Mintos platformā pieejamas jaunas Agrocredit Fractional Bonds

Ar prieku informējam, ka Mintos platformā ir pieejamas jaunas Fractional Bonds! Šis ir pirmais Fractional Bonds piedāvājums no Agrocredit, un to skaits ir ierobežots. Agrocredit piedāvā obligācijas līdz 10 miljonu eiro apmērā. Obligāciju emisijas rezultātā iegūtie līdzekļi tiks izmantoti, lai veicinātu pamatdarbības izaugsmi — sezonālā finansējuma izsniegšanu graudkopjiem.

Fractional Bonds galvenās iezīmes:

  • Ienesīgums līdz termiņa beigām (YTM) sākotnējam piedāvājumam: 8.002%1
  • Kupona likme: 7%2
  • Procentu maksājumi: katru gadu 31. decembrī
  • Dzēšanas termiņš: 2026. gada 31. decembris

Fractional Bonds Mintos platformā

Mūsu sākotnējais piedāvājums ievērojami samazina uzsākšanas barjeru, dodot iespēju investēt, sākot ar tikai 50 eiro. Turklāt investori, kuri vēlas saņemt naudu pirms termiņa, var to izdarīt Mintos otrreizējā tirgū.

Gribi uzzināt vairāk? Ja esi jaunpienācējs obligāciju pasaulē un gribi uzzināt vairāk par to, kā tās darbojas, esam apkopojuši resursus, kas tev palīdzēs sākt un pieņemt pārdomātus investīciju lēmumus.

Vai tev ir jautājumi par Mintos platformā pieejamajām Fractional Bonds? Uzdod tos Mintos kopienas sadaļā “Fractional Bonds”.

Par Agrocredit

Agrocredit ir nebanku aizdevējs, kas kopš 2011. gada specializējas lauksaimniecības sektora finansēšanā, piedāvājot biznesa aizdevumus. Uzņēmuma pamatdarbība ir sezonāla finansējuma piešķiršana graudkopjiem pret fiksētiem nākotnes graudu (galvenokārt kviešu) līgumiem. Agrocredit pamata klienti ir profesionāli, uz uzņēmējdarbību orientēti graudu audzētāji, kuru īpašumā ir vismaz 100 ha lielas zemes platīvas, un eksportētāji, kuri slēdz fiksētus biržas nākotnes graudu līgumus. Agrocredit īsteno konservatīvu riska uzņemšanās politiku un piedāvā pieprasītu nišas produktu ar specifisku nodrošinājumu.

1 Turpmāk šīs Fractial Bonds var tikt piedāvātas ar citu YTM.
2 Fractional Bonds tiek piedāvātas ar atlaidi, tāpēc paredzamā atdeve investoriem, kuri investīciju tur līdz tās dzēšanas termiņam (YTM), ir augstāka nekā pamatā esošās obligācijas kupona likme.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner