklis tiek ieturēts brīdī, kad ienākumi tiek ieskaitīti investora kontā – ja ienākumi netiek gūti, nodoklis netiek ieturēts. Ja investīcija laika posmā līdz dzēšanai cieš daļējus zaudējumus, valsts neatmaksā nodokli, kas iepriekš tika ieturēts no gūtā ienākuma. Tomēr investoriem vajadzētu konsultēties ar vietējām nodokļu iestādēm par to, vai zaudējumus var atskaitīt no viņu nodokļu rezidences valstī samaksātā nodokļa.

I-11. Anonīms (12 balsis)

Kādi dokumenti ir jāaugšupielādē platformā, lai samazinātu ieturējuma nodokli? Tikai nodokļu rezidenta apliecību vai arī īpašu veidlapu?

Saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem, kas regulē Mintos darbību, investoram, kurš ir privātpersona, ir jāiesniedz no vietējām nodokļu iestādēm saņemtā nodokļu rezidenta apliecība. Nodokļu rezidenta apliecībā ir jābūt norādītai šādai informācijai:
– vārds un uzvārds

– personas kods

– periods, uz kuru attiecas sertifikāts (parasti kalendārais gads).

Papildu veidlapa ir jāiesniedz tikai tad, ja investors viena kalendārā gada laikā gūst vairāk nekā 5000 eiro ienākumus no viena emitenta (piemēram, no aizdevumiem, ko izsniedz viens kreditēšanas uzņēmums vai saistītu kreditēšanas uzņēmumu grupa atkarībā no prospektu struktūras). Tomēr ir ļoti maz investoru, uz kuriem varētu attiekties šī prasība. Ja mēs redzēsim, ka kāds investors tuvojas šim limitam, mēs savlaicīgi sazināsimies ar viņu, lai informētu par turpmākajiem soļiem.

I-12. Anonīms (12 balsis)

Kāpēc man būtu jāizmanto parādzīmes, ja jūs pat nevarat man pastāstīt par iesniegtajiem CRS (vienotais ziņošanas standarts) pagājušā gada ziņojuma datiem (tikai prasības). Pareiza nodokļu deklarēšana nav iespējama.

Mintos ieguva ieguldījumu brokeru sabiedrības licenci 2021. gada augustā, un tas nozīmē, ka mūsu pirmais CRS ziņojums tiks iesniegts 2022. gada septembrī. Plašāka informācija par CRS ir pieejama šeit.

I-13. Anonīms (11 balsis)

Spānijā mums katra gada pēdējā ceturksnī ir jādeklarē (modelo 720) katra atsevišķā parādzīme un tās vērtības, vai jūs sniegsiet šo informāciju/eksportu(csv)?

I-14. Anonīms (8 balsis)

Kā Mintos atbalstīs klientu nodokļu pārskatu sniegšanu? Vai jūs sniegsiet nodokļu pārskatus katrai ES valstij, lai atvieglotu nodokļu deklarāciju iesniegšanu saviem klientiem?

Atbilde uz 13.-14. jautājumu

Jā, kā ieguldījumu brokeru sabiedrība mēs regulāri sniegsim konta izrakstus, kuros būs iekļauta arī šī informācija (I-13 jautājums), un nodokļu pārskatus, lai palīdzētu investoriem deklarēt gūtos ienākumus un ieturēto nodokļu summu (I-14 jautājums).

Mintos kopienā mums būs īpaša vieta, kur investori tiks aicināti dalīties ar informāciju par to, kādas ir viņu valstu īpašās prasības, lai mēs varētu attiecīgi pielāgot izsniegtos dokumentus.

I-15. Anonīms (11 balsis)

Vai varat apstiprināt, ka juridiskām personām, kas investē Mintos platformā, nebūs ieturējuma nodokļa par investīcijām parādzīmēs?

Jā, juridiskām personām netiks piemērots WHT. Vietējais nodokļu likums nosaka, ka WHT netiek piemērots procentu maksājumiem juridiskām personām. Izņēmums ir tā sauktās “nodokļu oāzes valstis”, piemēram, Britu Virdžīnu salas, kur ir jāietur 20%. Taču Mintos nepieņem investorus no šādām valstīm.

I-16. Anonīms (7 balsis)

Kāds ir nodokļa apmērs (Quellensteuer), kas tiks ieturēts dažādās valstīs, piemēram, Vācijā un Šveicē?

Privātpersonām standarta likme ir 20%, bet, ja investors iesniedz nodokļu rezidenta apliecību, tiek piemērotas šeit norādītās likmes. Saskaņā ar sarakstu Vācijai un Šveicei ir samazināta nodokļa likme 10% apmērā. Juridiskām personām WHT ir 0%.

I-17. Anonīms (7 balsis)

Werden Steuern nur auf die neuen Schuldverschreibungen fällig oder auch auf die alten Investitionen in Abtretungen? (Vai nodokļi būs jāmaksā tikai par jaunajām parādzīmēm vai arī par vecajām investīcijām cesijās?)

WHT attieksies tikai uz ienākumiem no investīcijām regulētos finanšu instrumentos parādzīmēs. Ienākumi no investīcijām prasībās, izmantojot cesijas līgumus, tika apstrādāti saskaņā ar citu nodokļu likumu, kas nepiemēro WHT.

I-18. Anonīms (5 balsis)

Kā mēs varam ierobežot ieturējuma nodokli līdz 10%? Vai tiktu pieņemta rezidenta apliecība?

Privātpersonām ieturējuma nodokļa likmi var samazināt līdz 10% (dažās valstīs tā ir mazāka). Ieturējuma nodokli var samazināt tikai tad, ja:

  • starp Latviju (kā emitenta valsti) un investora rezidences valsti ir noslēgts līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu (DTT) (skatīt sarakstu šeit),
  • UN investors ir iesniedzis nodokļu rezidenta apliecību.

Pēc tam, kad ir iesniegta derīga nodokļu rezidenta apliecība, investoram nav jāveic nekādi papildu pasākumi, jo samazināto WHT atskaitījumu automātiski apstrādā emitents (viens no Mintos īpašam nolūkam dibinātajiem uzņēmumiem, kas atbild par konkrēto parādzīmju komplektu).

Juridiskām personām ieturējuma nodokļa likme ir 0%.

I-19. Arne (5 balsis)

Līdz kuram datumam jums ir nepieciešama “Rezidenta apliecība”, lai samazinātu ieturējuma nodokli? Vai tas ir nepieciešams uzreiz vai šajā kalendārajā gadā?

Lai piemērotu samazināto WHT likmi, investoriem Mintos platformai ir jāiesniedz nodokļu rezidenta apliecība, ko izdevusi nodokļu iestāde investora nodokļu rezidences valstī. Samazinātā WHT likme tiks piemērota no brīža, kad Mintos būs saņēmis un apstrādājis investora nodokļu rezidenta apliecību.

Ja nodokļu rezidenta apliecība tiek iesniegta vēlāk, bet ne vēlāk kā 3 gadus pēc procentu saņemšanas dienas, investors var pieprasīt atmaksu no emitenta nodokļu iestādēm (piemēram, no Latvijas nodokļu iestādēm par samaksātā WHT pārsniegumu). Lai process būtu pēc iespējas vienkāršāks, mēs investoriem iesakām iesniegt nodokļu rezidenta apliecības un augšupielādēt tās, izmantojot platformā esošo speciālo veidlapu, pēc iespējas ātrāk.

I-20. Anonīms (4 balsis)

Vai jūs piemērosiet ieturējuma nodokli Francijas klientiem, pat ja tie ir zem 5000 €? jo Francijā nodoklis vai deklarācija nav nepieciešama, ja visi P2P aizdevumi, ko veic privātpersona, ir zem 5000 €.

Diemžēl mēs nevaram komentēt Francijas tiesību aktu specifiku un jo īpaši izņēmumus attiecībā uz ienākumiem, kas saistīti ar P2P aizdevumiem. Kopumā jēdzienam P2P aizdevumi ir ļoti plašs lietojums, un juridiskie regulējumi, kas ir šādu ieguldījumu struktūru pamatā, dažādās valstīs un dažādu veidu tirgos ir ļoti atšķirīgi.

Attiecībā uz parādzīmēm – finanšu instrumentiem, kurus regulē MiFID II, Mintos ir pienākums ieturēt nodokli, kad vien Mintos izmaksā procentus privātam investoram – neatkarīgi no vietējiem nodokļu atvieglojumiem investora nodokļu rezidences valstī. Tomēr atkarībā no vietējiem tiesību aktiem šo nodokļu atvieglojumu varētu būt iespējams izmantot, lai kompensētu citu nodokļu rēķinu, tāpēc, lūdzu, konsultējies ar vietējo nodokļu konsultantu. Mēs saglabāsim mūsu kopienas forumu atvērtu informācijai par katrai valstij specifiskiem nodokļu noteikumiem. Par to tu tiksi informēts mūsu saziņas kanālos.

II - Vispārīgas tēmas par investēšanu parādzīmēs Mintos platformā

Jautājumi ir atspoguļoti to oriģinālajā formā bez rediģēšanas, kā tie bija publicēti Slido.

II-21. Anonīms (47 balsis)

Kādas procentu likmes varam sagaidīt par parādzīmēm? Vai tās būs zemākas nekā pašlaik?

Tāpat kā līdz šim procentu likmes par parādzīmēm noteiks kreditēšanas uzņēmumi. Nosakot procentu likmi, kreditēšanas uzņēmumi ņem vērā pieprasījumu un piedāvājumu tirgū, citu finansējuma avotu pieejamību un izmaksas, vispārējo mikro un makro situāciju un citus faktorus. Mēs neparedzam, ka procentu likmes par parādzīmēm atšķirsies no tām, kādas tās būtu bijušas prasību gadījumā, ņemot vērā to pašu tirgus situāciju.

II-22. Anonīms (36 balsis)

Kas notiks, ja pašreizējā investētā summa ir lielāka par maksimālo pieļaujamo apjomu, ko nosaka piemērots un atbilstošs investīciju piedāvājums?

Pamatojoties uz taviem investīciju mērķiem un tīro aktīvu vērtību, kas norādīta piemērotības un atbilstības novērtējumā, tu, izmantojot Mintos stratēģijas vai personalizētas automatizētas stratēģijas, vari investēt līdz noteiktai summai. Tā ir daļa no atbildīgas investēšanas prasības saskaņā ar MiFID II regulējumu. Kad sasniegsi aprēķināto summu, tavas automatizētās stratēģijas tiks pārtrauktas, bet tu joprojām varēsi investēt manuāli.

Mēs ar e-pasta starpniecību sazināsimies ar investoriem, lai informētu par viņu piemērotības un atbilstības statusu, par to, vai tas ir jāpapildina vai jāatjaunina, vai lai informētu par sasniegto limitu investēšanai ar Mintos stratēģijām.

Tu jebkurā brīdī vari pārskatīt savas atbildes Mintos profila sadaļā “Piemērotība un atbilstība” un atjaunināt tās, ja tava situācija ir mainījusies.

II-23. Anonīms (25 balsis)

Kāds būs parādzīmju atmaksas plāns? Reizi mēnesī vai kā obligācijām – līguma beigās?

Atmaksas plūsma parādzīmju sistēmā lielā mērā nemainīsies, ja salīdzinām ar investīcijām prasībās. Vienīgā atšķirība būs tā, ka pa vidu būs Mintos SPV (īpašam nolūkam dibināts uzņēmums) kā emitents. Kad aizņēmējs veiks atmaksas maksājumu kreditēšanas uzņēmumam, kreditēšanas uzņēmums šos līdzekļus pārskaitīs emitentam, kas savukārt ar Mintos starpniecību veiks atmaksas maksājumus uz norādītā investora kontu. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, iepazīsties ar attiecīgajiem pamatprospektiem.

II-24. Miguel (21 balss)

Vai man ir kaut kas jāmaina savās automatizētajās stratēģijās, vai arī tās automātiski sāks izmantot parādzīmes, nevis prasības?

II-25. Anonīms (5 balsis)

Vai parādzīmes būs automātiski pieejamas investīciju automātiskajā stratēģijā?

Atbilde uz 24.-25. jautājumu

Parādzīmes būs automātiski pieejamas Mintos stratēģijās un personalizētajās automatizētajās stratēģijās. Pēc Mintos parādzīmju ieviešanas automatizētajās stratēģijās nebūs nepieciešams neko mainīt. Mēs strādājām pie tā, lai, ieviešot jauno investīciju struktūru, lietotāju pieredze platformā nemainītos, un automatizētās stratēģijas turpinās darboties ar tādu pašu loģiku, kā tās darbojās, investējot prasībās.

Mēs aicinām investorus laiku pa laikam pārskatīt savas automatizētās stratēģijas, lai tās atbilstu viņu investīciju preferencēm un riska apetītei.

II-26. George (18 balsis)

Minimālā investīciju summu 50 eiro par vienu parādzīmi nogalina mikroinvestorus. Vai ir plāni to samazināt?

Viena parādzīme tiks nodrošināta ar 6-20 aizdevumiem, kas nozīmē, ka, iegādājoties vienu parādzīmi, investors vienā aizdevumā investē vidēji 5 eiro. Tādējādi investori varēs izveidot labi diversificētu portfeli pat ar nelielām investīcijām.

II-27. Anonīms (6 balsis)

Vai pastāv risks zaudēt investēto kapitālu?

Lai gan investīcijas parādzīmēs sniedz investoriem vairākas priekšrocības, tas nenozīmē, ka investēšanas riski ir novērsti. Galvenie ieguvumi investoriem ir investoru aktīvu aizsardzība, investoru aizsardzības sistēma līdz 20 000 eiro, piemērots un atbilstošs produktu piedāvājums un lielāka pārskatāmība.

Tomēr investēšana parādzīmēs, līdzīgi kā citi investēšanas veidi, joprojām ir saistīti ar investīciju risku, piemēram, sliktiem pamatā esošo aizdevumu rezultātiem, aizņēmēja saistību neizpildi vai kreditēšanas uzņēmuma saistību neizpildi. Nav garantijas, ka investētais kapitāls tiks atgūts. Jebkurš lēmums par investēšanu jāpieņem, pamatojoties uz ar investīciju saistīto risku analīzi, un investoriem ir jāizlasa pamatprospekts un galīgie noteikumi. Pirms investē, izvērtē savas zināšanas, pieredzi, finansiālo situāciju un investīciju mērķus.

II-28. Kriss (6 balsis)

Runājot par atmaksas profilu, vai plānotās Mintos parādzīmes darbosies tāpat kā pašreizējais Mintos Forward Flow? t.i., aizņēmējs vairs neveiks priekšlaicīgu atmaksu utt.

Parādzīmju gadījumā aizņēmēja darbības, piemēram, aizdevuma pirmstermiņa atmaksa, joprojām tiks atspoguļotas attiecīgās parādzīmes atmaksas grafikā. Katra parādzīme ir nodrošināta ar 6-20 aizdevumiem, un parādzīmes dzīves cikla laikā aizņēmējs var atmaksāt vai kreditēšanas uzņēmums var atpirkt konkrētus pamatā esošos aizdevumus pirms atmaksas termiņa. Pamatā esošo aizdevumu saistības var arī netikt izpildītas. Parādzīme ir aktīva investīcija tik ilgi, kamēr tajā ir aktīvi aizdevumi. Investori vienmēr var saņemt sīkāku informāciju par to pamatprospektā.

II-29. Anonīms (4 balsis)

Vai, ņemot vērā jauno struktūru, investoriem būs papildu maksas vai izmaksas?

Nē, investoriem nebūs nekādu papildu maksu vai izmaksu. Ja nākotnē nolemsim ieviest jebkādas maksas, mēs par to informēsim investorus.

II-30. Anonīms (4 balsis)

Kā parādzīmju gadījumā darbosies “procesā esošie maksājumi”?

Procesā esošie maksājumi, ja tādi būs, darbosies tādā pašā veidā kā ar investīcijām prasībās. Parādzīmju sistēmā procesā esošie maksājumi būs aizdevuma līmenī un attiecīgi ietekmēs parādzīmju atmaksas grafiku.

III - Jautājumi par otrreizējo tirgu un naudas izmaksas iespējām attiecībā uz investīcijām prasībās

Jautājumi ir atspoguļoti to oriģinālajā formā bez rediģēšanas, kā tie bija publicēti Slido.

III-31. NvdK (30 balsis)

Mintos maina spēles noteikumus spēles laikā. Kāpēc nenodrošināt otrreizējā tirgus tirdzniecību, kamēr cilvēkiem vēl ir prasības (tātad potenciāli ne ilgāk kā 5-6 gadus)?

III-32. Anonīms (26 balsis)

Šis nav jautājums, bet es vēlos norādīt, ka ir žēl, ka prasību tirdzniecība otrreizējā tirgū tiks pārtraukta no jūlija, tas ir par agru.

III-33. Miguel (14 balsis)

Kā notiks naudas izmaksa par investīcijām prasībās pēc 1. jūlija, ja nav pirmreizējā(?) un otrreizējā tirgus darījumu ar prasībām?

III-34. Anonīms (13 balsis)

Kā pēc 1. jūlija ir iespējams izmaksāt naudu no prasību aizdevumiem Mintos stratēģijās. Es domāju, ka tas ir iespējams tikai tad, ja aizdevumu iegādājas cits investors.

III-35. Anonīms (8 balsis)

Vai tas nozīmē, ka pēc 1. jūlija mēs nevarēsim pārdot aktīvās investīcijas otrreizējā tirgū? Kā ar parādzīmēm?

III-36. Anonīms (6 balsis)

Vai jums būs otrreizējais tirgus pēc 1.jūli ar piemaksu vai atlaidēm?
Tāpat kā tagad

III-37. Anonīms (5 balsis)

Ja otrreizējais tirgus ļauj iegādāties tikai parādzīmes, kā es varētu izmantot šo aizdevumu tirgu, lai izņemtu savu investīciju?

III-38. Anonīms (4 balsis)

Kā es varu pārvērst savus pašreizējos turējumus par parādzīmēm, lai arī pēc jūlija varētu turpināt izmantot otrreizējo tirgu?

Atbilde uz 31.-38. jautājumu

Par otrreizējā tirgus slēgšanu investīcijām prasībās

Lai arī kā mēs vēlētos, lai otrreizējais tirgus paliktu atvērts prasībām, diemžēl regulatīvo prasību dēļ mums ir pienākums to slēgt no 2022. gada 1. jūlija. Tomēr otrreizējais tirgus būs pieejams parādzīmēm, un tas darbosies tāpat kā līdz šim.

Saskaņā ar noteikumiem pēc tam, kad parādzīmes būs ieviestas un pārejas periods būs beidzies, mums nebūs atļauts nodrošināt darījumus ar neregulētiem instrumentiem, kas šajā gadījumā ir prasības. Regulators ir stingri noteicis, ka mums ir jāslēdz prasību otrreizējais tirgus. Tomēr mums ir izdevies vienoties par to, ka prasību otrreizējais tirgus būs atvērts līdz 30. jūnijam. Turklāt mums ir izdevies vienoties, ka mēs varam saglabāt naudas izmaksas iespēju investīcijām prasībās, kas veiktas, izmantojot Mintos stratēģijas, līdz attiecīgo aizdevumu termiņa beigām.

Mēs paziņojām par prasību otrreizējā tirgus slēgšanu, tiklīdz vienojāmies par pārejas perioda beigu datumu. Ņemot vērā to, ka sākotnēji mums tika uzdots slēgt prasību otrreizējo tirgu daudz agrāk, esam gandarīti, ka, pateicoties izpratnei no regulatora puses, esam panākuši, ka tas ir atvērts vēl vairākus mēnešus pēc licences saņemšanas.

Par naudas izmaksas iespēju investīcijām prasībās

Investori var veikt naudas izmaksu no investīcijām prasībās, kas veiktas, izmantojot Mintos stratēģiju, arī pēc prasību otrreizējā tirgus slēgšanas 30. jūnijā. Kad investors pieprasa naudas izmaksu, viņa stratēģija automātiski pārdod investīcijas no viņa stratēģijas citiem investoriem, kas izmanto to pašu stratēģiju. Pārdošana var aizņemt dažas minūtes līdz pat dažas dienas atkarībā no citu investoru pieprasījuma attiecīgajā brīdī un esošajiem tirgus apstākļiem. Pārdot var tikai tās investīcijas, kas joprojām kvalificējas Mintos stratēģijām: naudas izmaksai ir pieejamas tikai grafikam atbilstošās investīcijas.

Lai izmaksātu naudu no savām Mintos stratēģijām

  • Ej uz sadaļu “Investēt”,
  • Noklikšķini uz “…” [trīs punktiņiem] blakus stratēģijai
  • Izvēlies Izmaksāt
  • Ievadi vēlamo summu
  • Noklikšķini uz Izmaksāt

IV - Jautājumi par izmaiņām kreditēšanas uzņēmumu lomā parādzīmju sistēmā

Jautājumi ir atspoguļoti to oriģinālajā formā bez rediģēšanas, kā tie bija publicēti Slido.

IV-39. Anonīms (24 balsis)

Vai kreditēšanas uzņēmumi joprojām piedāvā atpirkšanu?

IV-40. Anonīms (15 balsis)

Es esmu investējis Mintos platformā atpirkšanas saistību dēļ. Vai parādzīmju ieviešana izbeigs šo atpirkšanas pienākumu attiecībā uz jaunām investīcijām?

Atbilde uz 39.-40. jautājumu

Kreditēšanas uzņēmumi joprojām piedāvā aizdevumus ar atpirkšanas pienākumu, un šie aizdevumi būs daļa no parādzīmēm. Parādzīmju atpirkšanas mehānisms būs līdzīgs tam, ko izmanto ar investīcijām prasībās. Iegādāties varēs divu veidu parādzīmes – nodrošinātas ar aizdevumiem ar atpirkšanas saistībām un bez atpirkšanas saistībām. Visu informāciju par katra kreditēšanas uzņēmuma un parādzīmes atpirkšanas mehānismu investori var atrast attiecīgajā pamatprospektā.

IV-41. Anonīms (9 balsis)

Kas notiek, ja kreditēšanas uzņēmums nepilda saistības vai bankrotē?

Gadījumā, ja kreditēšanas uzņēmums nepildīs savas saistības, Mintos joprojām pārstāvēs investorus un strādās pie līdzekļu atgūšanas viņu vārdā. Vienīgā atšķirība, kas izriet no jaunās investēšanas sistēmas un procesā iekļautā emitenta, ir tā, ka prasību pārvaldīs Mintos SPV kā vienība, kurai ir prasība pret kreditēšanas uzņēmumu, nevis Mintos, kas pārstāv daudzus investorus, kuriem ir daudz prasību pret kreditēšanas uzņēmumu. Daudzos gadījumos tas palīdzētu racionalizēt atgūšanas procesu.

IV-42. Anonīms (7 balsis)

Vai parādzīmju gadījumā kreditēšanas uzņēmumi vairs nevarēs atpirkt aizdevumus pirms termiņa (t.i., kad procentu likme ir augstāka nekā pašreizējā tirgū)?

Kreditēšanas uzņēmumi joprojām var atpirkt vienu vai visus aizdevumus, ar kuriem ir nodrošināta parādzīme, tāpat kā aizņēmēji joprojām var atmaksāt savus aizdevumus pirms termiņa. Turklāt kreditēšanas uzņēmumiem nav atļauts piedāvāt investīcijām to pašu aizdevumu, kas iepriekš tika atpirkts.

Katrs parādzīmju komplekts tiek emitēts, pamatojoties uz 6-20 aizdevumu kopumu. Pēc tam, kad parādzīmes ir nopirktas, kreditēšanas uzņēmums var atpirkt vai aizņēmējs var atmaksāt pamatā esošos aizdevumus pirms termiņa beigām. Parādzīmju komplekta termiņš vienmēr atbilst tam aizdevumam, kuram ir garākais atmaksas termiņš, plus 10 dienas. Aizdevumi, kas atmaksāti pirms termiņa, tiks izņemti no parādzīmju komplekta.

IV-43. Anonīms (4 balsis)

Kā tiks apstrādāta 1 parādzīme ar atpirkšanu, ja tikai 1 aizdevums kredītu grozā nepilda saistības/kavējas vairāk nekā 60 dienas? Vai kreditēšanas uzņēmums atpirks visu parādzīmi?

Lai gan parādzīme ir finanšu instruments, kurā tiek veikta investīcija, parādzīmes naudas plūsmas balstās uz tās pamatā esošajiem aizdevumiem. Pamatā esošos aizdevumus var atpirkt kā atsevišķus aizdevumus, tos var atmaksāt pirms termiņa vai arī tie var atsevišķi nepildīt saistības. Ja aizdevuma ar atpirkšanas pienākumu atmaksa kavējas vairāk nekā 60 dienas, tas tiek atpirkts atsevišķi, un parādzīme paliek portfelī kopā ar pārējiem pamatā esošajiem aizdevumiem un atjauninātu atmaksas grafiku.

Paldies, ka uzdevāt jautājumus, tādējādi palīdzot skaidrot jums visvairāk interesējošos tematus. Šie jautājumi tiks pielāgoti biežāk uzdoto jautājumu formātam un tiks publicēti Mintos palīdzības sadaļā.

Par visām iespējamām izmaiņām šeit sniegtajās atbildēs mēs jūs savlaicīgi informēsim.

Lūdzu, atcerieties dalīties ar mums savā viedoklī par formātiem un veidnēm, kas jums būtu nepieciešamas nodokļu deklarēšanas pienākumu izpildei.

Gribi uzzināt vairāk par parādzīmēm?

Neviens jautājums nepaliek bez atbildes! Ja tu tikai sāc iepazīt parādzīmes, iesakām izlasīt obligāto informāciju. Tu vari arī uzzināt, kā parādzīmes tiek izveidotas, un apskatīt Mintos parādzīmju pamatprospektu sniegtās pārskatāmības priekšrocības. Mintos investoru jautājumu un atbilžu sadaļā tu vari uzzināt par pārejas periodu no prasībām uz parādzīmēm, padziļināti iepazīsties ar nodokļu sistēmu, iepazīties ar izmaiņām otrreizējā tirgū un citiem vispārīgiem investoru jautājumiem. Savukārt informāciju par visu pārējo tu atradīsi mūsu īpašajā parādzīmju  palīdzības lapā.

Vai tevi interesē vēl kas cits? Aicinām uzdot savus jautājumus Mintos kopienas parādzīmju sadaļā.

Table of Contents